Byla 1-15-359/2013

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Gintautas Kaulakis, sekretoriaujant Nijolei Agurkienei, Dalei Juškevičienei, dalyvaujant prokurorui Vilijai Žukauskienei, nukentėjusiajam A. M., civilinio ieškovo UAB „Alzida“ atstovui I. D., kaltinamajam A. G., jo gynėjai advokatei Laimutei Leonavičienei, nedalyvaujant civilinio ieškovo-Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovui ir civilinio atsakovo-Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atstovui, teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje,-

2A. G. a.k( - ) gimęs ( - ), Kaišiadorių rajone, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis pagrindinį išsilavinimą, nevedęs, dirbantis AB „( - )“, krovėju, gyvenantis ( - ), anksčiau teistas: 2011-10-26 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 138 str. 2 d. 8 p. ir 284 dtr. 1 d., 63 str. 1,5 d. subendrinta- 1 metų ir 4 mėn. laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 75 str. bausmės vykdymas atidėtas 1 metams ir 6 mėn. paskiriant įpareigojimus bei baudžiamojo poveikio priemonę- 5 MGL dydžio įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, teistumas neišnykęs,- kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 281 str. 4 d. padarymu.

3Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,-

Nustatė

4Kaltinamasis A. G., 2012 m. birželio 20 d., apie 12.30 val., Kaišiadorių rajone, kelyje Kaišiadorys-Žasliai-Paparčiai, 7-me kilometre, būdamas neblaivus (nustatytas 1,41 promilių neblaivumas), neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės, vairavo automobilį ( - ), valstybinis Nr. ( - ) ir važiuodamas keliu Paparčių kaimo kryptimi pažeidė kelių eismo saugumo reikalavimus- Kelių eismo taisyklių 14 ir 133 p.p. reikalavimus, nurodančius, kad draudžiama vairuoti transporto priemonę asmenims, neturintiems šios teisės, taip pat neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų ar...., taip pat vairuotojas privalo važiuoti neviršydamas leistino greičio, pasirinkti važiavimo greitį atsižvelgiant į važiavimo sąlygas, ypač į vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę, meteorologines sąlygas, taip pat eismo intensyvumą, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatytos kliūties, sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, šiuo atveju to pasėkoje kaltinamasis A. G. neįvertino duotos vietovės reljefo, kelio vingyje nepasirinko saugaus vairavimo greičio ir dėl to nesuvaldė vairuojamo automobilio, netinkamai manevravo, dėl ko automobilis sukosi ir išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą galine dalimi užtverdamas priešingos krypties eismo juostą ir atsitrenkdamas į Kaišiadorių m. kryptimi važiavusį motociklą „SUZUKI DR650“ Nr. ( - ), vairuojamą nukentėjusiojo A. M., padarė eismo įvykį dėl kurio nukentėjusiajam A. M. buvo padaryta plėštinė kairės ausies žaizda, kairėje plaštakoje, kairiojo šlaunikaulio lūžis, kairiojo blauzdikaulio, kairiojo šeivikaulio skeveldriniai atviri lūžiai, kairės pėdos falangų išnirimai, tai yra sunkus sveikatos sutrikdymas bei buvo sugadinta transporto priemonė- A. M. motociklas „SUZUKI DR 650“

5Apklaustas teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. G. dėl aukščiau nurodytų veiksmų padarymo kaltu pilnai prisipažino. Jis apklaustas parodė, kad 2012 m. birželio mėn. 20 d. apie 12 val. 30 min. vairavo automobilį ( - ), kuris priklausė jo draugui E. S.. Važiavo keliu į Paparčių k. Kartu važiavęs ir automobilio savininkas E. S., O. V., M. M.. Visi buvę neblaivūs. Jis taip pat buvo neblaivus, beveik nemiegojęs naktį. Vairavęs automobilį, nors niekada neturėjęs vairuotojo pažymėjimo. Kodėl taip daręs paaiškinti negalintis. Važiavęs gal 80-90 km/h greičiu. Link Paparčių kelias vingiuotas, nors asfaltuotas, oras buvo geras, švietė saulė. Iš priekio matęs atvažiuojančius du motociklininkus. Ties kelio vingiu neatsargiai nesulėtinęs greičio ir pajutęs, kad automobilį pradėję skersuoti galine dalimi, automobilio nebesuvaldęs, šis pradėjęs suktis ir galine dalimi išvažiavęs į priešingos krypties eismo juostą, užtvėręs kelią ir atsitrenkęs į priešais atvažiuojantį motociklą. Motociklas buvo nustumtas į griovį, o jo vairuojamas automobilis apsisukęs ant kelio. Po susidūrimo kiek pavažiavęs, apsisukęs ir grįžęs prie griovyje gulinčio motociklininko. Prie jo jau buvo sustojęs ir kitas kartu važiavęs motociklininkas. Visi išlipę iš automobilio ir nuėję pažiūrėti kas atsitikę. Motociklininkas sakęs, kad jam labai skauda koja. E. S. iškvietęs greitąją pagalbą. Jis pat negalėjęs niekam paskambinti, nes neradęs savo telefono. Kas skambinęs į policiją nežinąs. Ten bebūnant atvažiavusi greitoji ir išsivežusi nukentėjusįjį, padėję jį įkelti. Atvykę policijos pareigūnai jį ir kitus apklausę ir išsivežę į policijos komisariatą. Ten patikrinę girtumą, buvo nustatytas apie 1,41 promilės. Vertinąs visą tai neigiamai, gailisi taip pasielgęs, sieksiąs atlyginti nukentėjusiajam padarytą žalą. Atsiprašo nukentėjusiojo dėl to ką padarė. Suprantąs, kad fizinės žalos ištaisyti nebegalima. Pripažįsta nukentėjusiojo civilinius ieškinius dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, tik prašo kiek nors sumažinti ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo, be to pripažįsta civilinio ieškovo- valstybinės ligonių kasos ieškinį dėl nukentėjusiojo gydymo išlaidų atlyginimo valstybei. Nurodo, kad civilinio ieškovo UAB „Alzida“ ieškinio nepripažįsta.

6Apklaustas teisiamojo posėdžio metu nuketėjusysis A. M. parodė, kad savo atostogų metu, 2012 m. birželio 20 d. apie 12 val. motociklu „SUZUKI“ su draugu S. G. važiavo keliu Paparčiai- Kaišiadorys, Žaslių kryptimi. Buvo blaivus, kelio danga sausa, švietė saulė. Važiavęs apie 70-80 km/h greičiu, iš paskos motociklų važiavo S. G.. Bevažiuojant keliu, už kelio vingio, gal prieš 200 m pamatęs priešais atvažiuojantį automobilį BMW, šviesios spalvos. Atkreipęs dėmesį, kad automobilis važiuoja greitai ir, vingiuoja, „mojuoja“ po kelią, važiuoja nestabiliai. Įtartinai važiuojantis automobilis kiek išgąsdinęs, tai sulėtinęs motociklo greitį, tačiau nesustojo, tik pakėlė kairę koją, tuo momentu neturėjęs kur dėtis. Tuo metu automobilis judėjęs link jo skersas, pervažiavęs į jo eismo juostą ir galine dalimi trenkėsi į motociklą. Nuo smūgio nuskridęs į griovį. Automobilis trenkėsi į kairįjį motociklo šoną, smarkiai sužalojo kairiąją koją. Gulint griovyje pamatęs, kaip iš mašinos išlipo du vaikinai, priėję prašę susitarti, nekviesti policijos. Pasakęs, kad šie nejuokautų. Akivaizdžiai matęs, kad vaikinai yra neblaivūs. Nuo stipraus skausmo pasidariusi migla akyse. Kas iškvietė medikus ir policija nežinąs. Greitoji medicinos pagalba nuvežusi į Kaišiadorių ligoninę, po to į Kauno klinikas. Ten buvo nustatyta, kad buvo sulaužyta kairiosios kojos šlaunis ir blauzda, išnarinti kairės kojos pirštų kaulai. Vėliau patyrė kelias operacijas, kentė ir dabar kenčia skausmus. Be kitų priežiūros pradžioje iš viso negalėjęs susitvarkyti. Namuose gulėjęs, negalėjęs ir dabar negali eiti į darbą ir kitur. Koja dar imobilizuota, gydymas dar gal truks apie dvejus metus, iki šiol negalintis normaliai vaikščioti be ramentų. Iki šiol yra patyręs 10631 lt turtinės žalos. Tai sudaro motociklo ir motociklininko aprangos sugadinimo padengimo išlaidos, išlaidos važinėjimams pas gydytojus į Kauno m., pirkti vaistai, be to artimieji nuomojosi Kaune kambarį kai pradžioje reikėję jį prižiūrėti, nes pats nei valgyti nei gerti negalėjęs. Prašo turtinę žalą priteisti iš kaltinamojo A. G. ir Lietuvos transporto priemonių draudikų biuro, nes automobilis kurį vairavo kaltininkas nebuvo draustas. Be to mano, kad patyrė 50000 lt neturtinės žalos, nes jis jaunas vyras dėl sužalojimo ilgai gydosi ir gydysis, tapo socialiai neaktyvus, apribotas jo judėjimas, negali dirbti, bei iki šiol patiria skausmus. Tai tęsiąsi ilgą laiką ir dar truks ilgą laiką. Neturtinę žalą taip pat prašo priteisti iš kaltinamojo ir Lietuvos draudikų biuro kaip civilinio atsakovo. Kaltinamasis gera valia jam yra sumokėjęs tik 200 lt turėtų kelionės į tesimo posėdžius išlaidų.

