Byla 2VP-41165-155/2016
Dėl baudos skyrimo UAB (duomenys neskelbtini) vadovui A. I., suinteresuoti asmenys byloje UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolės D. P. prašymą dėl baudos skyrimo UAB ( - ) vadovui A. I., suinteresuoti asmenys byloje UAB ( - ), UAB ( - ),

Nustatė

2antstolė D. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl iki 289 EUR baudos skyrimo UAB ( - ) vadovui A. I. už kiekvieną antstolės reikalavimų (2016-07-11 Patvarkymo dėl informacijos apie turtą pateikimo ir lėšų įmonės kasoje) nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo minėto patvarkymo gavimo dienos, t.y. 2016-07-13.

3Prašyme nurodė, kad antstolė vykdo Vilniaus m. 14-ojo notarų biuro 2016-06-09 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. DB-3566 dėl 5903,11 EUR pagrindinės skolos ir kitų mokėjimų išieškojimo iš skolininko UAB ( - ) išieškotojo UAB ( - ) naudai. Vykdant minėtą vykdomąjį dokumentą, skolininkui 2016-07-11 buvo išsiųstas Patvarkymas dėl informacijos apie turimą turtą pateikimo bei lėšų įmonės kasoje arešto, kuris buvo įteiktas 2016-07-13, tačiau patvarkymas nebuvo įvykdytas. 2016-07-27 skolininkui pakartotinai buvo išsiųstas patvarkymas dėl informacijos apie turimą turtą pateikimo, kuris įteiktas 2016-08-03. 2016-08-04 skolininkas pateikė antstolei dalį reikalaujamų dokumentų, tačiau antstolei su jais susipažinus, paaiškėjo, kad jie yra neinformatyvūs, t.y. ilgalaikio turto sąraše nenurodyta likutinė turto vertė, kuri turėtų atitikti 2015 m. balanso 3 p. nurodytą sumą, nepateikta kasos knyga, debitorių sąrašas. 2016-09-15 skolininkas buvo papildomai informuotas, jog iki 2016-09-19 nepateikus trūkstamų dokumentų, antstolė kreipsis į teismą dėl baudos skyrimo, tačiau skolininkas antstolės reikalavimų neįvykdė, todėl antstolė prašo skolininko vadovui skirti baudą.

4Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į antstolės pareiškimą nepateikė.

5Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

6Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo, teismas gali skirti iki 289 EUR baudą už kiekvieną neįvykdymo dieną (CPK 585 str. 2 d., 593 str.). Skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose, už nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki 579 EUR dydžio baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų (CPK 645 str. 1, 3 d.).

7Byloje nustatyta, kad antstolė D. P. vykdo Vilniaus m. 14-ojo notarų biuro 2016-06-09 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. DB-3566 dėl 5903,11 EUR pagrindinės skolos ir kitų mokėjimų išieškojimo iš skolininko UAB ( - ) išieškotojo UAB ( - ) naudai. Antstolė siuntė skolininkui raginimą įvykdyti vykdomąjį dokumentą, tačiau skolininkas per antstolės nurodytą laiką skolos nesumokėjo, todėl antstolė pradėjo priverstinio vykdymo veiksmus. 2016-07-11 skolininkui buvo išsiųstas Patvarkymas dėl informacijos apie turimą turtą pateikimo bei lėšų įmonės kasoje arešto, kuris buvo įteiktas 2016-07-13. 2016-07-18 antstolė gavo skolininko UAB ( - ) vadovo A. I. elektroninį laišką, kuriame šis nurodė, jog gavo antstolės patvarkymą ir numato atsiskaitymą su kreditoriumi iki 07-27 dienos, pervedant pinigus į depozitinę sąskaitą. Antstolė 2016-07-19 elektroniniu paštu papildomai informavo skolininką, kad šis turi pateikti jos 2016-07-11 patvarkyme nurodytą informaciją, o skolininkui pilnai neatsiskaičius iki nurodyto termino 2016-07-27, antstolė kreipsis į teismą dėl baudos skyrimo skolininko vadovui. 2016-07-28 skolininkui pakartotinai buvo išsiųstas patvarkymas dėl informacijos apie turimą turtą pateikimo, kuris įteiktas 2016-08-03. 2016-08-04 skolininko UAB ( - ) vadovas pateikė elektroniniu paštu antstolei dalį dokumentų. Antstolė prašyme teismui dėl baudos nurodė, kad skolininkas 2016-08-04 pateikė antstolei dalį reikalaujamų dokumentų, tačiau antstolei su jais susipažinus, paaiškėjo, kad jie yra neinformatyvūs, t.y. ilgalaikio turto sąraše nenurodyta likutinė turto vertė, kuri turėtų atitikti 2015 m. balanso 3 p. nurodytą sumą, nepateikta kasos knyga, debitorių sąrašas. 2016-09-15 skolininkas elektroniniu paštu buvo papildomai informuotas, jog iki 2016-09-19 nepateikus trūkstamų dokumentų, antstolė kreipsis į teismą dėl baudos skyrimo. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad skolininkas būtų įvykdęs visus antstolės reikalavimus.

8Pagal CPK 585 straipsnio 2 dalį asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 289 EUR baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Vadovaujantis CPK 585 straipsnio 3 dalimi, jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui.

9Iš Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad UAB ( - ) vadovu nuo 2000-03-16 iki šiol yra A. I., todėl jis privalo užtikrinti, kad jo vadovaujamoje įmonėje būtų vykdomi visi antstolės reikalavimai. Pagal byloje esančius duomenis skolininkas nėra įvykdęs visų antstolės 2016-07-11 patvarkymo reikalavimų, šis patvarkymas buvo įvykdytas tik dalinai. Antstolė nurodė, kad skolininko pateikti duomenis yra neinformatyvūs, t.y. ilgalaikio turto sąraše nenurodyta likutinė turto vertė, kuri turėtų atitikti 2015 m. balanso 3 p. nurodytą sumą, nepateikta kasos knyga, debitorių sąrašas. Šių antstolės nurodytų argumentų, skolininkas byloje nepaneigė. Kadangi duomenų apie visišką antstolės 2016-07-11 patvarkymo įvykdymą byloje iki šiol nėra, todėl yra pagrindas asmeniui, kaltam už antstolio reikalavimų nevykdymą, skirti baudą (CPK 645 straipsnio 2 ir 3 dalys).

10Antstolė prašo skirti skolininko UAB ( - ) vadovui A. I. iki 289 EUR baudą už kiekvieną antstolės reikalavimų (2016-07-11 Patvarkymo dėl informacijos apie turtą pateikimo ir lėšų įmonės kasoje) nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo minėto patvarkymo gavimo dienos, t.y. 2016-07-13.

11Teismas, spręsdamas dėl skirtinos baudos dydžio, vadovaujasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Teismo skiriamos baudos, kaip procesinė sankcija, neatlieka kompensuojamosios (žalos, nuostolių atlyginimo) funkcijos, taip pat ši sankcija negali būti vertinama kaip „satisfakcija“ antstoliui ar išieškotojui. Teismo vertinimu, baudos drausminantis poveikis yra nukreiptas tik į ateitį, siekiant, kad pažeidimas nesikartotų ateityje (neįmanoma drausminti ar koreguoti asmens elgesio praeityje). Be to, drausminantis baudos poveikis, akivaizdu, gali būti pasiektas tik tada, kai asmuo, kuriam taikoma bauda, subjektyviai žino, kad jam jau yra paskirta atitinkama sankcija, nes, tik žinodamas apie jam pritaikytą konkrečią poveikio priemonę, asmuo gali atitinkamai spręsti dėl savo veiksmų, elgesio ateityje – tęsti pažeidimą ar nutraukti neteisėtus veiksmus (neveikimą). Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į išieškotinos pagal vykdomąjį dokumentą sumos dydžius, į laikotarpį per kurį nebuvo vykdomi antstolio reikalavimai, į tai, kad iš dalies skolininkas vis dėl to bendradarbiauja su antstole, teikia tam tikrus dokumentus, taip pat atsižvelgus į kitas aplinkybes, sprendžia, jog už antstolio reikalavimų nevykdymą UAB ( - ) vadovui A. I. skirtina 100 EUR vienkartinio dydžio bauda.

12Apibendrindamas išdėstytus motyvus, teismas sprendžia, kad antstolės pareiškimas tenkintinas iš dalies ir, įsiteisėjus šiai nutarčiai, už antstolės 2016-07-11 priimto patvarkymo reikalavimų nevykdymą A. I., UAB ( - ) vadovui, skirtina 100 EUR dydžio vienkartinė bauda.

13Išaiškintina, kad pagal CPK 106 straipsnio 3 dalį baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams ar juridinių asmenų atstovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų.

14Išaiškinti A. I., UAB ( - )vadovui, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus.

15Išaiškintina, kad pagal CPK 106 straipsnio 3 dalį baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams ar juridinių asmenų atstovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 str., 585 str., 645 str.,

Nutarė

17antstolės D. P. pareiškimą tenkinti iš dalies.

18Paskirti UAB ( - ) vadovui A. I., a.k. ( - ) 100 Eur baudą už antstolės D. P. 2016-07-11 patvarkymo Nr. DB-3566 dėl informacijos apie turimą turtą pateikimo ir lėšų įmonės kasoje arešto, nevykdymą.

19Bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 6800.

20Baudos sumokėjimas neatleidžia UAB ( - ) vadovo A. I. nuo pareigos vykdyti antstolės reikalavimus.

21Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė rašytinio proceso... 2. antstolė D. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl iki 289 EUR baudos... 3. Prašyme nurodė, kad antstolė vykdo Vilniaus m. 14-ojo notarų biuro... 4. Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į antstolės pareiškimą nepateikė.... 5. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 6. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi... 7. Byloje nustatyta, kad antstolė D. P. vykdo Vilniaus m. 14-ojo notarų biuro... 8. Pagal CPK 585 straipsnio 2 dalį asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo... 9. Iš Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad UAB ( - ) vadovu nuo... 10. Antstolė prašo skirti skolininko UAB ( - ) vadovui A. I. iki 289 EUR baudą... 11. Teismas, spręsdamas dėl skirtinos baudos dydžio, vadovaujasi teisingumo,... 12. Apibendrindamas išdėstytus motyvus, teismas sprendžia, kad antstolės... 13. Išaiškintina, kad pagal CPK 106 straipsnio 3 dalį baudos, paskirtos... 14. Išaiškinti A. I., UAB ( - )vadovui, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo... 15. Išaiškintina, kad pagal CPK 106 straipsnio 3 dalį baudos, paskirtos... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 17. antstolės D. P. pareiškimą tenkinti iš dalies.... 18. Paskirti UAB ( - ) vadovui A. I., a.k. ( - ) 100 Eur baudą už antstolės D.... 19. Bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos... 20. Baudos sumokėjimas neatleidžia UAB ( - ) vadovo A. I. nuo pareigos vykdyti... 21. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus...