Byla 2-743-875/2014
Dėl skolos, mokėjimo palūkanų, delspinigių, procesinių palūkanų ir žyminio mokesčio priteisimo iš atsakovo N. P

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjas Nerijus Masiulis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą, iškeltą pagal UAB „Nordecum“ ieškinį dėl skolos, mokėjimo palūkanų, delspinigių, procesinių palūkanų ir žyminio mokesčio priteisimo iš atsakovo N. P.,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Nordecum“ prašo priteisti iš atsakovo N. P. negrąžintą 700,00 Lt kreditą, nesumokėtas 70,00 Lt palūkanos, 370,30 Lt delspinigius, priskaičiuotus per 1058 dienas nuo kredito grąžinimo termino suėjimo dienos iki ieškinio surašymo, 5% metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54,00 Lt žyminį mokestį. Ieškovas nurodo, jog reikalaujamas priteisti įsiskolinimas susidarė atsakovui negrąžinus vartojimo kredito, suteikto pagal 2011-05-06 sudarytą Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis). Ieškovas prašo, kad atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį būtų priimtas sprendimas už akių.

3Nustačius, kad atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešai paskelbiant specialioje interneto tinklapio www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai apie nagrinėjamas bylas“ Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka (7, 8 b.l.), bet atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsnio 1 dalimi teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

4Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

61. Teismo nustatytos aplinkybės. Formaliai ištyrus ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes ir 2011-05-06 sudarytos Sutarties bendrąsias ir specialiąsias sąlygas, nustatyta, kad ieškovas pagal nurodytą Sutartį 2011-05-06 suteikė atsakovui 700,00 Lt kreditą trisdešimčiai dienų vartojimo reikmėms, o atsakovas turėjo grąžinti suteiktą kreditą iki 2011-06-05 ir sumokėti 70,00 Lt bendrą vartojimo kredito kainą (mokėjimo palūkanas). Kaip nurodoma ieškinyje, nustatytu laiku atsakovas kredito negrąžino ir palūkanų nesumokėjo, todėl ieškovas per 1058 dienas nuo 2011-06-06 iki 2014-04-29 priskaičiavo 370,30 Lt delspinigius, kurių dydis 0,05% pradelstos grąžinti 700,00 Lt kredito sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

72. Dėl bendros vartojimo kredito gavėjo mokamos sumos. Ieškovą, kaip kredito davėją, ir atsakovą, kaip kredito gavėją, sieją iš vartojimo kredito sutarties kylantys teisiniai santykiai, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 2 straipsnio 16 dalyje bei įvardinta Sutartyje. CK 6.881 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad kreditavimo santykiams paskolą reglamentuojančios CK normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialioms kreditavimą reglamentuojančioms teisės normoms. Todėl pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą (bendrą vartojimo kredito sumą) jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas negrąžino kredito Sutartyje nustatyta tvarka, nemokėjo kredito pratęsimo įmokų (bendros vartojimo kredito kainos) ir tuo pažeidė Sutarties 4.2, 4.9, 4.10 ir 7.2 punktų reikalavimus, todėl yra tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 700,00 Lt bendrą vartojimo kredito sumą ir 70,00 Lt bendrą vartojimo kredito kainą (mokėjimo palūkanas).

83. Dėl delspinigių. Be 700,00 Lt negrąžinto kredito ir 70,00 Lt mokėjimo palūkanų, remdamasis Sutarties 8.3 punktu ieškovas taip pat reikalauja priteisti 370,30 Lt delspinigius, kuriuos per 1058 dienas nuo 2011-06-06 iki 2014-04-29 priskaičiavo už negrąžintą 700,00 Lt kreditą, taikydamas 0,05% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Viena vertus, Sutarties 8.3 punkte numatytas delspinigių dydis visiškai atitinka VKĮ 11 straipsnio 8 dalyje nustatytą maksimalų delspinigių dydį. Kita vertus, įstatymo reikalavimus atitinkančio dydžio delspinigius ieškovas skaičiavo pernelyg ilgai – beveik tris metus. Būdamas profesionalus kreditavimo rinkos dalyvis, bet tiek ilgai nesikreipdamas į teismą dėl pažeistos teisės gynimo, ieškovas elgėsi neapdairiai ir neprotingai. Ginti savo teises ieškovas turėjo atsižvelgdamas į CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytą sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą ieškiniams dėl netesybų išieškojimo. Kadangi šį terminą ieškovas ignoravo, akivaizdu, kad kaip kreditorius jis tyčia arba dėl neatsargumo nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti, todėl yra CK 6.259 straipsnio 2 dalyje numatytas pagrindas mažinti skolininko civilinę atsakomybę. Pagal CK 6.258 straipsnio 3 dalį teismas gali mažinti neprotingai dideles netesybas, t.y. tiek jų dydį, tiek galutinę sumą, nepriklausomai nuo to, ar ši suma neprotingai didelė dėl taikyto netesybų dydžio ar dėl to, kad netesybos buvo skaičiuojamos pernelyg ilgai. Teismas, įvertindamas suteikto kredito suma ir piniginės prievolės nevykdymo trukmę, sprendžia, kad tinkami ir protingi yra 100,00 Lt dydžio delspinigiai, kurie užtikrins prievolės šalių interesų pusiausvyrą.

94. Dėl procesinių palūkanų. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistinos ieškovo reikalaujamos CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyto penkių procentų dydžio metinės palūkanos už negrąžintą kreditą, nesumokėtas palūkanas ir priteistus delspinigius.

105. Dėl žyminio mokesčio. Kadangi procesiniai dokumentai teismui pateikti tik elektroninio ryšio priemonėmis, remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 7 dalies bei 85 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, pagal kurias mokėtinas ketvirtadaliu sumažintas minimalaus dydžio paprastasis žyminis mokestis, jo nebemažinant proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ir taikant 93 straipsnio 1 dalį iš atsakovo ieškovui priteistina 37,50 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2014-04-29 mokėjimo nurodymu Nr. 767. Papildomai 16,50 Lt žyminio mokesčio ieškovas sumokėjo be teisinio pagrindo. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad smulkiausia įstatymo struktūrinė dalis yra straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-1480 38 straipsniu buvo pakeistas, papildytas ir iš naujo išdėstytas CPK 80 straipsnis, o ne kuri nors atskira jo dalis ar punktas. Indeksacija neturėjo būti taikoma, nes ketvirčio vartojimo kainų indeksas nuo 2011-10-01, kai įsigaliojo CPK 80 straipsnio naują redakciją nustatęs 2011-06-21 įstatymas Nr. XI-1480, iki žyminio mokesčio mokėjimo neviršijo 110. Todėl ši permoka nepriteisiama, o ieškovas pagal CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktą gali kreiptis į teismą dėl jos grąžinimo.

116. Dėl valstybės patirtų bylinėjimosi išlaidų. Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 10,00 Lt, todėl pagal CPK 96 straipsnio 6 dalį ir Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011-11-07 įsakymą Nr.1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Valstybės Žinios, 2011, Nr.134-6373) valstybei nepriteistinos (1 b.l.).

12Vadovaudamasis CPK 26 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 1, 2, 5 ir 6 dalimis teismas

Nutarė

13Ieškinį patenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo N. P., asmens kodas ( - ), 700,00 Lt (septynių šimtų litų 00 ct) skolą, 70,00 Lt (septyniasdešimties litų 00 ct) mokėjimo palūkanas, 100,00 Lt (vieno šimto litų 00 ct) delspinigius, 5% (penkių procentų) metines palūkanas už priteistą 870,00 Lt (aštuonių šimtų septyniasdešimties litų 00 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-05-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 37,50 Lt (trisdešimt septynių litų 50 ct) žyminį mokestį ieškovui UAB „Nordecum“, juridinio asmens kodas 302535232, Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

15Atmesti ieškinį dalyje dėl nepriteistų 270,30 Lt delspinigių.

16Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai