Byla II-123-914/2018
Dėl Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Šiaulių apskrities VPK) 2018-03-26 nutarimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Marius Steponaitis, sekretoriaujant Viktorijai Patkauskienei, dalyvaujant Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato įgaliotam atstovui Donatui Miliui, administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui M. B., atstovui advokatui Simui Šuminui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs M. B. atstovo advokato Simo Šumino skundą dėl Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Šiaulių apskrities VPK) 2018-03-26 nutarimo,

Nustatė

2Šiaulių apskrities VPK 2018-03-26 nutarimu M. B. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 424 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2017-11-08 14.15 val. ties Dubijos g. 20, Šiauliuose vairavo transporto priemonę, neturėdamas teisės jos vairuoti, nes teisė vairuoti transporto priemones 2016-12-15 buvo atimta vienam mėnesiui Vokietijoje ir asmuo neįvykdė teisės vairuoti transporto priemones susigrąžinimo sąlygų – neatliko medicininio ir psichologinio egzaminų Vokietijoje.

3Skundu M. B. prašo panaikinti Šiaulių apskrities VPK 2018-03-26 nutarimą ir nutraukti administracinio nusižengimo teiseną. Nurodo, kad jis turi teisę vairuoti transporto priemones ir ji buvo galiojanti nusižengimo padarymo metu. Teisė vairuoti transporto priemones negali būti tapatinama su vairuotojo pažymėjimo turėjimu / pateikimu. Teisė vairuoti transporto priemones jam buvo atimta laikinai – 1 mėnesiui Bavarijos policijos valdybos centrinės baudų skyrimo tarnybos 2016-09-05 sprendimu. Jis 2016-12-15 pateikė vairuotojo pažymėjimą šį pažymėjimą išdavusiai Erlangen-Hochstadt savivaldybei. Taigi teisės vairuoti transporto priemones apribojimas baigėsi 2017-01-15. Įvykio metu jis neturėjo teisę vairuoti patvirtinančio dokumento, nes VĮ „Regitra“ laiku nepateikė atsakymo į jo 2017-07-27 prašymą išduoti vairuotojo pažymėjimą. M. B. susigrąžino vairuotojo pažymėjimą 2018-01-18, iš karto po to, kai VĮ „Regitra“ 2018-01-05 atsiuntė M. B. raštą, kuriame tiksliai įvardijo dokumentus, kuriuos M. B. turi pateikti VĮ „Regitra“. Jei VĮ „Regitra“ būtų laiku atsakiusi į M. B. prašymą, jis būtų atgavęs vairuotojo pažymėjimą iki 2017-11-08 įvykio. Be to, administracinio nusižengimo byla buvo nepagrįstai ir galimai šališkai atnaujinta. Administracinio nusižengimo protokolas M. B. pirmiausia buvo surašytas 2017-11-08, tačiau 2017-12-19 administracinio nusižengimo byla buvo atnaujinta, surašytas naujas administracinio nusižengimo protokolas pagal ANK 424 straipsnio 2 dalį ir jo pagrindu buvo priimtas skundžiamas nutarimas. Byla buvo atnaujinta remiantis VĮ „Regitra“ pateiktu raštu, kuriame teigiama, kad M. B. teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino pabaiga nėra nustatyta. Tokia informacija netiksli, nes, kaip minėta, teisė vairuoti transporto priemones jam atimta 1 mėnesiui. Neterminuotas vairuotojo pažymėjimo atėmimas būtų neteisėtas ne tik pagal Vokietijos, bet ir pagal Lietuvos įstatymus. Šiuo atveju VĮ „Regitra“ turi atsakyti už savo nesugebėjimą surinkti informaciją ir netikslių duomenų perdavimą policijai, negalima institucijų atsakomybę perkelti administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui.

4Šiaulių apskrities VPK Kelių policijos tarnybos Administracinės veiklos ir eismo įvykių tyrimo skyrius pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo skundo netenkinti. Nurodo, kad priimtas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas. Šiaulių apskrities VPK specialistas, nagrinėdamas administracinio nusižengimo bylą, nustatė ir atsižvelgė į visas objektyvias bylos aplinkybes ir tinkamai įvertino M. B. veiksmus.

5Skundas atmestinas.

6Teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, patikrina institucijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą (ANK 641 str.).

7ANK 424 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už transporto priemonių vairavimą neturint teisės jas vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones.

8Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais 2000-10-12 įstatymo Nr. VIII-2043 (toliau – SEAKĮ) 2 straipsnio 85 punkte nustatyta, kad vairuotojo pažymėjimas – teisės aktų nustatyta tvarka išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinama asmens teisė vairuoti tam tikros kategorijos motorinę transporto priemonę (motorines transporto priemones) ir nurodomos vairavimo sąlygos. SEAKĮ 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teisė vairuoti motorines transporto priemones suteikiama Lietuvos Respublikoje gyvenantiems, ne jaunesniems kaip šiame įstatyme nustatyto amžiaus asmenims, kurių sveikatos būklė yra tinkama vairuoti tam tikros kategorijos motorinę transporto priemonę, traktorių, savaeigę mašiną, mokantiems KET, išmanantiems kitus teisės aktus, reglamentuojančius kelių eismą, mokantiems vairuoti, nustatyta tvarka išlaikiusiems egzaminus ir turintiems vairuotojo pažymėjimą. Iš šių nuostatų matyti, kad vairuotojo pažymėjimas turi dvejopą teisinę reikšmę: 1) jis patvirtina, kad asmuo turi teisę vairuoti transporto priemones (SEAKĮ 2 str. 85 p.); 2) teisė vairuoti transporto priemones suteikiama tik asmenims, turintiems vairuotojo pažymėjimą (SEAKĮ 22 str. 1 d.).

9Iš SEAKĮ 24 straipsnio 2-6 dalių ir 22 straipsnio 2 dalies matyti, kad asmenims, kuriems dėl teisės pažeidimo padarymo ar kitų priežasčių atimta teisė vairuoti transporto priemones, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik pasibaigus teisės atėmimo terminui (jei terminas nustatytas), įvykdžius šiose normose nurodytus reikalavimus ir nustatyta tvarka. Teisės vairuoti transporto priemones grąžinimo procedūrą nustato Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009-07-29 įsakymu Nr.1V-418 (toliau – Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašas). Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo 21 punkte įtvirtinta, kad teisė vairuoti grąžinama VĮ „Regitra“ ar traktorininko pažymėjimą išduodančios mokymo įstaigos įgalioto darbuotojo sprendimu.

10Išdėstytų taisyklių laikomasi ir tais atvejais, kai teisė vairuoti iš asmens atimta kitoje ES valstybėje narėje. Teismų praktikoje priimta, kad asmuo, kurio atžvilgiu kitoje ES valstybėje narėje yra priimtas procesinis sprendimas, draudžiantis jam vairuoti transporto priemones, neturi teisės kreiptis ir gauti vairuotojo pažymėjimą Lietuvos Respublikoje tol, kol toks procesinis sprendimas minėtam asmeniui sukelia teisines pasekmes, t. y. tol, kol toks draudimas galioja. Tuo tarpu pasibaigus tokiame kitos valstybės narės procesiniame sprendime įtvirtintam draudimo galiojimo terminui, asmeniui nebelieka teisinių kliūčių kreiptis į ES valstybės narės, kurios nuolatinis gyventojas tuo metu jis yra, kompetentingas institucijas dėl vairuotojo pažymėjimo išdavimo, ir, jei toks asmuo atitinka nacionalinės teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei įvykdo teisės aktų nustatytus įpareigojimus, turi teisę gauti vairuotojo pažymėjimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A858–2345/2011).

11Skunde nėra ginčijama, kad Šiaulių apskrities VPK 2018-03-26 nutarime nurodytu laiku ir vietoje M. B. vairavo transporto priemonę, nors neturėjo vairuotojo pažymėjimo, kadangi nebuvo jo atgavęs po to, kai teisė vairuoti jam buvo atimta Vokietijoje. Tokias aplinkybes patvirtina ir kita bylos medžiaga. VĮ „Regitra“ 2017-11-22 rašte nurodė, jog Vokietijos vairuotojo pažymėjimus išduodanti įstaiga (KBA) informavo VĮ „Regitra“, kad M. B. Vokietijoje išduotas vairuotojo pažymėjimas negalioja, nes 2016-12-15 jam buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones nenustatant atėmimo termino pabaigos. KBA taip pat nurodė, kad M. B. gali susigrąžinti teisę vairuoti transporto priemones atlikęs medicininį ir psichologinį egzaminą (b. l. 14). Iš Bavarijos policijos valdybos centrinės baudų skyrimo tarnybos 2016-09-05 sprendimo matyti, kad šiuo sprendimu M. B. paskirta 500 eurų bauda ir draudimas 1 mėnesį vairuoti transporto priemonę už kelių eismo taisyklių pažeidimą (b. l. 47-53). Erlangen-Hochstadt savivaldybės vairuotojo kortelės išraše nurodyta, kad Erlangen-Hochstadt savivaldybė 2016-12-12 sprendimu paskyrė M. B. teisės vairuoti atėmimą dėl polinkio prie narkotinių medžiagų (b. l. 54-57). Iš Erlangen-Hochstadt savivaldybės 2016-12-12 sprendimo matyti, kad šiuo sprendimu M. B. atimta teisė vairuoti transporto priemones, nes asmuo neatitinka transporto priemonių vairuotojams keliamų reikalavimų (sprendimo II dalies 2 p.). Sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodyta, kad M. B. du kartus – 2015-01-14 ir 2016-07-10 – vairavo transporto priemones apsvaigęs nuo kanapių, be to, M. B. nurodė, kad vartojo tetrahidrokanabinolius 2016-07-08. Vairuotojas, kuris vartoja kanapes, yra netinkamas vairuoti transporto priemones, jei jis vartoja psichiką veikiančias medžiagas vairavimo metu, kenčia nuo asmenybės sutrikimų arba yra praradęs savitvardą. Sprendime nebuvo nustatytas teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas. Nurodyta, kad įstatymas reikalauja pateikti įrodymus, jog asmuo nevartoja narkotinių medžiagų mažiausiai 1 metus. Asmuo gali atgauti vairuotojo pažymėjimą praėjus trumpesniam laikotarpiui tik tuo atveju, jei patvirtina ypatingas aplinkybes, dėl kurių vairuotojo pažymėjimas yra būtinas, ir įrodo, kad jis praėjo detoksikaciją ir nebeturi priklausomybės (b. l. 37-46).

12Skunde teigiama, kad M. B. įvykio metu turėjo teisę vairuoti transporto priemones, ši jo teisė buvo galiojanti, nes teisės atėmimo terminas buvo pasibaigęs. Toks skundo argumentas nepagrįstas. Pirma, iš Erlangen-Hochstadt savivaldybės 2016-12-12 sprendimo bei VĮ „Regitra“ 2017-11-22 rašto matyti, kad M. B. teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta apskritai nenustatant šios teisės atėmimo termino. Erlangen-Hochstadt savivaldybės 2016-12-12 sprendimu teisė vairuoti M. B. buvo atimta ne dėl konkretaus KET pažeidimo, bet dėl polinkio vartoti narkotines medžiagas tol, kol M. B. įvykdys transporto priemonių vairuotojams keliamus reikalavimus. Lietuvos teisės sistemoje analogiškas teisės vairuoti transporto priemones atėmimo pagrindas yra įtvirtintas SEAKĮ 24 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir jo įgyvendinimą reglamentuojančiuose poįstatyminiuose norminiuose aktuose. SEAKĮ 24 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad teisė vairuoti transporto priemones atimama sutrikus elgesiui, asmenybei ir (ar) susirgus ligomis, įtrauktomis į patvirtintą sąrašą, kai dėl asmens sveikatos ar elgesio būklės asmuo negali tinkamai vairuoti transporto priemonių. Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000-05-31 įsakymu Nr. 301 (toliau – Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas) 3 lentelėje nustatytos minimalios fizinio ir psichikos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę. Šios lentelės 9 punkte nurodyta, kad vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, kurie priklauso nuo psichotropinių medžiagų arba nuo jų nepriklauso, bet reguliariai jomis piktnaudžiauja. Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo 26 punkte nurodyta, kad bet kurios profesinės kvalifikacijos gydytojas, nustatęs, kad asmuo dėl sveikatos būklės vairuoti negali, informuoja savo sveikatos priežiūros įstaigos administraciją, o jos įgaliotas asmuo nedelsdamas informuoja policijos komisariatą arba Lietuvos kelių policijos tarnybą. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo 9 punkte numatyta, kad VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas, gavęs iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo 26 punkte nurodytą informaciją, kad asmuo, kuriam yra išduotas vairuotojo pažymėjimas, dėl sveikatos ar elgesio būklės negali tinkamai vairuoti transporto priemonių, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre įrašo duomenis apie teisės vairuoti atėmimą. Iš SEAKĮ 24 straipsnio 2 dalies matyti, kad šiais atvejais teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas nenustatomas ir teisė grąžinama tada, kai asmens sveikatos būklė atitinka nustatytus reikalavimus.

13Antra, nepriklausomai nuo, ar teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas nustatomas ar ne, asmuo neatgauna šios teisės automatiškai pasibaigus teisės atėmimo terminui ar pan. Kad atgautų šią teisę, asmuo turi įvykdyti jo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Vokietijoje M. B. iškelti reikalavimai buvo aptarti minėtame Erlangen-Hochstadt savivaldybės 2016-12-12 sprendime (b. l. 37-46) bei VĮ „Regitra“ rašte (b. l. 14). Skunde neginčijama, kad M. B. neįvykdė Vokietijoje nustatytų reikalavimų šiai teisei atgauti. Jis teisę vairuoti transporto priemones galėjo atgauti ir Lietuvoje, jei Lietuva tapo jo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybe, tačiau tokiu atveju jis turėjo įvykdyti Lietuvos teisės aktų nustatytus reikalavimus ir pateikti Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos apraše nurodytus patvirtinančius dokumentus. Tik po to VĮ „Regitra“ įgalioto darbuotojo sprendimu grąžinama teisė vairuoti ir grąžinamas (ar išduodamas naujas) vairuotojo pažymėjimas. M. B. teisė vairuoti transporto priemones nustatyta tvarka nebuvo grąžinta, taigi jis įvykio metu neturėjo teisės vairuoti.

14Skunde teigiama, kad VĮ „Regitra“ netinkamai ir per ilgai sprendė dėl vairuotojo pažymėjimo M. B. išdavimo. Tačiau toks argumentas neturi reikšmės sprendžiant administracinės atsakomybės klausimą. Įstatymai nenumato, kad asmuo gali vairuoti transporto priemones, kai jis mano, jog institucijos per ilgai svarsto teisės vairuoti transporto priemones grąžinimo / suteikimo klausimą. Todėl teismas plačiau dėl šių argumentų nepasisako. Pažymėtina, kad asmuo gali skųsti VĮ „Regitra“ įgaliotų darbuotojų sprendimus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo 26 p.).

15Kadangi išnagrinėjus administracinėn atsakomybėn patraukto asmens (jo atstovo) skundą negalima bloginti jo padėties (ANK 642 str. 2 d.), teismas nesvarsto, ar skundžiamame nutarime M. B. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal ANK 424 straipsnio 2 dalį, ar turėtų būti kvalifikuojami pagal ANK 424 straipsnio 3 dalį. Panaikinti Šiaulių apskrities VPK 2018-03-26 nutarimą skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl skundas atmestinas.

16Teismas, vadovaudamasis ANK 642 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17palikti Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2018-03-26 nutarimą nepakeistą ir skundo netenkinti.

18Nutartis per 20 kalendorinių dienų nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai