Byla 2-5080-772/2012
Dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovams L. U. ir R. U. dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Kapitalo valda“ prašo priteisti iš atsakovų L. U. ir R. U. 4072,53 Lt skolą (kurią sudaro: 889,45 Lt pagrindinė skola, 3024,13 Lt delspinigiai, 88,95 Lt bauda), 70,00 Lt už GRT pažymas apie solidarių atsakovų asmens duomenis, 5% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 122,00 Lt žyminio mokesčio.

3Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

4Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tačiau jie per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovui prašant, priimtinas spendimas už akių.

5Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp pirminio kreditoriaus UAB „Ūkio banko lizingas“ ir L. U., esančios santuokoje su R. U., 2007-09-15 sudaryta išperkamosios nuomos sutartis Nr. 709665123, pagal kurią atsakovai išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę - mobilų telefoną SAMSUNG SGH-E590. Įsigyta prekė buvo perduota atsakovams valdyti ir naudotis 2007-09-15 Turto perdavimo-priėmimo aktu prie 2007-09-15 išperkamosios nuomos sutarties Nr. 709665123.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.109 str. 1 d. 5 p. nustatyta, kad bendrosios prievolės gali atsirasti ne tik dėl abiejų sutuoktinių veiksmų, bet ir vieno sutuoktinio iniciatyva, jeigu konkrečiam sandoriui sudaryti nereikėjo kito sutuoktinio sutikimo, esant sąlygai, kad sandoris buvo sudarytas šeimos interesais.

8Atsakovai per išperkamosios nuomos sutartyje numatytą išpirkimo laikotarpį (iki 2009-09-15) įsipareigojo lizingo bendrovei sumokėti už prekę, tačiau savo įsipareigojimo neįvykdė ir liko skoloje 889,45 Lt.

9Atsakovė sutartyje buvo įsipareigojusi per 5 dienas informuoti lizingo įmonę, jeigu pasikeistų adresas, telefonas, faksas ar banko rekvizitai, darbovietė, turto laikymo vieta (5.5. p.). Šalys sutarties 11.2 p. susitarė, kad, pažeidus 5.5. p., nuomininkas (byloje atsakovė) sumoka lizingo įmonei 10 proc. neišpirkto turto vertės baudą – šiuo atveju bauda sudaro 88,95 Lt.

10Ieškovo reikalavimas priteisti 889,45 Lt skolą ir 88,95 Lt baudą yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.71 straipsnis).

11UAB „Ūkio banko lizingas“ ir UAB „Kapitalo valda“ 2009-03-04 pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1, pagal kurią UAB „Ūkio banko lizingas“ perleido UAB „Kapitalo valda“ reikalavimą į atsakovės L. U. skolą pagal 2007-09-15 išperkamosios nuomos sutartį.

12Ieškovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas ieškovo reikalavimų neįvykdė. Pagal išperkamosios nuomos sutarties 11.1. p. buvo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį po 0,2 procento nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną nuo 2007-10-15 iki 2012-07-05, viso 1700 dienų, tuo pagrindu ieškovas prašo priteisti 3024,13 Lt delspinigius. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73 str., teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma žymiai didesnė negu pagrindinė skola, atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, yra nepagrįstai dideli. Ieškovas delspinigius apskaičiuoja net už 1700 dienų. Delspinigių priteisimas už tokį ilgą laikotarpį sąlygotų situaciją, jog ieškovas galėtų piktnaudžiauti savo teisėmis ir tyčia nesikreipti į teismą siekiant apginti savo pažeistas teises. Be to, manytina, jog ieškovas ir jo teisių perėmėjas nesikreipdami į teismą nemanė, jog jo teisės yra pažeidžiamos, nors, kaip teikia ieškovas, atsakovas nesumokėjo pagal sutartį nei vienos įmokos, todėl ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo už 1700 dienų nėra pagrįstas, atitinkantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Dėl paminėtų priežasčių delspinigiai mažintini iki 320,20 Lt, t.y. paskaičiuotini už 180 dienų laikotarpį, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 320,20 Lt.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.37 str., 6.210 str. 1 d., atsakovai privalo ieškovui solidariai mokėti 5 (penkių) procentų metinės palūkanas už priteistą 1209,65 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-07-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš solidarių atsakovų ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas patyrė 192,00 Lt bylinėjimosi išlaidas: 122,00 Lt žyminis mokestis ir 70,00 Lt už pažymą iš VĮ Gyventojų registro tarnybos (CPK 88 str. 1 d., 93 str. 1 d.). Ieškovas prašė iš atsakovo priteisti 4072,53 Lt sumą, teismas ieškovo reikalavimus tenkina iš dalies ir priteisia iš atsakovo ieškovui 1209,65 Lt, t. y. patenkino 29,70 procentus pareikštų reikalavimų. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovui priteistina 32,84 Lt bylinėjimosi išlaidų.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Kapitalo valda“, į. k. 126308223, solidariai iš atsakovų L. U., a.k. ( - ) ir R. U., gim. ( - ), 889,45 Lt skolą, 320,20 Lt delspinigius, 88,95 Lt baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1209,65 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-07-09) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas 32,84 Lt (trisdešimt du litus 84 centus).

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo už akių Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys, rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „Kapitalo valda“ prašo priteisti iš atsakovų L. U. ir R.... 3. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti... 4. Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tačiau jie per teismo... 5. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš... 6. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp pirminio kreditoriaus UAB... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.109 str. 1 d. 5 p. nustatyta, kad... 8. Atsakovai per išperkamosios nuomos sutartyje numatytą išpirkimo laikotarpį... 9. Atsakovė sutartyje buvo įsipareigojusi per 5 dienas informuoti lizingo... 10. Ieškovo reikalavimas priteisti 889,45 Lt skolą ir 88,95 Lt baudą yra... 11. UAB „Ūkio banko lizingas“ ir UAB „Kapitalo valda“ 2009-03-04... 12. Ieškovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.109 str.... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.37 str., 6.210 str. 1... 14. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 279 str. 2 d.,... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Kapitalo valda“, į. k.... 18. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka,... 19. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...