Byla e2-1678-186/2015
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo L. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-2138-254/2015 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Atgaiva tau“ ieškinį atsakovams L. K. ir R. Ū. dėl skolos priteisimo.

3Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir BUAB) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas jam solidariai iš atsakovų L. K. ir R. Ū. priteisti 1 455 919,83 Eur skolos ir 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštuoti 1 455 919,83 Eur sumai atsakovams L. K. ir R. Ū. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovus ar trečiuosius asmenis. Ieškovas nurodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu. Ieškinio suma atsakovams yra didelė.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2015 m. liepos 2 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir ieškovo BUAB „Atgaiva tau“ reikalavimui užtikrinti areštavo atsakovams L. K. ir R. Ū. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 1 455 919,83 Eur sumai, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę. Turto nesant ar esant nepakankamai, teismas areštavo trūkstamai sumai lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, leidžiant atsiskaityti su ieškovu ir leidžiant atsakovams L. K. ir R. Ū. disponuoti gaunamo darbo užmokesčio dalimi, neviršijančia 300 Eur per mėnesį ribos. Nustatė visam areštuotam turtui disponavimo teisės apribojimą.

6Teismas nurodė, kad byloje reiškiamas reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovų 1 455 919,83 Eur skolos sumą, kuri kilo ieškovui už atsakovus įvykdžius prievolę UAB koncernui „Achemos grupė“. Iš pateiktos 2011 m. balandžio 21 d. akcijų pirkimo–pardavimo sutarties matyti, kad pardavėjas UAB koncernas „Achemos grupė“, būdamas vieninteliu UAB „Atgaiva tau“ akcininku, pardavė atsakovams L. K. ir R. Ū. UAB „Atgaiva tau“ akcijas, kurių kaina 5 475 000 Lt (1 585 669,60 Eur). UAB „Atgaiva tau“ sutarties 3.1 punktu įsipareigojo atsakyti pardavėjui solidariai su pirkėjais, kaip bendraskoliais, jeigu pirkėjai netinkamai vykdys savo prievoles pagal šios sutarties 2.2.-2.3 punktą. Taip pat UAB „Atgaiva tau“ įsipareigojo pardavėjo naudai įkeisti turimą turtą (sutarties 3.3. punktas). Iš pateiktų mokėjimo pavedimų nustatyta, kad UAB „Atgaiva tau“ 2011 m. balandžio 26 d. ir balandžio 27 d. atliko bankinius mokėjimo pavedimus 700 000 Lt (202 734,01 Eur) sumai tiesiogiai UAB koncernui „Achemos grupė“. Ieškovas pateikė 2012 m. lapkričio 22 d. įkeisto turto savininko UAB „Atgaiva tau“, skolininkų (atsakovų) bei kreditoriaus UAB koncerno „Achemos grupė“ pasirašytą susitarimą dėl turto perleidimo hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus nuosavybėn, kuriuo kreditoriui buvo perleistas įkeistas ieškovo turtas (turto vertė 4 327 000 Lt (1 253 185,82 Eur)). Teismas, remdamasis šiomis aplinkybėmis, sprendė, kad ieškovo ieškinys yra tikėtinai pagrįstas byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

7Teismas pažymėjo, kad neturi duomenų apie tikslią atsakovų turtinę padėtį, tačiau įvertinęs tai, jog reikalavimas yra reiškiamas fiziniams asmenims, ieškinio sumą atsakovams laikė didele. Be to, pažymėjo, kad net ir darant prielaidą, kad atsakovų materialinė padėtis yra gera, ji bylos nagrinėjimo metu gali pakisti tokiu būdu, kad ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju ieškovo reikalavimai nebus patenkinti ar jų patenkinimas bus apsunkintas. Dėl šios priežasties teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju vien ieškinio suma sudaro pagrindą tenkinti ieškovo prašymą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 144 straipsnio 1 dalis).

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Apeliantas (atsakovas) L. K. atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. nutartį panaikinti.

9Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Akcijos pagal akcijų pirkimo–pardavimo sutartį niekada nebuvo perėjusios pirkėjams, t. y. jam ir atsakovui R. Ū., jie negavo teisės ir nebuvo akcijų savo vardu įregistravę VĮ Registrų centre. BUAB „A. T.“ akcininkas ir viso turto, įskaitant ir paskolos, kurią suteikė sau, savininkas de facto yra UAB koncernas „Achemos grupė“. Hipotekos lakštų, kuriais buvo įkeistas ieškovo turtas, atsakovai niekada neturėjo. Atsakovų nuomone, bankroto administratorius turėtų ginčyti turto perdavimo sutartį, nes turtas buvo perduotas akcininkui, kuris visada tuo turtu disponavo. Atsakovai niekada neturėjo teisės ir galimybės disponuoti įmonės akcijomis ir turtu, akcijas ar turtą įkeisti ar parduoti kam nors kitam nei pardavėjui.
 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo turtui iškreipia lygiateisiškumo principus tarp šalių, nes bankroto administratorius ir taip yra ginamas įstatymo ir tokiu atveju yra stiprioji ginčo pusė.

10Ieškovas BUAB „Atgaiva tau“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

11Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovo ieškinys yra tikėtinai pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl egzistuoja teisėtas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovams. Atskirojo skundo argumentai yra išimtinai susiję su ieškovo pareikšto materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumo ir teisėtumo vertinimu, tačiau sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje esančių įrodymų tyrimas ir vertinimas nėra atliekamas.
 2. Kadangi atsakovas yra fizinis asmuo, jam pareikšto ieškinio suma yra didelė, todėl akivaizdu, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali apsunkėti arba pasidaryti negalimas. Be to, apeliantas gali bandyti nuslėpti turtą.
 1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamu atveju nenustatyta.

13Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria apeliantui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – turto areštas ieškinio sumai.

14Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

15Pateikto ieškinio turinys patvirtina, kad atsakovams reiškiamas reikalavimas atsiskaityti pagal 2011 m. balandžio 21 d. su UAB koncernu „Achemos grupė“ sudarytą akcijų pirkimo–pardavimo sutartį (ieškovas už atsakovus įvykdė atsakovų prievolę UAB koncernui „Achemos grupė“). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės bei prie ieškinio pateikti dokumentai – akcijų pirkimo–pardavimo sutartis, jos pakeitimas, banko mokėjimo pavedimai, hipotekos, įkeitimo lakštai, susitarimas dėl turto perleidimo kreditoriaus nuosavybėn – patvirtina preliminarų ieškinio pagrįstumą. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą visiškai teisingai nurodo, kad atskirojo skundo argumentai yra susiję su ieškovo pareikšto materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumo ir teisėtumo vertinimu. Apelianto nurodomos faktinės aplinkybės bus vertinamos nagrinėjant ginčą iš esmės. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje apelianto nurodyti argumentai nepaneigia preliminaraus ieškinio pagrįstumo.

16Apeliantas atskirajame skunde taip pat nepaneigė (net nebandė, nes nepateikė gerą savo finansinę padėtį pagrindžiančių duomenų) apeliacine tvarka apskųstoje nutartyje konstatuotos kitos sąlygos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, t. y. kad egzistuoja reali grėsmė būsimam teismo sprendimui įvykdyti, nors tokią pareigą turėjo būtent apeliantas (CPK 12,178 straipsniai). Be to, apeliantas teigia, kad laikinosios apsaugos priemonėmis pažeidžiamas lygiateisiškumo principas, nes bankroto administratorius ir taip yra ginamas įstatymo ir yra stiprioji pusė. Visgi, priešingai nei nurodo apeliantas, jo nurodytu būdu šalių lygiateisiškumo principas nėra pažeidžiamas, nes ieškovas, atstovaujamas bankroto administratoriaus, kaip ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys, turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Tai reiškia, kad tiek reikšdamas ieškinį, tiek prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovui, nors ir atstovaujamam bankroto administratoriaus, buvo ir yra keliama pareiga įrodyti tiek ieškinio reikalavimus, tiek sąlygas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Ginčų sprendimas teisme visada susijęs su tam tikrų suvaržymų asmenims, kuriems taikomos laikinosios apsaugos priemonės, atsiradimu. Šiuo atveju apeliantas objektyviai nepagrindė, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka šalių procesinio lygiateisiškumo (CPK 17 straipsnis, 145 straipsnio 2 dalis).

17Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo panaikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl nutartis paliekama nepakeista.

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Kauno apygardos teismas 2015 m. liepos 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo L.... 3. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a : 4. Ieškovas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir BUAB)... 5. Kauno apygardos teismas 2015 m. liepos 2 d. nutartimi prašymą dėl... 6. Teismas nurodė, kad byloje reiškiamas reikalavimas priteisti solidariai iš... 7. Teismas pažymėjo, kad neturi duomenų apie tikslią atsakovų turtinę... 8. Apeliantas (atsakovas) L. K. atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo... 9. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Akcijos... 10. Ieškovas BUAB „Atgaiva tau“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 11. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 14. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų... 15. Pateikto ieškinio turinys patvirtina, kad atsakovams reiškiamas reikalavimas... 16. Apeliantas atskirajame skunde taip pat nepaneigė (net nebandė, nes nepateikė... 17. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, dėl atskirajame skunde nurodytų... 18. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 19. Kauno apygardos teismas 2015 m. liepos 2 d. nutartį palikti nepakeistą....