Byla 2VP-4912-351/2018
Dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Vakarų statybos gama“, skolininkas I. B., išieškotojai uždaroji akcinė bendrovė „Creditum“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir K. G

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Virgina Pankauskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal antstolės Andželos Tamašauskienės pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Vakarų statybos gama“, skolininkas I. B., išieškotojai uždaroji akcinė bendrovė „Creditum“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir K. G..

3Teismas

Nustatė

4Antstolė Andžela Tamašauskienė prašo teismo skirti uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Vakarų statybos gama“ vadovui I. B. už antstolės reikalavimo nevykdymą iki 300 Eur baudą už kiekvieną antstolės reikalavimo nevykdymo dieną. Nurodo, kad antstolės A. Tamašauskienės žinioje skolininko I. B. yra trys vykdomosios bylos: Nr. 0153/18/00908 pradėta vykdyti 2018-07-27 pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-05-22 išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-6650-820/2018 dėl 5 649,62 Eur ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo išieškotojui K. G.; Nr. 0153/18/00506 pradėta vykdyti 2018-04-23 pagal Šilutės rajono apylinkės teismo 2017-12-28 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2VP-3454-385/2017 dėl 565 Eur išieškojimo išieškotojui VMI prie LR FM ir Nr. 0153/18/00296 pradėta vykdyti 2018-03-02 pagal Kauno miesto 8-ojo notarų biuro 2018-02-26 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 300 dėl 1 491,21 Eur ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo išieškotojo UAB „Creditum“ naudai. UAB „Vakarų statybos gama“ išsiųsti 3 patvarkymai: 2018-03-19 Nr. S-18-153-8467 dėl 1 805,02 Eur; 2018-05-10 Nr. S-l8-153-13770 dėl 717,90 Eur ir 2018-08-13 Nr. S-l8-153-22392 dėl 6 520,94 Eur išieškojimo iš skolininko I. B. gaunamo darbo užmokesčio. Visi patvarkymai įteikti gavėjui, tačiau išieškojimai nevykdomi. LR Registrų centro duomenimis UAB „Vakarų statybos gama“ iki šiol vykdo veiklą. 2018-08-28 įmonei išsiųstas patvarkymas Nr. S-l8-153-24248 dėl skolų išieškojimo nevykdymo, tačiau nepradėti vykdyti. Informacijos, dėl kokios priežasties išieškojimai nebevykdomi, antstolė neturi. VSDFV duomenimis I. B. iki šios dienos dirba UAB „Vakarų statybos gama“ direktoriaus pareigose, jam mokamas darbo užmokestis.

5Pagal CPK 617 straipsnį tretiesiems asmenims neįvykdžius antstolio reikalavimų, išieškotojas turi teisę pareikšti ieškinį teisme asmeniui, dėl kurio kaltės neišieškotos vykdymo procese išieškotinos sumos.

6Teismas

konstatuoja:

7Prašymas tenkintinas.

8Iš pareiškimo bei vykdomųjų bylų Nr. 0153/18/00296, 0153/18/00506, 0153/18/00908 medžiagos matyti, kad antstolės Andželos Tamašauskienės žinioje yra šios vykdomosios bylos: Nr. 0153/18/00908 pradėta vykdyti 2018-07-27 pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-05-22 išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-6650-820/2018 dėl 5 649,62 Eur ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo išieškotojui K. G.; Nr. 0153/18/00506 pradėta vykdyti 2018-04-23 pagal Šilutės rajono apylinkės teismo 2017-12-28 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2VP-3454-385/2017 dėl 565 Eur išieškojimo išieškotojui VMI prie LR FM ir Nr. 0153/18/00296 pradėta vykdyti 2018-03-02 pagal Kauno miesto 8-ojo notarų biuro 2018-02-26 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 300 dėl 1 491,21 Eur ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo išieškotojo UAB „Creditum“ naudai.

9UAB „Vakarų statybos gama“ išsiųsti 3 patvarkymai: 2018-03-19 Nr. S-18-153-8467 dėl 1 805,02 Eur; 2018-05-10 Nr. S-l8-153-13770 dėl 717,90 Eur ir 2018-08-13 Nr. S-l8-153-22392 dėl 6 520,94 Eur išieškojimo iš skolininko I. B. gaunamo darbo užmokesčio. Visi patvarkymai įteikti gavėjui, tačiau išieškojimai nevykdomi. LR Registrų centro duomenimis UAB „Vakarų statybos gama“ iki šiol vykdo veiklą. 2018-08-28 įmonei išsiųstas patvarkymas Nr. S-l8-153-24248 dėl skolų išieškojimo nevykdymo, tačiau nepradėti vykdyti. Informacijos, dėl kokios priežasties išieškojimai nebevykdomi, antstolė neturi. VSDFV duomenimis I. B. iki šios dienos dirba UAB „Vakarų statybos gama“ direktoriaus pareigose, jam mokamas darbo užmokestis.

10CPK 585 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis).

11Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Vakarų statybos gama“ vadovas nevykdo antstolės reikalavimo išieškoti skolą iš skolininko I. B. darbo užmokesčio, pareiškėjos prašymas tenkintinas ir vykdomosiose bylose Nr. 0153/18/00296, 0153/18/00506, 0153/18/00908 I. B. skirtina 10 Eur bauda už kiekvieną antstolės reikalavimo išieškoti skolą iš skolininko I. B. darbo užmokesčio nevykdymo dieną, baudą skaičiuojant nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 585 straipsniu, 593 straipsniu,

Nutarė

13Prašymą patenkinti.

14Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų statybos gama“, juridinio asmens kodas 301538318, vadovui I. B., asmens kodas ( - ) vykdomosiose bylose Nr. 0153/18/00296, 0153/18/00506, 0153/18/00908 10 Eur baudą už kiekvieną antstolės Andželos Tamašauskienės reikalavimo išieškoti skolą iš skolininko I. B. darbo užmokesčio nevykdymo dieną, skaičiuojamą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai