Byla e2-8488-776/2016
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovui A. V., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Šiaulių būstas“ kreipėsi į teismą atsakovu patraukdamas A. V. ir prašė priteisti skolą, procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Byloje gauta taikos sutartis, kurią šalys prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti bei nurodo, jog bylos nutraukimo pasekmės joms yra žinomos.

3Prašymas tenkintinas, taikos sutartis tvirtintina.

4Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 140 str. 3 d.). Šalys taikos sutartyje nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties civilinėje byloje sudarymo pasekmės, numatytos CK 6.983 str., 6984 str., 6.985 str. 6.986 str. bei CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str. Tai reiškia, kad šalims yra žinoma ir suprantama, jog teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.). Šalių pateikta taikos sutartis išreiškia jų valią taikiai išspręsti kilusį šioje byloje ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, todėl yra pakankamas pagrindas ją patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p).

5Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.). Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą, kurį turi teisę įstatymų nustatyta tvarka pateikti priverstiniam vykdymui (CPK 587 str. 1 p., 646 str. 3 d.).

6Ieškovui grąžinta 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio už ieškinį. (LR CPK 87 str. 2d.)

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 str., 140 str. 3d., 293 str. 1d. 5p., 294 str., 295 str., teismas,

Nutarė

8prašymą tenkinti.

9patvirtinti civilinėje byloje Nr. e2-8488-776/2016 2016 m. rugsėjo 19 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

  1. Atsakovas įsipareigoja sumokėti visus Ieškovo ieškinyje dėl skolos priteisimo nurodytus, t. y. Ieškovo priskaičiuotus ir Atsakovo nesumokėtus mokesčius, už Sodų g. 8, Šiauliuose, namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą bei administravimą, atliktus remonto darbus bei kitas komunalines paslaugas, tenkančias buto, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), daliai – 267,74 EUR skolą ir 59,91 EUR bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro: 3,75 EUR (25 proc.) sumokėto žyminio mokesčio, 0,87 EUR už Gyventojų registro tarnybos išrašą apie skolininkus; 0,84 EUR už Gyventojų registro tarnybos išrašus apie skolininkus; 54,45 EUR už advokatų profesinės bendrijos „TRINITI LT“ suteiktas teisines paslaugas, rengiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo UAB „Šiaulių būstas“ naudai. Iš viso 327,65 EUR (tris šimtus dvidešimt septynis eurus 65 centus) iki 2016 m. lapkričio 30 d.
  2. Mokėtinas pinigų sumas, nurodytas Sutarties 2 punkte, Skolininkė įsipareigoja Kreditoriui sumokėti į A/S ( - ), Nordea bankas AB Lietuvos skyrius, banko kodas 21400.
  3. Ieškovas šia taikos sutartimi atsisako savo reikalavimo priteisti iš Atsakovo 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
  4. Atsakovas atlygina valstybei bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu teismuose.
  5. Šalys taip pat susitaria, kad Atsakovas aukščiau numatytu terminu nesumokėjus ar atsisakius sumokėti aukščiau numatytą sumą, Ieškovas įgyja teisę bendra tvarka kreiptis į antstolį dėl likusios nesumokėtos sumos išieškojimo priverstine tvarka. Tai yra esminė šios Taikos sutarties sąlyga.

10Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria, kad Atsakovas, nepaisant Sutarties 2 punkte numatytų mokėjimų, taip pat privalo laiku mokėti einamuosius mokesčius, priskaičiuotus už Sodų g. 8, Šiauliai, namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, administravimą bei kitas komunalines paslaugas, tenkančias Atsakovo nuosavybės teise priklausančiam butui, esančiam Sodų g. 8-10, Šiauliai daliai.

11Taikos sutarties sudaryti trys egzemplioriai, kurių kiekvienas yra vienodos juridinės galios – po vieną šalims ir Teismui.

12Mes, Ieškovas ir Atsakovas, patvirtiname, kad mums yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalyje ir 294 straipsnio 2 dalyje numatytos taikos sutarties patvirtinimo pasekmės, t. y. tvirtindamas taikos sutartį, teismas priima nutartį, kuria nutraukia bylą: bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

13Mes, Ieškovas ir Atsakovas remdamiesi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, prašome Ieškovui grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 11,25 Eur (vienuolika eurų 25 centus) už paduotą ieškinį dėl skolos priteisimo.“

14Civilinę bylą Nr. e2-8488-776/2016 pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovui A. V., dėl skolos priteisimo, nutraukti.

15Grąžinti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, į. k. 144619514, 11,25 Eur (vienuolika eurų 25 ct) žyminio mokesčio. Mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai