Byla TA-146-13-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. L. prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo E. L. skundą atsakovams Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo, padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjas su skundu kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Mokestinių ginčų komisijos 2010 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. S-129(7-83/2010), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. kovo 8 d. sprendimą Nr. 68-56 ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. sausio 18 d. sprendimą Nr. (04)-K3-15 iš dalies, atleidžiant nuo pridėtinės vertės mokesčio ir šio mokesčio baudos, taip pat prašė grąžinti sumokėtą žyminį mokestį.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6II.

72010 m. gruodžio 2 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimo. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi apeliacinį skundą atsisakė priimti nustatęs, kad apeliacinis skundas paduotas praleidus skundo padavimo terminą ir pareiškėjas neprašo šio termino atnaujinti. Dėl šios nutarties pareiškėjas 2010 m. gruodžio 9 d. padavė atskirąjį skundą, kurį pirmosios instancijos teismas 2010 m. gruodžio 10 d. nutartimi priėmė ir išsiuntė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. 2011 m. sausio 10 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjo apeliacinį skundą, paliko nepakeistą. 2011 m. sausio 24 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo apeliacinis skundas (įteiktas paštui 2011 m. sausio 21 d.). Kartu su apeliaciniu skundu pareiškėjas pateikė prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą.

8Prašyme pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimą jis gavo tik 2010 m. lapkričio 19 d., šią dieną ir laikė sprendimo paskelbimo diena, nuo kurios skaičiavo 14 dienų terminą. Nurodo, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti baigėsi 2010 m. gruodžio 1 d., o apeliacinį skundą paštui įteikė 2010 m. lapkričio 30 d. Nurodo, kad painiavą jam sukėlė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsnio 4 dalies 6 punkte vartojamos sprendimo „priėmimo“ ir „paskelbimo“ sąvokos. Nurodo, kad bendrinėje lietuvių kalboje „paskelbimas“ reiškia visuotinį sužinojimą – o tai šiuo atveju įvyko raštą įteikus asmeniui.

9Teisėjų kolegija konstatuoja:

10III.

11Prašymas netenkintinas. Terminas apeliaciniam skundui paduoti neatnaujintinas, o apeliacinį skundą atsisakytina priimti.

12Pagal ABTĮ 127 straipsnio 1 dalį, apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

13Pareiškėjo skundžiamas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas buvo priimtas 2010 m. lapkričio 15 d. Terminas apeliaciniam skundui dėl šio sprendimo paduoti baigėsi 2010 m. lapkričio 29 d., o apeliacinis skundas buvo pateiktas (išsiųstas) 2010 m. gruodžio 1 d., t. y. praleidus ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

14ABTĮ 127 straipsnio 2 dalis numato, kad, praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Pažymėtina, kad svarbiomis termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimo priežastimis ABTĮ 127 straipsnio prasme laikytinos objektyvios, nuo asmens valios nepriklausančios aplinkybės, apribojusios jo galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA444-25/2008).

15Nagrinėjamu atveju prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti pareiškėjas iš esmės grindžia tuo, kad jis apeliacinio skundo padavimo terminą pradėjo skaičiuoti nuo teismo sprendimo įteikimo dienos. Teisėjų kolegija akcentuoja, jog termino apeliaciniam skundui paduoti pradžia yra siejama ne su skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo įteikimo proceso šaliai momentu, o su šio sprendimo paskelbimo momentu.

16Pažymėtina, kad nors skelbiant pirmosios instancijos teismo sprendimą pareiškėjas nedalyvavo, jis dalyvavo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 3 d. posėdyje (b. l. 45–48) ir jam buvo žinoma tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimas ir paskelbimas atidedamas 2010 m. lapkričio 15 d. Šią aplinkybę pareiškėjas patvirtino ir pasirašydamas (b. l. 49). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog byloje esantis teismo lydraštis patvirtina, kad neįsiteisėjusio teismo sprendimo nuorašas pareiškėjui buvo išsiųstas 2010 m. lapkričio 15 d. (b. l. 59). Taigi pirmosios instancijos teismas ABTĮ 93 straipsnyje nustatytų teismo sprendimo nuorašo išsiuntimo terminų nepažeidė.

17Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo nurodyta aplinkybė, jog jis manė, kad termino eiga prasideda sprendimo gavimo dieną, nelaikytina svarbia aplinkybe, pagrindžiančia termino apeliaciniam skundui pateikti atnaujinimo būtinybę. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus apygardos administracinio teismo laiškas adresatą pasiekė terminui pateikti apeliacinį skundą dar nepasibaigus (2010 m. lapkričio 19 d., kaip nurodo jis pats). Nuo sprendimo gavimo dienos iki termino paduoti apeliacinį skundą pabaigos dar buvo likę 10 kalendorinių dienų. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog terminą paduoti apeliacinį skundą jis praleido dėl objektyvių priežasčių.

18Pareiškėjo argumentai dėl to, kad jis susipainiojo tarp ABTĮ ir CPK vartojamų sąvokų, yra teisiškai nereikšminga, kadangi visų pirma, sprendimas yra priimtas vadovaujantis ABTĮ, taip pat ir 127 šio įstatymo straipsniu, remiantis kuriuo, apeliacinio skundo padavimo termino pradžia yra siejama su sprendimo paskelbimu. Antra, CPK 331 straipsnio 6 dalyje, kuria remiasi pareiškėjas, yra reglamentuota bendrosios kompetencijos teismų apeliacinės instancijos teismo sprendimo įsiteisėjimo momentas. Teisėjų kolegija pažymi, kad neteisingas teisės nuostatų interpretavimas nelaikomas svarbia apeliacinio skundo padavimo termino praleidimo priežastimi ir nesudaro pagrindo atnaujinti šį terminą. Tai yra subjektyvi, bet ne objektyvi termino praleidimo priežastis.

19Išdėstytų aplinkybių visuma teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimo paduoti praleido dėl nesvarbios priežasties, todėl prašymas atnaujinti terminą netenkintinas (ABTĮ 127 str. 2 d.), o apeliacinį skundą atsisakytina priimti ir skundas grąžintinas jį padavusiam asmeniui (ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p.).

20Pareiškėjui taip pat grąžintinas 2010 m. lapkričio 30 d. pagal mokėjimo nurodymą pervesti grynuosius pinigus Nr. 419667 sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis (b. l. 62) (ABTĮ 42 str. 1 d. 7 p.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi ir 134 straipsniu 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Pareiškėjo E. L. prašymo atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimo padavimo terminą netenkinti.

23Atsisakyti priimti pareiškėjo E. L. apeliacinį skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

24Grąžinti pareiškėjui E. L. 2010 m. lapkričio 30 d. pagal mokėjimo nurodymą pervesti grynuosius pinigus Nr. 419667 sumokėtą 100 Lt (šimto litų) žyminį mokestį.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėjas su skundu kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Mokestinių... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimu... 6. II.... 7. 2010 m. gruodžio 2 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo gautas... 8. Prašyme pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimą jis... 9. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 10. III.... 11. Prašymas netenkintinas. Terminas apeliaciniam skundui paduoti neatnaujintinas,... 12. Pagal ABTĮ 127 straipsnio 1 dalį, apygardų administracinių teismų... 13. Pareiškėjo skundžiamas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas... 14. ABTĮ 127 straipsnio 2 dalis numato, kad, praleidus terminą apeliaciniam... 15. Nagrinėjamu atveju prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti... 16. Pažymėtina, kad nors skelbiant pirmosios instancijos teismo sprendimą... 17. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo nurodyta aplinkybė, jog jis... 18. Pareiškėjo argumentai dėl to, kad jis susipainiojo tarp ABTĮ ir 19. Išdėstytų aplinkybių visuma teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą,... 20. Pareiškėjui taip pat grąžintinas 2010 m. lapkričio 30 d. pagal mokėjimo... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 22. Pareiškėjo E. L. prašymo atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus... 23. Atsisakyti priimti pareiškėjo E. L. apeliacinį skundą ir grąžinti jį... 24. Grąžinti pareiškėjui E. L. 2010 m. lapkričio 30 d. pagal mokėjimo... 25. Nutartis neskundžiama....