Byla eB2-1500-480/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei D. B. personalinei įmonei

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei D. B. personalinei įmonei,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei D. B. PĮ. Ieškovas nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 16883,95 Eur, Atsakovė valstybinio socialinio draudimo įmokų nemoka nuo 2015 m. rugsėjo mėn. Atsakovei 2016-10-26 buvo įteiktas pranešimas apie ieškovės ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, jei atsakovė skolos nesumokės per 30 dienų terminą nuo pranešimo įteikimo dienos, tačiau atsakovė skolos per nustatytą terminą nesumokėjo. Atsakovei priklausančiam nekilnojamam turtui taikoma hipoteka ir areštas. Taip pat įmonei priklauso transporto priemonė, kuriai taikomi apribojimai. Todėl darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

3Atsakovės vadovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad įmonė dėl sunkios finansinės padėties veiklos nevykdo nuo 2015 m. rugsėjo mėn. Samdomų darbuotojų įmonė neturi, todėl visiškai sutinka su ieškovo pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo.

4Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Pagal VĮ Registrų centro duomenis D. B. PĮ įregistruota 2003-01-31, įmonės savininkė nuo įmonės įregistravimo yra D. B., vadovas – A. B.. Iš atsakovės vadovo pateiktų dokumentų nustatyta, kad įmonės turto vertė viso sudaro 49633,17 Eur, iš jų 36633,17 Eur debitorinis A. B. IĮ įsiskolinimas. Pradelsti įsipareigojimai kreditoriams pagal atsakovės pateiktą kreditorių sąrašą sudaro 515475,53 Eur. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis D. B. PĮ vardu registruotas nekilnojamasis turtas – pastatas – dirbtuvės, adresu ( - ), pastatas – garažas, adresu ( - ), ir pastatas – administracinis, adresu ( - ), kuriems įregistruota priverstinė hipoteka ir taikomas areštas. VĮ „Regitra“ duomenimis D. B. PĮ priklauso transporto priemonė, kuriai taikomi apribojimai. Ieškovo VSDFV Alytaus skyriaus pateiktais duomenimis, atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 16883,95 Eur, įmonėje apdraustų asmenų nėra. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM viešai skelbiamais duomenimis atsakovės įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai 2017-01-13 sudaro 44830,21 Eur. Nustačius, kad atsakovė nemoka privalomų mokesčių valstybei, įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas, įmonė veiklos nevykdo, įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija įmonės turimą turtą, darytina išvada, jog D. B. PĮ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 str. 3 d.).

7Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį, tuo atveju, kai neribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui, kokiu yra individuali įmonė, prievolėms įvykdyti neužtenka juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis (individualios įmonės atveju - jos savininkas). Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo šioje byloje pareikštas individualiai įmonei, todėl D. B. PĮ bankroto byloje bendraatsakove įtrauktina šios įmonės savininkė D. B. (CPK 43 str. 2 d.).

8Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. Atsakovės D. B. PĮ administratoriumi skirtina UAB „Mokumo valdymo sprendimai“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa ir kuri pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti įmonę (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

9Iškėlus atsakovei D. B. PĮ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

10Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu,

Nutarė

11Iškelti atsakovei D. B. personalinei įmonei (j. a. k. 165251460, registracijos adresas: Avižienių k., Šlavantų sen., Lazdijų raj. sav.) bankroto bylą.

12Paskirti atsakovės D. B. personalinės įmonės bankroto administratoriumi UAB „Mokumo valdymo sprendimai“, adresas Ulonų g. 5, 08240 Vilnius, Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA113.

13Uždėti atsakovės D. B. personalinės įmonės (j. a. k. 165251460, registracijos adresas: Avižienių k., Šlavantų sen., Lazdijų raj. sav.) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Bendraatsakove įtraukti atsakovės D. B. personalinės įmonės savininkę D. B. (a. k. ( - )

15Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

16Nustatyti, kad atsakovės D. B. personalinės įmonės vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

17Nustatyti, kad įmonės savininkė D. B. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo pateikti administratoriui viso jos turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė.

18Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 Eur baudą.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR FM, ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

20Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui ir bylos šalims.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iškelti bankroto bylą... 3. Atsakovės vadovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad... 4. Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 6. Pagal VĮ Registrų centro duomenis D. B. PĮ įregistruota 2003-01-31,... 7. Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį, tuo atveju, kai neribotos civilinės... 8. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs... 9. Iškėlus atsakovei D. B. PĮ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 10. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1... 11. Iškelti atsakovei D. B. personalinei įmonei (j. a. k. 165251460,... 12. Paskirti atsakovės D. B. personalinės įmonės bankroto administratoriumi UAB... 13. Uždėti atsakovės D. B. personalinės įmonės (j. a. k. 165251460,... 14. Bendraatsakove įtraukti atsakovės D. B. personalinės įmonės savininkę D.... 15. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 16. Nustatyti, kad atsakovės D. B. personalinės įmonės vadovas ne vėliau kaip... 17. Nustatyti, kad įmonės savininkė D. B. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo... 18. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 20. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 21. Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...