Byla S2-7986-810/2010
Dėl leidimo priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu išdavimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos A. B. prašymą suinteresuotiems asmenims Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl leidimo priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu išdavimo,

Nustatė

2Pareiškėja prašo išduoti leidimą priimti palikimą nepilnamečio vaiko A. B., gim. ( - ), vardu, atsiradusį po sutuoktinio ir vaiko tėvo R. B. mirties.

3Prašymas tenkintinas iš dalies.

4Iš pateikto teismui prašymo ir mirties liudijimo nuorašo matyti, kad R. B. mirė ( - ) (įrašo Nr. ( - )). Iš santuokos liudijimo nuorašo matyti, kad R. B. ir A. B. 1992-08-29 buvo įregistravę santuoką (įrašo Nr. ( - )), kuri nebuvo nutraukta. Gimimo liudijimo nuorašas įrodo, kad A. B. tėvai yra pareiškėja A. B. ir mirusysis R. B.. Iš pateikto nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad butas, esantis ( - ), bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso mirusiajam R. B. ir A. B. ir yra įregistruotas A. B. vardu. Kadangi A. B., gim. ( - ), yra nepilnametis, jis neturi veiksnumo, negali savarankiškai tvarkyti savo turto, jį atstovauja įstatyminis atstovas- motina A. B., kuri laikytina tinkamu pareiškėju. Iš 2010-08-18 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus pažymos Nr. PT-( - ) matyti, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius neturi duomenų apie tai, kad pareiškėja netinkamai vykdo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 11 str. nustatytus reikalavimus. Pareiškėja nenurodė, ar mirusysis neturėjo skolų, ar nebuvo įkeistas turtas. Pagal LR CK 5.52 str. padavęs pareiškimą dėl palikimo priėmimo notarui ir priėmęs palikimą įpėdinis už palikėjo skolas atsako visu savo turtu, o kreipiantis dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo- tik paveldėtu turtu (LR CK 5.53. str. 1 d.). Nepilnametis A. B. yra mirusiojo sūnus, pirmos eilės įpėdinis. Todėl teismas, saugodamas nepilnamečio vaiko interesus, ir remdamasis LR CPK 376 str., mano, kad šie interesai bus geriau apsaugoti išduodant leidimą priimti palikimą pagal apyrašą. Šiuo atveju teismas turi teisę išeiti už prašymo ribų (LR CK 376 str., 2003-06-20 LAT Senato nutarimo Nr. 41 8.7 p.). Kadangi pareiškėja yra savo nepilnamečio vaiko įstatyminė atstovė, ji gali vaiko vardu priimti palikimą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir į tai, kad mirusysis galėjo palikti skolų, už kurias norima atsakyti tik paveldėtu turtu, pareiškėjos prašymas tenkintinas iš dalies- jai leistina priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu, tačiau pagal apyrašą, todėl ji įpareigotina pateikti pasirinktam antstoliui visus duomenis, reikalingus palikėjo turto apyrašui sudaryti. Pareiškėjo pasirinktam antstoliui pavestina sudaryti apyrašą per vieną mėnesį (LR CK 5.53 str. 3 d.).

5Apie palikimo priėmimą pagal apyrašą pranešti Centrinės hipotekos įstaigos Testamentų registrui (LR CK 5.50 str. 6 d.).

6Vadovaudamasis LR CK 3.188 str., 5.50 str., 5.53 str., LR CPK 290-292 str., 580-582 str., teismas

Nutarė

7

8Prašymą tenkinti iš dalies.

9Leisti A. B., a.k. ( - ), nepilnamečio vaiko A. B., gim. ( - ), vardu priimti palikimą, atsiradusį po vaiko tėvo R. B., a.k. ( - ), ( - ) mirties.

10Pavesti pareiškėjos A. B. pasirinktam antstoliui per vieną mėnesį sudaryti turto palikėjo R. B., a.k. ( - ), gyvenusio ( - ), mirusio ( - ), turto apyrašą LR CK 5.53 str. nustatyta tvarka.

11Įpareigoti pareiškėją A. B. pateikti pasirinktam antstoliui visus duomenis, reikalingus turto apyrašui sudaryti.

12Apie A. B. nepilnamečio vaiko A. B., gim. ( - ), vardu palikimo priėmimą pagal apyrašą pranešti Centrinės hipotekos įstaigos Testamentų registrui.

13Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai