Byla e2-1267-302/2017
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-1784-619/2017 pagal ieškovės bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „FM Real Esatate“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Sun Industries“ dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
  1. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ieškinį atsakovėms UAB „Sun Industries“ bei UAB „FC Real Estate“ dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo nutrauktos 2012 m. spalio 3 d. paskolos sutarties Nr. 12-00386 EUR (toliau – Paskolos sutartis) pagrindu.
  2. Atsakovės UAB „Sun Industries“ ir UAB „FC Real Estate“ pateikė prašymą sustabdyti šią civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2e-11359-960/2017 pagal UAB „Sun Industries“ ieškinį atsakovei bankrutavusiais kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, tretieji asmenys AARGAU UAB, UAB „Elionvest“, UAB „FC Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“, dėl paskolos sutarčių, įskaitant ir 2012 m. spalio 3 d. paskolos sutartį Nr. 12-00386 EUR, nutraukimo pripažinimo negaliojančiu. Prašymą grindė tuo, kad minėtoje byloje nustatyti faktai turės prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai, kadangi joje sprendžiamas Paskolos sutarties nutraukimo teisėtumo klausimas. Atsakovių teigimu, pripažinus Paskolos sutarties nutraukimą negaliojančiu, ieškinys nagrinėjamoje byloje visiškai ar iš dalies negalėtų būti tenkinamas, kadangi nagrinėjamoje byloje reikalaujama priteisti visą likusią Paskolos sutartyje numatytą sumą, kurios mokėjimo terminas, nenutraukus Paskolos sutarties, nebūtų suėjęs.
  3. Ieškovė su prašymu stabdyti bylos nagrinėjimą nesutiko. Nurodė, kad atsakovės minėtoje byloje kelia reikalavimą, susijusį tik su Paskolos sutarties nutraukimo pagrįstumu, tačiau toks reikalavimas nėra susijęs su esamos skolos faktu ir ieškovės nagrinėjamoje byloje keliamu reikalavimu šią skolą grąžinti. Be to, tvirtino, kad ieškinys civilinėje byloje Nr. 2e-11359-960/2017 yra nepagrįstas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
  1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 19 d. nutartimi civilinę bylą Nr. e2-1784-619/2017 sustabdė iki įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2e-11359-960/2017.
  2. Atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjamoje byloje ieškovė prašo priteisti visą likusią paskolos sumą tuo pagrindu, kad nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d. buvo nutraukta Paskolos sutartis, o kitoje byloje atsakovė ginčija Paskolos sutarties nutraukimo teisėtumą, teismas darė išvadą, jog tarp šių dviejų bylų yra tiesioginis prejudicinis ryšys, nes, pripažinus Paskolos sutarties nutraukimą neteisėtu, t. y. Paskolos sutarčiai tebegaliojant, atsakovei nekiltų prievolė grąžinti visą likusią paskolos sumą.
  3. Ieškovės argumentų, susijusių su kitoje byloje pareikšto ieškinio teisėtumu ir pagrįstumu, teismas nevertino, kadangi tai yra kitos civilinės bylos nagrinėjimo dalykas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
  1. Ieškovė bankrutavusi kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutartį. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrindė, kokią įtaką civilinė byla Nr. 2e-11359-960/2017 gali turėti nagrinėjamai bylai, taip pat nenurodė, kokios aplinkybės kliudo teismui pačiam nagrinėti šią bylą jos nestabdant. Teismas nepagrįstai neįvertino, kad civilinėje byloje Nr. 2e-11359-960/2017 keliamas reikalavimas, susijęs tik su Paskolos sutarties nutraukimo pagrįstumu, kuris nėra susijęs su esamos skolos faktu ir ieškovės nagrinėjamoje byloje keliamu reikalavimu šią skolą grąžinti. Civilinėje byloje Nr. 2e-11359-960/2017 keliamas vienintelis reikalavimas, kuris galėtų būti aktualus nagrinėjant šią bylą, t. y. reikalavimas, kuriuo prašoma pripažinti Paskolos sutarties vienašališką nutraukimą neteisėtu. Atsakovė UAB „FM Real Esatate“ minėtoje byloje nekvestionuoja to, kad yra skolinga ieškovei pagal Paskolos sutartį. Net jeigu teismas ir pripažintų Paskolos sutarties nutraukimą neteisėtu, ieškovė po tokio teismo sprendimo įsiteisėjimo vis tiek turėtų teisę siųsti skolininkui pranešimą apie Paskolos sutarties nutraukimą ir per 15 dienų vėl nutraukti Paskolos sutartį tuo pačiu pagrindu. Civilinėje byloje Nr. 2e-11359-960/2017 neginčijant pačios skolos fakto ir skolos susidarymo aplinkybių, pirmosios instancijos teismas, formaliai įvertinęs tik tai, kad ginčijamas Paskolos sutarties nutraukimas, padarė neteisingą išvadą dėl poreikio stabdyti nagrinėjamą bylą.
  2. Priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas turėjo bent preliminariai įvertinti, kad argumentai, kurių pagrindu ginčijamas Paskolos sutarties nutraukimas, yra akivaizdžiai nepagrįsti.
  3. Skundžiamoje nutartyje nebuvo įvertinta tai, kad bylos stabdymas neatitiktų proceso efektyvumo, operatyvumo ir koncentruotumo principų, taip pat neužtikrintų viešojo intereso apsaugos, kadangi pagrindinis ir didžiausias ieškovės kreditorius yra Lietuvos Respublika, atstovaujama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.
  1. Atsakovės UAB „FM Real Estate“ ir UAB „Sun Industries“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius argumentus:
  1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir civilinės bylos Nr. 2e-11359-960/2017 yra tiesioginis prejudicinis ryšys, nes civilinėje byloje Nr. 2e-11359-960/2017 nustatyti faktai turės esminę reikšmę priimant teismo sprendimą šioje byloje. Civilinėje byloje Nr. 2e-11359-960/2017 yra sprendžiamas Paskolos sutarties nutraukimo teisėtumo klausimas. Pripažinus, kad Paskolos sutartis buvo nutraukta neteisėtai, ieškovės ieškinys šioje byloje negalėtų būti tenkinamas visiškai, nes ieškinio reikalavimas yra grindžiamas minėtos Paskolos sutarties nutraukimo prieš terminą faktu ir tuo pagrindu yra prašoma teismo priteisti ne tik pagal Paskolos sutartį pradelstus mokėjimus, bet ir visą likusią pagal Paskolos sutartį mokėtiną sumą, kurios mokėjimo terminas, nenutraukus Paskolos sutarties, nebūtų suėjęs (Paskolos galutinis grąžinimo terminas yra 2022 m. rugsėjo 5 d.). Pagal Paskolos sutarties Bendrosios dalies 5.11 punktą tik Paskolos sutarties nutraukimas prieš terminą suteikia ieškovei teisės reikalauti grąžinti visą paskolos sumą prieš terminą ir sumokėti visas palūkanas. Aplinkybės, susijusios su įsiskolinimo ieškovei dydžiu, gali būti nustatytos tik išnagrinėjus civilinėje byloje Nr. 2e-11359-960/2017 keliamą klausimą dėl Paskolos sutarties nutraukimo teisėtumo. Vien tai, kad tam tikri klausimai, kurie yra nagrinėjami civilinėje byloje Nr. 2e-11359-960/2017, nėra aktualūs nagrinėjamai bylai, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad tarp šių bylų nėra tiesioginio prejudicinio ryšio.
  2. Atskirojo skundo argumentas, kad, sprendžiant šios bylos sustabdymo klausimą, turėjo būti vertintas civilinėje byloje Nr. 2e-11359-960/2017 pareikštų reikalavimų preliminarus pagrįstumas, yra teisiškai nepagrįstas. Ieškinio dėl Paskolos sutarties nutraukimo pagrįstumo vertinimas yra kitos bylos nagrinėjimo dalykas.
  3. Ieškovė nepagrįstai tvirtina, kad skundžiama nutartimi yra sudaromos sąlygos vilkinti ieškovės bankroto procesą, todėl yra pažeidžiamas viešasis interesas. CPK 163 straipsnio 3 punkte numatytas civilinės bylos sustabdymo pagrindas nesuteikia teismui diskrecijos teisės spręsti stabdyti bylą ar ne. Ieškovės akcentuojamas viešasis interesas kuo greičiau išnagrinėti bankroto bylą, kurioje didžiausias kreditorius yra valstybė, nėra ir negali būti pagrindu nestabdyti bylos, jei yra nustatomas privalomas bylos stabdymo pagrindas.

3Teismas

konstatuoja:

4IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

  1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.).
  2. Nagrinėjamu atveju apeliantė kvestionuoja Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutarties, kuria sustabdytas bylos nagrinėjimas, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-1784-619/2017 pagal ieškovės bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ieškinį atsakovėms UAB „FM Real Esatate“ ir UAB „Sun Industries“, teisėtumą ir pagrįstumą.

5Dėl pagrindo stabdyti bylą buvimo/nebuvimo

  1. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Civilinės bylos sustabdymas visais atvejais neišvengiamai pailgina bylos nagrinėjimo trukmę, todėl nepagrįstas bylos sustabdymas gali pažeisti civilinio proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principus, prieštarauti siekiui išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanoma trumpesnį laiko tarpą (CPK 7 str. 1 d.). Dėl to CPK griežtai reglamentuoja civilinės bylos sustabdymo pagrindus, išskirdamas dvi bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį (CPK 163 str.) ir fakultatyvųjį bylos sustabdymą (CPK164 str.). Vienas iš privalomų bylos sustabdymo pagrindų yra numatytas CPK 163 straipsnio 3 punkte.
  2. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai jos negalima nagrinėti tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad civilinės bylos nagrinėjimas šiuo pagrindu sustabdomas tada, kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų yra taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai. Negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, kurioje nustatyti faktai turės teisinės reikšmės priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Įstatymų leidėjo nustatyta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. Tai, ar galima išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-459-611/2015).
  3. Nagrinėjamu atveju civilinėje byloje, kuri sustabdyta skundžiama nutartimi, ieškovė reikalauja solidariai priteisti iš atsakovių UAB „FM Real Estate“ ir UAB „Sun Industries“ skolą, remdamasi tarp ieškovės ir atsakovės UAB „FM Real Estate“ 2012 m. spalio 3 d. sudaryta paskolos sutartimi Nr. 12-00386 EUR ir jos nutraukimo faktu, bei tarp ieškovės ir atsakovės UAB „Sun Industries“ 2012 m. spalio 16 d. sudaryta laidavimo sutartimi, kuria atsakovė UAB „Sun Industries“ įsipareigojo atsakyti visu savo turtu ieškovei, jeigu atsakovė UAB „FM Real Estate“ neįvykdys prievolių ieškovei pagal minėtą paskolos sutartį.
  4. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-11359-960/2017 pagal ieškovės UAB „Sun Industries“ ieškinį atsakovei bankrutavusiai kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, tretiesiems asmenims UAB „AARGAU“, UAB „Elioinvest“, UAB „FC Real Estate“, UAB „FM Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“, UAB „SBSUN“ dėl kredito sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiomis. Minėtoje byloje ieškovė UAB „Sun Industries“ prašė teismo pripažinti tarp atsakovės ir trečiųjų asmenų sudarytų paskolos sutarčių (įskaitant 2012 m. spalio 3 d. paskolos sutartį Nr. 12-00386 EUR, sudarytą tarp bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „FM Real Esatate“) vienašališką nutraukimą atsakovės iniciatyva neteisėtu ir negaliojančiu.
  5. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad ginčo byloje reikalavimas yra kildinamas iš tarp bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „FM Real Estate“ 2012 m. spalio 3 d. sudarytos paskolos sutarties Nr. 12-00386 EUR, kuri 2016 m. liepos 27 d. bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ pranešimu Nr. VTK-0450 buvo vienašališkai nutraukta nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d. Nuo šios Paskolos sutarties nutraukimo teisėtumo priklauso ieškovės reikalavimo dydis – ieškovė teismo prašo priteisti ne tik pagal Paskolos sutartį pradelstus mokėjimus, bet ir likusią pagal Paskolos sutartį mokėtiną paskolos, delspinigių ir palūkanų sumą, kurios mokėjimo terminas, nenutraukus Paskolos sutarties, būtų nesuėjęs (paskolos grąžinimo terminas yra 2022 m. rugsėjo 5 d.).
  6. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tarp civilinės bylos Nr. e2-1784-619/2017 ir civilinės bylos e2-11359-960/2017 yra tiesioginis prejudicinis ryšys, nes pripažinus Paskolos sutarties nutraukimą neteisėtu, t. y. sutarčiai tebegaliojant, nekiltų prievolė grąžinti visą paskolos sumą. Taigi, nuo kitos bylos išnagrinėjimo rezultato priklausys šioje sustabdytoje byloje priteistinos skolos dydis, t. y. ar bus sprendžiamas klausimas dėl visos suteiktos paskolos sumos su palūkanomis ir netesybomis priteisimo klausimas ar tik pradelstos skolos dalies priteisimo klausimas). Pastebėtina, kad analogiškos pozicijos, spręsdamas klausimą dėl bylos stabdymo pagrįstumo, Lietuvos apeliacinis teismas laikėsi ir kitose bylose, kurių faktinės aplinkybės buvo panašios kaip ir nagrinėjamu atveju, pavyzdžiui, 2017 m. birželio 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2-975-943/2017, 2017 m. liepos 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2-1017-516/2017, 2017 m. liepos 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2-989-236/2017, 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2-1203-302/2017.
  7. Visais atvejais klausimą dėl ieškinio pagrįstumo sprendžia teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, todėl apeliantės argumentai, susiję su Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017 paduoto ieškinio nepagrįstumu, nepatenka į šios bylos nagrinėjimo ribas. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas nurodytų atskirojo skundo argumentų nenagrinėja ir dėl jų nepasisako.
  8. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė proceso teisės normas, reglamentuojančias bylos stabdymo institutą, teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes tiek, kiek tai būtina sprendžiant dėl bylos sustabdymo (CPK 163, 176, 177, 185 straipsniai).
  9. Atsižvelgdamas į atskirojo skundo argumentus dėl proceso efektyvumo, operatyvumo ir koncentruotumo principų pažeidimo, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, siekdamos proceso koncentracijos ir operatyvumo, šalys CPK nustatyta tvarka gali reikšti prašymą dėl bylų sujungimo.

6Dėl bylos procesinės baigties

  1. Nurodytų argumentų kontekste spręstina, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ieškovės atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutartis paliktina nepakeista.

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

8Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai