Byla 2A-134-153/2008

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič, kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko, Raimondo Buzelio, sekretoriaujant Daivai Rinkevičienei,

2dalyvaujant pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus atstovui H. G., J. B., suinteresuotam asmeniui I. M. D.,

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens V. Č. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-967-199/2007 pagal pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims F. Č., V. Č., I. M. D. dėl asmens pripažinimo neveiksniu,

Nustatė

4Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius prašė pripažinti V. Č., gim. 1953-11-09, neveiksnia, kadangi ji serga paranoidine šizofrenija, ne kartą gydyta psichiatrijos ligoninėje, tapo agresyvi, stebima nuotaikų kaita, yra nekritiška savo sveikatos būklei.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. birželio 19 d. sprendimu pareiškimą tenkino, V. Č. pripažino neveiksnia ir nusprendė inicijuoti bylą dėl globos V. Č. nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo.

6Teismas nustatė, kad V. Č. nustatytas 70 % netektas darbingumas (b.l. 13), nuo 2001-02-02 iki 2001-03-23 ji gydėsi VšĮ KPL DS, diagnozė- paranoidinė šizofrenija, epizodinė eiga su progresuojančiu defektu (b.l. 14), V. Č. konsultuota psichologų ir jai darytas asmenybės, mąstymo ir emocijų tyrimas (b.l. 40-46). 2007-02-08 V. Č. buvo atlikta teismo psichiatrijos ekspertizė, kuri nustatė, kad V. Č. serga lėtine psichine liga-šizofrenija, paranoidine forma, ji negali suprasti savo veiksmų esmės bei jų valdyti, pagal esamą psichinę būseną V. Č. gali dalyvauti teismo posėdyje (b.l. 51). V. Č. nurodė, kad ji nenori, jog būtų pripažinta neveiksnia, su ja taip norima susidoroti dėl buto. Jai buvo pasiūlyta atlikti stacionarinę teismo psichiatrinę ekspertizę arba pasirūpinti advokatu, tačiau ji atsisakė (b.l. 69-70). Apklaustas ekspertas S. S. patvirtino išvadą, duotą ekspertizės akte, nurodė kad nuo 1997m. iki 2006m. V. Č. psichiatrinėje ligoninėje gulėjo 12 kartų, ji savimi negali pasirūpinti, gali būti pavojinga sau ir aplinkiniams, nes nevartoja medikamentų. Stacionarinės ekspertizės skirti nereikia, jos diagnozė ir taip aiški. Liudytoja Ž. B., kuri yra V. Č. kaimynė, parodė, kad kai V. Č. nustoja vartoti vaistus tampa agresyvi, gavusi pensiją, kažkur pradingsta ir nebūna namuose po 4-5 dienas.

7Teismas, remdamasis pareiškėjo, eksperto, liudytojos paaiškinimais, teismo psichiatrinės ekspertizės aktu Nr. 21/2007, nurodė, kad neginčijamai nustatyta, jog V. Č. serga lėtine psichine liga-šizofrenija, paranoidine forma, dėl kurios negali suprasti savo veiksmų esmės, jų valdyti (b.l. 51). Ekspertų išvada yra motyvuota, ja abejoti nėra pagrindo, todėl vadovaujantis CK 2.10 str. yra pagrindas pripažinti V. Č. neveiksnia.

8Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo V. Č. su teismo sprendimu nesutiko, prašė jį panaikinti ir pareiškimą dėl pripažinimo neveiksnia atmesti, dėl šių motyvų:

91) teismas pažeidė CPK 21, 179, 185, 264-268, 270 str. ir netinkamai pritaikė CK 2.10 str., nepagrįstai padarė išvadą, kad remiantis pareiškėjo, eksperto, liudytojos paaiškinimais ir ekspertizės akto Nr.21/2007 išvada pakanka nustatyti, jog negalima suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti;

102) teismo sprendime nemotyvuojama, kodėl atmetami kaip įrodymai jos paaiškinimai, kad I. M. D. ir Ž. B. ją terorizuoja-iškirto obelis, pavogė žieminį paltą, pavogė pusė pietų servizo ir t.t., kad su suinteresuotu asmeniu V. Č. norima susidoroti dėl to, kad ji vienintelė namo, esančio ( - ) , teisėta paveldėtoja, nes yra vienturtė suinteresuoto asmens F. Č. duktė. Teismas nepatikrino eksperto S. S. paaiškinimų, kad šiuos pareiškimus V. Č. teismui rašė savo ligos simptomų pasekmėje. Teismo išvados dėl neveiksnumo pripažinimo padarytos šališkai, neištyrus ir neįvertinus įrodymų;

113) 2007-11-17 mirus tėvui ir suinteresuotam asmeniui F. Č. ir pradėjus tvarkyti palikimą, sužinota, kad remdamasi 2005-07-07 F. Č. išduotu įgaliojimu I. M.D. vykdydama nusikalstamą veiką, iš V. Č. atėmė paveldėjimo teisę į minėtą namą ir žemę, tame tarpe ir į priklausančią privalomą palikimo dalį (CK 5.20 str.), sudarydama 2005-10-06 rentos sutartį su V. B. ir Ž. B., pažeidė V. Č. teises, nurodytas CK 6.400 str. Liudytojos Ž. B. parodymai turėjo būti atmesti, kadangi ji yra suinteresuota, kad V. Č. būtų pripažinta neveiksnia ir negalėtų pati ginti savo teisių bei teisėtų interesų į galimą paveldėti turtą. Ši aplinkybė patvirtina apeliantės paaiškinimų dėl I. M.D. ir Ž. B. terorizavimo ir kitų neteisėtų veiksmų apeliantės atžvilgiu pagrįstumą ir teisėtumą bei eksperto S. S. paaiškinimų, jog apeliantės tokie pareiškimai teismui yra tik vienas iš ligos simptomų neatitikimą tikrovei. Šios aplinkybės paneigia eksperto S. S. bei liudytojos Ž. B. ir pareiškėjo atstovo A. K. paaiškinimus, kad V. Č. negali pasirūpinti savimi, gali būti pavojinga sau ir aplinkiniams;

124) pareiškėjo atstovo A. K. paaiškinimai turėjo būti atmesti, nes jis yra suinteresuotas šios bylos baigtimi. Tai patvirtina 2007-09-05 nutartis civilinėje byloje Nr.2-0012021-199/2007, kurioje A. K. prašo nustatyti V. Č. globėją ir ja paskirti I. M.D.;

135) teismas turėjo taikyti CPK 300 str., kadangi I. M.D. ir Ž. B. veiksmuose yra nusikalstamos veikos požymių. Dėl jų iš savanaudiškų paskatų sudaryta 2005-10-06 rentos sutartimi yra padaryta didelė žala apeliantei, pasinaudojant šios bejėgiškumu.

14Atsiliepime į apeliacinį skundą pareiškėjas Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė skundo netenkinti, dėl šių motyvų:

151) apeliantės motyvas, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad globėja paskirta I.M. D. 2005-10-06 sudarė neteisėtą ir suinteresuotam asmeniui V. Č. žalingą rentos sutartį, I.M. D. veikoje 2005-10-06 rentos sutarties sudarymo metu yra nusikaltimų požymiai, todėl ji negali būti tinkama suinteresuoto asmens globėja, yra nepagrįstas, kadangi 2005-10-06 sudaryta rentos sutartis patvirtinta notarine tvarka, I. M.D. šią sutartį pasirašė kaip F. Č. notariškai įgaliotas asmuo. Pagal LR Notariato įstatymo 16 str. notaras atsako už savo, savo atstovo ir notaro biuro darbuotojų kaltais veiksmais fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą, vykdant notaro profesinę veiklą. Atsižvelgiant į tai, kad 2005-10-06 rentos sutartis yra patvirtinta notariškai, kurią F. Č. vardu pasirašė notariškai įgaliotas asmuo, byloje nėra pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad ši sutartis ir įgaliojimas yra ginčijami ar nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, todėl suinteresuoto asmens V. Č. motyvas, kad 2005-10-06 rentos sutartis pažeidžia jos teises, yra neteisėtas, nepagrįstas ir neįrodytas;

162) byloje nėra pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad I. M.D. veiksmuose yra nusikalstamos veikos požymių tiek sudarant sandorį, tiek kituose veiksmuose;

173) atmestinas apeliantės motyvas, kad 2005-10-06 rentos sutartimi pažeidžiamos V. Č. teisės ir teisėti interesai, įtvirtinti LR CK 6.400 str. Byloje nėra pateikti jokie įrodymai, patvirtinantys šios sutarties neteisėtumą. Neatsižvelgta į tai, kad buvo sudaryta ne nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutartis, o rentos sutartis, be to, V. Č. nenurodo, kokiame teisės akte ar sutartyje numatyta, kad ji priskiriama asmenims, kurie išsaugo teisę naudotis gyvenamąja patalpa ir pasikeitus jos savininkui;

184) apeliantė nenurodė, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu teismas pažeidė CPK 21, 179, 185, 264-268, 270 straipsnius ir netinkamai pritaikė CK 2.10 straipsnį. Byloje nebuvo pateikti jokie įrodymai, patvirtinantys teisėjo šališkumą, be to, V. Č. galėjo pasinaudoti CPK 68 str. numatyta galimybe pareikšti teisėjui nušalinimą. Dėl tų pačių priežasčių nėra pagrindo sutikti su skundo motyvu, kad pareiškėjo atstovas A. K. suinteresuotas šios bylos baigtimi ir veikė bei veikia prieš V. Č. ir jos teises bei teisėtus interesus;

195) nagrinėjant bylą dėl V. Č. pripažinimo neveiksnia, buvo nagrinėjama tiek jos ligos epikrizė, teismo psichiatrinės ekspertizės aktas Nr. 21/2007, be to, byloje buvo apklaustas ekspertas, atlikęs teismo nagrinėtą ekspertizę, S. S.. Kadangi teismui nebuvo pateikti jokie įrodymai, paneigiantys aukščiau nurodytus dokumentus bei patvirtinantys eksperto S. S. suinteresuotumą bylos baigtimi ar nekompetentingumą, teismas sprendimą priėmė tinkamai surinkęs ir įvertinęs įrodymus CPK nustatyta tvarka.

20Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

21Apeliacinis skundas netenkintinas.

22CK2.10 str.1d. pasakyta, kad fizinis asmuo, kuris dėl psichinės ligos arba silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu. Neveiksniam asmeniui nustatoma globa.

23Kolegija sutinka su pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvais, kad apeliantė nenurodė, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu teismas pažeidė CPK 21, 179, 185, 264-268, 270 straipsnius ir netinkamai pritaikė CK 2.10 straipsnį.

24Bylos medžiaga įrodyta, kad apeliantės tėvas F. Č. pateikė 2006-10-12 prašymą Kauno miesto savivaldybės sveikatos skyriui, kuriame nurodė, kad turi ligonę dukterį V. Č., duktė atsisako gydymo dėl to pablogėjo jos sveikatos būklę, ji dažnai verkia, rauda, reiškia pretenzijas ir nesuvokia, kad tėvas jai nori padėti. F. Č. prašė I. M. D. kreiptis į Sveikatos skyrių dėl V. Č. pripažinimo neveiksnia (b.l.8). Kauno miesto savivaldybės Sveikatos skyriui I.M.D. pateikė 2006-10-12 prašymą dėl V. Č. pripažinimo neveiksnia. Prašyme nurodyta, kad V. Č. serga psichine liga – paranoidinė šizofrenija, nuo 23 metų dažnai gydosi ligoninėje dėl įvairių susirgimų. V. Č. nutraukė vaistų vartojimą, atsisako gydytis dėl to pablogėjo jos sveikatos būklę (b.l.4). Atsižvelgiant į nurodytus prašymus pareiškėjas Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento sveikatos skyrius 2006-12-21 kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą prašydamas išreikalauti V. Č. medicininius dokumentus iš viešosios įstaigos Kauno apskrities psichiatrijos ligoninės, VĮ Kauno medicinos universiteto klinikų, paskirti V. Č. psichiatrijos ekspertizę, pripažinti V. Č. neveiksnia (b.l.2-3). Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad V. Č. serga psichine liga – paranoidinė šizofrenija, epizodine eiga su progresuojančiu defektu. Dėl psichikos sveikatos būklės sutrikimų ne kartą gydyta įvairiose psichiatrijos ligoninėse. V. Č. nustatytas 30 % darbingumo lygis (CPK 465 str.).

25CPK 466 str. pasakyta, kad jeigu yra duomenų apie fizinio asmens psichikos sutrikimą teisėjas, kuriam paskirta nagrinėti bylą nagrinėjimui, asmens psichinei būsenai nustatyti nutartimi paskiria teismo psichiatrijos ekspertizę, jeigu tokia ekspertizė nebuvo atlikta anksčiau, ir išreikalauja būtinus ekspertizei atlikti asmens medicininius dokumentus.

26Pirmosios instancijos teismas psichiatrinės ekspertizės atlikimui gavo iš medicinos įstaigų V. Č. ligos istorijas, tame tarpe 12 ligos istorijų už 1997-2006m. laikotarpį iš Kauno apskrities psichiatrijos ligoninės (b.l.31) ir ligos istoriją iš VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikų (b.l.39-46). Kauno miesto apylinkės teismas 2007m. sausio 16 d. nutartimi paskyrė psichiatrinę ekspertizę V. Č. psichinei būklei nustatyti (b.l.33). V. Č. 2007m. vasario 8d. buvo atlikta ambulatorinė pirminė ekspertizė. Kauno I-osios psichiatrinės komisijos ekspertizės akte nurodyta, kad V. Č. gim. 1953m., serga lėtine psichine liga- šizofrenija, paranoidinė forma. V. Č. negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Šiuo metu pagal esamą psichinę būseną tiriamoji V. Č. gali dalyvauti teismo posėdyje (b.l.51).

27Įstatymų numatytais atvejais CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų įrodinėjimo priemonių panaudojimo galimybės civilinėse bylose yra ribojamos (įrodinėjimo priemonių leistinumas). CPK 177 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad bylos aplinkybės, kurios pagal įstatymus turi būti patvirtintos tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis, negali būti patvirtintos jokiomis kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Ši CPK norma yra bendro pobūdžio, nes joje nenurodoma, kokiais atvejais ji turėtų būti taikoma. Jos taikymo konkrečius atvejus numato specialiosios CPK ir materialinės teisės normos. CPK 466 ir 469 straipsnių nuostatas asmens psichinei būsenai nustatyti būtina teismo psichiatrijos eksperto išvada. Apklaustas teismo 2007m. rugsėjo 19d. posėdyje ekspertas S. S. savo išvadą dėl apeliantės ligos patvirtino teismo posėdyje ir nurodė, kad V. Č. ligoninėje gydėsi 12 kartų. V. Č. gali būti pavojinga, ji negali savimi pasirūpinti, V. Č. būklė dabar pablogėjo, kadangi apeliantė nevartoja vaistų (b.l.106). Pagal CPK 185 straipsnio 2 dalį jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus oficialius rašytinius įrodymus (prima facie), kuriais patvirtintos aplinkybės laikomos visiškai įrodytomis, iki jos nebus paneigtos įstatymų nustatyta tvarka (CPK 197 straipsnio 2 dalis). Eksperto išvada teismui taip pat yra neprivaloma ir įvertinama pagal vidinį teisėjų įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu.

28Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti. Civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas nustato, remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis ir šio Kodekso bei kitų įstatymų ir norminių aktų nustatyta tvarka. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis tikimybių pusiausvyros principu.

29Kaip matyti iš bylos medžiagos teismo posėdyje pareiškėjo atstovas, suinteresuotas asmuo I. M.D. paaiškino, kad apeliantė dažnai gydosi psichiatrijos ligoninėje, nesupranta savo veiksmų ir negali jų valdyti (b.l.69-70). Apklausta liudytoja Ž. B. teismo posėdyje paaiškino, kad rūpinasi F. Č. šeima. V. Č. yra nerami kai nevartoja vaistų, kartais apeliantė išeina kelioms dienoms iš namų, arba dieną ir naktį degina elektros prietaisus (b.l.106-107). Paminėti pareiškėjo atstovo, suinteresuoto asmens I.M.D., liudytojos Ž. B. paaiškinimai atitinka ambulatorinės teismo psichiatrinės ekspertizės akte nustatytas aplinkybes dėl apeliantės gyvenimo sąlygų ir sveikatos būklės (b.l.51).

30Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime vadovavosi ekspertizės aktu Nr.21/2007, eksperto S. S. paaiškinimu, liudytojos Ž. B. parodymais ir nustatė, kad V. Č. dėl psichinės ligos ( šizofrenija, paranoidinė forma) negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kadangi byloje surinktų įrodymų visuma atitinka teismo išvadas dėl apeliantės psichinės ligos. Esant ekspertų išvadai, apie apeliantės psichinę būklę, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo vadovautis apeliantės rašytiniais prašymais (b.l. 58-67) ir paaiškinimu teismo posėdyje apie tai, kad apeliantė nenori būti pripažinta neveiksnia ir kad ji pati tinkamai rūpinasi savo poreikiais ir sveikata, tame tarpe vartoja vaistus (b.l.70), kadangi kaip nustatyta byloje apeliantė negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti (b.l.51).

31Esant tokioms aplinkybėms negalima sutikti su apeliacinio skundo motyvais, kad teismo išvados dėl apeliantės neveiksnumo yra šališkos nepagrįstos surinktais byloje įrodymais. Kolegija sutinka su pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvais, kad byloje nebuvo pateikti jokie įrodymai, patvirtinantys teisėjos šališkumą. Dėl tų pačių priežasčių nėra pagrindo sutikti su skundo motyvu, kad pareiškėjo atstovas A. K. suinteresuotas šios bylos baigtimi ir veikė bei veikia prieš V. Č. ir jos teises bei teisėtus interesus.

32Įvertinus surinktus byloje įrodymus kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo prašymas (b.l.2-3) dėl apeliantės pripažinimo neveiksnia patenkintas pagrįstai (CPK 468 str.), todėl apeliacinio skundo motyvai, dėl procesinės teisės normų pažeidimo atmestini. Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvai nenagrinėtini, kadangi visiškai nesusiję su asmens pripažinimo neveiksniu procesinės teisės normų taikymu arba yra teisiškai nereikšmingi ir neturintys įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui.

33Esant tokioms aplinkybėms teismo sprendimas nekeistinas apeliacinis skundas netenkintinas (CPK 326 str.1d.1p.).

34Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

35Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 19 d. sprendimo nekeisti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. dalyvaujant pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. birželio 19 d. sprendimu pareiškimą... 6. Teismas nustatė, kad V. Č. nustatytas 70 % netektas darbingumas (b.l. 13),... 7. Teismas, remdamasis pareiškėjo, eksperto, liudytojos paaiškinimais, teismo... 8. Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo V. Č. su teismo sprendimu nesutiko,... 9. 1) teismas pažeidė CPK 21, 179, 185, 264-268, 270 str. ir netinkamai... 10. 2) teismo sprendime nemotyvuojama, kodėl atmetami kaip įrodymai jos... 11. 3) 2007-11-17 mirus tėvui ir suinteresuotam asmeniui F. Č. ir pradėjus... 12. 4) pareiškėjo atstovo A. K. paaiškinimai turėjo būti atmesti, nes jis yra... 13. 5) teismas turėjo taikyti CPK 300 str., kadangi I. M.D. ir Ž. B. veiksmuose... 14. Atsiliepime į apeliacinį skundą pareiškėjas Kauno miesto savivaldybės... 15. 1) apeliantės motyvas, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad globėja... 16. 2) byloje nėra pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad I. M.D. veiksmuose yra... 17. 3) atmestinas apeliantės motyvas, kad 2005-10-06 rentos sutartimi... 18. 4) apeliantė nenurodė, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu teismas... 19. 5) nagrinėjant bylą dėl V. Č. pripažinimo neveiksnia, buvo nagrinėjama... 20. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą... 21. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 22. CK2.10 str.1d. pasakyta, kad fizinis asmuo, kuris dėl psichinės ligos arba... 23. Kolegija sutinka su pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos... 24. Bylos medžiaga įrodyta, kad apeliantės tėvas F. Č. pateikė 2006-10-12... 25. CPK 466 str. pasakyta, kad jeigu yra duomenų apie fizinio asmens psichikos... 26. Pirmosios instancijos teismas psichiatrinės ekspertizės atlikimui gavo iš... 27. Įstatymų numatytais atvejais CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų... 28. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų... 29. Kaip matyti iš bylos medžiagos teismo posėdyje pareiškėjo atstovas,... 30. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime vadovavosi ekspertizės... 31. Esant tokioms aplinkybėms negalima sutikti su apeliacinio skundo motyvais, kad... 32. Įvertinus surinktus byloje įrodymus kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo... 33. Esant tokioms aplinkybėms teismo sprendimas nekeistinas apeliacinis skundas... 34. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 35. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 19 d. sprendimo nekeisti....