Byla TA-525-34-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė) ir Romano Klišausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo I. R. prašymą atnaujinti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos prašymą atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei miškų tarnybai dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prašymu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 12 d. protokoline nutartimi pašalino iš trečiųjų suinteresuotų asmenų I. R., kadangi byloje nėra pateikta įrodymų, jog priimtas sprendimas turės įtakos jo teisėms ir pareigoms.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 24 d. nutartimi bylą nutraukė.

8I. R. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 24 d. nutartį ir bylą perduoti nagrinėti kitos sudėties teisėjų kolegija, panaikinti protokolinę teismo nutartį, kuria jis pašalintas iš trečiųjų suinteresuotų asmenų.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 4 d. nutartimi atsisakė priimti I. R. atskirąjį skundą.

10II.

112011 m. vasario 25 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo gautas I. R. atskirasis skundas, kuriuo jis prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 4 d. nutartį ir priimti jo atskirąjį skundą.

122011 m. kovo 7 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas I. R. prašymas, kuriuo jis prašo laikyti jo atskirąjį skundą dėl 2011 m. vasario 4 d. nutarties paduotą laiku arba atnaujinti terminą skundui paduoti.

13Nurodo, kad 2011 m. vasario 4 d. nutartis jam nebuvo įteikta, o ją gavo per kitą įmonę, kuriai atsitiktinai pateko jam adresuotas registruotas laiškas su tokia nutartimi. Teigia, jog apie minėtą nutartį sužinojo 2011 m. vasario 18 d. ir ją apskundė 2011 m. vasario 25 d., t. y. per 7 dienas nuo jos gavimo. Pažymi, jog po 2011 m. vasario 22 d. rašto gavimo kreipėsi į teismo raštinę ir sužinojo, kad laiškas su 2011 m. vasario 4 d. nutartimi jam buvo siunčiamas registruotu paštu ir įteiktas adresatui. Jis AB „Lietuvos paštas“ išsiaiškino, kad laišką priėmė administratorė Sabutytė, tačiau jis administratorės neturi, ji neturi įgaliojimų priimti jam adresuotų laiškų. Nurodo, kad jam buvo paaiškinta, jog jam skirtas laiškas nukreiptas į Advokatų kontorą „Zabiela, Zabielaitė ir partneriai“. Pabrėžia, jog nežino, kodėl tokios advokatų kontoros administratorė priėmė jam skirtą laišką.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15III.

16Atskirasis skundas priimtinas.

17Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 149 straipsnio 2 dalis nustato, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, ne vėliau kaip per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo. Jeigu skundžiama nutartis, įstatymo nustatyta tvarka priimta nagrinėjant bylą šalims nedalyvaujant, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos (ABTĮ 149 str. 2 d. 3 p.).

18Nagrinėjamu atveju skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 4 d. nutartis priimta nagrinėjant bylą šalims nedalyvaujant, todėl atskirasis skundas teismui galėjo būti paduotas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos.

19Pareiškėjo pateikti Advokatų kontoros „Zabiela, Zabielaitė ir partneriai“ administratorės L. Sabutytės paaiškinimai (b.l. 193), pašto lakšto kopija (b.l. 194) patvirtina pareiškėjo nurodytą aplinkybę, jog laiškas su minėta pirmosios instancijos teismo nutartimi buvo įteiktas ne jam, o nurodytos kontoros administratorei. Tuo tarpu iš pateikto 2011 m. vasario 18 d. laiško perdavimo akto (b.l. 177) matyti, jog I. R. skundžiamos teismo nutarties nuorašas įteiktas 2011 m. vasario 18 d., todėl atskirasis skundas teismui turėjo būti paduotas iki 2011 m. vasario 25 d. Kaip matyti iš bylos duomenų, I. R. atskirąjį skundą teismui padavė 2011 m. vasario 25 d., t. y. nepraleidęs atskirojo skundo padavimo teismui termino.

20Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šiuo atveju I. R. atskiruoju skundu skundžia ir nutartį, kuria jis pašalintas iš trečiųjų suinteresuotų asmenų, remdamasi proceso operatyvumo, teisingumo ir protingumo principais, atsižvelgdama į tai, kad I. R. skundas iš esmės atitinka ABTĮ keliamus reikalavimus, o kadangi I. R. termino atskirajam skundui paduoti nepraleido, nėra pagrindo spręsti jo pateiktą prašymą dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo, sprendžia, jog I. R. atskirasis skundas priimtinas.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

22I. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 4 d. nutarties priimti ir perduoti nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai