Byla e2S-2293-553/2016
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo Aplinkos apsaugos ministerija

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo BUAB „Ūrus“ ir Ko, atstovaujamo bankroto administratoriaus D. B., atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-05 nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ūrus ir Ko“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo Aplinkos apsaugos ministerija.

2Teisėja,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Atsakovas pakartotinai 2016-07-04 pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė panaikinti jo turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, kad teismo sprendimą yra įvykdęs, t.y. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pridavė visas atliekas teisėtam atliekų tvarkytojui UAB „Nektonas ir Ko“, pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui dokumentus, įrodančius atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui faktą. Atsakovas nurodytas aplinkybes apie teismo sprendimo įvykdymą įrodinėja 2016-05-25 atskiruoju susitarimu apie paslaugų teikimo sutarties Nr. 2016/05/25-1 atliekų perdavimo tvarkymui-priėmimo aktu, šio susitarimo (B) punktas numato, jog Paslaugų teikėjas (šiuo konkrečiu atveju atliekų tvarkytojas UAB „Nektonas „ir Ko) Paslaugų apimtis (Kliento perduodamus faktinius medžiagų, gamybinių žaliavų, gamybos likučių, atliekų kiekius) inventorizuoja ir tikslina kiekvieno pakrovimo (vežimo) metu. UAB „Nektonas“ ir Ko 2016-06-27 raštu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui nurodė, kad pagal teisinį reglamentavimą jis yra registruotas ir teisėtas atliekų tvarkytojas, turintis teisę teikti atliekų tvarkymo paslaugas UAB „Ūrus“ ir Ko, ir šiuo metu yra pradėjęs tarpvalstybinių leidimų išvežti atliekas gavimo procedūras, kurių metu teiks procedūrose numatytas sutartis dėl atliekų naudojimo ir/ar šalinimo kompetentingai institucijai Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento EB Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo nustatyta tvarka. Atsakovas, remdamasi šiais dokumentais, teigė, kad įvykdė teismo sprendimą, t.y. pridavė atliekas teisėtam atliekų tvarkytojui, todėl prašė panaikinti jam pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Ieškovas pateiktame 2016-07-22 rašte Nr. (7.5)-s-1360 nurodė, kad atsakovas eksploatuojamojoje atliekų tvarkymo aikštelėje, esančioje ( - ), atliekas vis dar laiko, tai užfiksuota vaizdo fiksavimo priemonėmis 2016-07-19 dieną, atsakovas nepateikė ieškovui sutarties su atliekų tvarkytoju dėl visų tvarkymui perimtų atliekų naudojimo ir šalinimo, todėl ieškovas konstatavo, kad atsakovas nėra įvykdęs teismo sprendimo. Taip pat ieškovas nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2016-04-13 nutartimi atsakovui iškėlė bankroto bylą, todėl pagal Bankroto įstatymo nuostatas, tarp atsakovo ir UAB „Nektonas“ir Ko 2016-05-25 sudaryta paslaugų teikimo sutartis yra neteisėta, bei paties atsakovo kreipimasis į teismą su prašymu panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, esant paskirtam bankroto administratoriui, yra nepagrįstas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-08-05 nutartimi atsakovo UAB „Ūrus ir Ko“ pareiškimą paliko nenagrinėtą, kaip paduotą neįgalinto asmens.
 2. Teismas nurodė, kad atsakovui UAB „Ūrus ir Ko“ 2016-04-13 Vilniaus apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla, bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirta UAB „SIMPATIJA“, teismo nutartis įsiteisėjo Lietuvos Apeliaciniam teismui 2016-06-09 priėmus nutartį. Vilniaus apygardos teismo 2016-06-29 nutartimi priimtas bankroto administratoriaus UAB „Simpatija“ atsistatydinimas ir bankroto administratoriumi paskirtas D. B., taip pat nutartyje nurodyta, kad ši nutartis vykdoma skubiai. Taigi, remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio nuostatomis, atsakovo UAB „Ūrus ir Ko“ atstovas nuo 2016-04-13 yra teismo paskirtas bankroto administratorius, atsakovo UAB „Ūrus ir Ko“ direktorė, kaip neturinti įgalinimų, negalėjo 2016-05-25 sudaryti sandorio su atliekų tvarkytoja UAB „Nektonas ir Ko“, bei 2016-06-30 teikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Todėl atsakovės pareiškimą paliko nenagrinėtu LR CPK 296 straipsnio1 dalies 3punkto pagrindu, kaip paduotą neįgalinto asmens.
 3. Teismas taip pat padarė išvadą, kad atsakovas nėra įvykdęs teismo sprendimo, kuriuo nuspręsta uždrausti atsakovui UAB „Ūrus“ ir Ko laikyti pavojingąsias atliekas atsakovo eksploatuojamoje pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelėje ir pastatuose bei įpareigotas atsakovas UAB „Ūrus“ ir Ko per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos visas saugomas pavojingąsias atliekas priduoti pavojingų atliekų tvarkytojams ir pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui dokumentus, įrodančius apie atliekų sutvarkymą arba perdavimą atliekų tvarkytojams.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskiruoju skundu atsakovas (apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-05 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti laikinąsias apsaugos priemones taikytas atsakovui. Skundas grindžiamas šiais argumentas:
  1. Atsakovas įvykdė Vilniaus apygardos teismo 2016-04-29 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-343-258/2016, t.y. per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos perdavė visas atliekas teisėtam atliekų tvarkytojui ir pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui dokumentus, įrodančius atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui faktą.
  2. Teismas, priimdamas 2016-06-14 nutartį, vadovavosi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento neįsiteisėjusiu 2016-06-01 Patikrinimo aktu nr. (17-KD)-21 ir departamento vertinimu, kad teismo sprendimas yra neįvykdytas. Patikrinimo akto išvadas laiko neobjektyviomis, nepagrįstomis ir klaidinančiomis.
  3. UAB „Nektonas“ ir Ko yra teisės aktų nustatyta tvarka registruotas atliekų tvarkytojas, turintis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu ir atliekų tvarkymą reguliuojančiais poįstatyminiais teisės aktais nustatytą teisę atlikti atliekų tvarkymo paslaugas UAB „Ūrus“ ir ko ir pateikti atliekų tvarkymo faktą įrodančius dokumentus. Todėl atskirasis susitarimas prie paslaugų teikimo sutarties Nr. 2016/05/25-1 atliekų tvarkymui priėmimo-perdavimo aktas yra dokumentas, įrodantis teisėtą atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui faktą.
 1. Ieškovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į pateiktą atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-05 nutartį nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsakovas turėjo atliekas perduoti atliekų tvarkymo įmonei pagal sutartis dėl atliekų naudojimo ir (arba) šalinimo). UAB „Nektonas“ ir ko atliekų tvarkymo veiklos apima tik surinkimo, vežimo, eksporto, prekybos ir tarpininkavimo būdus, tačiau neapima naudojimo ar šalinimo veiklų. Ieškovui nebuvo pateikta sutartis su atliekų tvarkytoju dėl visų tvarkymui perimtų atliekų naudojimo ar šalinimo;
  2. Kad UAB „Ūrus“ ir Ko eksploatuojamoje atliekų tvarkymo aikštelėje atliekos vis dar laikomos užfiksuota vaizdo fiksavimo priemonėmis 2016-07-19. Todėl teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nusprendė, kad teismo sprendimas nėra įvykdytas.
  3. Atsakovas, atskirajame skunde teigdamas, kad ieškovė nepriėmė jokio individualaus administracinio akto, prieštaraujančio atsakovo 2016-05-27 raštu Nr. 2.2-48 pateiktų dokumentų, įrodančių atliekų perdavimą teisėtam atliekų tvarkytojui, pagrįstumui, neteisingai suvokia individualaus administracinio akto paskirtį.
 1. Trečiasis asmuo Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepimu į pateiktą atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-05 nutartį nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Šiuo metu leidimo išvežti atliekas pagal Reglamento Nr. 1013/2016 nuostatas administracinė procedūra nėra baigta, kadangi UAB „Nektonas“ ir Ko, UAB „Aplinkosaugos technologijos“ ir Ko nepateikė trečiajam asmeniui kitų privalomų pagal Reglamento Nr. 1013/2016 reikalavimus dokumentų.
  2. Pagal trečiojo asmens turimus dokumentus ir informaciją UAB „Nektonas“ ir Ko ir UAB „Aplinkosaugos technologijos“ nėra išduotos pavojingų atliekų tvarkymo licencijos, taršos leidimai ar TIPK leidimai, todėl atkreipia dėmesį, kad šios įmonės neturėjo ir neturi teisės vykdyti atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo veiklos.
  3. Nėra jokių patvirtinančių duomenų, jog de jure perimtos iš BUAB „Ūrus“ ir Ko pavojingosios atliekos, yra perimtos de facto ir bus perduotos galutiniam atliekų tvarkytojui ir sutvarkytos aplinkai ir žmonių sveikatai saugiu būdu.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).
 2. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu, kaip paduotas neįgalioto asmens.
 3. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 296 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu pareiškimą ieškovo ar pareiškėjo vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo.
 4. Byloje nustatyta, kad atsakovui Vilniaus apygardos teismo 2016-04-13 nutartimi iškelta bankroto byla, kuri įsiteisėjo 2016-06-09. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio nuostata, jog iškėlus bankroto bylą, įmonės valdymo organai netenka savo įgalinimų. Kadangi prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo pateiktas 2016-07-04, t. y. jau iškėlus bankroto bylą, todėl tokį prašymą teismui pateikti turėjo teisę tik paskirtas bankroto administratorius, o ne buvusi įmonės vadovė. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, jog prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių paduotas neįgalioto asmens.
 5. Nors CPK 296 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog šio straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu ieškinys gali būti paliekamas nenagrinėtas tik tuo atveju, jeigu šalis per teismo nustatytą terminą trūkumų nepašalina, nagrinėjamuoju atveju nebuvo pagrindo taikyti trūkumų šalinimo instituto, nes prašymą pateikusi I. Š. objektyviai tokių trūkumų nebūtų galėjusi pašalinti. Šiuo atveju būtina akcentuoti, kad bankrutuojančios įmonės laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimus sprendžia bankroto bylą nagrinėjantis teismas. LITEKO duomenimis nustatyta, kad 2016-08-24 atsakovo bankroto byloje Nr. B2-3657-567/2016 yra pateiktas bankroto administratoriaus prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.
 6. Atskirojo skundo argumentai dėl atsakovo veiksmų, vykdant sprendimą, nėra susiję su skundžiama nutartimi, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.
 7. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

4Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

5Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai