Byla 1-42-284/2014
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Volikienė,

2išnagrinėjusi Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės Vitalijos Lukšienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

3J. B., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, išsituokęs, nedirbantis, gyvena ir deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), teistas, teistumas išnykęs,

4Paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti,

5kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

6Kaltinamasis J. B., 2013 m. gruodžio 9 d., apie 21.20 val., Pakruojo mieste, V. D. g. 15, viešoje vietoje - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariato laikino sulaikymo patalpoje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, vandališkais veiksmais, tyčia sudavė kumščiais ir spardė kojomis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą smūgių skaičių laikino sulaikymo patalpos duris, taip jas sugadino ir padarė Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariatui 194,62 Lt. turtinę žalą ir tokiais savo veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką.

7Kaltinamojo J. B. kaltė, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje, įrodyta šiais duomenimis:

8J. B., apklaustas įtariamuoju, kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos prisipažino visiškai ir parodė, kad 2013 m. gruodžio 9 d., vakare, apie 21.00 val. jis buvo namuose, adresu Pakruojo r., ( - ), kur gyvena su buvusia žmona. Tarp buvusios žmonos ir jo kilo žodinis konfliktas. Todėl buvusi žmona iškvietė policiją. Atvažiavus policijos pareigūnams, jis ginčijosi su pareigūnais ir pareigūnai jį išvežė į Pakruojo r. policijos komisariatą bei uždarė į laikino sulaikymo patalpą. Jis buvo supykęs, todėl pradėjo kumščiais daužyti ir spardyti kameros duris. Paskui prašė, kad pareigūnai išleistų jį į tualetą, bet neleido, todėl jis toliau spardė ir daužė duris. Jis daužydamas ir spardydamas duris, reikalavo, kad jį išleistų į namus. Būtent tiksliai kokius žodžius sakė, jis neprisimena. Iš viso į duris galėjo spirti ne mažiau kaip 6 kartus, o su kumščiais galėjo suduoti ne mažiau kaip 15 kartų. Jis pats nematė ar sugadino tas duris, bet tiki, kad savo tokiais veiksmais galėjo sugadinti duris. Jis neprisimena, ar kažkas iš pareigūnų buvo atidarę duris ir liepė ramintis. Tą vakarą jis buvo apsvaigęs nuo alkoholio, buvo daug išgėręs ir viską prisimena tokiais tarpais. Jis supranta, kad pasielgė netinkamai, kad vandališkais veiksmais sugadino svetimą turtą. Labai gailisi. Savo kaltę pripažįsta visiškai (20 b. l.);

9iš įvykio vietos apžiūros protokolo su priedais matyti, kad įvykio vieta yra Pakruojo mieste, V. D. gatvėje Nr. 15 esančio Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono policijos komisariato budėtojų patalpos. Fotonuotraukose užfiksuoti laikino sulaikymo kameros durų sugadinti vyriai (3-6 b. l.);

10iš Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio patrulio A. S. tarnybinio pranešimo matyti, kad laikino sulaikymo kameroje patalpintas neblaivus J. B. trankė rankomis ir spardė kojomis laikino sulaikymo kameros duris. Jis reikalavo J. B. nusiraminti ir negadinti policijos komisariato turto, bet J. B. nenurimo, vartodamas įžeidžiančius žodžius, daužė rankomis ir spardė kojomis laikino sulaikymo kameros duris ir reikalavo išleisti jį į namus. Apie 23.05 val. Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio patrulis A. S. pastebėjo, kad išlaužtos laikino sulaikymo kameros durys. J. B. buvo perkeltas į kitą patalpą (2 b. l.);

11iš vietinio lėšų pervedimo matyti, kad 2014-01-29 J. B. į Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato sąskaitą AB SEB banke pervedė 194,62 Lt (16 b. l.).

12Kaltinamojo J. B. veika pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį kvalifikuota teisingai, nes jis viešoje vietoje - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariato laikino sulaikymo patalpoje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, vandališkais veiksmais, tyčia sudavė kumščiais ir spardė kojomis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą smūgių skaičių laikino sulaikymo patalpos duris, taip jas sugadino ir padarė Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariatui 194,62 Lt. turtinę žalą ir tokiais savo veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką.

13Kadangi už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje, gali būti skiriama viešųjų darbų bausmė, prokurorė nusprendė kreiptis į teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, bylos aplinkybės yra aiškios, kaltinamasis J. B. sutiko su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu, byloje civilinio ieškinio nėra, todėl procesas užbaigtinas surašant teismo baudžiamąjį įsakymą.

14Prokurorė už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje, kaltinamąjį J. B. siūlė nubausti 9 mėnesių viešųjų darbų bausme, paskiriant per mėnesį neatlygintinai išdirbti po 30 val. visuomenės labui. Taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnį, paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir galutinę bausmę paskirti 6 (šešis) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

15Kaltinamasis J. B. su prokurorės siūlymu užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu sutiko, su siūloma bausmės rūšimi bei dydžiu taip pat sutiko.

16Kaltinamojo J. B. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi, savo noru atlygino padarytą žalą ( LR BK 59 str. 1 d. 2 p., 3 p.), atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (LR BK 60 str. 1 d. 9 p.).

17Skirdamas bausmę kaltinamajam J. B., teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 54 ir 55 straipsniuose.

18Kaltinamasis J. B. teistas, teistumas išnykęs (24-33 b. l.), administracine tvarka baustas (34-36 b. l.), dirba (42-44 b. l.), K. seniūnija nusiskundimų jo elgesiu nėra gavusi (40 b. l.), neįrašytas į Pakruojo PSPC psichikos sveikatos centro psichiatro ir priklausomybių įskaitą (38 b. l.), yra dvi jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės, tiek prokurorė, tiek kaltinamasis prašė skirti viešųjų darbų bausmę, todėl, įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad bausmės tikslai (BK 41 str.) J. B. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant už padarytą nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalyje, prokurorės siūlomą bausmę – 9 (devynių) mėnesių viešųjų darbų bausmę, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai išdirbti po 30 valandų per mėnesį visuomenės labui.

19Kadangi byla užbaigtina teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis J. B. prisipažino esantis kaltas, todėl, paskyrus jam bausmę, ji tuo pačiu teismo baudžiamuoju įsakymu sumažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.).

20Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (21-22 b. l.), kaltinamajam J. B. paliktina galioti.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., 422 str., teismas n u s p r e d ž i a :

22J. B. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje, ir jį nubausti viešaisiais darbais 9 (devyniems) mėnesiams, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai išdirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – viešuosius darbus 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai išdirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

24J. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti - palikti galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

25J. B. išaiškinti, kad viešieji darbai vykdomi tik tuo atveju, jei nuteistasis sutinka. Jeigu asmuo po teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo nesutinka atlikti viešuosius darbus, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu pakeičia viešuosius darbus bauda arba areštu pagal Lietuvos Respublikos BK 47, 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles.

26J. B., nesutikdamas su viešųjų darbų bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam šį teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Padavus tokį prašymą, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

27Jei J. B. per nurodytą terminą tokio prašymo nepaduoda, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos BPK nustatyta tvarka.

28Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas. Teisėja

29Rima Volikienė

Proceso dalyviai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Volikienė,... 2. išnagrinėjusi Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 3. J. B., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 4. Paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 5. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį,... 6. Kaltinamasis J. B., 2013 m. gruodžio 9 d., apie 21.20 val., Pakruojo mieste,... 7. Kaltinamojo J. B. kaltė, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 8. J. B., apklaustas įtariamuoju, kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos... 9. iš įvykio vietos apžiūros protokolo su priedais matyti, kad įvykio vieta... 10. iš Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono policijos komisariato Viešosios... 11. iš vietinio lėšų pervedimo matyti, kad 2014-01-29 J. B. į Šiaulių... 12. Kaltinamojo J. B. veika pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 13. Kadangi už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 14. Prokurorė už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 15. Kaltinamasis J. B. su prokurorės siūlymu užbaigti procesą teismo... 16. Kaltinamojo J. B. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tai, kad jis... 17. Skirdamas bausmę kaltinamajam J. B., teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių... 18. Kaltinamasis J. B. teistas, teistumas išnykęs (24-33 b. l.), administracine... 19. Kadangi byla užbaigtina teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis J. B.... 20. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (21-22 b. l.),... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., 422 str.,... 22. J. B. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę... 24. J. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 25. J. B. išaiškinti, kad viešieji darbai vykdomi tik tuo atveju, jei... 26. J. B., nesutikdamas su viešųjų darbų bausmės paskyrimu teismo... 27. Jei J. B. per nurodytą terminą tokio prašymo nepaduoda, teismo baudžiamasis... 28. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas nei apeliacine, nei kasacine... 29. Rima Volikienė...