Byla A2.6.-325-913/2014
Dėl nušalinimo nuo transporto priemonių vairavimo, alkotesterio parodymų kvitu, iš kurio matyti, kad S. K. buvo nustatytas 0.89 promilių neblaivumas, patikros sertifikatu, asmens duomenimis, asmens nuotrauka, transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktu, pažyma apie asmens baustumą

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Gasparavičienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui S. K., viešame posėdyje išnagrinėjo S. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą, ir

Nustatė

2S. K., pažeisdamas Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, 2014 m. birželio 14 d., apie 22:05 val., Topolių g. 6, Palanga, vairavo transporto priemonę - automobilį Mercedes - Benz 308, valst. Nr. ( - ) neturėdamas teisės vairuoti, būdamas neblaivus, kai nustatytas lengvas girtumo laipsnis. Tokia veika S. K. padarė pažeidimą, numatytą ATPK 129 straipsnyje.

3Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui apie administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta pasirašytinai, tačiau į teismo posėdį jis neatvyko, bylos nagrinėjimo atidėti neprašė, esant šioms aplinkybėms administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui (ATPK 272 str.).

4S. K. padarytas administracinės teisės pažeidimas įrodytas jo paties rašytiniu paaiškinimu, Klaipėdos apskrities VPK Palangos miesto PK pareigūno 2014-06-14 surašytu administracinio teisės pažeidimo protokolu Nr. 60P-13837455-14, Klaipėdos apskrities VPK Palangos miesto PK pareigūno 2014-06-14 tarnybiniu pranešimu, pranešimu dėl nušalinimo nuo transporto priemonių vairavimo, alkotesterio parodymų kvitu, iš kurio matyti, kad S. K. buvo nustatytas 0.89 promilių neblaivumas, patikros sertifikatu, asmens duomenimis, asmens nuotrauka, transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktu, pažyma apie asmens baustumą.

5Surinkti įrodymai patvirtina, kad S. K. 2014 m. birželio 14 d., apie 22:05 val., Topolių g. 6, Palanga, vairavo transporto priemonę - automobilį Mercedes - Benz 308, valst. Nr. ( - ) neturėdamas teisės vairuoti, būdamas neblaivus, kai nustatytas lengvas girtumo laipsnis. Jo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal ATPK 129 str.

6Teismas, skirdamas S. K. nuobaudą, atsižvelgia į byloje nustatytas aplinkybes. Atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad prisipažįsta ir gailisi padaręs pažeidimą (LR ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra nustatyta. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes S. K. skirtina bauda, numatyta ATPK 129 str. sankcijos minimume be transporto priemonės konfiskavimo (ATPK 302 str. 1 d.).

7Transporto priemonės savininkui grąžintina transporto priemonė.

82014 m. liepos 1 d. teisme buvo gautas UAB „Akordas-1“ prašymas dėl įtraukimo į bylą suinteresuotu asmeniu ir teismo posėdžio atidėjimo. Prašyme nurodoma, kad 2014-06-25 jų įmonė gavo Klaipėdos apskrities VPK Palangos miesto PK pranešimą, kuriuo yra informuojama apie Anykščių rajono apylinkės teisme nagrinėjamą bylą pagal ATPK 129 str., kuriame numatytas transporto priemonės, kuri priklauso UAB „Akordas-1“ konfiskavimas. Šiuo prašymu UAB „Akordas-1“ prašo atidėti bylos nagrinėjimą, nes šiame teismo posėdyje negali dalyvauti jų įmonės interesus atstovaujanti advokatė.

9ATPK nereglamentuoja asmens, kurio turtas gali būti konfiskuojamas, procesinių teisių administracinio teisės pažeidimo bylos procese, tačiau pagal teismų praktiką, nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas, kuriose kyla ne pažeidėjui priklausančių transporto priemonių konfiskavimo klausimas, efektyvus teisingumo vykdymas ir teisinio tikrumo principas reikalauja, kad kiekvienas asmuo, kurio teisėms ar pareigoms administracinės bylos išnagrinėjimas gali turėti įtakos, turėtų teisę dalyvauti procese.

10Iš teismui pateikto UAB „Akordas-1“ prašymo matyti, jog įmonė yra informuota apie prasidėjusį teisminį procesą, bei siekia apginti savo interesus, kurie galimai būtų pažeisti, jei būtų priimtas sprendimas dėl transporto priemonės konfiskavimo tuo atveju, jei įmonė nebūtų tinkamai informuota apie administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimą. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog UAB „Akordas-1“ prašo atidėti bylos nagrinėjimą, nes paskirtame teismo posėdyje negali dalyvauti įmonę atstovaujanti advokatė, bei įvertinat, jog ATPK 129 straipsnis nenumato privalomo transporto priemonės konfiskavimo, teismas sprendžia, jog nebus proporcinga ir ekonomiškai efektyvu (iki bylos išnagrinėjimo automobilis ir toliau liktų automobilių saugojimo aikštelėje) prašymą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo tenkinti, nes išnagrinėjęs S. K. administracinio teisės pažeidimo bylą teismas nenustatė tokių aplinkybių, kurios būtų pagrindas taikyti griežčiausią sankcijoje numatytą bausmę – transporto priemonės konfiskavimą.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 286-288 str., teisėja,

Nutarė

12S. K. už ATPK 129 straipsnyje numatyto pažeidimo padarymą skirti 4000 Lt (keturių tūkstančių litų) baudą.

13Baudą sumokėti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo paskirti baudą įteikimo dienos, o apskundus tokį nutarimą - ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos, į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“ AB, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, įmokos kodas 6030. Nesumokėjus baudos, ji išieškoma priverstinai (ATPK 314 str. 1 d.).

14Išaiškinti S. K., kad atsižvelgdamas į jo turtinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, jo rašytiniu prašymu teismas, priimdamas nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje arba ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki dvejų metų, atsižvelgdamas į paskirtos baudos dydį (ATPK 313 str. 3 d.).

15Grąžinti transporto priemonę – Mercedes - Benz 308, valst. Nr. ( - ) laikomą stovėjimo aikštelėje Tiekėjų g. 32, Kretinga, savininkui.

16Nutarimas per 20 dienų nuo nutarimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai