Byla 2A-645-56/2009

1

2Vilnius

3Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko

4Petro Jaržemskio, teisėjų

5Rasa Gudžiūnienė

6Dalia Višinskienė sekretoriaujant

7Jonei Markovičiūtei dalyvaujant ieškovei

8L. V. ieškovės atstovui

9P. G. atsakovo atstovui

10T. Z. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. V. apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2009-02-11 sprendimo kuriuo atmestas L. V. ieškinys atsakovui VĮ ,,Visagino energija“ dėl įsakymo suteikti atostogas pakeitimo.

11Kolegija išnagrinėjusi bylą

Nustatė

12I.Ginčo esmė

13Ieškovė L. V. su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė įpareigoti atsakovą pakeisti 2008-11-17 įsakymą Nr. At-369, ir suteikti jai vaiko priežiūrai atostogas iki 2011-09-17.

14Ieškinyje nurodoma, kad ji 2004-07-14 pagal terminuotą darbo sutartį vieneriems metams buvo priimta dirbti į VĮ „Visagino energija“ bakteriologijos laboratorijos chemikės pareigose (tabelio Nr. 3348). Pasibaigus darbo sutarties terminui, sutartis buvo pratęsta dar metams, ir taip pratęsinėjama, kol ieškovė nepateikė atsakovui pažymos apie nėštumą. 2008-07-14 ieškovei buvo suteiktos gimdymo atostogos iki 2008-11-16. 2008 m. rugsėjo 17 d. ieškovei gimė dukra. Iki gimdymo atostogų pabaigos - 2008-10-29, ieškovė pateikė prašymą suteikti atostogas vaikui prižiūrėti nuo 2008-11-17 iki 2011-09-17, tačiau 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. At-369 vaiko priežiūros atostogos jai buvo suteiktos tik iki 2008-12-16. Su šiuo įsakymu ieškovė nesutiko, nes Darbo kodekso 132 straipsnio 2 dalis draudžia atleisti darbuotoją, auginantį vaiką iki trejų metų, jei nėra darbuotojo kaltės, o pagal DK 180 str. atsakovas privalo suteikti ieškovei atostogas vaikui prižiūrėti ne iki 2008-12-16, o kol vaikui sueis treji metai.

15Atsakovas VĮ ,,Visagino energija“ atsiliepime į ieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti; Nustatyti, kad ieškovės darbo sutartyje sulygtas darbo sutarties terminas laikomas suėjusiu pasibaigus LR DK 132 straipsnio 1 dalyje nustatytai garantijai. Atsiliepime nurodoma, kad ieškovė dirba pagal terminuotą darbo sutartį, apibrėžtą konkrečia kalendorine data, kuri buvo 2008-02-08 pakeista nustatant DK 132 straipsnyje taikytiną garantiją. Vertinant sistemiškai Darbo kodekso nuostatas, darbdavys šiuo atveju privalo taikyti ieškovei garantiją numatytą DK 132 straipsnio 1 dalyje, nes to paties straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad šios dalies garantija taikytina tik dėl DK 129 straipsnio.

16Tretysis asmuo, Visagino savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atsiliepime į ieškinį prašė jį tenkinti. Atsiliepime nurodoma, kad Vaikų teisių apsaugos skyrius palaiko ieškovę, nes jos ieškinio patenkinimo atveju bus geriau apsaugoti vaiko interesai.

17II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

18Visagino miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 11 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas; iš ieškovės priteista 11 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

19Teismas pažymėjo, kad ieškovė dirba pagal terminuotą darbo sutartį nuo 2004-07-14, darbo sutartis buvo pratesiama vienerių metų laikotarpiams. Keičiant darbo sutartį 2007-08-20, jos galiojimo terminas buvo nustatytas iki 2008-02-08. Ieškovė įmonės administracijai 2008 metų sausio 24 dieną pateikė pažymą apie nėštumą, tuo pagrindu įmonės administracija, tą pačią dieną ieškovės darbo sutartyje buvo padarytas įrašas ir jos darbo sutartis pakeičiama sekančiai: „Darbo sutartis pakeista (papildyta) 2008-02-08, kadangi šalių nustatyto termino suėjimo metu darbuotojai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos DK 132 straipsnio numatyta garantija ir darbuotoja ketina ja naudotis, tai pagal šio įstatymo normos nuostatą sutartinis darbo sutarties terminas įstatymo pagrindu perkeliamas į kitą datą. Terminas bus laikomas suėjusiu praėjus Lietuvos Respublikos DK 132 straipsnyje numatytam garantijos taikymo laikui“. Su šiuo pakeitimu ieškovė sutiko.

20Teismas padarė išvadą, kad darbdavys tinkamai pritaikė darbuotojos atžvilgiu DK 132 straipsnio 1 dalyje numatytą garantiją.

21Teismas pažymėjo, kad 2008 m. lapkričio 18 d. ir lapkričio 24 d. prašymais ieškovė kreipėsi į VĮ „Visagino energija“ darbo ginčų komisiją prašydama įpareigoti atsakovą pakeisti 2008-11-17 įsakymą Nr. At-369, ir suteikti jai vaiko priežiūrai atostogas iki 2011-09-17. Tačiau komisija

Nutarė

22netekinti ieškovės prašymo, ir paliko galioti ginčijamą įsakymą.

23Teismas 2008-12-10 nutartimi tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo uždraudžiant atsakovui nutraukti 2004-07-14 terminuotą darbo sutartį Nr. 285 su ieškove iki įsiteisės teismo sprendimas byloje.

24Teismas sprendė, kad ieškovė dirba pagal terminuotą darbo sutartį, kurios galiojimas prasitesė iki 2008-12-16 dėl įstatyme nustatytų ir ieškovei taikomų garantijų (DK 110 str., 132 str. 1 d.). Ieškovė nepagrįstai sutapatino draudimą vieną mėnesį nutraukti darbo sutartį su dirbančia moterimi, pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms su atostogomis vaikui prižiūrėti, nes šios garantijos yra atskirtos kaip ir jų suteikiamos teisės. Tuo tarpu šios garantijos yra atskiros kaip ir jų suteikiamos teisės (Europos Teisingumo Teismo 2005-04-14 sprendimas byloje Nr. C-519/03 (2005/C 143/13).

25Teismas konstatavo, kad Darbo kodekso 132 straipsnio 2 dalies nuostata jos atžvilgiu nėra taikoma, darbdavio priimtas įsakymas yra teisėtas, jo keisti, kaip prašė ieškovė, teismas neturėjo pagrindo ir ieškinį atmetė.

26III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

27Ieškovė L. V. apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą ir įpareigoti atsakovą pakeisti 2008-11-17 įsakymą Nr. At-369 bei įpareigoti suteikti ieškovei L. V. atostogas vaikui prižiūrėti iki 2011-09-17, kol jam sueis treji metai; 2004-07-14 su ieškovę sudarytą darbo sutartį Nr. 285 pripažinti neterminuota.

28Ieškovė nurodo, kad teismas taikydamas darbo kodekso 180 straipsnį skundžiamame sprendime nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau-LAT) formuojamos praktikos, kuri nesuteikia darbdaviui teisės revizuoti darbuotojo prašomų atostogų vaikui prižiūrėti trukmės ir tuo atveju kai suteikiamų tikslinių atostogų metu pasibaigia darbo sutarties terminas (LAT CBS nutartis byloje Nr. 3K-3-423/2005).

29Nurodo, kad teismas nepagrįstai nepripažino ieškovės darbo sutarties neterminuota. Įstatymas draudžia sudaryti terminuotą sutartį su darbuotoju jei darbas yra nuolatinio pobūdžio (CK 109 str 2 d.). Pasibaigus neterminuotos sutarties terminui ir jos nepratęsus ar ją nutraukus, bet nuo darbo teisinių santykių pasibaigimo nepraėjus vienam mėnesiui ir vėl su tuo pačiu darbuotoju sudarius terminuotą darbo sutartį, tokia sutartis darbuotojo reikalavimu gali būti pripažinta sudaryta neapibrėžtam laikui (DK 111 str. 3 d.). Ieškovės darbas yra nuolatinio pobūdžio, terminuota darbo sutartis buvo pratesiama keletą kartu. Teismas nagrinėjamu atveju turėjo teisę viršyti pareikštus reikalavimus ir patenkinti daugiau reikalavimų nei jų buvo pareikšta (CPK 417 str.). Teismas konstatuodamas, kad su ieškove 2004-07-14 sudaryta darbo sutartis Nr. 285 buvo pratesiama, kol ieškovė nepateikė atsakovui pažymos apie nėštumą, tenkindamas ieškinį turėjo pripažinti ieškovės darbo sutartį neterminuota.

30VĮ ,,Visagino Energija“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistu; panaikinti pirmos instancijos teismo 2008-12-10 taikytas laikinąsias apsaugos priemones; priimti naujus įrodymus, nes jų pateikimo būtinybė iškilo ieškovei pareiškus naujus reikalavimus.

31Atsiliepime nurodoma pirmos instancijos teismas išsamiai ir objektyviai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

32Atsakovas nesutinka su ieškovės argumentu, jog jai turi būti taikoma ne tik LR darbo kodekso 132 straipsnio 1 dalis, bet ir 132 straipsnio 2 dalis, nes Darbo kodekso 132 straipsnio 2 dalyje nurodoma garantija gali būti taikoma tik darbuotojams su kuriais darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (LR DK 129 str.). Ieškovės ginčijamos garantijos gali būti taikomos darbuotojui dėl atleidimo iš darbo darbdavio iniciatyva, o ne suėjus sutarties terminui. Tokios pozicijos laikosi ir LAT (2003-12-29 nutarimu Nr. 44 patvirtinta Darbo kodekso normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės apžvalga).

33Ieškovė nepagrįstai tapatina draudimą vieną mėnesį nutraukti darbo sutartį su dirbančia moterimi, pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms su atostogomis vaikui prižiūrėti, nes šios garantijos yra atskirtos kaip ir jų suteikiamos teisės. Darbuotojos atleidimo termino nukėlimas remiantis Darbo kodekso 132 straipsnio 1 ar 2 dalies nuostatomis iš esmės nekeičia darbuotojo padėties, o darbdavys yra apsunkinamas netikslingu darbo vietos išlaikymu vien formalaus atleidimo iš darbo termino perkėlimu. Visagino savivaldybės taryba 2008-11-13 priėmė sprendimą Nr. TS-174, kurio pagrindu VĮ ,,Visagino energija“ gali būti reorganizuojama ir pertvarkoma ir vien formalus darbo vietos išsaugojimas apsunkins įmonės struktūros formavimą. Nepagrįstas ieškovės argumentas, kad teismas nukrypo nuo ietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamos praktikos, nes jos minima byla 3K-3-423/2005 nuo nagrinėjamos bylos iš esmės skiriasi faktinėmis aplinkybėmis.

34Apeliaciniame skunde keliamas naujas reikalavimas pripažinti ieškovės terminuotą darbo sutartį Nr. 285 neterminuota. Naujas reikalavimas apeliaciniame skunde keliamas negali būti, nes skundžiamo teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas patikrinami pirmos instancijos teisme keltų ieškinio reikalavimų ribose. Nesutinka su ieškovės argumentu, jog teismas privalėjo viršyti keliamus reikalavimus, kadangi įstatyme įtvirtinta teismo teisė, o ne pareiga viršyti ieškinio pagrindą ir dalyką (CPK 417 str.). Su atsiliepimu pateikiami įrodymai pagrindžia atsakovo poziciją, kad ieškovė iš darbo buvo atleista teisėtai.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

36Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

37Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

38Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bei įvertinusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo bei atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus (CPK 183 str., 185 str.) konstatuoja, jog pirmos instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškovo pareikšto reikalavimo atsakovui VĮ ,,Visagino energija“, neteisingai aiškino Darbo kodekso 180 straipsnį.

39Ieškovė 2008-10-29 pateikė prašymą suteikti jai vaiko priežiūros atostogas nuo 2008-11-17 iki 2011-09-17, t.y. atostogas, kurias jai garantuoja Darbo kodekso 180 straipsnio 1 dalis.

40Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija kasacine tvarka nagrinėdama civilinę bylą Nr. 3K-3-423/2005, 2005-09-26 nutartimi konstatavo, kad Darbo kodekso 180 straipsnis nesuteikia teisės darbdaviui revizuoti darbuotojo prašomų suteikti atostogų vaikui prižiūrėti trukmės. Darbo kodekso 180 straipsnio 1 dalies nuostata, jog atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis, reiškia, kad darbuotojui suteikta teisė pasirinkti, kaip jis naudosis tikslinėmis atostogomis ir nevertintina kaip suteikianti darbdaviui teisę ignoruoti bei revizuoti darbuotojo, turinčio teisę į atostogas vaikui prižiūrėti pasirinkimą.

41Teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiamasis teismo sprendimas tiesiogiai pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtintą visokeriopos paramos šeimai principą.

42Dėl apeliacinio skundo reikalavimo pripažinti darbo sutartį Nr. 285 neterminuota darbo sutartimi.

43Pagal Civilinio proceso kodekso 135 straipsnį ieškovo apreiga suformuluoti ieškinio pagrindą ir dalyką, o teismas bylą nagrinėja pareikšto reikalavimo ribose. Civilinio proceso kodekso 417 straipsnis nustato teismo teisę, atsižvelgiant į teismo posėdyje paaiškėjusias aplinkybes, viršyti pareikštus reikalavimus. Nagrinėjamu atveju ieškovė su atsakovu yra sudariusi terminuotą darbo sutartį savo valia ir terminuoto sutarties pobūdžio neginčjo, todėl teisėjų kolegijos nuomone, pirmos instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo savo iniciatyva revizuoti minėtos darbo sutarties.

44Esant nurodytoms aplinkybėms bei atsižvelgiant į Civilinio proceso kodekso 314 straipsnyje nustatytą draudimą apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus, kurie nebuvo nagrinėti pirmos instancijos teisme, teisėjų kolegija šio apeliacinio skundo reikalavimo netenkina ir plačiau dėl jo nepasisako.

45Vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punku teisėjų kolegija

46n u s p r e n d ė:

47Ieškovės L. V. a.k. ( - ) apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

48Panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2009 metų vasario 11 dienos sprendimą ir ieškovės L. V. a.k. ( - ) ieškinį patenkinti.

49Įpareigoti atsakovą VĮ ,,Visagino energija“ pakeisti 2008-11-17 įsakymą Nr. At-369 ir suteikti ieškovei L. V. a.k. ( - ) atostogas vaikui prižiūrėti iki 2011-09-17, kol vaikui sueis treji metai.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Vilnius... 3. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 4. Petro Jaržemskio, teisėjų... 5. Rasa Gudžiūnienė... 6. Dalia Višinskienė sekretoriaujant... 7. Jonei Markovičiūtei dalyvaujant ieškovei... 8. L. V. ieškovės atstovui... 9. P. G. atsakovo atstovui... 10. T. Z. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 11. Kolegija išnagrinėjusi bylą... 12. I.Ginčo esmė... 13. Ieškovė L. V. su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė įpareigoti... 14. Ieškinyje nurodoma, kad ji 2004-07-14 pagal terminuotą darbo sutartį... 15. Atsakovas VĮ ,,Visagino energija“ atsiliepime į ieškinį su juo nesutiko... 16. Tretysis asmuo, Visagino savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos... 17. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 18. Visagino miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 11 d. sprendimu ieškinys... 19. Teismas pažymėjo, kad ieškovė dirba pagal terminuotą darbo sutartį nuo... 20. Teismas padarė išvadą, kad darbdavys tinkamai pritaikė darbuotojos... 21. Teismas pažymėjo, kad 2008 m. lapkričio 18 d. ir lapkričio 24 d. prašymais... 22. netekinti ieškovės prašymo, ir paliko galioti ginčijamą įsakymą.... 23. Teismas 2008-12-10 nutartimi tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų... 24. Teismas sprendė, kad ieškovė dirba pagal terminuotą darbo sutartį, kurios... 25. Teismas konstatavo, kad Darbo kodekso 132 straipsnio 2 dalies nuostata jos... 26. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 27. Ieškovė L. V. apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti... 28. Ieškovė nurodo, kad teismas taikydamas darbo kodekso 180 straipsnį... 29. Nurodo, kad teismas nepagrįstai nepripažino ieškovės darbo sutarties... 30. VĮ ,,Visagino Energija“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį... 31. Atsiliepime nurodoma pirmos instancijos teismas išsamiai ir objektyviai... 32. Atsakovas nesutinka su ieškovės argumentu, jog jai turi būti taikoma ne tik... 33. Ieškovė nepagrįstai tapatina draudimą vieną mėnesį nutraukti darbo... 34. Apeliaciniame skunde keliamas naujas reikalavimas pripažinti ieškovės... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 36. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 37. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 38. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bei įvertinusi bylos medžiagą,... 39. Ieškovė 2008-10-29 pateikė prašymą suteikti jai vaiko priežiūros... 40. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 41. Teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiamasis teismo sprendimas tiesiogiai... 42. Dėl apeliacinio skundo reikalavimo pripažinti darbo sutartį Nr. 285... 43. Pagal Civilinio proceso kodekso 135 straipsnį ieškovo apreiga suformuluoti... 44. Esant nurodytoms aplinkybėms bei atsižvelgiant į Civilinio proceso kodekso... 45. Vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punku teisėjų kolegija... 46. n u s p r e n d ė:... 47. Ieškovės L. V. a.k. ( - ) apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 48. Panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2009 metų vasario 11 dienos... 49. Įpareigoti atsakovą VĮ ,,Visagino energija“ pakeisti 2008-11-17 įsakymą...