Byla e2-824-180/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Infes“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. nutarties atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-3582-345/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Infes“ ieškinį atsakovei Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė UAB „Infes“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: panaikinti atsakovės sprendimus, priimtus viešajame pirkime, kuriuo siekiama įsigyti Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centro pastato techninio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir rangos darbus (toliau – pirkimas); įpareigoti atsakovę grįžti į tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo stadiją bei patikrinti, ar UAB „Daistatus“ turi teisę atlikti liftų patikrą; nustačius, kad UAB „Daistatus“ neturi nurodytos kvalifikacijos, atmesti pastarosios pasiūlymą ir viešojo pirkimo laimėtoja pripažinti UAB „Infes“.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jei tokia sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą.
 3. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė grindė tuo, kad viešojo pirkimo sutarties sudarymo terminas baigiasi 2017 m. kovo 7 d., todėl netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir patenkinus ieškinį, teismas privalės spręsti sutarties negaliojimo ir restitucijos taikymo klausimus, dėl ko kils nuostolių tiek atsakovei, tiek ieškovei. Ieškovė teigė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai ir viešasis interesas nebus pažeisti, kadangi pirkimo objektas nėra skubiai vykdytinas, pirkimo sąlygose numatytas pakankamai ilgas rangos darbų atlikimo terminas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 27 d. nutartimi netenkino ieškovės prašymo.
 2. Įvertinęs pirkimo sąlygas, teismas nustatė, kad pirkimo objektą sudaro Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centro, esančio Taikos g. 2, Vievyje, kapitalinio remonto arba rekonstrukcijos statyba ir projektavimas bei projekto vykdymo priežiūra. Pirkimas finansuojamas pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad patenkinus ieškovės prašymą, atsakovei iškiltų reali grėsmė prarasti šiam projektui skirtą finansinę paramą. Uždraudus sudaryti viešojo pirkimo sutartį, užsitęstų ir pirkimo objektą sudarančių darbų įvykdymas, dėl to nukentėtų centro lankytojų ir personalo interesai turėti tinkamas sąlygas veiklai vykdyti, atsakovė patirtų didelės vertės finansinę žalą.
 3. Aplinkybė, kad patenkins ieškinį reikės spręsti sutarties galiojimo ir restitucijos taikymo klausimus, nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškinį patenkinus, subjektinės teisės galės būti ginamos pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, paduodant ieškinį dėl žalos atlyginimo.
 4. Įvertinęs pirkimu siekiamų įsigyti darbų pobūdį bei tai, kad jų vykdymui didelę įtaką turi oro sąlygos, leidimų gavimas iš trečiųjų asmenų, teismas sprendė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, darbų įgyvendinimas taptų komplikuotas ir pažeistų viešąjį interesą, o ieškovės privatiems interesams būtų suteiktas per didelis pranašumas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7

 1. Ieškovė – UAB „Infes“, pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 3 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Nors teismas sprendė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones iškiltų reali grėsmė prarasti pirkimui skirtą finansinę paramą, jokių motyvų, kurie pagrįstų tokią jo išvadą nepateikė. Pats faktas, kad pirkimui yra skirta parama neįrodo, jog pirkimo įgyvendinimui laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju kyla reali grėsmė.
 2. Vien tai, kad atsakovės veikla yra susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, savaime nereiškia, kad atsakovės interesas yra svarbesnis. Teismas, suteikdamas prioritetą viešajam interesui pirkimo objektu, nepagrindė tokios savo pozicijos.
 3. Šiuo metu Žemės gelmių informacijos centras yra įsikūręs ir veikia pastate, kurį ketinama rekonstruoti. Manytina, kad laikinai atidėjus pirkimo procedūras, visuomenė nepatirs didelio diskomforto ir viešasis interesas dėl to nebus pažeistas. Ginčo atveju aktualiau užtikrinti pirkimo procedūrų teisėtumą.
 4. Žemės gelmių informacijos centro darbuotojų interesas turėti rekonstruotas patalpas nebuvo tenkinamas ilgą laiką ir tokia situacija iki šiol nebuvo laikoma sukelianti realią žalą ar reikalaujanti ypatingos skubos. Taigi pirkimas nėra ypatingai skubiai vykdytinas.
 5. Pirkimo sutarties trukmė – 28 mėnesiai, sutarties terminas gali būti pratęstas 2 kartus, kiekvieno pratęsimo trukmė – 3 mėnesiai. Taigi pirkimo sąlygose yra nustatytas pakankamai ilgas rangos darbų atlikimo terminas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neturėtų esminės įtakos darbų atlikimui. Tuo labiau, kad įstatymas nustato sutrumpintus viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo terminus.
 6. Vien tai, kad teisės aktai suteikia ieškovei teisę teikti ieškinį dėl žalos atlyginimo, nereiškia, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįstas ir turėtų būti atmestas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-515-236/2016).
 1. Atsakovė – Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundo netenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Atsakovė su Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 2016 m. gruodžio 9 d. pasirašė projekto „Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centro rekonstrukcija“ administravimo ir finansavimo sutartį. Šiuo metu projekto įgyvendinimui jau yra skirtos ES struktūrinių fondų lėšos – 2 026 698,46 Eur. Paminėtoje sutartyje numatyta projekto įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. spalio 31 d. Laiku nepateikus atitinkamoms institucijoms reikiamų dokumentų ir laiku neįsisavinus lėšų, gali būti užkirstas kelias jomis disponuoti bei įgyvendinti projektą.
 2. Šiuo metu Žemės gelmių informacijos centro pastato būklė yra avarinė, pastatas neatitinka muziejinių rinkinių saugojimui ir darbo sąlygoms keliamų reikalavimų dėl itin mažos konstrukcijų šiluminės varžos, signalizacijos nebuvimo, įrangos nusidėvėjimo; pastatas nėra pritaikytas neįgaliesiems, jo vidaus sienos ir lubos sutrūkinėjusios, baldai nusidėvėję. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas viešasis interesas, nes nukentėtų pastato lankytojų ir personalo interesai turėti tinkamas veiklos vykdymo ir darbo sąlygas.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Dėl atsisakymo priimti trečiojo asmens atsiliepimą į atskirąjį skundą

 1. CPK 318 straipsnio 2 dalis nustato, kad atsiliepimų į apeliacinį skundą priėmimo klausimą išsprendžia pirmosios instancijos teismas. Ši nuostata CPK 338 straipsnio pagrindu taikytina ir sprendžiant atsiliepimų į atskiruosius skundus priėmimo klausimą. Kita vertus, įstatymas suteikia teisę apeliacinės instancijos teismui patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo dėl apeliacinio (atskirojo) skundo, atsiliepimų į nurodytus skundus priėmimo teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 3 str. 6 d., 315 str. 5 d.).
 2. Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartis buvo priimta 2017 m. vasario 27 d., o UAB „Daistatus“ į bylą trečiuoju asmeniu įtraukta 2017 m. kovo 7 d. teisėjo rezoliucija. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad skundžiamos nutarties priėmimo metu UAB „Daistatus“ nebuvo byloje dalyvaujantis asmuo, pastaroji neturėjo teisės pateikti atsiliepimo į ieškovės atskirąjį skundą dėl teismo 2017 m. vasario 27 d. procesinio sprendimo, o teisėjas 2017 m. vasario 23 d. rezoliucija šio atsiliepimo priimti. Dėl nurodyto, teisėjo 2017 m. vasario 23 d. procesinis sprendimas naikintas, UAB „Daistatus“ atsiliepimą atsisakytina priimti ir šis procesinis dokumentas grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

11Dėl skundo argumentų

 1. Teisminis ginčas vyksta dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumo. Ieškovė pareikštu ieškiniu siekia įrodyti, kad pirkimo laimėtoja pripažinta UAB „Daistatus“ neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, todėl ji (ieškovė) turėtų būti pripažinta pirkimo laimėtoja. Atsisakęs patenkinti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas, įvertinęs pirkimo objektą bei numatytas jį (objektą) sudarančių darbų atlikimo finansavimo sąlygas, tokį procesinį sprendimą grindė neatidėliotinu visuomenės interesu pirkimo objektu, pabrėždamas galimą didesnę žalą šiam interesui nei ieškovei, jeigu laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos.
 2. Sutiktina su apeliante, kad pats faktas, jog ginčo pirkimas yra finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis, nesudaro pagrindo spręsti, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones gresia šių lėšų neįsisavinimo rizika. Kita vertus, nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija į bylą pateikė duomenis, iš kurių matyti, kad pirkimo finansavimui bus skirta 2 026 698,46 Eur lėšų, kad pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį perkančioji organizacija prisiėmė pareigą pirkimo objekto darbus įvykdyti iki 2019 m. spalio 31 d., kad 2017 m. sausio mėnesį gautas avansas turi būti panaudotas per 90 dienų. Tokie duomenys patvirtina teismo išvadą, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, kiltų reali pirkimui skirtų paramos lėšų neįsisavinimo, o kartu projekto neįgyvendinimo grėsmė (CPK 177, 185 str.).
 3. Viešųjų pirkimų bylose konkuruoja keletas viešųjų interesų – visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas skaidriomis ir teisėtomis pirkimo procedūromis. Šiems interesams konkuruojant, prioritetas skiriamas tos vertybės gynimui, kurios neapginus atsirastų didesnė žala. Nustatęs, kad sustabdžius pirkimo procedūras būtų rizikuojama pirkimo finansavimo iš ES struktūrinių fondų galimybe, teismas pagrįstai prioritetą nagrinėjamu atveju suteikė visuomenės interesui pirkimo objektu. Pagrįstą prioriteto nurodytam viešajam interesui suteikimą patvirtina ir atsiliepime į skundą perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės apie avarinę pirkimu siekiamo rekonstruoti pastato būklę: pastate esantys muziejiniai eksponatai saugomi itin prastomis sąlygomis – laikomi koridoriuose ir buvusiose laboratorijose, nėra signalizacijos, pastatas nepritaikytas neįgaliesiems, pastato sienos ir lubos sutrūkinėjusios, baldai ir įranga nusidėvėję, o šaltuoju metu laiku pastatas nėra tinkamai apšildomas dėl itin mažos konstrukcijų šiluminės varžos, taigi centro lankytojams ir darbuotojams būti pastate itin nekomfortiška. Taigi nepaisant pirkimo sutarties projekte nustatytos pakankamai ilgos sutarties įvykdymo trukmės (28 mėnesiai su galimybe dėl atitinkamų aplinkybių jį pratęsti dar 6 mėnesiams), akivaizdu, kad anksčiau nurodytos faktinės aplinkybės sąlygoja kuo greičiau imtis sutarties vykdymo. Tuo labiau, kad pirkimo objektą sudarančių darbų trukmei didelę įtaką gali turėti oro sąlygos, atitinkamų leidimų iš atsakingų valstybės ar savivaldybių institucijų gavimas, ir dėl to pirkimo sutarties įvykdymas gali dar labiau užsitęsti. Dėl nurodytų motyvų atmestini skundo argumentai, kad įpareigojus atsakovę nesudaryti pirkimo sutarties ar sustabdžius sutarties vykdymą, nebus pažeisti atitinkamos dalies visuomenės (centro darbuotojų, lankytojų) interesai.
 4. Sutiktina su apeliante, kad ieškinio dėl žalos atlyginimo pareiškimas atsakovei, priėmus palankų teismo sprendimą, būtų mažiau efektyvus ir operatyvus pažeistų interesų gynimo būdas, nei laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje. Kita vertus, nurodyti motyvai leidžia teigti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės šiuo atveju viršytų jų teikiamą naudą, todėl vien apeliantės interesų užtikrinimas nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą procesinį sprendimą.
 5. Į esminius skundo ir atsiliepimų į jį argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.
 6. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

12Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Atsisakyti priimti UAB „Daistatus“ atsiliepimą į atskirąjį skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai