Byla eB2-1780-436/2016
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Reviga“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arko AG“ pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Reviga“ iškėlimo,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2016 m. balandžio 6 d. yra priimtas UAB „Arko AG“ pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Reviga“ iškėlimo. Pareiškime nurodoma, kad šalys 2012-01-03 buvo sudarę akmens anglies pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė UAB „Reviga“ iš ieškovės nupirko akmens anglį, tačiau už įsigytas prekes neatsiskaitė ir liko skolinga 45 938,75 Eur. Ieškovė įspėjo atsakovą, kad ši atsiskaitytų, tačiau keletą kartų siųstų pranešimų atsakovei nepavyko įteikti. Ieškovės vertinimu, atsakovė yra nemoki, nes neatsiskaito su kreditoriais, todėl jai keltina bankroto byla.

3Uždarajai akcinei bendrovei „Reviga“ keltina bankroto byla.

4Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

6Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Reviga“ juridinių asmenų registre įregistruota nuo 2000-08-11, adresu Lazdijų r. sav., Šeštokų mstl., A. Miliuko g. 1A, tačiau šiuo adresu teismo siųsti procesiniai dokumentai dėl dokumentų pateikimo grįžo neįteikti. Teismo procesiniai dokumentai taip pat buvo siųsti atsakovės faktinės buvimo vietos adresu Sasnavos g. 70A, Marijampolėje, tačiau ir šiuo adresu siųsti dokumentai grįžo neįteikti. Iki paskirto teismo posėdžio teismui nėra pateikti jokie UAB „Reviga“ finansinės atskaitomybės dokumentai, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo klausimą sprendžia, vadovaujantis civilinėje byloje ieškovo pateiktais dokumentais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais (CPK 179 str. 3 d. ).

8Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovė registrui finansinės atskaitomybės dokumentus buvo pateikusi už 2014 metus. Iš balanso duomenų matyti, kad bendrovė 2014 metais iš viso turto turėjo už 192 331 Lt (55 702,91 Eur), iš kurio ilgalaikis turtas sudarė 130 228 Lt (37 716,64 Eur), trumpalaikis – 62 103 Lt (17 986,27 Eur). Tuo tarpu 2014 metais mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 226 963 Lt (65 733,03 Eur), iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 221 821 Lt (64 243,80 Eur). Taigi, nustatyta, kad 2014 metais bendrovės įsipareigojimai viršijo į bendrovės balansą įrašyto turto vertės, tačiau 2014 metais UAB „Reviga“ dirbo pelningai, jos pelnas siekė 47 093 Lt (13 639,08 Eur). Teismo vertinimu, 2014 metų balanso duomenimis atsakovės būsena atitiko Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

9Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenimis deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos suma šiai dienai yra 1 395,44 Eur. VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovė yra skolinga 410,33 Eur, apdraustųjų asmenų įmonėje yra 2. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovės vardu yra registruotas nekilnojamasis turtas, esantis Lazdijų r. sav., Šeštokų mstl., A. Miliuko g. 1A, susidedantis iš dirbtuvių, sandėlio ir administracinio pastato, tačiau šis turtas apsunkintas turto areštu. Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovės vardu buvo registruotos dvi transporto priemonės, tačiau bankroto bylos nagrinėjimo dienai jos yra išregistruotos ir jų dalyvavimas viešame eisme yra draudžiamas. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Reviga“ yra skolinga ir kitiems kreditoriams, nes yra įsiteisėję teismų priimti procesiniai sprendimai, kuriais iš UAB „Reviga“ yra priteisti įsiskolinimai. Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Reviga“ yra nemoki, nes įmonė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, nemoka mokesčių valstybei ir jos įsipareigojimai viršija į įmonės balansą įrašyto turto vertę. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Reviga“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

10Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti pagrindai iškelti UAB „Reviga“ bankroto bylą, t. y. įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki.

11Administruoti atsakovės UAB „Reviga“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Bankrovita“. Paskirta administratoriaus kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

12Iškėlus UAB „Reviga“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

13Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

14Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Reviga“ (juridinio asmens kodas 151430026, adresas Lazdijų r. sav., Šeštokų mstl., A. Miliuko g. 1A) bankroto bylą.

15Administruoti UAB „Reviga“ paskirti bankroto administratorių UAB „Bankrovita“ (sąrašo Nr. B-JA023, j. a. k. 125929113, adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jurgio Baltrušaičio g. 9-166, tel. (8 5) 2353020, 8 698 81995, fax. (8 5) 2353020, el. p. bankrovita@takas.lt).

16Areštuoti UAB „Reviga“ (juridinio asmens kodas 151430026) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti, kad UAB „Reviga“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

18Nustatyti, kad UAB „Reviga“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Centrinės hipotekos įstaigai, VĮ Registrų centras, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ukmergės g. 222, Vilnius), ieškovui, atsakovei, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

20Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Kauno apygardos teisme 2016 m. balandžio 6 d. yra priimtas UAB „Arko AG“... 3. Uždarajai akcinei bendrovei „Reviga“ keltina bankroto byla.... 4. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla... 6. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės... 7. Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB... 8. Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovė registrui finansinės... 9. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenimis... 10. Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto... 11. Administruoti atsakovės UAB „Reviga“ bankroto procedūrą skirtinas... 12. Iškėlus UAB „Reviga“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 13. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 14. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Reviga“ (juridinio asmens kodas... 15. Administruoti UAB „Reviga“ paskirti bankroto administratorių UAB... 16. Areštuoti UAB „Reviga“ (juridinio asmens kodas 151430026) nekilnojamąjį... 17. Nustatyti, kad UAB „Reviga“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios... 18. Nustatyti, kad UAB „Reviga“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Centrinės hipotekos... 20. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...