Byla e2-2876-855/2019
Dėl žalos atlyginimo bei pagal atsakovės UAB „SLO Lithuania“ priešieškinį ieškovei UAB „Vytėnų projektai“ dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant Daivai Šuopienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Vytėnų projektai“ atstovui advokatui Laimučiui Jankauskui, atsakovės UAB „SLO Lithuania“ atstovui advokatui Edmundui Dauniui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Vytėnų projektai“ ieškinį atsakovei UAB „SLO Lithuania“ dėl žalos atlyginimo bei pagal atsakovės UAB „SLO Lithuania“ priešieškinį ieškovei UAB „Vytėnų projektai“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

41.

5Ieškovė UAB „Vytėnų projektai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „SLO Lithuania“, prašydama priteisti 177144,46 Eur žalos atlyginimą, 8 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

61.1.

7Nurodė, kad 2010-06-23 tarp Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybės administracija) ir UAB „Kelių remonto grupė“, kuri dabar jau yra bankrutavusi, buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. SR-877, kuria UAB „Kelių remonto grupė“ įsipareigojo iki 2011-05-23 pagal techninį projektą atlikti objekto „( - )“ renovacijos darbus, o savivaldybės administracija įsipareigojo priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. 2010-06-28 tarp UAB „Kelių remonto grupė“ ir ieškovės buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. SBR10-6 (toliau – Rangos sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo savo jėgomis ir rizika objekte „( - )“ atlikti elektrotechnikos ir lauko elektros ryšių darbus pagal pateiktą projektinę dokumentaciją ir perduoti darbų rezultatą rangovei, o pastaroji įsipareigojo atsiskaityti su ieškove už tinkamai atliktus darbus. 2010-11-15 tarp ieškovės ir atsakovės UAB „SLO Lithuania“ buvo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 2010/11/15-984 (toliau – Sutartis), kuria atsakovė įsipareigojo perduoti sutartyje numatytas prekes ieškovės nuosavybėn, o ieškovė įsipareigojo jas priimti ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Vykdydama Rangos sutartį 2011-05-20 ieškovė atliko elektrotechninius darbus – pastatė šviestuvų atramas, tačiau 2011-08-25 savivaldybės administracija informavo UAB „Kelių remonto grupė“, kad šviestuvų atramos pagamintos iš medžiagos, kuri skiriasi nuo techninio projekto techninėse specifikacijose pateikto medžiagų aprašo, paprašė atramas įrengti kaip tai nustatyta pirkimo sąlygose ir sutartyje, 2011-10-06 paprašė demontuoti šviestuvų atramas, kurių medžiaga neatitinka techniniame projekte, techninėse specifikacijose pateiktų medžiagų. Nors 2011-12-05 UAB „Kelių remonto grupė“ pateikė savivaldybės administracijai atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitą faktūrą 5656940,40 Eur sumai, tačiau 2011-12-08 savivaldybės administracija juos grąžino ir nurodė, kad mokėjimai nebus atliekami, kol nebus pilnai užbaigti darbai. Kauno apygardos teismas 2013-06-17 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-722-230/2013 atmetė UAB „Kelių remonto grupė“ ieškinį savivaldybės administracijai dėl minėtos skolos bei palūkanų priteisimo bei savivaldybės administracijos priešieškinį dėl įpareigojimo demontuoti 92 pastatytas šviestuvų atramas, nustatęs, kad UAB „Kelių remonto grupė“ pastatytos atramos neatitiko techninio projekto reikalavimų, t.y. darbas atliktas ne pagal sutarties reikalavimus, todėl rangovė neįgyja teisės į tokių darbų apmokėjimą. Kauno apygardos teismas 2015-02-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-883-480/2015 patenkino BUAB „Kelių remonto grupė“ ieškinį UAB „Vytėnų projektai“ dėl 52481,10 Eur žalos atlyginimo, 6 procentų metinių palūkanų priteisimo, taip pat 1338 Eur žyminio mokesčio ir 5,86 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei priteisimo. 2015-02-17 UAB „Kelių remonto grupė“ perleido reikalavimo teisę į ieškovą naujam kreditoriui M. J., su kuriuo ieškovė 2016-03-04 mokėjimu visiškai atsiskaitė.

81.2.

9Kadangi atsakovė UAB „SLO Lithuania“ su ieškove sudaryta Sutartimi buvo įsipareigojusi perduoti ieškovei Rangos sutarties 1.2. punkte numatytas prekes, kurios turėjo atitikti Alytaus projekto specifikaciją ir būti suderintos su projektuotojais, tačiau šios pareigos neįvykdė – perdavė ieškovei netinkamas prekes, t.y. projekto neatitinkančias atramas, pagamintas ne iš anoduoto aliuminio, o iš galvanizuoto plieno, ji turi atlyginti ieškovės dėl to patirtą 177114,46 Eur žalą, kurią sudaro:

10-

11363862,01 Lt negautas 92 vnt. apšvietimo atramų kainų skirtumas: atramos iš atsakovės nupirktos atramos už 790937,99 Lt be PVM, o parduotos UAB „Kelių remonto grupė“ turėjo būti už 1154800 Lt be PVM;

12-

1332898,85 Lt – 92 vnt. apšvietimo atramų sumontavimo ir pajungimo darbų kaina;

14-

1524873,17 Lt – 92 vnt. apšvietimo atramų demontavimo darbų kaina;

16-

1755000,80 Eur – žalos atlyginimas UAB „Kelių remonto grupė“ reikalavimo teisę įgijusiam M. J..

182.

19Atsakovė UAB „SLO Lithuania“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

202.1.

21Nurodė, kad civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo tarp UAB „Kelių remonto grupė“ ir UAB „Vytėnų projektai“ atsakovė nedalyvavo, joje nebuvo sprendžiamas atsakovės sutartinės atsakomybės klausimas, todėl Kauno apygardos teismo 2013-06-17 sprendimas jokios prejudicinės reikšmės nagrinėjamai bylai neturi. Atsakovė tinkamai įvykdė pirkimo – pardavimo sutartyje numatytą pareigą suderinti ieškovui parduodamų prekių savybes su savivaldybei techninį projektą parengusiu projektuotoju UAB „Simper“, nes derino prekes su projektuotoju, kurio nuomone, atsakovo parduotos plieninės atramos atitiko projektuotojo parengtą techninį projektą ir pačios savivaldybės pageidavimą. Aplinkybė, kad vėliau kilo ginčas dėl techninio projekto interpretavimo nereiškia, kad atsakovė pažeidė sutartį, teismo sprendimas apeliacine tvarka skųstas nebuvo, atsakovė viešo pirkimo santykiuose nedalyvavo, todėl ieškovei neįrodžius neteisėtų atsakovės veiksmų, nėra pagrindo kalbėti ir apie kaltę bei priežastinį ryšį. Prašomų priteisti nuostolių ieškovė nepagrindė. Pagal pirkimo – pardavimo sutarties 11.12 punktą atsakovė neatsako už pelno praradimą, nutrauktus susitarimus ar bet kokius kitus netiesioginius ieškovės ar trečiojo asmens patirtus nuostolius, todėl ieškovė negali reikalauti iš atsakovės 105381,72 Eur prarastų pajamų iš UAB „Kelių remonto grupė“, taip pat iš ieškovės priteistų 55000,80 Eur nuostolių. Prie neatlygintinių negautų pajamų priskirtina ir dalis atramų montavimo kainos, siekiančios 9528,17 Eur, nes ji grindžiama ne faktinėmis ieškovės išlaidomis, o susitarimu su UAB „Kelių remonto grupė“, todėl dalį aptariamos kainos sudaro ieškovės pelnas. Ieškovė turėjo pagrįsti, kad jai nebūtų kilusi pareiga mokėti mokesčių nuo 105381,72 Eur dydžio pajamų, gautų iš UAB „Kelių remonto grupė“, kurie neturėtų būti įtraukiami į grynąjį pelną, taip pat 7203,77 Eur atramų demontavimo išlaidų, nes jos grindžiamos ne faktinėmis išlaidomis, o teorine sąmata. Be to, būtent pačios ieškovės elgesys lėmė nuostolių atsiradimą, nes ji priėmė atsakovės perduotas prekes nenurodydama jokių pastabų, nors skirtingą šviestuvų atramų metalą (plieną ir aliuminį) turėjo pastebėti, o kilus ginčui su savivaldybe ieškovė nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų pakeistas techninis projektas, ginčo atramas sumontavo 2011-05-19 – 2011-05-23 laikotarpiu, jau žinodama techninio prižiūrėtojo poziciją, kad jos neatitinka projekto reikalavimų ir ignoruodama prižiūrėtojo reikalavimą jų laikytis, ieškovė neskundė teismo 2013-06-17 sprendimo, neatidžiai gynė savo interesus ir byloje dėl žalos, kurioje iš pradžių buvo priimtas sprendimas už akių. Kadangi ieškovė nieko nesumokėjo atsakovei už prekes, atramos atsakovei buvo grąžintos, ieškovė apskritai neturi teisės reikalauti nuostolių atlyginimo, nes pagal Sutarties 11.12 p. pardavėjo atsakomybė už prekes visais atvejais yra apribota šių prekių pristatymo verte. Pagaliau, ieškovė praleido 3 metų ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl žalos atlyginimo pareikšti, nes vėliausiai apie žalą turėjo sužinoti teismui priėmus 2013-06-17 sprendimą, o dėl 52481,10 Eur žalos – teismui priėmus 2015-05-27 sprendimą, tuo tarpu į teismą kreipėsi tik 2019-03-04, todėl ieškinys turi būti atmestas ir tuo pagrindu. Dar 2019-01-24 ieškovė pateikė atsakovei tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kuriuo pripažino, kad pati yra skolinga atsakovei, o ieškinį teismui pareiškė tik po to, kai atsakovė kreipėsi į Kauno apylinkės teismą dėl 70321,75 Eur skolos priteisimo iš ieškovės už kitas prekes, kurios nėra nagrinėjamos bylos dalykas.

223.

23Atsakovė UAB „SLO Lithuania“ priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės UAB „Vytėnų projektai“ 50229,82 Eur skolos, 20091,93 Eur palūkanų, 8 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pardavė UAB „Vytėnų projektai“ prekes, už kurias išrašė PVM sąskaitas faktūras: 2011-04-06 serija SLO Nr. 089139, 2011-05-18 serija SLO Nr. 091311, 2011-05-23 serija Nr. 091518, 2011-05-30 serija SLO Nr. 091842, 2011-06-09 serija SLO Nr. 093578, 2011-06-17 serija SLO Nr. 092943, bendrai 179787,65 Lt sumai. Ieškovė už nupirktas prekes turėjo atsiskaityti per 60 dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų išrašymo, tačiau nepaisant raginimų, atsiskaitė tik iš dalies, atsakovės neapmokėta skola sudaro 173433,51 Lt arba 50229,82 Eur, tokios skolos faktas ir dydis suderintas ir patvirtintas 2013-01-09 ir 2019-01-24 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktais. Atsakovė prašė priteisti ir už 5 metus paskaičiuotas 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo skolos sumos, sudarančias 20091,93 Eur, bei 8 procentų procesines palūkanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

244.

25Ieškovė UAB „Vytėnų projektai“ su priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, nes yra pareikštas ieškinys dėl žalos atlyginimo, ir jį patenkinus, atsakovės priešieškinis turėtų būti įskaitytas.

26Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas.

27Dėl ieškinio

285.

29Šalių atstovų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-11-15 tarp atsakovės UAB „SLO Lithuania“, kaip pardavėjo, ir ieškovės UAB „Vytėnų projektai“ (tuo metu – R. M. individuali įmonė), kaip pirkėjo, buvo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 2010/11/15-984, kuria Pardavėjas įsipareigojo perduoti jam nuosavybės teise priklausančias sutarties 1.2. punkte numatytas prekes – atramas su šviestuvais, šviestuvus, elektros paskirstymo stulpelį ir kt. - Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigojo priimti prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą Sutartyje nurodytomis sąlygomis, tvarka ir terminais. Ši sutartis buvo sudaryta ieškovei UAB „Vytėnų projektai“ vykdant su UAB „Kelių remonto grupė“ (šiuo metu bankrutavusi ir likviduota) 2010-06-28 sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. SBR10-6, kuria ieškovė, kaip subrangovė, buvo įsipareigojusi savo jėgomis ir rizika objekte „( - )“ atlikti elektrotechnikos ir lauko elektros ryšių darbus pagal pateiktą projektinę dokumentaciją ir perduoti darbų rezultatą generalinei rangovei, o pastaroji buvo įsipareigojusi atsiskaityti su ieškove už tinkamai atliktus darbus. Atitinkamai UAB „Kelių remonto grupė“ tuo metu veikė kaip rangovė pagal 2010-06-23 tarp jos ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybės administracija) sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. SR-877, kuria UAB „Kelių remonto grupė“ įsipareigojo iki 2011-05-23 pagal techninį projektą atlikti objekto „( - )“ renovacijos darbus, o savivaldybės administracija, kaip užsakovė, įsipareigojo priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

306.

31Kaip matyti iš šalių sudarytos Pirkimo – pardavimo sutarties 1.1. punkto, iš atsakovės perkamos prekės, kurios buvo išvardintos Sutarties 1.2. punkte, turėjo atitikti Alytaus projekto specifikaciją, t.y. aukščiau minėtų rangos sutarčių pagrindu vykdomo projekto reikalavimus, bei būti suderintos su projektuotojais. Nagrinėjamoje byloje pareikštu ieškiniu ieškovė UAB „Vytėnų projektai“ prašo priteisti iš atsakovės UAB „SLO Lithuania“ 177144,46 Eur žalos atlyginimą tuo pagrindu, kad atsakovė, kaip pardavėja, netinkamai įvykdė pirkimo – pardavimo sutartį, pateikdama pirkėjai prekes, neatitinkančias Alytaus projekto specifikacijos ir nesuderintas su projektuotais, o būtent pateikdama šviestuvų atramas, pagamintas ne iš anoduoto aliuminio, kaip buvo reikalaujama projekte, o iš galvanizuoto plieno, kas konstatuota įsiteisėjusiais Kauno apygardos teismo 2012-06-17 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-722-230/2013, kuriuo buvo atmestas UAB „Kelių remonto grupės“ ieškinys savivaldybės administracijai dėl 5656940,40 Eur skolos bei palūkanų už faktiškai atliktus darbus priteisimo, bei 2015-02-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-883-480/2015, kuriuo buvo patenkintas UAB „Kelių remonto grupė“ ieškinys UAB „Vytėnų projektai dėl 52481,10 Eur žalos, 6 procentų metinių palūkanų priteisimo, dėl ko ieškovė patyrė turtinę žalą tiek negautų pajamų (netiesioginių nuostolių), tiek turėtų išlaidų (tiesioginių nuostolių) forma.

