Byla N2-140-639/2009

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas, sekretoriaujant Erikai Misiūnaitei, dalyvaujant pareiškėjui R. Š. jo atstovui adv. Dariui Karveliui, suinteresuotų asmenų atstovams L.Zukienei ir I.Lackuvienei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, pagal pareiškėjo R. Š. pareiškimą, valstybės institucijai Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Aulelių vaikų globos namai ir N. Š., dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo ir vaiko globos panaikinimo ii

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2002 m. gegužės 29 d. Anykščių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. N-2-839-03-2002 m. priėmė sprendimą, kuriuo laikinai apribojo jo tėvo valdžią nepilnamečio sūnaus A. Š., gim. ( - ), atžvilgiu. Teismas taip pat paskyrė A. Š. globą ir jo globėja paskyrė A. Š. (A. Š. močiutę), vaiko A. Š. gyvenamąją vietą nustatė pas globėją A. Š.. Po to 2003 m. lapkričio 28 d. Anykščių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. N-2-539-03/2003 m. priėmė sprendimą, kuriuo neterminuotai apribojo jo tėvo valdžią paminėtam nepilnamečiam sūnui A. Š.. Be to, dar 2001- 12-05 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-814-02/2001 iš jo buvo priteistas išlaikymas sūnui A. Š. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 150 Lt iki sūnaus pilnametystės. Anykščių rajono apylinkės teismas 2006 m. birželio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. N2-340-266/2006 A. Š. nušalino nuo A. Š. globos ir jo gyvenamoji vieta nustatė Aulelių vaikų globos namuose, o globėju paskyrė Aulelių vaikų globos namų administraciją. Paaiškino, kad A. Š. šiuo metu gyvena ir yra globojamas Aulelių vaikų globos namų. Nurodė, kad teismas, apribodamas jo tėvo valdžią, motyvavo tuo, kad jis tuo metu piktnaudžiavo alkoholiu, niekur nedirbo ir neieškojo darbo, gyveno netinkamai ir visiškai nesirūpino savo nepilnamečiu sūnumi, jo neprižiūrėjo ir pan. Vienok nuo paminėto teismo sprendimo praėjo jau šešeri metai. Per tą laiką pareiškėjo teigimu, jis pakeitė gyvenimo būdą. Alkoholinių gėrimų nebevartoja jau metus laiko. Dirba ir savo pareigas darbe atlieka tinkamai. Dažnai susitinka su savo sūnumi su juo bendrauju telefonu, o pagal galimybes nuvyksta į vaikų globos namus (Aulelių k.) kur jis šiuo metu gyvena. Per atostogas Aidas gyvena pas jį ir mato, kad jis tikrai pakeitė savo gyvenimo būdą. Taigi jis gali juo rūpintis, auklėti, nes turi tam visas tinkamos sąlygos. Sūnui šiuo metu jau 15 metų ir jis reiškia norą gyventi su savo tėvu. Remdamasis LR CK 3.181 str. kuris nustato, kad tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, prašė: 1) panaikinti 2003-11-28 Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. N-2-539-03/2003 paskirtą neterminuotą R. Š. tėvo valdžios apribojimą nepilnamečio sūnaus A. Š., gim. ( - ) atžvilgiu; 2) Panaikinti teismo sprendimu nustatytą A. Š. nuolatinę globą; 3) Panaikinti 2001-12-05 d. teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-814-02/2001 iš jo priteistą išlaikymą A. Š., periodinėmis išmokomis; 4) Nepilnamečio A. Š. gyvenamąją vietą nustatyti kartu su jo tėvu R. Š., t.y. su pareiškėju.

3Suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovė, pareiškėjo pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad jiems akivaizdu, jog pareiškėjas R. Š. yra pakeitęs savo gyvenimo būdą. 2007 m. pradėjo intensyviai domėtis vaikų, bendrauja su auklėtojomis, domisi Aido sveikata, mokymusi. Pasiimdavo vaiką pas save. Grįžęs Aidas, būdavo patenkintas. Nurodė, kad nors gyvenimo sąlygos ir yra minimalios, tačiau mano, kad teismas turėtų tenkinti pareiškėjo prašymą.

4Suinteresuotas asmuo N. Š. (A. Š. motina) į teismo posėdį neatvyko. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta, neatvykimo priežasčių nepranešė. Prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Atsižvelgiant į tai byla išnagrinėta nedalyvaujant N. Š.. Parengiamajame posėdyje N. Š. pareiškė, jog ji abejoja ar tikrai pasikeitė R. Š. gyvenimo būdas, nors pati pripažino, kad jį matė daugiau kaip prieš metus laiko. Nurodė, kad pati su sūnumi bendrauja retai. Motinos valdžia jos atžvilgiu taip pat neterminuotai apribota, be to priteistas išlaikymas, tačiau ji jo neteikia.

5Valstybės institucijos Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kurioje nurodė, jog tikslinga tenkinti pareiškėjo R. Š. pareiškimą ir panaikinti jo atžvilgiu priimtą sprendimą neterminuotai apriboti paminėto asmens tėvo valdžią, sūnaus A. Š. atžvilgiu (b.l. 24-25). Teismo posėdyje Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė ankščiau pateiktą išvadą palaikė ir papildomai pažymėjo, jog R. Š. dirba ir gyvena pas ūkininką S. Č., ( - ). Nuo 2007 metų R. Š. ėmė domėtis sūnumi A. Š., kuris gyvena Aulelių vaikų globos namuose. Pasiimdavo sūnų atostogų laikui. 2008 metais, žinant, kad jokių nusiskundimų dėl A. Š. elgesio ar priežiūros jo atostogų laiku nėra, vaikas pas tėvą praleisdavo jau visą pavasario, vasaros ar rudens atostogų laiką. Teigė, kad Vaiko teisių apsaugos skyriui yra žinoma, kad R. Š., apsigyvenęs ( - ), pakeitė savo gyvenimo būdą. Vyriškis įgijo darbdavio pasitikėjimą, nes pavestus darbus atlieka sąžiningai. Jam patikėta naujausia žemės ūkio technika, kurią jis tausoja. Nusiskundimų R. Š. darbu nebuvo, taip pat nėra duomenų apie netvarkingą jo girtavimą ar kitą negatyvų elgesį. Nors R. Š. gyvena vagonėlyje, ūkininko kieme ir vietos vagonėlyje nėra daug, tačiau visi būtini buities prietaisai jame yra. Kambaryje yra dvi lovos, rūbų spinta, R. Š. įsigytas televizorius. Maistą galima ruošti tame pačiame vagonėlyje - yra dujinė viryklė, šaldytuvas. Pietus valgo visi ūkio darbininkai pas S. Č.. R. Š. namuose lieka pavalgyti pusryčius ir vakarienę. Teigė, kad tokiomis pat sąlygomis maitintųsi ir A. Š.. Nurodė, kad apsilankius pas S. Č., pastebėta, kad A. Š. šiuose namuose jau pažįstamas. Ūkininko vaikai su juo draugauja, planuoja, kaip jie kartu su Aidu vyks į mokyklą ( - ). Taigi pareiškimą prašė tenkinti.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Pareiškėjo ir jo atstovo bei kitų dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais nustatyta, kad A. Š., gim. ( - ), tėvams, t.y. R. Š. ir N. Š. teismo ankščiau paminėtais sprendimais buvo neterminuotai apribota tėvų valdžią. Kadangi vaikas liko be tėvų priežiūros, jam buvo nustatyta nuolatinė globa ir jis apgyvendintas vaikų globos namuose. Iš minėtų teismo sprendimų matyti, kad R. Š. atveju jo tėvo valdžia sūnaus A. Š. atžvilgiu buvo apribota dėl to, kad jis vengė atlikti savo pareigas auklėti nepilnametį sūnų, juo tinkamai nesirūpino (b.l. 10-12, 15-16). Pareiškėjas teigė, kad šiuo metu situacija yra iš esmės pasikeitusi, nes jis sūnumi rūpinasi, dirba, alkoholiu nepiktnaudžiauja ir pan. Šią aplinkybė patvirtino ankščiau paminėti suinteresuotų asmenų Aulelių vaikų globos namų atstovės ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vadovės paaiškinimai. Pareiškėjo gyvenimo būdo pakeitimą taip pat patvirtina ir pareiškėjo pateikta jo darbdavio, t.y. ūkininko S. Č., išduota R. Š. charakteristika, kurioje nurodyta, kad jis darbą stengiasi atlikti sąžiningai. Išmoko dirbti su visa jam patikėta technika ir įrengimais. Darbo metu alkoholio nevartoja, domisi savo sūnumi Aidu, dažnai jam skambina, stengiasi kaip galima dažniau aplankyti, pasikviesti į svečius, remia materialiai (b.l. 14).

8LR CK 3.181 str. numato, kad tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jei išnyksta aplinkybės dėl kurių vaikas buvo atskirtas ir įrodoma, kad tėvai (tėvas arba motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams. Ttaigi įstatymas numato sąlygas kurioms esant tėvų valdžios ribojimas gali būti panaikintas. Šios sąlygos yra, tai, kad: 1 ) tėvai (ar vienas iš jų ) pakeitė savo elgesį; 2) tėvai (ar vienas iš jų) gali auklėti vaiką; 3) tėvų valdžios ribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams. Visos šios sąlygos tarpusavyje susijusios, ir būtina įrodyti esant visas tris sąlygas. Teismas mano, kad ankščiau aptartais įrodymais nustatyta, kad R. Š. pakeitė savo gyvenimo būdą. Taigi išnyko aplinkybės dėl kurių jo atžvilgiu buvo apribota jo tėvo valdžia. Taip pat teismas mano, kad jis gali toliau auklėti ir prižiūrėti vaiką, ir tai nepakenks paties vaiko interesams. Teismas laikosi pozicijos, kad kiekvienu atveju, jei yra galimybė, vaikus turi auginti ir auklėti tėvai. Toks požiūris atitinka ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 7 straipsnio 1 dalies ir 9 straipsnio nuostatas. Dėl išdėstyto panaikintinas R. Š. neterminuotas tėvo valdžios apribojimas sūnaus A. Š. atžvilgiu. Minėta, kad kadangi A. Š. buvo likęs be tėvų globos ir negalėjo grįžti į savo šeimą, jam buvo nustatyta nuolatinė globa. Šiuo sprendimu panaikinus R. Š. neterminuotą tėvo valdžios apribojimą, ir grąžinus paminėtą vaiką tėvo priežiūrai pasibaigia ir nustatyta nuolatinė vaiko globa ( CK 3.258 str. 1 d. 1 p. ). Taip pat šiuo sprendimu nustatoma nepilnamečio vaiko A. Š. gyvenamoji vieta su pareiškėju (tėvu) R. Š.. Kadangi vaikas perduodamas gyventi su tėvu nutraukiamas iš pareiškėjo priteistas išlaikymas.

9Vadovaudamasis LR CPK 185, 270 str., teismas n u s p r e d ž i a:

10pareiškimą patenkinti.

  1. Panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2003 m. lapkričio 28 d. sprendimu
nustatyta neterminuotą R. Š. tėvo valdžios apribojimą, sūnaus A. Š., gim. ( - ) atžvilgiu.
  1. Įsiteisėjus sprendimui panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2006 m. birželio 13
d., nutartimi nustatyta nepilnamečio A. Š., gim. ( - ) nuolatinę globą.
  1. Nutraukti Anykščių rajono apylinkės teismo 2001 m. gruodžio 5 d. sprendimu iš
R. Š. priteistą išlaikymą, sūnaus A. Š., gim. ( - ) atžvilgiu.
  1. Nepilnamečio A. Š., gim. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti su tėvu
R. Š..

11Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą. Teisėjas

12Saulius Zajarskas

Proceso dalyviai