Byla 2-326-494/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant B.Sienkievič, dalyvaujant pareiškėjai G. B., suinteresuoto asmens VSDFV atstovei J.Uptienei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos G. B. pareiškimą suinteresuotam asmeniui VSDFV Vilniaus miesto skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškėja G. B. pareiškime nurodė, kad rinkdama dokumentus apie savo socialinio draudimo laikotarpius ir draudžiamąsias pajamas senatvės pensijai paskaičiuoti, iš Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos 2010-04-06 gavo atsakymą, kuriame buvo nurodyta, kad Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija negali pateikti pažymos apie pareiškėjo gautas pajamas dirbant ( - ) instruktore nuo 1986-12-01 iki 1989-03-01 ir dirbant Lietuvos respublikiniame profsąjungos komitete vyr. buhalterio pavaduotoja už laikotarpį nuo 1990-01-01 iki 1990-04-02. Tačiau pateikė protokolų nuorašus apie pareiškėjos atleidimą iš profsąjungos ( - ) vyr. buhalterės pareigų dėl pervedimo į ( - ). ( - ) mėnesinės draudžiamosios pajamos buvo 180 rublių, taip pat pateikė pažymą apie draudžiamąsias pajamas ( - ) už laikotarpį nuo 1989-03-01 iki 1989-12-31, kurioje vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos 3,438 Lt, bei 1990 metų sausio 25 dienos protokolą Nr. 37, kuriame Prezidiumas nutaria skirti premiją 137,50 rub. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriuje pareiškėjai žodžiu buvo paaiškinta, kad šių duomenų neužtenka pareiškėjos draudžiamosioms pajamoms už laikotarpį nuo 1986-12-01 iki 1989-03-01 ir už laikotarpį nuo 1990-01-01 iki 1990-04-02 nustatyti, pareiškėjai buvo pasiūlyta kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Kadangi be Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos niekur kitur negali būti ir nėra išlikusių duomenų apie tai, kokias pajamas gavo pareiškėja, dirbdama ( - ) instruktore nuo 1986-12-01 iki 1989-03-01 ir ( - ) vyr. buhalterio pavaduotoja nuo 1990-01-01 iki 1990-04-02, kreipiasi į teismą su prašymu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja dirbdama ( - ) instruktore, nuo 1986-12-01 iki 1989-03-01 gaudavo 180 rublių mėnesinį atlyginimą, ( - ) vyr. buhalterio pavaduotoja nuo 1990-01-01 iki 1990-04-02 gaudavo 275 rublių mėnesinį atlyginimą bei 1990 m. sausio mėnesį 137,50 rub. premiją.

3Posėdžio metu pareiškėja palaikė pareiškime išdėstytas aplinkybes, prašė pareiškimą tenkinti. Nurodė, kad ( - ) jos alga buvo 180 rublių, perkėlus dirbti į ( - ), alga liko tokia pati. Premijos buvo skiriamos už praėjusį ketvirtį, mokamos kiekvieną mėnesį. Ji gavo premiją už 1990 metų pirmą ketvirtį.

4Suinteresuoto asmens VSDFV Vilniaus miesto skyriaus atstovė su pareiškimu iš esmės sutiko, prašė pareiškimą tenkinti.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Paaiškinimais, byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Jungtiniame archyve ( - ) dokumentai į LPSK Jungtinį archyvą perduoti nebuvo, todėl negali pateikti pažymos apie G. B. (( - )) gautas pajamas dirbant ( - ) nuo 1986-12-01 iki 1989-03-01, duomenų apie laikotarpį nuo 1990-01-01 iki 1990-04-02 pateikti negali, nes šio fondo saugomos ribos yra 1966-1989 m. (b.l. 3). Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pateikti Jungtiniame archyve saugomi dokumentai patvirtina, jog pareiškėja ( - ) nutarimu atleista iš profsąjungos ( - ) vyr.buhalterės pareigų nuo 1968-12-01 dėl pervedimo į ( - ) (b.l. 4-5), 1990-01-25 ( - ) komiteto nutarimu G. B. už 1989 metų 4-tą ketvirtį paskirta 50 procentų mėnesinio atlyginimo premija – 137,50 rub. (b.l. 6-7), o 1990-03-26 nutarimu G. B. atleista iš vyr. buhalterės pareigų nuo 1990-03-30 dėl perėjimo dirbti į ( - ) (b.l. 8-10, 12-16, 18); laikotarpiu nuo 1989-03-01 iki 1989-12-31 G. B. uždarbio ir kitų pajamų, nuo kurių priskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos suma, buvo 34,38 (2010-04-06 pažyma apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti Nr. AP-111, b.l. 11). Teismo posėdyje apklaustas liudytojas S. B., dirbęs ( - ) sekretoriumi, patvirtino pareiškėjos nurodytas aplinkybes, nurodė, kad kartu dirbo apie 3 metus, ji buvo instruktorė, gaudavo 180 rublių atlyginimą, atlyginimas nesikeitė.

7Teismas, atsižvelgdamas į byloje surinktų įrodymų visumą bei į tai, kad pareiškėja negali kitokia tvarka gauti šį faktą patvirtinančių dokumentų, mano, kad pareiškėjos reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CPK 444 str. 2 d. 9 p.).

8Vadovaudamasis LR CPK 176, 183, 186, 189, 191, 259, 263-270, 444, 448 str., teismas

Nutarė

9Pareiškimą tenkinti.

10Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjos G. B., a.k. ( - ) dirbusios ( - ) profsąjungos komitete instruktore, atlyginimas nuo 1986-12-01 iki 1989-03-01 buvo 180 rublių per mėnesį, o jai dirbant ( - ) vyr. buhalterio pavaduotoja, ji nuo 1990-01-01 iki 1990-04-02 gaudavo 275 rublius mėnesinio atlyginimo ir 137,50 rublių premiją.

11Juridinis faktas nustatytas valstybinės socialinės draudimo pensijos dydžio nustatymo, mokėjimo ir skyrimo pareiškėjai tikslu.

12Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai