Byla 2-8009-828/2012
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) ieškinį atsakovei D. J

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) ieškinį atsakovei D. J., ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 722,77 Lt skolą, 24 procentų dydžio sutartyje nustatytas palūkanas skaičiuojamas nuo panaudoto ir negrąžinto kredito bei nuo nesumokėtų palūkanų už naudojimąsi kreditu sumos 652,57 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 71,00 Lt žyminį mokestį. Nurodo, kad su atsakovu 2008-02-28 sudarė sutartį dėl MasterCard kredito kortelės su nustatytu kredito limitu išdavimo. Atsakovas panaudojo suteiktą kredito limitą ir jo negrąžino. 2012-04-06 atsakovui išsiųstas pranešimas, kuriuo ieškovas informavo, kad atsakovui nevykdant sutarties sąlygų, nuo 2012-04-23 sutartis bus laikoma nutraukta, tačiau atsakovas nesureagavo. Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2012-10-17. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b.l. 3). Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (LR CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad šalys 2008-02-28 sudarė kreditinės mokėjimo kortelės MasterCard sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė 500,00 Lt sumos kredito limitą bei išdavė kreditinę mokėjimo kortelę atsakovui (b.l. 8-17). Remiantis sutartimi atsakovas sutartyje nurodytomis sąlygomis turėjo teisę naudotis kredito limito sąskaitoje suteiktu kredito limitu ir disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis. Kreditas ieškovui turėjo būti grąžintas remiantis sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovas pasinaudojo jam suteiktu kredito limitu, todėl jis privalėjo užtikrinti pakankamą lėšų buvimą banko sąskaitoje, kad būtų padengtas panaudotas kredito limitas ir įvykdytos kitos pagal tarp šalių sudarytą sutartį priklausančios piniginės prievolės. Atsakovas, pažeisdamas kreditinės mokėjimo kortelės sutartį, nevykdė paimto kredito dalinių grąžinimų sutartyje numatytomis dalimis ir terminais bei nevykdė kitų įsipareigojimų, dėl ko jis buvo įspėtas apie sutarties nevykdymo pasekmes bei informuotas apie sutarties nutraukimą 2012-04-06 pranešimu Nr. OUT-9370 (b.l. 20). Tačiau iš 2012-09-25 skolos paskaičiavimo pažymos matyti, kad atsakovas prievolės iki ieškinio pateikimo teismui dienos neįvykdė ir yra skolingas ieškovui 625,40 Lt negrąžinto kredito, 27,17 Lt kredito palūkanų, 58,10 Lt įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, 12,10 Lt skolos išieškojimo sąnaudų (b.l. 18, 19, 21).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas (LR CK 6.870 str. 1 d.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (LR CK 6.873 str. 1 d.). Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai (LR CK 6.37 str. 1 d.). Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (LR CK 6.210 str. 1 d.). Šiuo atveju tarp šalių sudarytoje 2008-02-28 kreditinės mokėjimo kortelės sutarties bendrosiose sąlygose (4.4 p.) ir banko teikiamų paslaugų įkainiuose numatyta paskolos metinių palūkanų norma – 24 procentai. Remiantis išdėstytu, iš atsakovo priteistinos 24 procentų dydžio metinės palūkanos nuo panaudoto ir negrąžinto kredito bei nuo nesumokėtų palūkanų už naudojimąsi kreditu sumos 652,57 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme (2012-10-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė kredito sutarties pagrindu atsiradusią piniginę prievolę grąžinti ieškovui kreditą tarp šalių sudarytos sutarties sąlygomis ir terminais, todėl ieškinys tenkintinas visiškai LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.873 str., 6.881 str., 6.918 str. pagrindais.

9Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistina 71,00 Lt ieškovo sumokėtas žyminis mokestis (LR CPK 80 str., 93 str. 1 d.).

10Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (LR CPK 96 str. 6 d.).

11Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovės D. J., a.k. ( - ) 722,77 Lt (septynis šimtus dvidešimt du litus 77 ct) skolą, 24 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo 652,57 Lt sumos nuo 2012-10-08 (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną litą 00 ct) žyminį mokestį - ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), identifikavimo kodas 1680235-8, naudai.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Panevėžio miesto apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę sprendimą už akių skųsti apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai