Byla e2-1281-805/2017
Dėl skolos, netesybų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“ patikslintą ieškinį atsakovui L. M., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, Prienų rajono savivaldybei, dėl skolos, netesybų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė AB „Prienų šilumos tinklai“ kreipėsi į Prienų rajono apylinkės teismą patikslintu ieškiniu (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 23-24) prašydama priteisti iš atsakovo L. M. 3 523,70 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad ieškovė ir atsakovas 2012 m. lapkričio 9 d. pasirašė Savivaldybės būsto nuomos sutartį, ieškovė kuria įsipareigojo užtikrinti, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančiam, atsakovo nuomojamam būstui, esančiam ( - ), būtų teikiamos šilumos energijos tiekimo paslaugos, o atsakovas įsipareigojo už jas laiku ir tinkamai atsiskaityti. Atsakovas už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio iki 2017 m. gegužės mėnesio liko skolingas ieškovei 3 523,70 Eur, su ieškove atsiskaityti vengia, į priminimus nereaguoja.

6Atsakovui adresuoti patikslinto ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui pateikti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalimi laikyti įteiktais praėjus 30 dienų nuo pranešimo palikimo dienos (2017 m. spalio 4 d.). Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į patikslintą ieškinį ir, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 513 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

7Per teismo nustatytą terminą trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Prienų rajono savivaldybė pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 36-37), kuriame nurodė, jog su ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti.

8Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.

9Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnis). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

10Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie įrodymai: 2012 m. lapkričio 9 d. Savivaldybės būsto nuomos sutartis Nr. (9.28)-D1-2012/623 (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 25-28), kuri patvirtina, kad atsakovas L. M. neterminuotam laikotarpiui iš Prienų rajono savivaldybės išsinuomojo butą, esantį ( - ); Nekilnojamoji turto registro centinio duomenų banko išrašas (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 31), kuris patvirtina, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Prienų rajono savivaldybei; mokesčių paskaičiavimo pažyma (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 4-7), iš kurios nustatyta, kad atsakovas už karštą vandenį ir šilumos kiekio cirkuliaciją bei šildymą laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio iki 2017 m. gegužės mėnesio ieškovei liko skolingas 3 523,70 Eur.

11Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, atsakovui nepateikus įrodymų, paneigiančių ieškovės nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra pagrindas patikslintą ieškinį tenkinti, kadangi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymo ar sutarties nurodymus (CK 6.386 straipsnis, 2012 m. lapkričio 9 d. Savivaldybės būsto nuomos sutarties Nr. (9.28)-D1-2012/623 4.4.1-4.4.2 punktai), be to, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnis). Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – iš atsakovo ieškovei priteistina 3 523,70 Eur skolos.

12Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovui įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis), todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.

13Visiškai patenkinus ieškinį ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis).

14Valstybė šioje byloje patyrė 2,78 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas šios sumos iš šalių nepriteisia (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

16Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo L. M., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, buveinės adresas Statybininkų g. 6, Prienai, naudai 3 523,70 Eur (tris tūkstančius penkis šimtus dvidešimt tris eurus 70 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. rugsėjo 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 79,00 Eur (septyniasdešimt devynis eurus 00 ct) žyminio mokesčio, 393,25 Eur (tris šimtus devyniasdešimt tris eurus 25 ct) išlaidas už teisines paslaugas.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Prienų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai