Byla 2-4622-810/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė,

2sekretoriaujant Editai Petrevičienei, dalyvaujant

3ieškovės E. Š. atstovei advokatei Stanislavai Šulcaitei,

4atsakovo T. S. atstovei advokato padėjėjai Daivai Rusakienei,

5trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, J. S.,

6išvadą teikiančios institucijos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Alai Ivanovai,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. Š. ieškinį atsakovui T. S., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, J. Š., išvadą teikiančiai institucijai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo ir

Nustatė

8Ieškovė prašo pakeisti 1997 m. lapkričio 7 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimu priteisto iš atsakovo sūnui Viliui išlaikymo dydį ir iš atsakovo T. S. nepilnamečio sūnaus V.S. išlaikymui priteisti po 400,00 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų iki jo pilnametystės; paskirti ieškovę uzufrukto teisėmis tvarkyti nepilnamečiui sūnui priteistą išlaikymą.

9Ieškovė nurodė, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 1997 m. lapkričio 7 d. sprendimu buvo sumažintas iš atsakovo T. S. jo nepilnamečiams vaikams M. S. ir V. S. priteisto išlaikymo dydis iki 1/3 dalies visų jo gaunamų pajamų, skiriant po 1/6 dalį jo pajamų, bet ne mažiau kaip 0,4 MGL sūnaus M., gim. 1992-10-19 d., ir V., gim. 1997-04-01 d., išlaikymui. Ieškovės teigimu, sūnaus V.S. poreikiai smarkiai išaugo, be to, sūnus M. S. sulaukė pilnametystės, todėl prašo padidinti sūnaus V. išlaikymui iš atsakovo priteisto išlaikymo dydį iki 400,00 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų sumos, kol vaikas sulauks pilnametystės.

10Atsakovas ir tretysis asmuo J. S. su ieškiniu sutinka iš dalies, neprieštarauja, kad sūnaus V.S. išlaikymui kas mėnesį mokamų periodinių išmokų dydis būtų padidintas iki 250,00 Lt, nes atsakovo atlyginimas, jam dirbant UAB „Deksnynė“, tesiekia 740,00 Lt, be to, jis išlaiko dar vieną nepilnametę dukrą – I. S., gim. 2009 m. vasario 18 d. Neprieštarauja, kad ieškovė uzufrukto teise tvarkytų sūnaus V. išlaikymui gaunamas lėšas.

11Išvadą teikiančios institucijos atstovė pateikė išvadą ir nurodė, kad tėvų pareiga yra išlaikyti vaikus iki pilnametystės. Skyrius mano, jog nepilnamečio vaiko V. poreikiai turi būti tenkinami kuo maksimaliau, atsižvelgiant į kiekvieno iš tėvų turtinę padėtį. Skyrius palaiko ieškovės prašymą dėl išlaikymo dydžio sūnui Viliui padidinimo.

12Ieškinys tenkintinas.

13Išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio klausimas yra tiesiogiai susijęs su tinkamų ir būtinų vaikams vystytis sąlygų užtikrinimu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –CK) 3.192 straipsnio 2 dalis), prioritetinės vaiko teisių apsaugos ir gynimo principo įgyvendinimu (CK 3.3 straipsnis), visuotinai pripažįstama kiekvieno vaiko teise turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi, bei tėvų didžiausia atsakomybe už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 1, 2 dalys). Pagal CK 3.192 straipsnio 2 dalį išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Minėtas proporcingumo principas yra aktualus ir sprendžiant jau priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą (CK 3.201 straipsnis).

14Prievolė išlaikyti vaiką mokant periodines įmokas yra tęstinio pobūdžio, paprastai vykdoma ilgą laikotarpį, todėl kinta vaiko poreikiai, taip pat gali kisti ir jo tėvų galimybės patenkinti šiuos poreikius. Pasikeitus bent vieno iš tėvų turtinei padėčiai arba išlaikomo vaiko poreikiams, kai jų nebeatitinka teismo sprendimu nustatytas išlaikymo dydis, atsiranda pagrindas suinteresuotiems asmenims kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo. Iš esmės tai tokia situacija, kai nustatytas išlaikymas nebeatitinka CK 3.192 straipsnyje įtvirtintų proporcingumo kriterijų. Įstatyme nurodytiems subjektams pareiškus tokį reikalavimą, teismas turi ištirti faktinius duomenis apie išlaikymo dydžiui pakeisti reikšmingus pasikeitimus nuo išlaikymo priteisimo momento. Pagrindas tenkinti tokį ieškinio reikalavimą yra poreikio jį gauti sumažėjimas ar padidėjimas (CK 3.201 straipsnio 1 dalis).

15Iš gimimo liudijimo matyti (b.l. 3), kad V.S. mama yra ieškovė, tėvas – atsakovas. Šiaulių miesto apylinkės teismo 1997 m. lapkričio 7 d. sprendimu (b.l. 4) buvo sumažintas priteistas išlaikymo jo nepilnamečiams vaikams Mariui ir Viliui dydis iki 1/3 visų jo gaunamų pajamų, skiriant po 1/6 dalį jo pajamų, bet ne mažiau kaip 0,4 MGL kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės. Ieškovė nurodo, kad sūnaus V. poreikiai, lyginant juos su buvusiais 1997 m. lapkričio mėnesį, padidėjo, nes nuo išlaikymo atsakovo vaikams dydžio sumažinimo iki ieškovės kreipimosi į teismą (2011-06-02 d.) dėl išlaikymo dydžio padidinimo praėjo daugiau nei 13 metų. Tai rodo, kad jo poreikiai maistui, aprangai, būstui, mokslui bei laisvalaikiui padidėjo. Ieškovė pateikė išlaidų, reikalingų sūnaus V. išlaikymui, paskaičiavimą (b.l. 8, 50-58), kur nurodė, kad sūnaus išlaikymui per mėnesį reikalinga suma yra 830,00 Lt. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad sūnaus V. būtiniems poreikiams tenkinti reikalinga 800 Lt per mėnesį suma. Nors atsakovo atstovė ir tretysis asmuo teigia, kad šis dydis yra per didelis, tačiau teismas su tokiu atsakovo ir trečiojo asmens argumentu nesutinka, nes CK 3.192 str. 2 d. numatytoms būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, higienai, lavinimuisi, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Vaikui, atsižvelgiant į jo gebėjimus ir norus, taip pat turi būti sudarytos materialinės sąlygos dalyvauti įvairiuose papildomuose užsiėmimuose, sporto, kultūros renginiuose, lankyti teatrus, koncertus, vaikų atostogų stovyklas, įgyti vaikui reikiamų priemonių jo gabumams lavinti, taip pat žaidimams ir panašiai. Teismų praktikoje yra taikomas orientacinis kriterijus dėl priteistino išlaikymo dydžio, nustatytas atsižvelgiant į CK 6.461 str. 2 d. nuostatas, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą. Šiuo metu minimali mėnesio alga yra 800 Lt. Teismas, įvertinęs šalių sūnaus V. amžių, jo protingus poreikius maistui, aprangai, būstui, poilsiui, laisvalaikiui ir kitokiam ugdymui, pripažįsta būtinu 800 Lt per mėnesį išlaikymą.

16Ieškovė dirba ( - ), jos gaunamas pajamas sudaro apie 813 Lt (b.l. 5), jos vardu yra registruotas nekilnojamasis turtas – dviejų kambarių butas, esantis ( - ) (b.l. 110), ieškovė transporto priemonių neturi (b.l. 108). Atsakovas T. S. dirba ( - ), jo gaunamą darbo užmokestį sudaro apie 1050 Lt (b.l. 100), be to, atsakovui laikotarpiu nuo 2011-02-26 d. iki 2011-09-06 d. buvo išmokėti 19 795,25 Lt dienpinigių (b.l. 106). Atsakovas turi dar vieną nepilnametį vaiką – dukrą I. S., gim. 2009-02-18 d. (b.l. 20). Atsakovas nekilnojamojo turto neturi (b.l. 22), jo vardu yra registruota transporto priemonė – automobilis AUDI, 80, pagamintas 1990 metais (b.l. 24). Atsakovo sutuoktinė J. S. dirba ( - ), jos gaunamas pajamas sudaro apie 417 Lt (b.l. 72), be to, ji užsiima individualia veikla (b.l. 69-71). Atsakovo sutuoktinei asmeninės nuosavybės teise priklauso dviejų kambarių butas, esantis ( - ) kuriame atsakovas su šeima ir gyvena (b.l. 74-75).

17Sprendžiant išlaikymo dydžio ir formos nustatymo ar jų pakeitimo klausimą turi būti atsižvelgiama į vieną iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 3.3 str. 1 d. – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, reiškiantį, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t.y. prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą. Atsižvelgiant į prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principą, visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-596/2009; 2010-01-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-32/2010; 2010-01-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-49/2010, ir kt.).

18Teismas, nustatydamas iš atsakovo priteistino išlaikymo nepilnamečiam sūnui Viliui dydį, atsižvelgia į tai, kad atsakovo per mėnesį gaunamos pajamos yra žymiai didesnės, nei ieškovės. Nors ieškovės vardu yra registruotas dviejų kambarių butas, tai nesudaro pagrindo teigti, kad ieškovės turtinė padėtis yra geresnė nei atsakovo, nes būtent ieškovė užtikrina šalių vaikų V. ir M. teisę į gyvenamąjį plotą. Pažymėtina ir tai, kad tam iš tėvų, su kuriuo gyvena nepilnametis vaikas, tenka ir kasdienė vaiko priežiūra, rūpinimasis, kurių paprastai išlaikymo priteisimas nekompensuoja. Teismų praktikoje laikomasis nuostatos, kad tam tėvui, su kuriuo vaikas lieka gyventi, tenka didžiausia išlaidų našta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-04-05 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-154/2011).

19Be to, teismas, vertindamas šalių turtinę padėtį ir galimybes teikti sūnui išlaikymą, vadovaujasi LAT praktika, kurioje išaiškinta, jog asmens galėjimas ar negalėjimas pagerinti savo turtinę padėtį yra vertinamoji aplinkybė, priklausanti tiek nuo objektyvių, tiek ir nuo subjektyvių veiksnių. Subjektyvūs veiksniai – tai paties asmens pastangos, noras, požiūris ir jo vertinamos galimybės gauti pajamas; objektyvūs – išsilavinimas, amžius, sveikata, šalies ekonominė situacija ir kt. aplinkybės, kurių asmuo negali valdyti ir negali būti laikomas už jas atsakingu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-01-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-32/2010; 2010-02-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2010). Atsakovas dirba tolimųjų reisų vairuotoju, todėl jis turi galimybę susirasti geriau apmokamą tokio pobūdžio darbą, nes atsakingai šį darbą dirbantys asmenys yra paklausūs. Nors atsakovo atstovė ir tretysis asmuo nurodė, kad atsakovas neturi reikiamų kvalifikacinių pažymėjimų geriau apmokamam vairuotojo darbui dirbti, tačiau šios aplinkybės atsakovas ir tretysis asmuo neįrodė, nes nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų.

20Nors atsakovas turi dar vieną išlaikomą vaiką – dukrą I. S., tačiau ir atsakovo pajamos yra žymiai didesnės, nei ieškovės. Be to, tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku, priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-04-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004). Atsakovui ir jo sutuoktinei J. S. priimant sprendimą susilaukti dar vieno vaiko, jie turėjo elgtis ypatingai apdairiai, protingai, kad nesusidarytų tokia situacija, kad dėl atsakovui gimusio vaiko nukentėtų jo nepilnamečio sūnaus V. interesai. Pažymėtina ir tai, kad nuo 2009 m. balandžio mėnesio atsakovas sūnui Viliui teikė tik 0,4 MGL dydžio išlaikymą (b.l. 109).

21Įvertinęs ieškovės ir atsakovo gaunamas pajamas, šalių turtinę padėtį, šalių nepilnamečio sūnaus V. poreikius (CK 3.192 str. 2 d.), teismas nustato 400 Lt iš atsakovo sūnui Viliui priteistino išlaikymo kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis dydį.

22Kadangi šalių sūnus yra nepilnametis, E. Š. nustatytina uzufrukto teisė tvarkyti V. S. priteistą išlaikymą (CK 3.185 str., 3.203 str. 1 d.).

23Ieškovės ieškinys teisme gautas 2011 m. birželio 2 d., todėl priteisto išlaikymo dydis didintinas nuo ieškinio pateikimo teismui dienos - 2011 m. birželio 2 d.

24Kadangi ieškinys tenkintinas pilnai, iš atsakovo ieškovei priteistinos jos turėtos 21,00 Lt bylinėjimosi išlaidos (b.l. 111, 112, LR CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.). Be to, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 132,30 Lt žyminis mokestis ((400 Lt – 32,50 Lt) x 3 proc.), 400 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 9, 15) ir 9,00 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (LR CPK 80 str., 88 str. 1 d. 3, 6 p., 96 str.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3, 6 p., 93 str., 96 str., 259 str., 260 str., 263 str.-270 str., teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti.

27Pakeisti 1997 m. lapkričio 7 d. Šiaulių m. apylinkės teismo sprendimu iš atsakovo T. S. sūnui V. S. priteisto išlaikymo dydį ir priteisti iš T. S., a/k ( - ) išlaikymą nepilnamečiui sūnui V. S., a/k ( - ) gim. 1997-04-01 d., kiekvieną mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 400,00 Lt (keturis šimtus litų, 00 ct) nuo 2011 m. birželio 2 d. iki vaiko pilnametystės, priteistą išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

28E. Š., a.k. ( - ) nustatyti uzufrukto teisę tvarkyti V. S., a.k. ( - ) priteistą išlaikymą iki sūnaus pilnametystės.

29Priteisti iš atsakovo T. S. ieškovei E. Š. 21,00 Lt (dvidešimt vieno lito, 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

30Priteisti iš atsakovo T. S. valstybei 541,30 Lt (penkių šimtų keturiasdešimt vieno lito, 30 ct) bylinėjimosi išlaidas.

31Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė,... 2. sekretoriaujant Editai Petrevičienei, dalyvaujant... 3. ieškovės E. Š. atstovei advokatei Stanislavai... 4. atsakovo T. S. atstovei advokato padėjėjai Daivai... 5. trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, 6. išvadą teikiančios institucijos Šiaulių miesto savivaldybės... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Ieškovė prašo pakeisti 1997 m. lapkričio 7 d. Šiaulių miesto apylinkės... 9. Ieškovė nurodė, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 1997 m. lapkričio 7... 10. Atsakovas ir tretysis asmuo J. S. su ieškiniu sutinka iš... 11. Išvadą teikiančios institucijos atstovė pateikė išvadą ir nurodė, kad... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio klausimas yra tiesiogiai susijęs su... 14. Prievolė išlaikyti vaiką mokant periodines įmokas yra tęstinio pobūdžio,... 15. Iš gimimo liudijimo matyti (b.l. 3), kad 16. Ieškovė dirba ( - ), jos gaunamas pajamas sudaro apie 813 Lt (b.l. 5), jos... 17. Sprendžiant išlaikymo dydžio ir formos nustatymo ar jų pakeitimo klausimą... 18. Teismas, nustatydamas iš atsakovo priteistino išlaikymo nepilnamečiam sūnui... 19. Be to, teismas, vertindamas šalių turtinę padėtį ir galimybes teikti... 20. Nors atsakovas turi dar vieną išlaikomą vaiką – dukrą 21. Įvertinęs ieškovės ir atsakovo gaunamas pajamas, šalių turtinę padėtį,... 22. Kadangi šalių sūnus yra nepilnametis, E. Š.... 23. Ieškovės ieškinys teisme gautas 2011 m. birželio 2 d., todėl priteisto... 24. Kadangi ieškinys tenkintinas pilnai, iš atsakovo ieškovei priteistinos jos... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1... 26. Ieškinį tenkinti.... 27. Pakeisti 1997 m. lapkričio 7 d. Šiaulių m. apylinkės teismo sprendimu iš... 28. E. Š., a.k. ( - ) nustatyti uzufrukto... 29. Priteisti iš atsakovo T. S. ieškovei 30. Priteisti iš atsakovo T. S. valstybei 541,30 Lt (penkių... 31. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...