Byla eB2-953-613/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Seselskytė, sekretoriaujant Ievai Mockutei, dalyvaujant ieškovo atstovei D. I., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų UAB „Conlex“, UAB „Scenos techninis servisas“, UAB „Skolų departamentas“, UAB „Geoplanai“ , Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovei UAB „Renginių centras“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2ieškovai pateikė pareiškimą atsakovei UAB „Renginių centras“ su prašymu iškelti bankroto bylą. Ieškovas UAB „Conlex“ nurodo, kad atsakovo įsiskolinimas yra 2070,00 Eur. Ieškovas UAB „Scenos techninis servisas“ nurodo, kad atsakovo įsiskolinimas yra 6000,00 Eur. Ieškovas UAB „Skolų departamentas“ nurodo, kad atsakovo įsiskolinimas yra 7968,19 Eur, Ieškovas UAB „Geoplanai“ nurodo, kad atsakovo įsiskolinimas yra 400,00 Eur. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius nurodo, kad atsakovo įsiskolinimas yra 6069,35 Eur. Atsakovė nevykdo LR valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Sveikatos draudimo įstatymu ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis nustatytų privalomųjų mokėjimų. VĮ Registrų centras duomenimis įmonė savo vardu registruoto turto neturi. VĮ Regitra duomenimis atsakovo vardu registruotos 5 transporto priemonės, iš jų 1 transporto priemonės būsena „išregistruota“. Remiantis VĮ Registrų centro 2017-02-06 duomenimis, atsakovas finansinės atskaitomybės dokumentų už 2014, 2015, 2016 m. nėra pateikęs, remiantis balanso išrašu už 2013 metus, bendrovės turtą sudarė 134 349,22 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 80716,81 Eur. Ieškovai išsiuntė pranešimą įmonei apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės įsiskolinimas nebuvo sumokėtas ir nesumažėjo.

3Ieškinys tenkintinas.

4Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Kreditorius turi teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, jeigu įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (ĮBĮ 4 str. 3 p., 5 str. 1 d. 1 p.).

6Pagal pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki, nes nevykdo LR valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Sveikatos draudimo įstatymu ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis nustatytų privalomųjų mokėjimų ieškovui, neatsiskaito su kitais kreditoriais. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2017-02-09 duomenimis atsakovės skola valdybos biudžetui sudarė 6069,35 Eur. Ieškovas UAB „Conlex“ nurodo, kad atsakovo įsiskolinimas yra 2070,00 Eur. Ieškovas UAB „Scenos techninis servisas“ nurodo, kad atsakovo įsiskolinimas yra 6000,00 Eur. Ieškovas UAB „Skolų departamentas“ nurodo, kad atsakovo įsiskolinimas yra 7968,19 Eur. Ieškovas UAB „Geoplanai“ nurodo, kad atsakovo įsiskolinimas yra 400,00 Eur.

7VĮ Registrų centras duomenimis įmonė savo vardu registruoto turto neturi. VĮ Regitra duomenimis atsakovo vardu registruotos 5 transporto priemonės, iš jų 1 transporto priemonės būsena „išregistruota“. Remiantis VĮ Registrų centro 2017-02-06 duomenimis, atsakovas finansinės atskaitomybės dokumentų už 2014, 2015, 2016 m. nėra pateikęs, remiantis balanso išrašu už 2013 metus, bendrovės turtą sudarė 134 349,22 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 80716,81 Eur Atsakovė pateikė 205-12-31 įmonės balansą, iš kurio matyti, kad atsakovė turi turto iš viso už 304562 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 512 879 Eur. Tačiau atsakovės pateiktas balansas nėra pasirašytas įmonės vadovo ir buhalterio.

8Įmonėje yra 2 apdraustieji. Duomenų, jog atsakovė atsiskaitė su ieškovais, byloje nėra. Duomenų, jog atsakovė veda derybas su kreditoriais ir (ar) yra susitarusi su ieškove ir (ar) kitais įmonės kreditoriais dėl skolų mokėjimo atidėjimo, vykdo veiklą ir pan., byloje nepateikta.

9Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į pateikto balanso duomenis kad turimi įsipareigojimai sudaro 512 879 Eur, tai yra viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

10Byloje taikytinos laikinosios apsaugos priemonės (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

11Dėl bankroto administratoriaus skyrimo

12Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

13Bankroto administratoriumi skirtina uždaroji akcinė bendrovė "Vadybos apskaita" sąrašo eilės Nr. B-JA014 (ĮBĮ 11 str. 2 d., LITEKO). ĮBĮ 11 str. 4 d. nurodytų aplinkybių, dėl kurių ši administratorės kandidatūra būtų pripažintina netinkama, nenustatyta.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p., 4 str. 3 p., 10 str. 4 d., 11 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

151. Atsakovei UAB „Renginių centras“, įmonės kodas 30057356, buveinės adresas N.Uosto 3, Klaipėda, iškelti bankroto bylą.

162. Bankrutuojančios UAB „Renginių centras“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Vadybos apskaita“, sąrašo eilės Nr. B-JA014.

173. Uždėti atsakovei UAB „Renginių centras“, įmonės kodas 30057356, buveinės adresas N.Uosto 3, Klaipėda, nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš atsakovės UAB „Renginių centras“ vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti atsakovei UAB „Renginių centras“ bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės turto arešto pavesti ieškovo pasirinktiems antstoliams CPK nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

184. Įpareigoti bankroto administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirti savo įgaliotą asmenį ir apie tai informuoti bankroto bylą nagrinėjantį teismą.

194. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčiant neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją, Juridinių asmenų registrui, šalims, paskirtam bankroto administratoriui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos. Taip pat išsiųsti neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

205. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

216. Įpareigoti bankroto administratorių gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

227. Nustatyti, kad atsakovės UAB „Renginių centras“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankroto administratoriui per 45 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą bankroto administratoriui pavesti sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

239. Nustatyti, kad atsakovės UAB „Renginių centras“ valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta iki 2 896 eurų bauda.

24Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

25Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė... 2. ieškovai pateikė pareiškimą atsakovei UAB „Renginių centras“ su... 3. Ieškinys tenkintinas.... 4. Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. nustatyta, kad bankroto byla... 5. Kreditorius turi teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos... 6. Pagal pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki, nes... 7. VĮ Registrų centras duomenimis įmonė savo vardu registruoto turto neturi.... 8. Įmonėje yra 2 apdraustieji. Duomenų, jog atsakovė atsiskaitė su... 9. Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip... 10. Byloje taikytinos laikinosios apsaugos priemonės (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).... 11. Dėl bankroto administratoriaus skyrimo... 12. Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10... 13. Bankroto administratoriumi skirtina uždaroji akcinė bendrovė "Vadybos... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p., 4... 15. 1. Atsakovei UAB „Renginių centras“, įmonės kodas 30057356, buveinės... 16. 2. Bankrutuojančios UAB „Renginių centras“ bankroto administratoriumi... 17. 3. Uždėti atsakovei UAB „Renginių centras“, įmonės kodas 30057356,... 18. 4. Įpareigoti bankroto administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta... 19. 4. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną,... 20. 5. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių... 21. 6. Įpareigoti bankroto administratorių gavus duomenis apie antstoliams... 22. 7. Nustatyti, kad atsakovės UAB „Renginių centras“ kreditoriai turi... 23. 9. Nustatyti, kad atsakovės UAB „Renginių centras“ valdymo organai... 24. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama... 25. Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...