Byla 2S-520-56/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės, Danutės Kutrienės

3teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2009 m. vasario 10 d. nutarties, kuria ieškovo UAB ,,SKR Baltic“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkintas iš dalies.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė Ieškovas UAB ,,SKR Baltic“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė teismo pripažinti atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos vienašališką 2007-02-12 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007-168, sudarytos su UAB ,,SKR Baltic“, nutraukimą neteisėtu; pripažinti atsakovo Vilniaus apskrities Viršininko administracijos vienašališką 2007-02-12 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007-169, sudarytos su UAB ,,SKR Baltic“, nutraukimą neteisėtu; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2009-01-28 įsakymą Nr. 2.3-1121-(01) ,,Dėl valstybinės žemės sklypų (kadastriniai ( - ), nuomos sutarčių nutraukimo“; iš anksto nepranešus atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones :uždrausti atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai perleisti nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti, perduodant neatlygintinai naudotis, sudaryti kitus sandorius, atkurti nuosavybės teises į 7900 kv.m. ploto žemės sklypą, kadastrinis ( - ), esantį ( - ) ir į 74126 kv.m. ploto žemės sklypą, kadastrinis ( - ), ( - ); uždrausti atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai įregistruoti nutrauktos 2007-02-12 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007-168 ir nutrauktos 2007-02-12 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007-169 pasibaigimą VĮ Registrų centre; priteisti iš atsakovo visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodė, kad 2007-02-12 su atsakovu sudarė žemės nuomos sutartis Nr. N01/2007-168 ir N01/2007-169, remiantis kuriomis ieškovui buvo išnuomotas 7900 kv.m. žemės sklypas, kadastrinis ( - ) ir 74126 kv.m. žemės sklypas, kadastrinis ( - ), esantis ( - ). Nuomojamų žemės sklypų pagrindinė tikslinė paskirtis, žemės ūkio paskirties žemė, specializuoti šiltnamių ūkiai, specializuotų augalininkystės ūkiai. Ieškovas 2008-10-01 gavo atsakovo raštą Nr. (31)-1.2-3506-(3.31), kuriame buvo nurodyta, jog nuomojami sklypai naudojami ne pagal paskirtį, ir sudarytos nuomos sutartys po trijų mėnesių, prieš terminą bus nutrauktos. Atsakovo įspėjimas buvo parengtas remiantis 2008-09-22 žemės naudojimo patikrinimo aktu Nr. 6.18-6. Ieškovas 2009-01-28 gavo atsakovo įsakymą Nr. 2.3-1121-(01), kuriuo buvo informuotas apie nutrauktas nuomos sutartis. Kadangi, ieškovo nuomone, atsakovas nuomos sutartis nutraukė neteisėtai, jis kreipėsi į teismą.

7II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2009 metų vasario 10 d. nutartimi ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo patenkintas iš dalies ir uždrausta atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai, išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis 7900 kv.m. ploto žemės sklypus, kadastrinis (kadastrinis numeris), ir 74126 kv.m., kadastrinis ( - ), esančius ( - ), išnuomotus pagal tarp ieškovo ir atsakovo 2007-02-12 sudarytas valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N01/2007-168 ir N01/2007-169.

9Teismas pažymėjo, kad ginčo sklypus išnuomavus ar perleidus neatlygintinai naudotis kitiems asmenims teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti, todėl tenkino ieškovo prašymą ir uždraudė ginčo sklypus išnuomoti ar perduoti neatlygintinai naudotis kitiems asmenims.

10Teismas atsižvelgdamas į tai, jog ieškinio reikalavimai grindžiami nuomos, o ne nuosavybės teisiniais santykiais, sprendė, jog nėra teisinio pagrindo apriboti nuosavybės teisių į ginčo daiktus ir nėra pagrindo uždrausti atsakovui ginčo žemės sklypus perleisti nuosavybėn ar atkurti nuosavybės teises kitiems asmenims. Tuo pačiu pagrindu teismas konstatavo, jog byloje negali būti nagrinėjamas klausimas dėl detaliojo plano rengimo, kadangi ieškinio reikalavimai nėra grindžiami aplinkybėmis susijusiomis su detaliojo plano parengimu, todėl netenkino prašymo dalyje dėl draudimo atsakovui įregistruoti nutrauktų nuomos sutarčių pasibaigimą VĮ ,,Registrų centras“.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

12Ieškovas UAB ,,SKR Baltic“ atskiruoju skundu prašė panaikinti nutartį dalyje, kurioje atmestas ieškovo prašymas uždrausti atsakovui perleisti nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, atkurti nuosavybės teises į žemės sklypus kadastriniai ( - ) ir ( - ), esančius ( - ) bei įregistruoti nutrauktų 2007-02-12 valstybinės žemės nuomos sutarčių Nr. N01/2007-168 ir Nr. N01/2007-169 pasibaigimą VĮ ,,Registrų centras“ ir išspręsti klausimą iš esmės bei patenkinti ieškovo prašymą netenkintoje nutarties dalyje.

13Ieškovo manymu teismas spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nesiaiškino svarbių aplinkybių ir taikytas laikinųjų apsaugos priemonių mastas neužtikrina ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo realaus įvykdymo, nes nedraudžiant ieškovui perleisti ar atkurti nuosavybės teises į ginčo žemės sklypus jie gali būti perleisti tretiesiems asmenims ir gali nelikti galimybės atkurti iki tol buvusių nuomos santykių, o naujieji savininkai nebus saistomi 2007-02-12 sudarytomis valstybinės žemės nuomos sutartimis, ir taip būtų skatinamas tolimesnis bylinėjimasis, bei užsitęstų teismo sprendimo įvykdymas. Be to nuomojamose žemės sklypuose yra daug statinių nuosavybės teise priklausančių ieškovui, todėl perleidus sklypus tretiesiems asmenims būtų pažeistos ir šiltnamių bei kitų statinių savininko teisės.

14Ieškovas taip pat nurodė, jog ginčijamas 2009-10-28 Vilniaus apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-1121-(01) yra tiesiogiai susijęs su ieškovo teise vykdyti detaliojo planavimo darbus, kadangi Vilniaus miesto savivaldybė pagal 2007-10-12 sutartį Nr. 04558 perdavė ieškovui detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas, siekiant pakeisti žemės sklypų tikslinę paskirtį, o ieškovas įsipareigojo organizuoti detaliojo plano rengimą, finansavimą, jo pateikimą viešam svarstymui, derinimui, tikrinimui ir tvirtinimui, bei atlikti kitas su tuo susijusias funkcijas. Taip pat yra baigtas ir detaliojo plano viešasis svarstymas, o įregistravus 2007-02-12 ginčo sutarčių pasibaigimą viešame registre ieškovas neteks teisės baigti du metus vykdytus detaliojo planavimo darbus, todėl turi būti taikomos reikalaujamos laikinosios apsaugos priemonės.

15Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti.

16Atsakovas nurodė, kad teismas spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, objektyviai įvertino galimai palankaus ieškovams teismo sprendimo įvykdymo galimybes bei kitas rizikas susijusias su jų taikymu, taip pat atsižvelgė į reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei jų realizavimą.

17Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

18Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas nepakankamu, teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastu, kuris neužtikrins ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo.

19Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

20Byloje nustatyta, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija 2008-10-01 raštu Nr. (31)-1.2-3506-(3.31) informavo ieškovą, kad po trijų mėnesiu bus nutrauktos tarp UAB ,,SKR Baltic“ ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007-02-12 sudarytos žemės nuomos sutartys, nes žemės sklypai naudojami ne pagal paskirtį. UAB ,,SKR Baltic“ 2009-01-28 gavo įsakymą Nr. 2.3-1121-(01) ,,Dėl valstybinės žemės sklypų (kadastriniai ( - ), esančių ( - ), nuomos sutartčių nutraukimo“, kuriuo buvo nutrauktos 2007-02-12 valstybinės žemės nuomos sutartys Nr. N01/2007-168 ir Nr. 01/2007-169. Ieškovas UAB ,,SKR Baltic“ nesutikdamas su tokiu atsakovo sprendimu kreipėsi į teismą bei pareikalavo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (b.l. 1-5). Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-02-10 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir uždrausta atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai, išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis 7900 kv.m. ploto žemės sklypus, kadastrinis ( - ), ir 74126 kv.m., kadastrinis ( - ), esančius ( - ), išnuomotus pagal tarp ieškovo ir atsakovo 2007-02-12 sudarytas valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N01/2007-168 ir N01/2007-169, o reikalavimai, uždrausti apriboti nuosavybės teises į ginčo daiktus bei uždrausi atsakovui įregistruoti nutrauktas sutartis viešame registre atmestas kaip nepagrįsti (b.l. 8-9). Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti teismo nutartį dalyje ir laikinąsias apsaugos priemones taikyti tokiu mastu kaip nurodyta ieškinyje (b.l. 10-14).

21Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, kad pirmos instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir naikinti jos atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo. Kaip matyti iš byloje esančio rašytinio įrodymo (CPK 197 str.), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2009-03-12 išrašo (su istorija), žemės sklypai, kadastrinis ( - ) ir kadastrinis ( - ), nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o patikėjimo teise ją valdo Vilniaus apskrities viršininko administracija (CK 4.107 str.). Ant šio žemės sklypo esantys statiniai nuosavybės teise priklauso ieškovui bei kities ūkio subjektams, bei fiziniams asmenims vykdantiems veiklą ginčo žemės sklype (b.l.19-24;25-51), duomenų apie žemės sklypų priklausomybę ieškovui, pateiktuose rašytiniuose įrodymuose (CPK 178 str, 197 str.) nėra, todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog esant ginčui dėl nuomos, o ne dėl nuosavybės teisinių santykių nėra pagrindo uždrausti atsakovui minėtus žemės sklypus perleisti nuosavybėn ar atkurti nuosavybės teisinius santykius kitiems asmenims. Kaip nustatyta įstatyme, laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais (CPK 145 str. 2 d.) reiškiančiais, jog laikinosios apsaugos priemonės parenkamos taip, jog maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkti, jei ginčo daiktas bus išnuomotas ar perduotas neatlygintinai naudotis kitiems asmenims (CPK 145 str. 1 d. 6 p.), todėl atmestini atskirojo skundo argumentai, jog pirmos instancijos teismo taikytas laikinųjų apsaugos priemonių mastas gali apsunkinti galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymą. Pažymėtina, kad CPK normos nereikalauja sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą įvertinti ir ieškinio pagrįstumą, nes ieškinio pagrįstumas vertinamas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme stadijos pabaigoje, priimant sprendimą dėl ginčo esmės. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, iki byla bus išspręsta iš esmės, vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o kitos aplinkybės, tai yra grėsmė, jog galimas palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas.

22Kiti atskirojo skundo argumentai nėra juridiškai reikšmingi ir neįtakoja apskųstosios pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

23Esant nurodytiems argumentams atskirasis skundas atmestinas.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str.1 p., kolegija

Nutarė

25Palikti nepakeistą Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 metų vasario 10 dienos nutartį, o ieškovo UAB ,,SKR Baltic“ atskirąjį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės, Danutės Kutrienės... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė Ieškovas UAB ,,SKR Baltic“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 6. Ieškovas nurodė, kad 2007-02-12 su atsakovu sudarė žemės nuomos sutartis... 7. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2009 metų vasario 10 d. nutartimi... 9. Teismas pažymėjo, kad ginčo sklypus išnuomavus ar perleidus neatlygintinai... 10. Teismas atsižvelgdamas į tai, jog ieškinio reikalavimai grindžiami nuomos,... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 12. Ieškovas UAB ,,SKR Baltic“ atskiruoju skundu prašė panaikinti nutartį... 13. Ieškovo manymu teismas spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos... 14. Ieškovas taip pat nurodė, jog ginčijamas 2009-10-28 Vilniaus apskrities... 15. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į... 16. Atsakovas nurodė, kad teismas spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos... 17. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 18. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas nepakankamu, teismo taikytų... 19. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 20. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija 2008-10-01... 21. Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo... 22. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra juridiškai reikšmingi ir neįtakoja... 23. Esant nurodytiems argumentams atskirasis skundas atmestinas.... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str.1 p., kolegija... 25. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 metų vasario 10...