7Apklaustas teisiamojo posėdžio metu liudytojas S. G. parodė, kad 2012-06-20, apie 12 val. su draugu A. M. motociklais važiavo keliu Paparčiai-Žasliai-Kaišiadorys Kaišiadorių rajone. Važiavę keliu arčiau kelkraščio Kaišiadorių m. link, oras buvo geras, švietė saulė, asfaltas buvo sausas. Abu apsirengę buvo motociklininkų ekipiruote su šalmais. A. M. motociklu važiavęs pirmas. Ties kelio vingiu pamatęs kaip iš priekio atvažiuoja dideliu greičiu automobilis BMW. Išlėkęs iš posūkio automobilis pradėjęs slysti, suktis, pervažiavęs į jų važiavimo juostą numušė motociklą su A. M. į griovį. Mašinai sustojus iš jos išlipę du vaikinai ir mergina. Po to vienas vaikinas, kuris vairavo su automobiliu iš įvykio vietos išvažiavo. Kitas vaikinas siūlęs piniginį atlygį, kad nekviesti policijos. Nesutikęs ir pat paskambinęs į policiją, o vaikinas paskambinęs medikams. Po kiek laiko sugrįžęs ir automobilis su avarijos kaltininku. Pirmoji atvažiavo greitoji pagalba ir A. M. išvežę, jam stipriai buvo sužalota kairė koja. Atvykęs vėliau ir policijos ekipažas. Pareigūnai klausę kas kaltas dėl įvykio tai tie jaunuoliai nenorėjo prisiimti atsakomybės. Aiškiai matęs, kad automobilį vairavo kaltinamasis. Automobilio jis nesuvaldė nes buvo per didelis važiavimo greitis kelio vingyje. Vaikinai važiavę BMW automobiliu atrodę neblaivūs. Po kelių dienų lankęs savo draugą A. M. namuose, ilgą laiką jis gulėjęs lovoje, negalėjęs vaikščioti, be kitų pagalbos pasirūpinti savim. Ir dabar jis dar negali pilnai vaikščioti.

8Civilinio ieškovo UAB „Alzida“ atstovė I. D. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad nukentėjusysis A. M. yra jų įmonės darbuotojas dėl to įmonė kaip darbdavys savo iniciatyva, remiantis Kauno klinikų gydytojų rekomendacijomis sudarė sutartį dėl papildomų medicinos paslaugų suteikimo A. M. su privačiu medicinos centru, kuris yra arčiausiai nukentėjusiojo gyvenamosios vietos Vilniuje. Tai buvo reikalinga pradžioje gydymo, nes nukentėjusysis dėl savo sveikatos būklės negalėjo lankytis poliklinikoje kiekvieną dieną ir gauti nemokamas medicinines paslaugas, o sužalotos kojos perrišimai buvo būtini kiekvieną dieną leidžiami vaistai nuo kraujo krešulių. Dėl to privataus medicinos centro darbuotoja šias paslaugas teikdavo nukentėjusiajam namuose. Ryšium su tuo darbdavys-civilinis ieškovas UAB „Alzida“ turėjo 2647 lt 55 ct išlaidų ir reiškia civilinį ieškinį ir prašo šią sumą subsidiariai priteisti ir kaltinamojo A. G. ir Lietuvos transporto priemonių draudikų biuro.

9Iš baudžiamojoje byloje esančio eismo įvykio vietos apžiūros protokolo, surašyto 2012-06-20 matyti, kad eismo įvykio vieta yra Kaišiadorių rajone kelio Kaišiadorys-Žasliai-Paparčiai 6,5 kilometre, kelio vingyje. Kelio danga- sausa asfaltas.(b.l. 3-10, t.1)

10Iš baudžiamojoje byloje esančios alkotesterio „Lion alcometer 500“, serija Nr. 18978, asmens blaivumo testo Nr. 0959 šaknelės, matyti kad 2012-06-20, 13.01 val. A. G. nustatytas- 1,41 promilės etilo alkoholio. (b.l. 102, t. 1)

11Iš baudžiamojoje byloje esančios teismo medicinos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvados Nr. T-A 6407/12(01) matyti, kad 2012-06-20 14.30 val. paimtame A. G. kraujyje rasta- 1,08 promilės etilo alkoholio. (b.l.106,t.1)

12Iš baudžiamojoje byloje esančios teismo medicinos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvados Nr. T-A 6407/12(01) matyti, kad 2012-06-20 12.50 paimtame A. M. kraujyje etilo alkoholio nerasta. (b.l. 28, t.1)

13Iš baudžiamojoje byloje esančios valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto išvados Nr. G2045/12(02), surašytos 2012-08-06 matyti, kad 2012-06-20 nukentėjusiajam A. M. padaryti nustatyti kūno sužalojimai: plėštinės žaizdos kairės ausies, kairės plaštakos srityse, kairiojo šlaunikaulio lūžiai, kairio blauzdikaulio, kairio šeivikaulio skeveldriniai atviri lūžiai, kairės pėdos falangų išnirimas. Šių sužalojimų visuma vertinama kaip sunkus sveikatos sutrikdymas. (b.l. 21-22, t.1)

14Teismas sprendžia, kad visi aukščiau nurodyti duomenys patvirtina, kad kaltinamasis A. G. 2012-06-20, apie 12.30 val. būdamas neblaivus (nustatytos- 1,41 promilės etilo alkoholio), neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės, vairavo automobilį ( - ) valstybinis Nr. ( - ) ir važiuodamas kelyje Kaišiadorys-Žasliai-Paparčiai, Kaišiadorių rajone, 6,5 kilometre, pažeidė kelių eismo saugumo taisykles: Kelių eismo taisyklių 14 punkto ir 133 punkto reikalavimus, tai yra vairavo transporto priemonę neblaivus ir neturėdamas teisės vairuoti, nepasirinkto saugaus vairavimo greičio duotomis kelio sąlygomis, kelio vingyje nesuvaldė vairuojamo automobilio, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrė su nukentėjusiojo A. M. vairuojamu motociklu „SUZUKI DR650“ valstybinis Nr. ( - ). Tokiu būdu kaltinamasis A. G. sukėlė eismo įvykį, dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta nukentėjusiojo A. M. sveikata ir sugadinta jo transporto priemonė- motociklas „SUZUKI DR650“.

15Teismas tokius kaltinamojo A. G. veiksmus kvalifikuoja kaip nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 str. 4 d.- kaip asmens, apsvaigusio nuo alkoholio, padarytą kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimą dėl ko įvyko eismo įvykis dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata.

16Pats kaltinamasis A. G. tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisiamojo posėdžio metu pripažino, kad 2012-06-20 vairavo draugo E. S. automobilį ( - ) Nr. ( - ) būdamas neblaivus ir neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones. Nurodė, kad gerų vairavimo įgūdžių neturėjo, važiavo keliu per greitai ir nesugebėjo suvaldyti automobilio kelio vingyje ir išvažiuodamas į priešingos krypties eismo juostą sukėlė autoįvykį atsitrenkdamas į važiuojantį motociklą, vairuojamą nukentėjusiojo A. M.. Kad kaltinamasis vairuodamas automobilį nepasirinko saugaus greičio duotomis kelio sąlygomis (kelio vingiai), netinkamai manevravo patvirtina ir teisiamojo posėdžio metu apklausti tiesioginiai įvykio liudytojai: nukentėjusysis A. M., liudytojas S. G., eismo įvykio vietos apžiūros protokolas. Iš surinktų byloje įrodymų matyti, kad kaltinamasis A. G. būdamas neblaivus, neturėdamas teisės vairuoti vairavo automobilį, vairavo vingiuotu keliu per greitai, tai yra kad jis tyčia pažeidė kelių eismo taisykles. Jis negalėjo nesuvokti rizikingą savo veikos pobūdį numatydamas, kad jo padaryti kelių transporto eismo saugumo aukščiau nurodyti pažeidimai gali sukelti eismo įvykį, dėl kurio gali kilti BK 281 str. numatyti padariniai, tačiau lengvabūdiškai tikėjosi to išvengti, manė, kad tokie padariniai šiuo konkrečiu atveju nekils. Tai rodo, kad šią nusikalstamą veiką A. G. padarė neatsargia kaltės forma dėl nusikalstamo pasitikėjimo. Būtent dėl kaltinamojo A. G. veiksmų- kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimo- kilo eismo įvykis, kuris sukėlė padarinius- nukentėjusiajam A. M. buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas. Dėl to kaltinamojo A. G. veiksmai teisingai šiuo atveju kvalifikuoti kaip neatsargus nusikaltimas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 281 str. 4 d.

17Skiriant bausmę kaltinamajam A. G. teismas atsižvelgia į tai, kad jo padaryta nusikalstama veika yra neatsargi. A. G. pilnai prisipažino, nuoširdžiai gailisi ir atsiprašė nukentėjusiojo. Tai jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė. (BK 59 str. 1 d. 2 p.) Tačiau individualizuojant jam skiriamą bausmę už šį nusikaltimą atsižvelgtina ir į tai, kad jis kelių eismo taisykles pažeidė tyčia. Atsižvelgiama ir į tai, kad jis šią nusikalstamą veiką padarė neatlikęs ankstesniu 2011-10-26 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės (per bausmės vykdymo atidėjimo laiką), anksčiau yra ne kartą baustas už padarytus administracinės teisės pažeidimus. Tai rodo kaltinamojo didesnį pavojingumą visuomenei, nenorą laikytis ankstesniu teismo nuosprendžiu paskirtu apribojimų ir įstatyme numatytų pareigų. Ir nors kaltinamasi dirba, yra jauno amžiaus, turi pastovią gyvenamąją vietą, padarė nusikaltimą dėl neatsargumo jam skirtina reali laisvės atėmimo bausmė, ne didesnė kaip BK 281 str. 4 d. sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis. Be to, prie už šią nusikalstamą veiką skirtinos bausmės A. G. vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 1 ir 3 d.d. iš dalies pridėtina bausmė paskirta 2011-10-26 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu.

18Asmuo ar įmonė, dėl nusikalstamos veikos patyrę turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamojoje byloje pareikšti civilinį ieškinį kaltinamajam arba užkaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims.(Lietuvos Respublikos BPK 109 str.)

19Civilinis ieškovas- Valstybinė ligonių kasa prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos baudžiamojoje byloje pateikė ieškinį dėl žalos atlyginimo, atsiradusios dėl nukentėjusiojo A. M. gydymo stacionare ir prašo iš kaltinamojo A. G. priteisti 3546 Lt ir 60 ct turėtoms gydymo išlaidoms padengti. Pripažinus kaltinamąjį A. G. kaltu dėl šios nusikalstamos veikos padarymo, turi būti tenkinamas civilinio ieškovo- valstybinės ligonių kasos ieškinys dėl nukentėjusiojo A. M. gydymo išlaidų atlyginimo valstybės naudai. Ieškinys nėra aiškiai per didelis, yra pagrįstas valstybės nustatytais medicinos paslaugų įkainiais. Dėl to ieškinys tenkintinas pilnai, Ši sumą civilinio ieškovo naudai priteistina tiesiogiai iš kaltinamojo A. G., nes dėl jo veiksmų- tyčinio kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimo, kas sukėlė eismo įvykį, buvo sunkiai sutrikdyta nukentėjusiojo A. M. sveikata ir jam buvo teikiama skubi medicinos pagalba ir jis gydomas stacionare. Dėl to nukentėjusiojo gydymo išlaidas valstybei turi atlyginti už padarytą žalą atsakingas asmuo. (CK 6.283 str. 1 d.)

20Nukentėjusysis A. M. pareiškė ieškinį baudžiamojoje byloje dėl jam padarytos 10600 Lt 31 ct turtinės ir 50000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Prašo solidariai šias sumas priteisti iš kaltinamojo A. G. ir iš civilinio atsakovo- Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, nes mano, kad ir civilinis atsakovas turi atlyginti atsiradusią žalą, nes kaltinamasis vairavo neapdraustą privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu automobilį, kuriuo padarė žalą. Teismas įvertinęs nukentėjusiojo A. M. civilinio ieškinio dydį sprendžia, kad jo pareikšto civilinio ieškinio dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo dydis nėra aiškiai per didelis. Nukentėjusysis pateikė duomenis teismui (b.l.2-19 ir 25-113, t.2) patvirtinančius jam atsiradusios turtinės žalos dydį. Turtinę žalą nukentėjusiajam sudaro: susijusios su jo gydymu papildomos išlaidos (pirkti vaistai, slaugos priemonės, tvarstymo priemonės ir kt.), su transporto priemonės sugadinimo vertinimo, nuvežimo, vykimo į gydymo įstaigą išlaidos, išlaidos susijusios su patalpų nuoma nukentėjusiajam slaugyti, transporto priemonės-motociklo „SUZUKI“ bei motociklininko aprangos sugadinimo nuostoliai bei negautos darbo pajamos, t.y viso 10600 LT 31 ct. Teismas įvertinęs nukentėjusiojo pateiktus įrodymus, patvirtinančius turėtų išlaidų dydi konstatuoja, kad šiuo atveju jos buvo būtinos (papildomų vaistų, tvarsliavos pirkimas, nukentėjusiojo slauga atsižvelgiant į jam padaryto sveikatos sutrikdymo mąstą tuo metu buvo būtina) ir nukentėjusysis šiuo metu yra patyręs tokio dydžio turtinę žalą. Mažinti priteistinos turtinės žalos dydžio nėra pagrindo. Vertinant nukentėjusiojo A. M. prašomos priteisti neturtinės žalos dydį- 50000 LT teismas atsižvelgia į jam padaryto sveikatos sutrikdymo mąstą- padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas (dvigubas kairės kojos blauzdikaulio atviras skeveldrinis lūžis ir šlaunikaulio lūžis), nukentėjusysis ilgą laiką negalėjo pats savimi pasirūpinti ir šiuo metu negali laisvai judėti, pastoviai kenčia skausmus, pastoviai patiria nepatogumus, nes iki šiol negali judėti kaire koja. Be to yra apribotos jo bendravimo galimybės, negali išeiti iš namų, iki šiol yra nedarbingas, negali tęsti studijų magistratūroje, iš viso nėra aiški galutinio pasveikimo perspektyva, nes kojos trauma buvo itin sunki. Gydymas tęsiasi jau daugiau kaip šeši mėnesiai, jis patyrė keturias operacijas ir gydymas dar tęsis pakankamai ilgą laiką. Tai rodo, kad nukentėjusysis ir toliau patiria nepatogumus, stresą, turi atsisakyti pomėgio sportuoti ir toliau yra apribotas socialinis bendravimas. Visos šios aplinkybės patvirtina, kad nukentėjusysis A. M. patyrė ir neturtinę žalą, kuria jis įvertino pinigine išraiška- 50000 Lt. Teismas sprendžia, kad įvertinus visas nurodytas aplinkybes toks neturtinės žalos dydis nėra per didelis ir yra priteistinas nukentėjusiojo naudai. Dėl to nukentėjusiojo A. M. civilinis ieškinys dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas pilnai. Lietuvos Respublikos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 17 str. 1 d. 1 p. (2007-06-11 redakcija) nustatyta, kad Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras moka išmoką dėl per eismo įvykį padarytos žalos nukentėjusiesiems tretiesiems asmenim tuo atveju kai kaltininkas padarė žalą Lietuvos Respublikoje naudodamas neapdraustą nustatytą (identifikuotą) transporto priemonę, kai dėl žalos padarymo atsiranda transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė. Šiuo atveju byloje yra nustatyta, kad kaltinamasis A. G. eismo įvykio metu vairavo transporto priemonę neapdraustą transporto priemonių valdytojų privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Šiuo konkrečiu atveju kaltinamasis A. G. yra laikytinas transporto priemonės valdytoju. (LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 2 str. 17 p.). Dėl to nukentėjusiajam A. M. padarytą turtinę ir neturtinę žalą pareiga kyla civiliniam atsakovui- LR transporto priemonių draudikų biurui. Civiliniam atsakovui- draudikų biurui atlyginti eismo įvykio metu patirtą žalą pareiga kyla ne iš privalomojo draudimo sutarčių, o iš įvykio metu galiojusio aukščiau nurodyto įstatymo. Dėl to ši žala išieškotina iš LR transporto priemonių draudikų biuro. Tačiau LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 1 d. 3 p. išmokos suma yra ribojama nustatytomis sumomis: 5000000 eurų (tarp jų 5000 eurų dėl neturtinės žalos) dėl žalos asmeniui ir 1000000 eurų dėl žalos turtui. Tad iš civilinio atsakovo- LR transporto priemonių draudikų biuro nukentėjusiojo A. M. naudai priteistini 10600 LT 31 ct turtinei žalai atlyginti ir dalis neturtinės žalos- 17250 Lt neturtinės žalos (neviršijančios įstatymu nustatyto 5000 eurų ribos). Likusi neturtinė žala- 32750 Lt nukentėjusiajam A. M. priteistina iš kaltinamojo A. G.- žalą padariusio asmens. Be to iš kaltinamojo A. G. nukentėjusiajam priteistinos ir turėtos atvykimą į teismo posėdžius išlaidos, nes jos pripažintinos proceso išlaidomis.

21Be to, įstojęs į baudžiamąją bylą civilinis ieškovas- UAB „Alzida“, kaip nukentėjusiojo A. M. darbdavys , taip pat pareiškė civilinį ieškinį kaltinamajam A. G. ir civiliniam atsakovui- LR transporto priemonių draudikų biurui dėl 2647 Lt 55 ct turtinės žalos atlyginimo. Civilinis ieškovas nurodė, kad jis kaip nukentėjusiojo darbdavys savo iniciatyva ir gera valia pirko papildomas medicinos paslaugas iš privačios gydymo įstaigos nukentėjusiajam A. M., nes tokios paslaugos 2012-07-19 iki 2012-10-02 laikotarpiu nukentėjusiajam buvo būtinos ir tokių paslaugų (žaizdos perrišimo namuose, vaistu suleidimo) neteikė valstybinė gydymo įstaiga. Teismas sprendžia, kad civilinis ieškovas pateikė šios žalos dydį patvirtinančius įrodymus. (b.l.141-172,t. 1) bei tokių medicinos paslaugų būtinumą nukentėjusiajam tuo laikotarpiu, tokios išlaidos yra protingos ir ne per didelės. Dėl to šios turėtos išlaidos civiliniam ieškovui priteistinos iš žalą padariusio asmens- kaltinamojo A. G., nes tokios išlaidos yra nekompensuojamos privalomuoju sveikatos draudimu.

22Daiktinis įrodymas, prijungtas prie baudžiamosios bylos- automobilis ( - ) v. Nr. ( - ) nuosprendžiui įsiteisėjus gražintinas savininkui E. S., nesant pagrindo jo konfiskuoti.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 302 str.str., 303 str. 2 d., 304-307 str.str., 308 str.,-

Nutarė

24A. G. (a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 str. 4 d. ir paskirti jam bausmę- 2 metus ir 6 mėnesius laisvės atėmimo.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 1 ir 3 d.d. prie šios bausmės A. G. iš dalies pridėti 2011-10-26 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą ir neatliktą laisvės atėmimo bausmę ir galutinę subendrintą bausmę jam nustatyti- 3 (trejus) metus ir 6 mėnesius laisvės atėmimo. Laisvės atėmimo bausmę jam paskirti atlikti atvirojoje kolonijoje. Bausmės pradžią jam skaičiuoti nuo A. G. sulaikymo momento vykdant šį nuosprendį.

26Kardomąją priemonę kol nuosprendis įsiteisės A. G. palikti asmens dokumento- tapatybės kortelės paėmimą. Nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę panaikinti ir A. G. tapatybės kortelę Nr.12002933 perduoti laisvės atėmimo bausmę vykdančiai institucijai.

27Civilinio ieškovo- Valstybinės ligonių kasos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos civilinį ieškinį patenkinti. Priteisti iš A. G. civiliniam ieškovui _valstybinei ligonių kasa (buveinė Europos a. 1, Vilnius, įm. k. 191351679) 3546 Lt 60 ct nukentėjusiojo A. M. gydymo išlaidoms padengti.

28Nukentėjusiojo A. M. civilinį ieškinį patenkinti pilnai. Priteisti iš civilinio atsakovo- Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudimų biuro (buveinė Algirdo g. 38, Vilnius įm.k. 125709291) nukentėjusiojo A. M. (a.k. ( - ) naudai -10600 lt 31 ct turtinei žalai atlyginti ir 17250 lt neturtinei žalai atlyginti. Priteisti iš A. G. (a.k. ( - ) nukentėjusiajam A. M. (a.k. ( - ) 32750 Lt neturtinei žalai atlyginti bei 186 Lt 97 ct turėtų teismo išlaidų.

29Civilinio ieškovo- UAB „Alzida“ ieškinį patenkinti pilnai. Priteisti iš A. G. (a.k. ( - ) civilinio ieškovo- UAB „Alzida“ (buveinė- Savanorių per. 221, Vilnius, įm. k. 122270615) naudai 2647 Lt 55 ct turėtoms nukentėjusiojo A. M. gydymo išlaidoms padengti.

30Daiktinį įrodymą- automobilį ( - ) v. Nr. ( - ), saugomą Kaišiadorių rajono policijos komisariate nuosprendžiui įsiteisėjus gražinti E. S..

31Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Gintautas... 2. A. G. a.k( - ) gimęs ( - ), Kaišiadorių rajone, lietuvis, Lietuvos... 3. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,-... 4. Kaltinamasis A. G., 2012 m. birželio 20 d., apie 12.30 val., Kaišiadorių... 5. Apklaustas teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. G. dėl aukščiau... 6. Apklaustas teisiamojo posėdžio metu nuketėjusysis A. M. parodė, kad savo... 7. Apklaustas teisiamojo posėdžio metu liudytojas S. G. parodė, kad 2012-06-20,... 8. Civilinio ieškovo UAB „Alzida“ atstovė I. D. teisiamojo posėdžio metu... 9. Iš baudžiamojoje byloje esančio eismo įvykio vietos apžiūros protokolo,... 10. Iš baudžiamojoje byloje esančios alkotesterio „Lion alcometer 500“,... 11. Iš baudžiamojoje byloje esančios teismo medicinos Toksikologijos... 12. Iš baudžiamojoje byloje esančios teismo medicinos Toksikologijos... 13. Iš baudžiamojoje byloje esančios valstybinės teismo medicinos tarnybos... 14. Teismas sprendžia, kad visi aukščiau nurodyti duomenys patvirtina, kad... 15. Teismas tokius kaltinamojo A. G. veiksmus kvalifikuoja kaip nusikaltimą,... 16. Pats kaltinamasis A. G. tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisiamojo posėdžio... 17. Skiriant bausmę kaltinamajam A. G. teismas atsižvelgia į tai, kad jo... 18. Asmuo ar įmonė, dėl nusikalstamos veikos patyrę turtinės ar neturtinės... 19. Civilinis ieškovas- Valstybinė ligonių kasa prie LR Sveikatos apsaugos... 20. Nukentėjusysis A. M. pareiškė ieškinį baudžiamojoje byloje dėl jam... 21. Be to, įstojęs į baudžiamąją bylą civilinis ieškovas- UAB „Alzida“,... 22. Daiktinis įrodymas, prijungtas prie baudžiamosios bylos- automobilis ( - ) v.... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 302 str.str., 303 str. 2... 24. A. G. (a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 1 ir 3 d.d. prie šios bausmės... 26. Kardomąją priemonę kol nuosprendis įsiteisės A. G. palikti asmens... 27. Civilinio ieškovo- Valstybinės ligonių kasos prie LR sveikatos apsaugos... 28. Nukentėjusiojo A. M. civilinį ieškinį patenkinti pilnai. Priteisti iš... 29. Civilinio ieškovo- UAB „Alzida“ ieškinį patenkinti pilnai. Priteisti iš... 30. Daiktinį įrodymą- automobilį ( - ) v. Nr. ( - ), saugomą Kaišiadorių... 31. Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Kauno apygardos...