32Dėl ieškinio senaties

337.

34Atsakovė UAB „SLO Lithuania“ ieškovės ieškinio reikalavimui dėl žalos atlyginimo prašė taikyti ieškinio senatį ir tuo pagrindu jį atmesti. LR CK 1.125 str. 8 d. numato sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo.

358.

36Nagrinėjamu atveju ieškinio senaties terminas ieškovės reikalavimui priteisti negautas pajamas už iš atsakovės nupirktas bei ieškovei parduotinas prekes (atramas su šviestuvais), figūruojančias UAB „SLO Lithuania“ ieškovei išrašytose 2011-03-29 PVM sąskaitoje faktūroje serija SLO Nr. 088826 bei 2011-05-16 PVM sąskaitoje faktūrose serija SLO Nr. 091183, taip pat reikalavimui priteisti negautas pajamas už minėtų atramų sumontavimą ir pajungimą bei reikalavimui priteisti šių atramų demontavimo kainą, teismo nuomone, prasidėjo UAB „Kelių remonto grupė“ atsisakius atsiskaityti su ieškove pagal Rangos sutartį dėl to, kad užsakovė – savivaldybės administracija savo ruožtu atsisakė atsiskaityti su generaline rangove UAB „Kelių remonto grupė“ pagal Statybos rangos sutartį Nr. SR-877 (tokiu būdu ieškovei negavus nurodytų pajamų, kurių buvo tikėtasi), taip pat UAB „Vytėnų projektai“ faktiškai demontavus iš atsakovės nupirktas atramas (kaip matyti iš Kauno apygardos teismo c.b. Nr. 2-722-230/2013 esančio antstolės A. K. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, atramos 2012-12-05 jau buvo demontuotos, IV t., b.l. 48-94). Kaip iš esmės nekvestionavo ginčo šalys, ieškinio senaties terminas dėl aukščiau minėtų reikalavimų vėliausiai prasidėjo įsiteisėjus Kauno apygardos teismo 2013-06-17 sprendimui civilinėje byloje Nr. 2-722-230/2013 pagal ieškovės UAB „Kelių remonto grupė“ ieškinį atsakovei Alytaus miesto savivaldybės administracijai, bei atsakovės priešieškinį ieškovei, kurioje trečiuoju asmeniu dalyvavo ir UAB „Vytėnų grupė“ (tuometine R. M. individuali įmonė) ir kuriuo buvo atmestas UAB „Kelių remonto grupė“ reikalavimas priteisti iš savivaldybės administracijos 1638636,23 Lt skolą už faktiškai UAB „Vytėnų grupė“ pagal subrangos sutartį atliktus metalinių atramų su šviestuvais montavimo darbus, teismui konstatavus, jog minėti darbai atlikti nesilaikant techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų (dėl metalinių atramų medžiagos), dėl ko generalinė rangovė neįgijo reikalavimų teisės į tokių darbų apmokėjimą (CK 1.127 str. 1 d.).

379.

38Ieškovės UAB „Vytėnų projektai“ gi reikalavimui priteisti iš atsakovės 55000,08 Eur žalos atlyginimo, kuriuos ieškovė sumokėjo UAB „Kelių remonto grupė“ reikalavimo teisę perėmusiam M. J., vykdydama Kauno apygardos teismo 2015-02-27 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-883-480/2015, kuriuo iš UAB „Vytėnų projektai“ buvo priteista 52481,10 Eur žalos atlyginimo (UAB „Kelių remonto grupė“ iš savivaldybės administracijos negautos pajamos) bei 6 procentai metinių palūkanų, teismui konstatavus neteisėtus UAB „Vytėnų projektai“, kaip subrangovės, veiksmus sumontuojant šviestuvų atramas, pagamintas ne iš techniniame ir darbo projekte numatyto anoduoto aliuminio, o iš galvanizuoto plieno, ieškinio senaties terminas, kaip nekvestionavo ir pati ieškovė, vėliausiai prasidėjo įsiteisėjus minėtam teismui sprendimui, kadangi būtent tada paaiškėjo, jog UAB „Vytėnų projektai“ turi prievolę sumokėti dėl netinkamo sutarties vykdymo gen. rangovei padarytą žalą bei išaiškėjo tokios prievolės dydis (CK 1.127 str. 1 d.).

3910.

40Kadangi ieškovė į teismą su aukščiau nurodytais reikalavimais dėl žalos (nuostolių) atlyginimo šioje byloje kreipėsi 2019-03-05, t.y. akivaizdžiai praleidusi trejų metų ieškinio senaties terminą, jau vien tai sudaro savarankišką pagrindą ieškinį atmesti (Civilinio kodekso 1.126 str. 2 d., 1.131 str. 1 d.).

4111.

42LR CK 1.131 str. 2 d. numato, kad jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas terminas atnaujinamas. Teismų praktikoje svarbiomis ieškinio senaties termino praleidimo priežastimis, sudarančiomis pagrindą jį atnaujinti, gali būti pripažįstamos tik ieškinio senaties termino eigos metu egzistavusios aplinkybės, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai ar per atstovą ginti savo pažeistas teises ir kurios nepriklausė nuo šio asmens valios (LAT 2006-12-15 nutartis c.b. Nr. 3K-3-655/2006).

4312.

44Nors ieškovė prašė atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, tačiau iš esmės nenurodė ir neįrodė jokių objektyvių aplinkybių, sutrukdžiusių jai laiku kreiptis į teismą dėl galimai pažeistų savo teisių gynimo. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškinio reikalavimus dėl žalos atlyginimo ieškovė pareiškė atsakovei tik tada, kai pastaroji 2019-02-21 kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, prašydama priteisti skolą už visiškai kitas parduotas prekes, nesusijusias su ieškinio reikalavimais, nors dar prieš mėnesį – 2019-01-24 abiejų šalių pasirašytu Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu ieškovė pripažino tokios skolos už kitas prekes buvimo faktą, ir nereiškė atsakovei jokių pretenzijų bei reikalavimų dėl žalos, atsiradusios dar 2013-2015 metais ir kylančios iš kitų prekių pirkimo – pardavimo sutarties atlyginimo. Tai reiškia, kad dar 2019 m. sausį šalys iš esmės patvirtino tik ieškovės kreditorinio įsiskolinimo atsakovei buvimo faktą, bet apie jokius atsakovės kreditorinius įsipareigojimus nebuvo kalbos.

4513.

46Ta ieškovės atstovo nurodyta aplinkybė, jog šalis nuo 2013 metų siejo žodinis susitarimas, jog atsakovei pristačius bei ieškovei vykdant sutartį su UAB „Kelių remonto grupė“ sumontavus netinkamas prekes, atsakovė nereikalaus iš ieškovės atlyginimo už kitas jai parduotas prekes (kurio reikalaujama priešieškiniu), o ieškovė savo ruožtu nereikalaus iš atsakovės žalos atlyginimo dėl netinkamų prekių pardavimo, atsakovei neigiant tokio susitarimo fakto buvimą, atmestina, kaip nepagrįsta ir neįrodyta.

4714.

48Taip pat atmestini ir ieškovės nurodyti argumentai, jog atsakovė, nereikalaudama iš ieškovės atsiskaityti už parduotas pagal ieškinyje minimas PVM sąskaitas faktūras prekes, panaudotas sutarties su UAB „Kelių remonto grupė“ vykdymui, sumokėti netesybas už vėlavimą atsiskaityti, taip pat nereikalaudama jokių su šia sutartimi susijusių nuostolių atlyginimo, priimdama atgal jau buvusias naudotas prekes, pripažino prievolę ieškovei, pripažino savo netinkamą pirkimo – pardavimo sutarties vykdymą. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, nors už 2010-11-15 Pirkimo – pardavimo sutarties bei 2011-03-29, 2011-05-16 PVM sąskaitų faktūrų pagrindu ieškovei parduotas prekes su atsakove nebuvo atsiskaityta, t.y. jai nebuvo sumokėta šių prekių kaina (790937,99 Lt be PVM), tačiau atsakovei 2011-11-30, 2012-08-16 ir 2012-09-28 raštais ieškovė buvo raginama apmokėti minėtas sąskaitas, o vėliau – grąžinti gautas ir neapmokėtas prekes bei sumokėti delspinigius ir palūkanas, ir 2012-10-04 minėtos prekės buvo faktiškai grąžintos atsakovei, kaip pardavėjai (šalių pasirašyta2012-10-04 Debetinė PVM sąskaita faktūra, serija RLGU NR. 00467 bei Krovinio važtaraščiai Nr. 10-11); kaip paaiškino atsakovės atstovas, vėliau jos parduotos kitiems asmenims. Tai savo ruožtu leidžia spręsti, jog atsakovės turtiniai interesai buvo vienaip ar kitaip patenkinti, ir pati atsakovė turėjo teisę spręsti bei sprendė dėl savo pažeistų teisių gynimo būdų panaudojimo. Ta ieškovės atstovo akcentuota teismo posėdyje aplinkybė, jog atsakovė nepateikė minėtų rašytinių raginimų ir pretenzijų siuntimo ieškovei įrodymų ir ieškovė jų faktiškai negavo, šiuo atveju esminės reikšmės neturi ir niekaip nepaneigia abiejų šalių pripažinto fakto, jog minėtos prekes faktiškai pilna apimtimi buvo grąžintos pardavėjai UAB „SLO Lithuania“, kas atsakovės nuomone, šioje situacijoje pilnai patenkino jos turtinį interesą.

4915.

50Sprendžiant dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo galimybių, pažymėtina, kad abejose Kauno apygardos teismo išnagrinėtose bylose, kuriose priimtais sprendimais ieškovė remiasi, kaip savo reikalavimų pagrindu nagrinėjamoje byloje, ji buvo atstovaujama profesionalių advokatų, todėl neabejotinai galėjo būti jų konsultuojama ir dėl tolimesnių teisinių veiksmų, įskaitant atsakovės atžvilgiu, bei jų teisinių padarinių. Be to, kaip nurodė ieškovė, ji buvo teikusi Kauno apygardos teismui prašymą įtraukti į nagrinėtą bylą UAB „SLO Lithuania“ trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, t.y. aiškiai suvokė atsakovės dalyvavimo minėtuose ginčuose svarbą ir galimą savo pretenzijų jai ateityje pareiškimą, galimą prejudicinę teismo sprendimų reikšmę pačiai ieškovei siekiant savo teisių gynimo. Ieškinio senaties terminas nagrinėjamu atveju buvo praleistas pakankamai ilgą laiką: dalyje reikalavimų - beveik 3 metus, o dalyje reikalavimų – daugiau negu metus. Ginčas kilęs tarp dviejų verslo subjektų – pelno siekiančių ūkine – komercine veikla užsiimančių juridinių asmenų, ir byloje nėra susiklostę kokių nors išskirtinių aplinkybių ar situacija, dėl kurios neatnaujinti ieškinio senaties terminą būtų nesąžininga ir neteisinga.

5116.

52Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia nesant pagrindo atnaujinti ieškovės praleistą ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl žalos atlyginimo atsakovei pareikšti.

53Dėl reikalavimo atlyginti žalą materialinio teisinio pagrįstumo

5417.

55Vis dėlto, nepaisant to, kad ieškinio senaties termino pasibaigimas yra savarankiškas ir pakankamas pagrindas atmesti ieškinio reikalavimą, ir teismas neturi pareigos pirmiausia nustatyti teisės pažeidimą ir tik tada taikyti ieškinio senatį (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-339/2008; 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2008; 2013 m. gruodžio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-633/2013; 2015 m. birželio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-363- 469/2015; kt.), nagrinėjamu atveju teismas mano esant būtina pasisakyti ir dėl paties ieškovės UAB „Vytėnų projektai“ ieškinio reikalavimo materialinio pagrįstumo ir teisėtumo, glaustai išdėstant esminius aspektus, kadangi tai iš dalies aktualu sprendžiant priešieškinio reikalavimus ir būtų aktualu tuo atveju, jeigu ieškinio senatis nebūtų praleista ar egzistuotų pagrindas atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą.

5618.

57Visų pirma, pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju Šalys pirkimo – pardavimo sutartimi pačios apribojo savo atsakomybę už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą tiek jos dydžiu, tiek atlygintinių nuostolių pobūdžiu ir rūšimi, 11.12. punkte numatydamos, jog pardavėjo atsakomybė už vėluojamas pristatyti prekes ar prekes su defektais visais atvejais yra apribota šių prekių pristatymo verte bei tai, kad pardavėjas niekada neprivalo atlyginti už veiklos nutraukimus, pelno praradimą, nutrauktus pirkėjo susitarimus, arba nuostolius, susijusius su duomenų, rinkmenų, programinės įrangos dingimu ar sugadinimu, ar už bet kokius kitus pirkėjo ar trečiosios šalies patirtus netiesioginius nuostolius dėl prekių defekto arba vėlavimo. Atsakovė UAB „SLO Lithuania“ nepagrįstai teigia, jog šiuo atveju ieškovei neatsiskaičius už prekes, nieko už jas faktiškai nesumokėjus, pardavėjos atsakomybė nekyla apskirtai, nes prekių vertė yra nulinė. Tokios išvados neleidžia daryti nei lingvistinis, nei loginis Sutarties 11.12 punkto aiškinimas, kadangi matyti, jog šalys tiesiog apibrėžė maksimalią pardavėjo atsakomybės už vėluojamas pristatyti prekes ar jų trūkumus sumą pirkimo – pardavimo sutarties objektu esančių prekių verte, nepriklausomai nuo vienokių ar kitokių pirkėjo pareigų (įskaitant pareigos atsiskaityti už prekes) vykdymo ar kokių nors kitų aplinkybių (pvz., pardavėjo pasinaudojimo kitais savo pažeistų teisių gynimo būdais fakto). Būtent todėl ir nagrinėjamu atveju ta aplinkybė, jog faktiškai pirkėja UAB „Vytėnų projektai“ neįvykdė pareigos atsiskaityti už parduotas prekes ir nesumokėjo jų vertės, nurodytos minėtose PVM sąskaitose faktūrose, šalių susitarimu apriboja pardavėjo atsakomybę būtent šiose sąskaitose nurodyta šalių sutarta prekių verte (šiuo atveju -790937,99 Lt / 229071,47 Eur be PVM), bet jos pilnai nepašalina. Kita vertus, atsakovė pagrįstai nurodo, jog Sutarties 11.12 punkte šalys susitarė dėl pardavėjo atsakomybės už bet kokius netiesioginius pirkėjo patirtus nuostolius netaikymo, kas esant pacta sunt servanda principui, eliminuoja ieškovės UAB „Vytėnų projektai“ teisę reikalauti iš atsakovės atlyginti šioje byloje prašomas priteisti negautas pajamas (už neįvykusį iš atsakovės nupirktų prekių perpardavimą UAB „Kelių remonto grupė“, už pagal sutartį su UAB „Kelių remonto grupė“ atliktus rangos darbus), suteikdama teisę reikalauti nebent tiesioginių nuostolių atlyginimo (nagrinėjamu atveju – patirtų išlaidų dėl atramų demontavimo, UAB „Kelių remonto grupė“ teisių perėmėjui sumokėto žalos atlyginimo).

5819.

59Nors, kaip teigia ieškovė, CK 6.252 str. 1 d. numato, kad šalių susitarimas dėl civilinės atsakomybės už nuostolius, padarytus dėl skolininko tyčios ar didelio neatsargumo, netaikymo ar jos dydžio apribojimo negalioja, tačiau ši norma nenustato absoliutaus draudimo susitarti dėl atsakomybės netaikymo ar dydžio apribojimo. Minėta teisės norma numato dviejų rūšių susitarimus – šalys gali susitarti apskritai netaikyti atsakomybės arba nustatyti jos ribas, pavyzdžiui, kad bus atlyginami tik tiesiogiai nuostoliai, o ne negautos pajamos, kaip nagrinėjamu atveju. Tačiau toks draudimas nėra absoliutus ir taikomas tik dviem atvejais: 1) draudžiami susitarimai atsižvelgiant į kaltės formą ir laipsnį, jeigu žalos padaryta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; jeigu žalos padaryta esant paprastam neatsargumui, susitarimai dėl civilinės atsakomybės ribojimo ar panaikinimo galimi, išskyrus atvejus, kai žalos padaryta sveikatos sužalojimu, gyvybės atėmimu ar yra neturtinė; 2) draudžiami susitarimai atsižvelgiant į objektą, kuriam padaroma žalos – jeigu žalos padaryta gyvybės atėmimu, sveikatos sužalojimu arba yra neturtinė, šalys neturi teisės susitarti dėl civilinės atsakomybės netaikymo ar ribojimo, kad ir kokie būtų kaltės forma ir laipsnis. Nagrinėjamu atveju nėra kalbos apie žalos padarymą gyvybei, sveikatai ar neturtinę žalą; kaip pripažįsta ir pati ieškovė, dėl jos nurodomo netinkamo pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo, jeigu toks ir būtų nustatytas byloje, atsakovės tyčios nėra; teismo nuomone, nagrinėjamu atveju taip pat nėra pagrindo spręsti ir apie didelį pardavėjos neatsargumą. Tokiu būdu pagrindo netaikyti šalių susitarimo apriboti pardavėjo atsakomybę tik tiesioginiais nuostoliais, nagrinėjamu atveju nėra.

6020.

61Antra, bet kuriuo atveju šioje byloje ieškovė negalėtų tikėtis visiško jos patirtų nuostolių atlyginimo ir ieškinio patenkinimo pilna apimtimi, kadangi tiek šioje, tiek prijungtose civilinėse bylose esantys įrodymai leidžia spręsti apie pačios pirkėjos – ieškovės UAB „Vytėnų projektai“ kaltę dėl jai atsiradusių ar padidėjusių nuostolių. CK 6.259 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl abiejų šalių kaltės, skolininko atsakomybė atitinkamai gali būti sumažinta arba jis gali būti visiškai atleistas nuo atsakomybės. CK 6.253 straipsnio 1 d., 5 d. taip pat leidžia netaikyti civilinės atsakomybės ar visiškai ar iš dalies atleisti nuo civilinės atsakomybės dėl nukentėjusio asmens veiksmų, dėl kurių kaltas pats nukentėjęs asmuo ir dėl kurių jam atsirado ar padidėjo nuostoliai. Tai gali būti nukentėjusio asmens sutikimas, kad jam būtų padaryta žalos, arba rizikos prisiėmimas.

6221.

63Viena, vertus, kaip matyti iš šalių atstovų paaiškinimų ir prijungtų Kauno apygardos teixmo civilinių bylų medžiagos, atsakovė UAB „SLO Lithuania“ vis dėlto, pardavė ieškovei šviestuvų atramas (Pirkimo – pardavimo sutarties 1.2. punkto 1 – 2 eilutės), kurios neatitiko Alytaus projekto specifikacijos, numatančios įrengti šviestuvų atramas, pagamintas būtent iš anoduoto aliuminio (Projektinių sprendinių „Medžiagų techninės charakteristikos“ 2.11 dalis „Gatvinio šviestuvo techninės charakteristikos“), bei kurios nebuvo suderintos su projektuotojais, kaip to reikalauja Sutarties 1.1. punktas, o tai savo ruožtu leidžia spręsti apie netinkamą pirkimo – pardavimo sutarties vykdymą - neteisėtus atsakovės veiksmus bei kaltę dėl tokių veiksmų atlikimo. Nors atsakovė nurodė, kad prekių neatitikimą projektinei dokumentacijai bei jų nesuderinimą su projektuotojais konstatuojantys Kauno apygardos teismo 2013-06-17 ir 2015-02-27 sprendimai civilinėse bylose Nr. 2-722-230/2013 ir Nr. 2-883-480/2015 neturi atsakovei prejudicinės galios, kadangi UAB „SLO Lithuania“ minėtose bylose nedalyvavo, nebuvo į jas įtraukta nei šalimi, nei trečiuoju asmeniui (CPK 279 straipsnio 4 dalis), tačiau net ir sutikus su šiuo argumentu, teismas nagrinėjamoje byloje, vertindamas minėtose prijungtose civilinėse bylose esančius įrodymus iš naujo, negalėtų daryti kitokių (priešingų), negu padarė Kauno apygardos teismas išvadų dėl prekių, neatitinkančių minėtų projektavimo dokumentų bei nesuderintų su projektuotojais, pristatymo fakto, o būtent spręsti, jog buvo pristatytos projektą atitinkančios šviestuvų atramos ar jog jos buvo suderintos su projektuotojais. Prijungtose civilinėse byloje esantys duomenys (tiek byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai, tiek liudytojų parodymai, tiek rašytiniai įrodymai) leidžia daryti vienareikšmišką išvadą, jog ieškovei buvo parduotos šviestuvų atramos, pagamintos iš plieno, o ne iš aliuminio, nors Pirkimo – pardavimo sutarties 1.2. punkte, kuriame apibrėžtos iš atsakovės perkamos prekės, nurodytos stačiakampio formos atramos su aliumininiu šviestuvu. Nors, kaip teisingai pastebėjo ieškovė, šią formuluotę atsakovė galėjo suprasti taip, kad iš aliuminio turėjo būti pagaminti tik patys šviestuvai, bet ne jų atramos, tačiau šalims kilus abejonių dėl visos atramos medžiagiškumo ir nesant Sutarties 1.2. punkte nurodyto aiškaus visos atramos medžiagiškumo, turėjo būti vadovaujamasi Sutartyje minima Alytaus projekto specifikacija, kurioje, kaip minėta, kalbama apie aliuminines šviestuvų atramas. Byloje nėra duomenų ir įrodymų, leidžiančių aiškiai nustatyti, su kokiais konkrečiai Alytaus projekto dokumentais buvo susipažinusi atsakovė, tačiau ji iš esmės neneigė fakto, jog turėjo susipažinti ir buvo susipažinusi su vienokiais ar kitokiais dokumentais, nes priešingu atveju negalėtų pateikti ieškovei pasiūlymo dėl pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir tokią sutartį pasirašyti. Ta atsakovės akcentuojama aplinkybė, jog jos pristatytos į statybos objektą atramos buvo iš pradžių priimtos projektuotojų ir su jais suderinamos, nepaneigia aukščiau minėtose Kauno apygardos teismo bylose esančių įrodymų pagrindu darytinos išvados, jog savivaldybės administracija nepageidavo pastatyti techniniam projektui prieštaraujančių atramų, t.y. negalėjo ir faktiškai nesiekė projekte nenumatytų atramų pastatymo, ir jog gavus iš ieškovės apšvietimo atramų atitikties originalus buvo nustatyta, jog atramos neatitinka techninio projekto reikalavimų, kurių buvo nurodyta laikytis. Net ir atsakovei įrodžius, jog jos pristatytos prekės buvo iš pradžių akceptuotos projektuotojų, negalima daryti išvados, jog atsakovė tinkamai ir rūpestingai vykdė sutartį, nes, kaip teisingai pastebėjo ieškovė, Pirkimo – pardavimo sutarties 1.1. punkte buvo numatyta atsakovės pareiga pristatyti prekes, ne tik suderintas su projektuotojais, bet ir atitinkančias Alytaus projekto specifikaciją (abi sąlygos turi būti įvykdytos), tuo tarpu matydama ir negalėdama nematyti, jog pristatytos prekės (šviestuvų atramos) akivaizdžiai neatitinka projekto specifikacijos (kiek tai susiję su medžiagomis, iš kurių jos pagamintos), ir nesiimdama jokių veiksmų išsiaiškinti šį klausimą, pašalinti galimus prieštaravimus, atsakovė negali būti laikoma tinkamai sutartį vykdžiusiu, pakankamai bendradarbiavimo pareigą įgyvendinusiu verslo subjektu, o tai savo ruožtu sudaro pagrindą konstatuoti jos neteisėtus veiksmus.

6422.

65Kita vertus, tiek nagrinėjamoje byloje, tiek prijungtose Kauno apygardos teismo civilinėse byloje esantys įrodymai rodo, jog apie tai, kad atsakovė UAB „SLO Lithuania“ pristatė Pirkimo – pardavimo sutarties neatitinkančias šviestuvų atramas ieškovei UAB „Vytėnų projektai“ galėjo būti ir neabejotinai buvo žinoma dar prieš pradedant šių atramų montavimo darbus, ką patvirtina: ieškovės atstovo paaiškinimai apie tai, kad prekių perdavimo – priėmimo procese dalyvavo pati ieškovė betarpiškai, priimdamas prekes jas apžiūrėjo, t.y. būdama rūpestinga verslininke galėjo matyti ir privalėjo vienaip ar kitaip patikrinti perkamų prekių atitikimą Sutarties reikalavimams; Kauno apygardos teismo 2013-04-17 sprendime civilinėje byloje Nr. 2-722-230/2013 konstatuota prejudicinę reikšmę ieškovės UAB „Vytėnų projektai“ atžvilgiu turinti aplinkybė, jog 2011-02-04 rangos santykiuose dalyvavusių subjektų pasitarime techninės priežiūros vadovas labai aiškiai nurodė, kad ketinamų panaudoti medžiagų ir įrengimų parametrai turės atitikti projekte pateiktų arba analogiškų medžiagų ir įrengimų reikalavimus, o gavus iš ieškovės apšvietimo atramų atitikties originalus 2011-04-29 jau buvo nustatyta, kad atramos neatitinka techninio projekto reikalavimų, todėl buvo nurodyta laikytis projekto reikalavimų. Vis dėlto, nepaisant minėtų aplinkybių, ieškovė, nustačius prekių neatitikimą, toliau tokias prekes laikė, jokių pretenzijų ar prašymų pardavėjai UAB „SLO Lithuania“ pakeisti jas kitomis, Sutarties sąlygas atitinkančiomis, tinkamomis prekėmis, arba prekes atsiimti, arba kitokio pobūdžio turtinių ir neturtinių pretenzijų pardavėjai nereiškė, dar daugiau – dar 2011 m. balandį išsakyto projektuotojų reikalavimo laikytis Alytaus projekto specifikacijos reikalavimų, kiek tai susiję su įrengtinų šviestuvų atramų medžiagiškumu, nepaisė/ignoravo, ir iš atsakovės įsigytas prekes vis dėlto, panaudojo ir 2011 m. gegužės mėnesį sumontavo vykdydama Rangos sutartį su UAB „Kelių remonto grupė“; kaip paaiškino ieškovės UAB „Vytėnų projektai“ vadovas R. M. duodamas paaiškinimus 2013-03-18 teismo posėdžio metu Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-722-230/2013 metu, nesilaikė projekto reikalavimų, nes bijojo nuostolių. Tokiu būdu pati ieškovė UAB „Vytėnų projektai“ tokiais savo veiksmais prisiėmė visą su tuo susijusią riziką, įskaitant ir dėl tokiais savo veiksmais galinčios atsirasti bei šioje byloje prašomos priteisti iš atsakovės žalos atsiradimo - tiek susijusios su prarasta galimybe gauti iš UAB „Kelių remonto grupė“ pajamas iš (netinkamai vykdomos) Rangos sutarties, tiek susijusios su patirtomis išlaidomis demontuojant netinkamas, Rangos sutarties sąlygų neatitinkančias atramas, tiek susijusios su išlaidomis atlyginant UAB „Kelių remonto grupė“ (jos teisių perėmėjui) patirtą žalą. Tokie pačios ieškovės UAB „Vytėnų projektai“ veiksmai, ypač turint omenyje įmonės vykdomos veiklos pobūdį, patirtį statybos rangos srityje, tai, kad tai yra pelno siekiantis ūkine komercine veikla užsiimantis ir galimas tokios veiklos pasekmes bei rizikas turintis numatyti bei prisiimti verslo subjektas, šiuo konkrečiu atveju sudaro teismui pakankamą pagrindą juos vertintini, kaip sąmoningą rizikos dėl atsiradusių nuostolių prisiėmimą, leidžiantį spręsti apie mišrią kaltę, t.y. pačios ieškovės kaltę dėl atsiradusios žalos, sudarančią pagrindą iš dalies atleisti skolininką – atsakovę nuo civilinės atsakomybės taikymo.

6623.

67Visų aukščiau nurodytų aplinkybių kontekste teismas sprendžia, jog ieškovės kaltė dėl jai atsiradusios žalos galėtų sudaryti 70 procentų, tuo tarpu atsakovės kaltė – 30 procentų, o tai savo ruožtu reiškia, jog ieškovė galėtų tikėtis nebent 30 procentų savo patirtos žalos, ir, kaip minėta, tik tiesioginių nuostolių forma, atlyginimo.

6824.

69Pagaliau, net ir tokiu atveju, ieškovės prašoma priteisti tiesioginių nuostolių suma, kiek tai susiję su prašomomis priteisti šviestuvų atramų demontavimo išlaidomis – 24873,17 Lt, negalėtų būti laikoma įrodyta ir pagrįsta. Nors abejonių dėl to, jog šviestuvų atramos iš tikrųjų buvo UAB „Vytėnų projektai“ demontuotos nėra, tačiau vienintelis įrodymas, kurį teismui pateikė ieškovė, įrodinėdama patirtų nuostolių dydį – pačios ieškovės parengta Lokalinė sąmata – šiuo atveju negali būti laikomas pakankamu tokiam reikalavimui pagrįsti, nes nėra aišku, kokios datos kainomis ji buvo sudaryta, į bylą nėra pateikta jokių joje nurodytas sumas (pvz., dėl autokrano nuomos išlaidas) patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.).

7025.

71Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismo nuomone, nagrinėjamu atveju ieškovė, jeigu nebūtų praleista ieškinio senatis, galėtų tikėtis nebent 30 procentų patirtų ir byloje įrodytų tiesioginių nuostolių, pasireiškusių UAB „Kelių remonto grupė“ priteistos sumos sumokėjimu jos teisių perėmėjui M. J., atlyginimo, tačiau kadangi ieškovė apskritai yra praleidusi ieškinio senatį, ir teismas atmeta ieškinį šiuo pagrindu, detaliau pasisakyti dėl kitų materialaus reikalavimo pagrįstumo aspektų nėra poreikio.

72Dėl priešieškinio

7326.

74Šalių atstovų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė UAB „SLO Lithuania“ laikotarpiu nuo 2011-04-06 iki 2011-06-17 pardavė, o ieškovė UAB „Vytėnų projektai“ (buvusi R. M. IĮ) nupirko atitinkamas prekes (ryšių kabelius, automatinius jungiklius, gnybtus, dekoratyvinius energetinius stulpelius, šviestuvą, atramą ir kt.), dėl ko ieškovei buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros bendrai 179787,65 Lt sumai: 2011-04-06 serija SLO Nr. 089139 – 2670,47 Lt sumai; 2011-05-18 serija SLO Nr. 091311 – 290,40 Lt sumai; 2011-05-23 serija Nr. 091518 – 8983,81 Lt sumai; 2011-05-30 serija SLO Nr. 091842 – 130531,70 Lt sumai; 2011-06-09 serija SLO Nr. 093578- 1723,77 Lt sumai; 2011-06-17 serija SLO Nr. 092943 – 35587,50 Lt sumai. Tarp šalių iš esmės nėra ginčo dėl to, kad atsakovė tinkamai įvykdė savo pareigas pagal minėtų prekių pirkimo – pardavimo sutartį, t.y. minėtose sąskaitose faktūrose nurodytas prekes perdavė ieškovei; ieškovė, priimdama minėtas sąskaitas faktūras ir jose pasirašydama, patvirtino prekių gavimo faktą; tarp šalių nėra jokio ginčo nei dėl pateiktų prekių kiekio, nei dėl jų kokybės, nei dėl kitų aspektų. Minėtose sąskaitose faktūrose nurodyta, kad kiekviena iš jų turi būti apmokėta per 60 dienų nuo išrašymo. Kaip nurodė atsakovė, kaip iš esmės neneigė ir pripažino ieškovė ir kaip matyti iš abiejų sutarties šalių atstovų pasirašytų 2013-01-09 ir 2019-01-24 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktų, ieškovė už nupirktas iš atsakovės prekes sumokėjo tik iš dalies, likdama skolinga 173433,51 Lt, t.y. 50229,82 Eur, kurių nepaisant tiek žodinių, tiek 2019-01-14 ir 2019-01-30 rašytinių raginimų, iki šiol pardavėjai nesumokėjo.

7527.

76CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 str. 1 d. taip pat numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p. numato, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jeigu neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos, skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. CK 6.344 str. 1 d. įtvirtina pirkėjo pareigą sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Vytėnų projektai“ netinkami vykdė savo pinigines prievoles, t.y. pilnai neatsiskaitė su atsakove už nupirktas prekes sutarta tvarka ir terminais, įsiskolinimo suma – 50229,82 Eur - priteistina iš ieškovės atsakovei.

7728.

78Ta aplinkybė, kad ieškovė yra pareiškusi šioje byloje turtinį reikalavimą atsakovei dėl žalos atlyginimo, juo labiau, kylantį iš kitos pirkimo – pardavimo sutarties, t.y. dėl kitų prekių, negu parduotos pagal aukščiau nurodytas PVM sąskaitas faktūras, pardavimo neturi jokios įtakos ir niekaip nepaneigia ieškovės, kaip pirkėjos, pareigos apmokėti pardavėjai už jos nupirktas prekes sutarta tvarka. Nors teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, jog tarp šalių buvo žodinis susitarimas nereikalauti viena iš kitos jokių pinigų sumokėjimo, t.y. šalys buvo susitarusius, kad atsakovė nereikalaus iš ieškovės sumokėti už parduotas prekes tiek pagal aukščiau nurodytas, tiek pagal kitas jai išrašytas PVM sąskaitas faktūras, tuo tarpu ieškovė nereikalaus iš atsakovės nuostolių, patirtų dėl netinkamo Sutarties vykdymo, atlyginimo, tačiau šios aplinkybės yra neįrodytos, atsakovė neigė tokio žodinio susitarimo buvimą, ieškovė nepateikė jokių savo nurodomas aplinkybes patvirtinančių įrodymų, o, priešingai, savo veiksmais – tiek minėtų PVM sąskaitų faktūrų bendrai 179787,65 Lt sumai priėmimu ir pasirašymu, jų negrąžinimu, jokių pretenzijų atsakovei dėl jose nurodytų prekių nepareiškimu per visus 8 metus nuo jų išrašymo, įsiskolinimo pagal jas fakto pripažinimu tiek 2013-01-09, tiek ir 2019-01-24 ieškovės pasirašytais Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktais – patvirtino įsiskolinimo atsakovei fakto buvimą bei pareigos atsiskaityti už nupirktas prekes neįvykdymą. Jokių kitų aplinkybių bei jas patvirtinančių įrodymų, kodėl iki šiol nėra atsiskaityta už nupirktas iš atsakovės prekes, ieškovė nenurodė ir neįrodinėjo byloje. Visa tai sudaro teismui pagrindą tenkinti atsakovės UAB „SLO Lithuania“ priešieškinio reikalavimą dėl 50229,82 Eur skolos už nupirktas prekes priteisimo.

7929.

80Ieškovei praleidus PVM sąskaitose faktūrose nurodytus ir šalių sutartus terminus piniginei prievolei įvykdyti, iš jos, vadovaujantis CK 6.37 str. 1, 2 d., 6.210 str. 2 d., LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 2 d., 2 str. 5 d., priteistinos 8 procentų metinės palūkanos nuo įsiskolinimo sumos už atsakovės prašomą penkių metų laikotarpį, sudarančios 20091,93 Eur (palūkanų sumos, jų skaičiavimo ieškovė neginčijo), o taip pat 8 procentų dydžio metinės palūkanos už visą priteistiną įsiskolinimo sumą (70321,75 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (Kauno apylinkės teisme civilinė byla Nr. eL2-8032-454/2019 pagal pareiškimą dėl teismo įsakymo minėtai skolai išdavimo iškelta 2019-02-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

81Dėl bylinėjimosi išlaidų

8230.

83Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas advokato pagalbai apmokėti, teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „SLO Lithuania“ sumokėjo už priešieškinį 1280 Eur žyminį mokestį, patyrė 145,20 Eur išlaidų advokato pagalbai už pareiškimą dėl įsakymo išdavimo bei 2303,84 Eur išlaidų advokato pagalbai, kiek tai susiję su ieškiniu, t.y. viso – 2449,04 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Kadangi ieškinys atmetamas, o priešieškinis tenkinamas, iš ieškovės UAB „Vytėnų projektai“ atsakovei UAB „SLO Lithuania“ priteistina 3729,04 Eur jos patirtų bylinėjimosi išlaidų, tuo tarpu ieškovės šioje byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

84Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93, 98 str., 246 str., 260 str., 268 str., 270 str., 307 str.,

Nutarė

85Ieškovės UAB „Vytėnų projektai“ (kodas – 234536850, buveinė – Karaliūnų g. 17, Kaunas) ieškinį atsakovei UAB „SLO Lithuania“ (kodas – 111748081, buveinė – Vilkpėdės g. 4, Vilnius) atmesti.

86Atsakovės UAB „SLO Lithuania“ priešieškinį ieškovei UAB „Vytėnų projektai“ tenkinti.

87Priteisti iš ieškovės UAB „Vytėnų projektai“ atsakovei UAB „SLO Lithuania“ 50229,82 Eur skolos, 20091,93 Eur palūkanų, viso – 70321,75 Eur (septyniasdešimt tūkstančių tris šimtus dvidešimt vieną eurą 75 centus), 8 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2019-02-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 3729,04 Eur (tris tūkstančius septynis šimtus dvidešimt devynis eurus 4 centus) bylinėjimosi išlaidų.

88Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant Daivai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Vytėnų projektai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 6. 1.1.... 7. Nurodė, kad 2010-06-23 tarp Alytaus miesto savivaldybės administracijos... 8. 1.2.... 9. Kadangi atsakovė UAB „SLO Lithuania“ su ieškove sudaryta Sutartimi buvo... 10. -... 11. 363862,01 Lt negautas 92 vnt. apšvietimo atramų kainų skirtumas: atramos iš... 12. -... 13. 32898,85 Lt – 92 vnt. apšvietimo atramų sumontavimo ir pajungimo darbų... 14. -... 15. 24873,17 Lt – 92 vnt. apšvietimo atramų demontavimo darbų kaina;... 16. -... 17. 55000,80 Eur – žalos atlyginimas UAB „Kelių remonto grupė“ reikalavimo... 18. 2.... 19. Atsakovė UAB „SLO Lithuania“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 20. 2.1.... 21. Nurodė, kad civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo tarp UAB „Kelių... 22. 3.... 23. Atsakovė UAB „SLO Lithuania“ priešieškiniu prašė priteisti iš... 24. 4.... 25. Ieškovė UAB „Vytėnų projektai“ su priešieškiniu nesutiko, prašė jį... 26. Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas.... 27. Dėl ieškinio... 28. 5.... 29. Šalių atstovų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais... 30. 6.... 31. Kaip matyti iš šalių sudarytos Pirkimo – pardavimo sutarties 1.1. punkto,... 32. Dėl ieškinio senaties... 33. 7.... 34. Atsakovė UAB „SLO Lithuania“ ieškovės ieškinio reikalavimui dėl žalos... 35. 8.... 36. Nagrinėjamu atveju ieškinio senaties terminas ieškovės reikalavimui... 37. 9.... 38. Ieškovės UAB „Vytėnų projektai“ gi reikalavimui priteisti iš... 39. 10.... 40. Kadangi ieškovė į teismą su aukščiau nurodytais reikalavimais dėl žalos... 41. 11.... 42. LR CK 1.131 str. 2 d. numato, kad jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio... 43. 12.... 44. Nors ieškovė prašė atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą,... 45. 13.... 46. Ta ieškovės atstovo nurodyta aplinkybė, jog šalis nuo 2013 metų siejo... 47. 14.... 48. Taip pat atmestini ir ieškovės nurodyti argumentai, jog atsakovė,... 49. 15.... 50. Sprendžiant dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo galimybių,... 51. 16.... 52. Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia... 53. Dėl reikalavimo atlyginti žalą materialinio teisinio pagrįstumo... 54. 17.... 55. Vis dėlto, nepaisant to, kad ieškinio senaties termino pasibaigimas yra... 56. 18.... 57. Visų pirma, pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju Šalys pirkimo – pardavimo... 58. 19.... 59. Nors, kaip teigia ieškovė, CK 6.252 str. 1 d. numato, kad šalių susitarimas... 60. 20.... 61. Antra, bet kuriuo atveju šioje byloje ieškovė negalėtų tikėtis visiško... 62. 21.... 63. Viena, vertus, kaip matyti iš šalių atstovų paaiškinimų ir prijungtų... 64. 22.... 65. Kita vertus, tiek nagrinėjamoje byloje, tiek prijungtose Kauno apygardos... 66. 23.... 67. Visų aukščiau nurodytų aplinkybių kontekste teismas sprendžia, jog... 68. 24.... 69. Pagaliau, net ir tokiu atveju, ieškovės prašoma priteisti tiesioginių... 70. 25.... 71. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismo nuomone, nagrinėjamu atveju... 72. Dėl priešieškinio... 73. 26.... 74. Šalių atstovų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais... 75. 27.... 76. CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 77. 28.... 78. Ta aplinkybė, kad ieškovė yra pareiškusi šioje byloje turtinį... 79. 29.... 80. Ieškovei praleidus PVM sąskaitose faktūrose nurodytus ir šalių sutartus... 81. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 82. 30.... 83. Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas... 84. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93, 98 str., 246 str., 260 str., 268 str., 270... 85. Ieškovės UAB „Vytėnų projektai“ (kodas – 234536850, buveinė –... 86. Atsakovės UAB „SLO Lithuania“ priešieškinį ieškovei UAB „Vytėnų... 87. Priteisti iš ieškovės UAB „Vytėnų projektai“ atsakovei UAB „SLO... 88. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...