Byla 2-2182-723/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant D. Dubakienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui A. B.,

4teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bobutės paskola“ ieškinį atsakovui S. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

5ieškovas UAB „Bobutės paskola“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui S. K., prašydamas priteisti iš atsakovo 500 Lt kredito, 151,33 Lt kredito mokesčio, 68,20 Lt palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (29 Lt žyminį mokestį ir 121 Lt išlaidas už procesinių dokumentų parengimą) (b.l. 3-4).

6Ieškinyje nurodė, kad 2013-12-18 tarp šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 500 Lt kreditą 6 mėnesių terminui bei pagal kurią atsakovas įsipareigojo kreditą grąžinti ir sumokėti 160 Lt kredito mokestį iki 2014-06-18 šešiomis mėnesinėmis įmokomis po 110 Lt. Atsakovas prievolės laiku mokėti kredito įmokas nevykdė. Taip pat nurodė, jog atsakovas, sudarydamas Vartojimo kredito išdavimo sutartį, remiantis Kredito išdavimo sutarties 4.2.1.4 ir 4.2.1.6 punktais patvirtino, jog susipažino ir sutinka su Sutarties sąlygomis. Taip pat atsakovas, remiantis sutarties 3.6.1 punktu įsipareigojo laiku grąžinti vartojimo kreditą ir sumokėti vartojimo kredito mokestį pagal mokėjimo grafiką. Kredito išdavimo sutarties 7.1 punktas numato, jog vartojimo kredito gavėjui neįvykdžius prievolės laiku sumokėti grąžintiną sumą/jos dalį, arba periodinį mokėjimą/ jo dalį, sutarties specialiojoje dalyje numatytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos mokėti sumos kaip atlyginimas už naudojimąsi kredito suma iki visiško skolos sumokėjimo dienos, kai laiku neapmokėta suma yra įskaitoma į vartojimo kredito davėjo banko sąskaitą. Atsakovas neįvykdė prievolės sumokėti mėnesines įmokas laiku, todėl jam buvo skaičiuojamos palūkanos pagal vartojimo kredito sutarties 7.1 punktą bei siunčiami raginimo laiškai. Kadangi atsakovas nemokėjo įmokų laiku, nereagavo į ieškovo siųstus raginimo laiškus, ieškovas 2014-04-09 atsakovui siųstu išankstiniu raštišku pranešimu remiantis vartojimo kredito išdavimo sutarties 9.4 punktu nutraukė vartojimo kredito sutartį. Atsakovas, per pranešimu apie sutarties nutraukimą, suteiktą terminą įsiskolinimo nepadengė, todėl ieškovas prašo iš atsakovo priteisti visą suteikto kredito sumą ir palūkanas už faktinio naudojimosi kredito suma laikotarpį. Atsakovas vengia įvykdyti prievolę ieškovui UAB Bobutės paskola, naudojasi vartojimo kredito davėjo UAB Bobutės paskola piniginėmis lėšomis, todėl remiantis LR CK 6.256 str. 2 d., vartojimo kredito išdavimo sutarties 7.1 punktu bei LR CK 6.251 str. 1 d., kuris įtvirtina visiško nuostolių atlyginimo principą, ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 68,20 Lt palūkanų, kaip atlyginimą už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo. Ieškovas taip pat prašo priteisti kredito mokestį už naudojimąsi paskolinta pinigų suma nuo kredito suteikimo dienos iki 2014-04-30, t.y. už penkias įmokas – iš viso 151,33 Lt.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinį. Nurodė, jog be PVM sąskaitos faktūros ir mokėjimo nurodymo aplinkybes, kad ieškinį ruošė UAB „Skolų valdymo biuras“ patvirtina ir skolų perdavimo aktas, tačiau šio akto byloje nepateikė. UAB „Skolų valdymo biuras“ perduodamos tam tikros skolos programinės įrangos pagalba. Pirmiausiai nusiunčiami skolas turinčių klientų sąrašai. Tada renkami duomenys ir parengiami ieškiniai. Ieškinio parengimo kainą įvertina UAB „Skolų valdymo biuras“ pagal ieškinio sudėtingumą. Tai iš esmės aptarta Teisinių paslaugų sutartyje (b.l. 7-9). Byloje pateiktoje sutartyje trūksta specialiosios dalies, kurioje ir pateikiami įkainiai. Užmokesčio dydis nustatomas pagal darbų kiekį. Jei šioje byloje reikalavimo suma būtų kelis kartus didesnė, užmokestis už ieškinio pareiškimą turėtų būti toks pats.

8Liudytojas M. Š. (UAB „Skolų valdymo biuras“ teisininkas) parodė, kad jo darbovietė yra ieškovo teisinių paslaugų – skolų išieškojimo, sutarčių rengimo, atstovavimo ir pan. – teikėjas. Pagrindas yra skolų išieškojimas, procesinių dokumentų rengimas teismui. Prie Teisinių paslaugų sutarties dar yra priedas, kur numatyti įkainiai už paslaugas. Įkainiai priklauso nuo visumos veiksmų apimties. Šiuo konkrečiu atveju buvo paprašyta padaryti ikiteisminį skolos išieškojimą. Jis pažiūrėjo kokie buvo atlikti veiksmai iki skolininko K. perdavimo jiems. Tai buvo du kartus skambinta skolininkui, tai darė ieškovo vadybininkai. Skolininkui neatlikus mokėjimo, buvo perduota biurui pagal perdavimo aktą. Jie visų pirma išsiuntė raginimą. Šiuo atveju buvo siųstas vienas raginimas per 14 dienų padengti įsiskolinimą. Ar skolininkas gavo raginimą, šiuo metu negali pasakyti. Skolininkas per 14 dienų nesureagavo. Faktas, kad buvo informuotas elektroniniu paštu, tačiau byloje tokių duomenų nėra. Nepateikė, nes praktikoje laiko, kad nereikia apkrauti bylos išrašais. Skolininkui nesumokėjus per nustatyta terminą siunčiamas pranešimas dėl sutarties nutraukimo. Šiuo atveju skolininkas visiškai nemokėjo, el. laiškais nebendravo, telefonu atsiliepdavo ir iškarto išjungdavo. Liudytojas skolininkui skambino vieną kartą asmeniškai, nes ši byla buvo jam priskirta asmeniškai. Skolininkas nesumokėjo, todėl toliau ruošė ieškinį ir surinko priedus. Raginimus, nutraukimus ruošė kolegė. Nuo atliktų darbų kiekio ir koks buvo skolininkas surašoma sąskaita faktūra. Ieškinio surašymas kainavo 121 Lt. Kiek kainavo kiekvienas veiksmas nežino.

9Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymų ir/ar atsiliepimo nepateikė, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str.).

10Ieškinys tenkintinas.

11Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013-12-18 ieškovas su atsakovu sudarė kredito išdavimo sutartį Nr. ( - ) (b.l. 12-18), kurios pagrindu ieškovas atsakovui suteikė 500 Lt kreditą. Sutarties 3.6.1. atsakovas įsipareigojo laiku grąžinti ieškovui jo suteiktą kreditą ir sumokėti kredito mokestį pagal mokėjimų grafiką. Sutartyje nustatytas kredito mokestis (palūkanos) - 160 Lt, kredito grąžinimo data – 2014-06-18 (b.l. 17). Sutarties 4.2.1.5. punkte nustatyta, kad kredito sąlygos pasirenkamos dviem būdais: pasirenkant kredito sąlygas tinklalapyje arba išsiunčiant kreditoriui kredito sąlygas SMS žinute pagal tinklalapyje nurodytą tvarką. Kredito gavėjui patvirtinus kredito sąlygas, laikoma, kad šalys susitarė dėl kredito sąlygų patvirtinimo elektroniniu būdu, kreditorius ne vėliau kaip per 2 valandas įsipareigoja pervesti kreditą į kredito gavėjo sąskaitą, iš kurios buvo sumokėtas registracijos mokestis pagal tinklalapyje nurodytą tvarką (Sutarties 4.4 punktas). Sutarties sudarymą tarp ieškovo ir atsakovo patvirtina teismui pateikti ieškovo sąskaitų išrašai (b.l. 19-20), iš kurių matyti, kad atsakovas patvirtino kredito sutarties bendrąsias sąlygas ir į ieškovo sąskaitą pervedė 0,01 Lt registracijos mokestį, o ieškovas atsakovui pervedė 500 Lt kredito sumą. Tačiau atsakovas savo įsipareigojimo grąžinti ieškovui kreditą dalimis tinkamai nevykdė, todėl ieškovui liko skolingas 500 Lt negrąžinto kredito ir 151,33 Lt kredito mokesčio. Byloje duomenų, kad atsakovas būtų padengęs susidariusį įsiskolinimą ieškovui, nėra.

12LR CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. LR CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. LR CK 6.256 str. 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Kadangi atsakovas savo sutartinės prievolės, t.y. grąžinti ieškovui kreditą iki Sutartyje nustatyto termino, nevykdė, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 500 Lt dydžio skola už negrąžintą kreditą bei 151,33 Lt kredito mokestis (CK 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.870 str., 6.873 str. 1 d., 6.874 str.).

13Vadovaujantis LR CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Sutarties 7.1 punkte nustatyta, kad vartojimo kredito gavėjui neįvykdžius prievolės laiku sumokėti grąžintiną sumą/ jos dalį, arba periodinį mokėjimą/ jo dalį, sutarties specialiojoje dalyje numatytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos mokėti sumos kaip atlyginimas už naudojimąsi suteikta pinigų suma iki visiško skolos sumokėjimo dienos. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti jo naudai iš atsakovo priskaičiuotas 68,20 Lt dydžio palūkanas yra pagrįstas ir tenkintinas (b.l. 25).

14LR CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.210 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ieškovui, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

15Remiantis LR CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 str.). Už pareikštą reikalavimą dėl 719,53 Lt įsiskolinimo priteisimo turėjo būti sumokėtas 72 Lt žyminis mokestis, tačiau ieškovas pateikė įrodymus tik dėl 29 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo (b.l. 2). Atsižvelgiant į nurodytą ir teismui pilnai tenkinus reikalavimą dėl įsiskolinimo priteisimo, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas jo sumokėtas 29 Lt žyminis mokestis, o valstybei iš atsakovo priteisiama 43 Lt žyminio mokesčio ir 11,26 Lt pašto išlaidų (iš viso 54,26 Lt) (LR CPK 88 str., 93 str. 1 d.) (b.l. 2). Turėjo sumokėti 72 Lt kaip už ginčo teiseną, tačiau sumokėta tik 29 Lt kaip už dokumentinį proc., todėl likusieji 43 Lt valstybei priteistini iš ieškovo.

16Ieškovas taip pat prašo priteisti 121 Lt išlaidų už UAB „Skolų valdymo biuras“ suteiktas teisines paslaugas, kurias grindžia Tiesinių paslaugų teikimo sutartimi Nr. ( - ) (b.l. 7-9), PVM sąskaita-faktūrą (b.l. 10) ir bankiniu mokėjimo nurodymu (b.l. 11). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nepagrindė bylinėjimosi išlaidų dėl ieškinio paruošimo pagrįstumo, šios bylinėjimosi išlaidos tokia apimtimi iš atsakovo ieškovui priteisiamos (CPK 88 str.).

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 177,185 str., 259-260 str., 270 str.,

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš atsakovo S. K. (a.k. ( - ) ieškovo UAB „Bobutės paskola“ (į.k. ( - )) naudai 500 Lt kredito, 151,33 Lt kredito mokestį, 68,20 Lt palūkanų, viso – 719,53 Lt (septynis šimtus devyniolika litų 53 ct) įsiskolinimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (719,53 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014‑05-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 150 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų arba 216,84 euro(du šimtus šešiolika eurų 53 eurocentus).

20Priteisti iš ieškovo UAB „Bobutės paskola“ (į.k. ( - )) 43 Lt (keturiasdešimt tris litus) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

21Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant D. Dubakienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui A. B.,... 4. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bobutės... 5. ieškovas UAB „Bobutės paskola“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 6. Ieškinyje nurodė, kad 2013-12-18 tarp šalių buvo sudaryta vartojimo kredito... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinį. Nurodė, jog be... 8. Liudytojas M. Š. (UAB „Skolų valdymo biuras“ teisininkas) parodė, kad jo... 9. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą pranešta... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013-12-18 ieškovas... 12. LR CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos... 13. Vadovaujantis LR CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę... 14. LR CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 15. Remiantis LR CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas... 16. Ieškovas taip pat prašo priteisti 121 Lt išlaidų už UAB „Skolų valdymo... 17. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 177,185 str., 259-260 str., 270 str.,... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovo S. K. (a.k. ( - ) ieškovo UAB „Bobutės paskola“... 20. Priteisti iš ieškovo UAB „Bobutės paskola“ (į.k. ( - )) 43 Lt... 21. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...