Byla 2-16134-944/2014
Dėl priverstinio skolos iš skolininkų išieškojimo bei skolininkų įkeisto kreditoriaus naudai turto pardavimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo Nordea Bank AB, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, M. G., A. G.,

Nustatė

2pareiškėjas Nordea Bank AB, veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, prašo pakeisti kreditorių Nordea Bank Finland Plc, veikiantį per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, vykdomajame įraše jo teisių perėmėju – Nordea Bank AB, veikiančiu per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių.

3Prašyme nurodoma, kad kreditorius Nordea Bank Finland Plc, Suomijoje registruota ribotos atsakomybės bendrovė, registracijos kodas 1680235-8, veikianti per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, juridinio asmens kodas 112025592, 2014-04-01 sudarė Verslo perleidimo sutartį su pareiškėju Nordea Bank AB, Švedijoje registruota ribotos atsakomybės bendrove, registracijos kodas 516406-0120, veikiančia per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, juridinio asmens kodas 303252632, kuria kreditorius perleido, o pareiškėjas nuosavybės teise įgijo ir priėmė iš Ieškovo verslą (įmonę kaip turtinį kompleksą), valdytą per Nordea Bank Finland Filialą. Sutartimi inter alia Nordea Bank AB Filialas įgijo visą su ieškovo verslu susijusį Nordea Bank Finland Filialo turtą, reikalavimo teises ir įsipareigojimus. Įgydamas kreditorius verslą Sutarties pagrindu, t. y. perimdamas materialines subjektines teises ir pareigas, pareiškėjas kartu perėmė ir reikalavimo teises į skolininkus M. G. ir A. G.. Sutartimi kreditoriaus verslą perėmė patronuojantis bankas, t. y. po verslo perėmimo nėra keičiami Nordea Bank Finland Filialo atidaryti banko sąskaitų numeriai, o į Nordea Bank AB Filialą yra perkelti Nordea Bank Finland Filialo darbuotojai. Tiek iki verslo perleidimo, tiek po to bankinė veikla vykdoma tos pačios Nordea grupės įmonės, ekonominiu atžvilgiu – to paties ekonominio subjekto. Šiuo požiūriu materialinių subjektinių teisių perleidimas neturi įtakos skolininko subjektinėms teisėms ir pareigoms. Pareiškėjui įgijus kreditoriaus verslą, įvyko universalus materialinių subjektinių kreditoriaus teisių ir pareigų perleidimas pareiškėjui, kuris nereikalauja skolininkų sutikimo. Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notaras Rolandas Kirlys išdavė Vykdomąjį įrašą Nr. 1-506 dėl priverstinio skolos iš skolininkų išieškojimo bei skolininkų įkeisto kreditoriaus naudai turto pardavimo.

4Prašymas atmestinas.

5Lietuvos Respublikos CPK 48 straipsnis numato, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kitais įstatymų numatytais atvejais), teismas, jei yra pagrindas, tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje.

6Pareiškėjas pateikė 2014-04-01 sudarytos Verslo perleidimo sutarties ir jos priedo Nr. 1.1.7(c) išrašus, Vilniaus m. 2-ojo notarų biuro notaro Rolando Kirlio 2014-01-23 išduoto vykdomojo įrašo kopiją (Nr. 1-506). Iš šių rašytinių įrodymų nustatyta, kad M. G. ir A. G. buvo Nordea Bank Finland Plc skolininkai ir reikalavimo teisė į jų skolą buvo perleista naujam kreditoriui.

7Pagal Lietuvos Respublikos CPK 596 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jeigu fizinis asmuo miršta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais. Jeigu vykdymas atliekamas ne teismo išduoto vykdomojo dokumento pagrindu, tokiu atveju išieškotoją ar skolininką pakeičia antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismas.

8Šiuo atveju vykdomąjį dokumentą – vykdomąjį įrašą išdavė ne teismas, o notaras, todėl atkreiptinas dėmesys, jog tik išsiaiškinus, kokiu pagrindu atliekamas priverstinis skolos išieškojimas ir kur pradėtas vykdymo procesas, sprendžiamas pareiškimo dėl teisių perėmimo teismingumo klausimas.

9Taip pat pažymėtina, kad vykdymo procesas prasideda nuo vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti antstoliui ir vykdomosios bylos užvedimo. Vykdomąjį dokumentą antstoliui vykdyti gali pateikti išieškotojas ar jo atstovas, vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija ar pareigūnas (Lietuvos Respublikos CPK 650 str. 1 d.).

10Atkreiptinas dėmesys, jog pakeisti išieškotoją ar skolininką galima tik pradėjus priverstinį išieškojimą. Pakeisti išieškotoją vykdymo procese yra pagrindas tik tuo atveju, jeigu teismas, įvertinęs pareiškėjo pateiktus įrodymus, kuriais grindžiamas jo prašymas, nustato, jog kitam asmeniui iš tikrųjų perėjo išieškotojo materialinės subjektinės teisės, nes būtent subjektinių teisių parėmimas materialinėje teisėje yra pagrindas perimti ir procesines teises. Šią aplinkybę teismas nustato, atlikęs formalų pareiškėjo pateiktų įrodymų vertinimą. Šiuo atveju, pareiškėjas teismui nėra pateikęs rašytinių įrodymų, patvirtinančių, jog pradėtas priverstinis skolos išieškojimas.

11Atsižvelgiant į teisinę reglamentaciją ir nurodytas aplinkybes, pripažintina, jog nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo Nordea Bank AB, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, pareiškimą suinteresuotiems asmenims išieškotojui (kreditoriui) Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, skolininkams M. G. ir A. G. dėl procesinių teisių perėmimo.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 596 straipsniu, teismas

Nutarė

13Atmesti pareiškėjo Nordea Bank AB, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, pareiškimą dėl kreditoriaus pakeitimo vykdomajame įraše, suinteresuotiems asmenims Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, M. G., A. G..

14Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai