Byla 2-1828-385/2011
Dėl įmonės įsteigimo pripažinimo neteisėtu, įmonės likvidavimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Jurjonas, sekretoriaujant Renatai Majauskienei, dalyvaujant prokurorei Stefai Daliai Ramanauskienei, atsakovės atstovui Arvydui Bielskiui, trečiojo asmens atstovei Živilei Targonskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal Šilutės rajono apylinkės prokuroro, ginant viešąjį interesą ieškinį atsakovėms Šilutės rajono savivaldybės administracijai, Gražvydo Dronseikos įmonei, tretiesiems asmenims Gražvydui Dronseikai, Valstybės įmonės „Registrų centras“ Klaipėdos filialui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilutės skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos, Valstybės įmonei „Valstybės turto fondas“ dėl įmonės įsteigimo pripažinimo neteisėtu, įmonės likvidavimo,

Nustatė

2Į posėdį neatvyko atsakovės Gražvydo Dronseikos įmonės atstovė, trečiasis asmuo G. Dronseika, atstovė prašo nagrinėti jiems nedalyvaujant. Taip pat neatvyko trečiųjų asmenų - Valstybės įmonės „Registrų centras“ Klaipėdos filialo, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos, Valstybės įmonės „Valstybės turto fondas“, atstovai, apie posėdį informuoti.

3Prokurorė prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti Šilutės rajono savivaldybės valdybos rejestro tvarkytojo 1999-02-19 sprendimą įregistruoti G. Dronseikos įmonę, adresu Šilutės m., Dariaus ir Girėno g. 9, įregistravimo numeris Nr. IP 99-23, įmonės kodas 7736437, pripažinti juridinį asmenį - Gražvydo Dronseikos įmonę, įregistruotą neteisėtai įsteigtu nuo jo įregistravimo Šilutės rajono savivaldybės valdybos rejestre momento, pripažinus juridinio asmens - Gražvydo Dronseikos įmonės įsteigimą neteisėtu, šią įmonę likviduoti, Gražvydo Dronseikos įmonės likvidatoriumi paskirti valstybės įmonę Valstybės turto fondą ir paaiškino, kad 2011-06-15 gautas G. Dronseikos prašymas kreiptis į teismą dėl neteisėto įmonės įsteigimo. Tyrimo metu išsiaiškinta, kad 1999-02-17 Šilutės rajono savivaldybės valdybos rejestro tvarkytojui buvo pateiktas G. Dronseikos vardu pasirašytas pareiškimas įregistruoti individualią įmonę, adresu Šilutės m., Dariaus ir Girėno g. 9. Pareiškime nurodytas įmonės steigėjas - Gražvydas Dronseika, nurodyti paso duomenys. Prie prašymo pateiktas kvitas 200 Lt bei 1999-02-17 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, sudaryta tarp UAB ,,Užraktas" ir Gražvydo Dronseikos. Duomenyse apie mažosios įmonės statusą įgyjančią įmonę nurodyta, kad pranešimas-pažyma apie G. Dronseikos įmonės įregistravimą rejestro tvarkytojui pateikti 1999-02-19. Šių duomenų pagrindu Šilutės rajono savivaldybės valdybos rejestro tvarkytojas 1999-02-19 įregistravo G. Dronseikos įmonę, įregistravimo Nr. IP 99-23, įmonės kodas 177364373. Įmonės savininku nurodytas Gražvydas Dronseika a.k. 37506220806, gyvenantis Rasytės g. 59-23, Kauno m. G. Dronseika 2005-09-25 kreipėsi į Šilutės rajono apylinkės vyriausiąjį prokurorą nurodydamas, jog 2005 m. rugsėjo mėn. Kauno darbo biržoje sužinojo apie jo vardu įregistruotą įmonę Šilutės m., kurios jis nesteigė. Neaiškiomis aplinkybėmis 1998 m. pabaigoje - 1999 m. pradžioje buvo dingęs jo asmens dokumentas. Pagal G. Dronseikos prašymą pradėto ikiteisminio tyrimo dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 str. 1 d., metu G. Dronseika patvirtino prašyme nurodytas aplinkybes, dėl prarasto paso kreipėsi į policiją. Todėl galima teigti, kad Gražvydas Dronseika nėra Gražvydo Dronseikos įmonės steigėjas ir savininkas, o tikrasis įmonės steigėjas nesiekė tikrųjų įmonės tikslų, tenkinti privačius interesus, gaunant pelną. Steigėjo tikslai buvo neteisėti, pasireiškiantys mokesčių valstybei vengimu ir akivaizdžiai prieštaraujantys viešajai tvarkai.

4Atsakovės atstovas A. Bielskis, trečiojo asmens atstovė Ž. Targonskienė ieškinį pripažįsta ir paaiškino, kad sutinka su prokurorės prašymais, kadangi išsiaiškintos aplinkybės rodo, jog įmonė įsteigta neteisėtai.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš bylos medžiagos matyti, kad 1999-02-19 įsteigta ir įmonių rejestre įregistruota G. Dronseikos įmonė, adresu Šilutės m., Dariaus ir Girėno g. 9, įregistravimo numeris Nr. IP 99-23, įmonės kodas 7736437 (b.l. 37, 45). Iš ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, kad apklaustas liudytoju jis nurodė, jog neaiškiomis aplinkybėmis 1998 m. pabaigoje buvo dingęs jo pasas. Nuo 1998 m. rugpjūčio mėn. gyveno Kauno m., Partizanų g. 3-86. Dėl prarasto paso kreipėsi į policiją (b.l. 34-35). Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo (b.l. 53-54) matyti, kad Salomėja Staškuvienė neatpažino Gražvydo Dronseikos kaip asmens, prašiusio įregistruoti G. Dronseikos įmonę. 2006-10-25 ikiteisminis tyrimas nutrauktas suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui (b.l. 56). Iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymos (b.l. 30) matyti, jog G. Dronseika 1998-11-04 gyvenamąją vietą deklaravo Kauno m., S. Žukausko 25-28, nuo 1998-11-04 iki 2004-11-08 gyvenamosios vietos nedeklaravo. Kauno apskrities VPK Migracijos skyrius (b.l. 31) nurodė, jog 1998-10-05 Kauno Žaliakalnio migracijos poskyrio išduotas pasas LK655413 G. Dronseikai, nuo 2001-12-11 negaliojo, keitimo priežastis - keitimas pametus, pavogus, dingus.

7Nurodyti duomenys patvirtina, kad G. Dronseikos įmonę įregistravo nenustatytas asmuo, pasinaudojęs Gražvydo Dronseikos prarastu pasu. Gražvydas Dronseika nėra G. Dronseikos įmonės steigėjas ir savininkas, faktinis įmonės steigėjas nesiekė pagrindinio įmonės tikslo – siekti pelno. Steigėjo tikslai buvo neteisėti bei prieštaraujantys viešajai tvarkai, kadangi įmonė buvo įsteigta pažeidžiant tuo metu galiojusias juridinio asmens steigimo taisykles (CK 2.114 str. 1 d. 2 p., 3 p.; LR Įmonių įstatymo 21 str. 3 d. (1996-03-28 įstatymo Nr. 1-1252 redakcija; LR Įmonių rejestro įstatymo (1994-11-29 įstatymo Nr. 1-677 redakcija) 10 str. 1 d.). Todėl pripažintina, kad G. Dronseikos įmonė įsteigta neteisėtai nuo jos įregistravimo Šilutės rajono savivaldybės valdybos rejestre, momento. Įmonė likviduotina ir paskirtinas likvidatorius (CK 2.106 str. 1 d. 7 p., 2.114 str. 2 d., 2.108 str. 5 d.). Faktiškai įmonę įsteigęs asmuo nenustatytas, todėl likvidatoriumi paskirtina Vyriausybės įgaliota institucija - Valstybės įmonė „Valstybės turto fondas“ (LR Vyriausybės 2005-02-24 nutarimas Nr. 215).

8Iš atsakovės - Šilutės rajono savivaldybės administracijos valstybei priteistinas žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str., 92-93 str., 96 str., 98str.).

9Prokurorės prašymas panaikinti Šilutės rajono savivaldybės valdybos rejestro tvarkytojo 1999-02-19 sprendimą įregistruoti G. Dronseikos įmonę, kaip neteisėtą, yra nepagrįstas, nes tokio sprendimo ji nepateikė. Todėl ši ieškinio dalis atmestina (CPK 178 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str.,

Nutarė

11Ieškinį patenkinti iš dalies.

12Pripažinti juridinį asmenį – G. Dronseikos įmonę, įmonės kodas 7736437, įregistruotą Šilutės m., Dariaus ir Girėno g. 9, įregistravimo numeris Nr. IP 99-23, neteisėtai įsteigtu nuo 1999-02-19, tai yra, nuo jo įregistravimo Šilutės rajono savivaldybės valdybos rejestre, momento.

13G. Dronseikos įmonę, įmonės kodas 7736437, įregistruotą Šilutės m., Dariaus ir Girėno g. 9, įregistravimo numeris Nr. IP 99-23, likviduoti.

14G. Dronseikos įmonės likvidatoriumi paskirti valstybės įmonę „Valstybės turto fondas“, Vilniaus g. 16, LT- 01507 Vilnius, įmonės kodas 110073154.

15Priteisti iš Šilutės rajono savivaldybės administracijos 139 Lt žyminio mokesčio bei 94 Lt pašto išlaidų valstybei.

16Likusią ieškinio dalį, atmesti.

17Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliaciniu skundu per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai