Byla 2S-630-425/2014
Dėl santuokos nutraukimo ir santuokoje įgyto turto padalinimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės V. D. atskirąjį skundą dėl Kupiškio rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-91-649/2014 pagal ieškovės V. D. ieškinį atsakovui A. D., tretieji asmenys – Kredito unija „Kupiškėnų taupa“, Anykščių kredito unija“, UAB Agrokoncernas“, UADK „PZU Lietuva“, UAB „Dotnuvos projektai“, UAB „Velseka“ ir AB Šiaulių bankas, dėl santuokos nutraukimo ir santuokoje įgyto turto padalinimo,

Nustatė

2Ieškovė V. D. pareiškė ieškinį atsakovui A. D. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės ir santuokoje įgyto turto padalinimo, o teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui prašė teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti santuokoje įgytus, tačiau atsakovo A. D. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) vardu įregistruotus žemės sklypus: 1) 7,2000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5753-0009-0078, esantį ( - ) ; 2) 2,0900 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5753-0009-0057, esantį ( - ) .; 3) 15,3600 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5713-0002- 0022, esantį ( - ) .; 4) 12,3000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0472-3940, esantį ( - ) ; 5) 24,5400 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0472- 3795, esantį ( - ) ; 6) 24,0800 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0472-3673, esantį ( - ) , 7) 4,0800 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0472-3495, esantį ( - ) ; 8) 6,1673 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1458-9070, esantį ( - ) .; 9) 25,0827 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1458-8284, esantį ( - ) ; 10) 2,5000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5735-0001-0190, esantį ( - ) ; 11) 3,9700 ha (397/497 dalį) 4,9700 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. 5735-0001-0134, esančio ( - ) .; 12) 3,9700 ha (397/497 dalį) 4,9700 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. 5735-0001-0133, esantis ( - ) , 13) 1,8700 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5735-0001-0138, esantį ( - ) .; 14) 11,1300 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0076-7226, esantį ( - ) 15) 1,9000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0076-7160, esantį ( - ) ; 16) 0,1674 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5753-0008-0129, esantį ( - ) ; 17) 0,8952 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5753-0008-0130, esantį ( - ) ; 18) 2,3300 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr.4400-1455-3687, esantį ( - ) .; 19) 1,9200 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0609-6652, esantis ( - ) ; 20) 37,2300 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0116-1186, esantį ( - ) , uždraudžiant atsakovui areštuotais žemės sklypais disponuoti (parduoti, kitaip perleisti, įkeisti, išnuomoti, suteikti panaudai, kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę), tačiau paliekant atsakovui teisę naudotis areštuotais žemės sklypais, kol byloje bus išspręstas jų priklausomybės nuosavybės teise klausimas. Nurodo, kad didžioji dalis prašomų areštuoti žemės sklypų yra įgyti pirkimo - pardavimo sutartimis, 3 žemės sklypai mainų sutartimis išmainius į juos bendrąja jungtine nuosavybe buvusias kiaules/kviečius), 5 žemės sklypai įgyti teisės atkurti nuosavybę perleidimo sutartimis (atsakovui iš bendrąja jungtine nuosavybe esančių piniginių lėšų nupirkus iš įvairių asmenų teises atkurti nuosavybę į buvusių savininkų valdytą žemę).

3Kupiškio rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 5 d. nutartimi, vadovaudamasis CPK 144 -152 straipsniais, atmetė ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas konstatavo, kad, taikant šias priemones, turi egzistuoti tam tikros aplinkybės, įrodančios, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali nukentėti turtinės ar asmeninės neturtinės vaikų ar vieno sutuoktinio teisės. Ieškovė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindžia tuo, jog kol bus išspręstas žemės priklausomybės klausimas, būtina areštuoti 20 santuokoje įgytų ir atsakovo vardu įregistruotų žemės sklypų, nes didžioji dalis prašomų areštuoti žemės sklypų yra įgyti pirkimo - pardavimo sutartimis, 3 žemės sklypai mainų sutartimis, 5 žemės sklypai įgyti teisės atkurti nuosavybę perleidimo sutartimis. Iš byloje esančio santuokos liudijimo matyti, kad santuoka tarp šalių sudaryta 1993 m. liepos 8 d. Iš VĮ Registrų centro pažymų matyti, jog nurodyti žemės sklypai yra įgyti santuokos metu, tik kai kurie įregistruoti atsakovo A. D. vardu, o keli įregistruoti kaip bendroji jungtinė sutuoktinų nuosavybė. Atsižvelgiant į tai, kad prašomi areštuoti žemės sklypai yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (CK 3.88 str. 1 d.), atsakovas šiuo turtu gali disponuoti tik turėdamas ieškovės sutikimą, todėl daroma išvada, kad pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra.

4Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Kupiškio rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta areštuoti žemės sklypus: 1) 7,2000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5753-0009-0078, esantį ( - ) .; 2) 2,0900 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5753-0009-0057, esantį ( - ) ; 3) 15,3600 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5713-0002- 0022, esantį ( - ) ; 4) 12,3000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0472-3940, esantį ( - ) ; 5) 24,5400 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0472- 3795, esantį ( - ) 6) 24,0800 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0472-3673, esantį ( - ) , 7) 4,0800 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0472-3495, esantį ( - ) ; 8) 6,1673 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1458-9070, esantį Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Paliepės vs.; 9) 25,0827 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1458-8284, esantį ( - ) ; 10) 2,5000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5735-0001-0190, esantį ( - ) .; 11) 1,8700 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5735-0001-0138, esantį ( - ) ; 12) 11,1300 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0076-7226, esantį ( - ) ; 13) 1,9000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0076-7160, esantį ( - ) ; 14) 0,1674 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5753-0008-0129, esantį ( - ) ; 15) 0,8952 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5753-0008-0130, esantį ( - ) ; 16) 2,3300 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr.4400-1455-3687, esantį ( - ) .; 17) 1,9200 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0609-6652, esantis ( - ) ; 18) 37,2300 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0116-1186, esantį ( - ) . Nurodo, kad aukščiau išvardinti žemės sklypai yra įregistruoti tik atsakovo vardu, nenurodant bendrosios jungtines nuosavybes juridinio fakto. Todėl atsakovas gali disponuoti žemes sklypais be ieškoves sutikimo ir žinios. Tokiu atveju galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas. Aplinkybę, kad atsakovas gali imtis neteisėtų veiksmų patvirtina jo nesąžiningas procesinis elgesys, siekiant nuslėpti bylai reikšmingas aplinkybes ir vilkinti bylos nagrinėjimą. Atsakovas iki šiol nėra pateikęs dalies teismo reikalaujamų rašytiniu įrodymų, netgi teismui pakartotinai pareikalavus, be to, neinformavo teismo apie jo atliktus bylai reikšmingus įvykius.

5Atsakovas bei kreditoriai atsiliepimų į atskirąjį skundą teismui nepateikė.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

8Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo (įsakymo) įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 145 str. nustatytas nebaigtinis laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas, tarp jų ir atsakovo nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų, priklausančių atsakovui (skolininkui) ir esančių pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, areštas bei jų taikymo tvarka.

9Ieškovė ieškiniu prašė nutraukti santuoką, sudarytą su atsakovu 1993 m. liepos 8 d., dėl atsakovo kaltės ir padalinti santuokoje įgytą turtą. Teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti ieškovė santuokoje įgytiems ir atsakovo vardu registruotiems žemės sklypams prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą. Atskirajame skunde ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones 18 žemės sklypų. Pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vadovaudamasis CK 3.88 str. 1 d., t. y. tuo pagrindu, kad po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu įgytas turtas yra pripažįstamas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe ir atsakovas nurodytais žemės sklypais gali disponuoti tik turėdamas ieškovės sutikimą. Iš byloje pateiktų Nekilnojamojo turto registro išrašų matyti, kad žemės sklypų, kuriems ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra įgyti santuokoje pirkimo ir mainų sutarčių pagrindu, tačiau nekilnojamojo turto registre įregistruoti atsakovo A. D. vardu, t. y. pagal nekilnojamojo turto registro duomenis nurodyti žemės sklypai nuosavybės teisėmis priklauso atsakovui. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad po santuokos sudarymo abiejų šalių įgytas turtas yra pripažįstamas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. CK 3.88 str. 2 d. nustatyta, jog preziumuojama, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Šiuo atveju, ieškovės nurodytų 18 žemės sklypų pagal nekilnojamojo turto registro duomenis nuosavybės teisėmis priklauso atsakovui, šie sklypai neįregistruoti kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, todėl, kaip pagrįstai nurodo apeliantė atskirajame skunde, atsakovas gali žemės sklypais disponuoti (pvz. išnuomoti) be ieškovės sutikimo, tuo apsunkinant žemės sklypų panaudojimo galimybes teismui galimai dalį žemės sklypų priteisus ieškovei. Kadangi ieškovė nurodytus žemės sklypus prašo padalinti kartu su kitu po santuokos sudarymu įgytu turtu, tokiu būdu, nagrinėjant bylą iš esmės, atsakovui A. D. neįrodžius, kad ginčo žemės sklypai priklauso jam vienam asmeninės nuosavybės teisėmis, darytina išvada, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomu. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai išaiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė nepagrįstą nutartį. Skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 18 atsakovo vardu įregistruotų žemės sklypų – tenkintinas.

10Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

11Kupiškio rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Ieškovės V. D. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Iki bus išnagrinėta šalių civilinė byla ir įsiteisės sprendimas, areštuoti atsakovo A. D. ( a k (duomenys neskelbtini) vardu įregistruotus žemės sklypus:

121) 7,2000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5753-0009-0078, esantį ( - ) ;

132) 2,0900 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5753-0009-0057, esantį ( - ) ;

143) 15,3600 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5713-0002- 0022, esantį ( - ) ;

154) 12,3000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0472-3940, esantį ( - ) .;

165) 24,5400 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0472- 3795, esantį ( - ) ;

176) 24,0800 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0472-3673, esantį ( - ) ,

187) 4,0800 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0472-3495, esantį ( - ) .;

198) 6,1673 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1458-9070, esantį ( - ) ;

209) 25,0827 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1458-8284, esantį ( - ) ;

2110) 2,5000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5735-0001-0190, esantį ( - ) ;

2211) 1,8700 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5735-0001-0138, esantį ( - ) ;

2312) 11,1300 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0076-7226, esantį ( - ) .;

2413) 1,9000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0076-7160, esantį ( - ) .;

2514) 0,1674 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5753-0008-0129, esantį ( - ) ;

2615) 0,8952 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5753-0008-0130, esantį ( - ) ;

2716) 2,3300 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr.4400-1455-3687, esantį ( - ) .;

2817) 1,9200 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0609-6652, esantis ( - ) .;

2918) 37,2300 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0116-1186, esantį ( - ) .,

30uždraudžiant atsakovui areštuotus žemės sklypus parduoti, įkeisti ar bet kokiu kitu būdu perleisti kitiems asmenims.

31Nutarties vykdymą pavesti ieškovės V. D. pasirinktam antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra areštuoti žemės sklypai. Nutarties nuorašą nusiųsti Turto arešto aktų registrui.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas... 2. Ieškovė V. D. pareiškė ieškinį atsakovui A. D. dėl santuokos nutraukimo... 3. Kupiškio rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 5 d. nutartimi,... 4. Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Kupiškio rajono apylinkės... 5. Atsakovas bei kreditoriai atsiliepimų į atskirąjį skundą teismui... 6. Atskirasis skundas tenkintinas.... 7. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 8. Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 9. Ieškovė ieškiniu prašė nutraukti santuoką, sudarytą su atsakovu 1993 m.... 10. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 11. Kupiškio rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. nutartį panaikinti... 12. 1) 7,2000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5753-0009-0078, esantį ( - )... 13. 2) 2,0900 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5753-0009-0057, esantį ( - )... 14. 3) 15,3600 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5713-0002- 0022, esantį ( -... 15. 4) 12,3000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0472-3940, esantį ( - )... 16. 5) 24,5400 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0472- 3795, esantį ( -... 17. 6) 24,0800 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0472-3673, esantį ( - )... 18. 7) 4,0800 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0472-3495, esantį ( - )... 19. 8) 6,1673 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1458-9070, esantį ( - )... 20. 9) 25,0827 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1458-8284, esantį ( - )... 21. 10) 2,5000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5735-0001-0190, esantį ( - )... 22. 11) 1,8700 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5735-0001-0138, esantį ( - )... 23. 12) 11,1300 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0076-7226, esantį ( -... 24. 13) 1,9000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0076-7160, esantį ( - )... 25. 14) 0,1674 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5753-0008-0129, esantį ( - )... 26. 15) 0,8952 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5753-0008-0130, esantį ( - )... 27. 16) 2,3300 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr.4400-1455-3687, esantį ( - )... 28. 17) 1,9200 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0609-6652, esantis ( - )... 29. 18) 37,2300 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0116-1186, esantį ( -... 30. uždraudžiant atsakovui areštuotus žemės sklypus parduoti, įkeisti ar bet... 31. Nutarties vykdymą pavesti ieškovės V. D. pasirinktam antstoliui, kurio...