Byla 2-160/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininko Vinco Versecko (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Gintaro Pečiulio, Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos V.M.K. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. gruodžio 23 d. nutarties, kuria panaikinta Šilutės rajono apylinkės teismo 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1269-635/2005 pagal V.M.K. ir S.K. prašymą dėl santuokos nutraukimo sutuoktinių bendru sutikimu, kuri prijungta prie Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-129-125/2005 dėl S.K. individualios įmonės bankroto, dalis (civilinė byla Nr.2-2878-05/2004) dėl K. santuokoje įgyto turto padalijimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Klaipėdos apygardos teismo 2004 m. birželio 8 d. nutartimi atsakovui S.K. individualiai įmonei iškelta bankroto byla. To pačio teismo 2004 m. gruodžio 27 d. nutartimi patvirtinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai ir įmonė paskelbta likviduojama dėl bankroto.

42004 m. lapkričio 29 d. pareiškėjai V.M.K. ir S.K. kreipėsi į Šilutės rajono apylinkės teismą su pareiškimu, kuriuo prašė nutraukti 1974 m. rugpjūčio 24 d. įregistruotą santuoką bendru sutikimu, patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Nurodė, kad kreditorinių įsipareigojimų neturi.

5Šilutės rajono apylinkės teismas 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimu pareiškėjų V.M.K. ir S.K. pareiškimą tenkino – nutraukė 1974 m. rugpjūčio 24 d. S.K. ir V.M.K. įregistruotą santuoką, patvirtino sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Pagal sutartį S. ir V.M.K. dukros G. gyvenamoji vieta nustatyta su motina, dukros išlaikymui S.K. įsipareigojo kas mėnesį mokėti po 150 Lt iki šios pilnametystės, o santuokoje įgytas turtas - žemės sklypo dalis, esanti ( - ), bei butas, esantis ( - ), nuosavybės teise atiteko V.M. K..

62005 m. gegužės 30 d. VSDFV Šilutės rajono skyrius kreipėsi į Šilutės rajono apylinkės teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų V.M.K. ir S.K. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo. Nurodė, kad S.K. įmonei yra iškelta bankroto byla, sutuoktiniai teikdami pareiškimą dėl santuokos nutraukimo tai nuslėpė.

7Šilutės rajono apylinkės teismas 2005 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi ieškovo VSDFV Šilutės rajono skyriaus prašymą dėl proceso atnaujinimo tenkino – atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. N2-1269-635/2005 pagal pareiškėjų V.M.K. ir S.K. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu, ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo. Tas pats teismas 2005 m. spalio 12 d. nutartimi sustabdė minėtos bylos nagrinėjimą ir civilinę bylą perdavė S.K. įmonės bankroto bylą nagrinėjančiam teismui (CPK 163 str. 1 d. 5 p.). Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. lapkričio 7 d. nutartimi gautos bylos Nr.N2-1269-635/2005 nagrinėjimą atnaujino ir šią bylą prijungė prie nagrinėjamos S.K. įmonės bankroto bylos Nr.B2-129-125/2005.

8Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. gruodžio 23 d. nutartimi Šilutės rajono apylinkės teismo 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimo dalį, kuria V.M.K. nuosavybėn atitenka žemės sklypo 1052/2001 dalis, esanti ( - ) ir buto, esančio ( - ) panaikino ir pareiškėjų pareiškimą šioje dalyje atmetė, motyvuodamas tuo, jog Šilutės rajono apylinkės teismas 2005 m. gruodžio 2 d. sprendimą priėmė į bylos nagrinėjimą neįtraukęs pareiškėjų kreditorių. Kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą.

9Atskiruoju skundu pareiškėja V.M.K. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. gruodžio 23 d. nutartį, kuria panaikinta Šilutės rajono apylinkės teismo 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimo dalis dėl S.K. ir V.M.K. santuokoje įgyto turto pasidalijimo bei pareiškėjų pareiškimas šioje dalyje atmestas, panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde pareiškėja nurodo šiuos argumentus:

101. Teismas, pranešdamas apie posėdžio vietą ir laiką viešo paskelbimo būdu, pažeidė jos teisę dalyvauti teismo posėdyje. Teigia, jog apie teismo posėdžio datą viešai paskelbiant galima pranešti tik tada, kai adresato gyvenamoji vieta ar darbo vieta yra nežinoma. Jos gyvenamoji ir darbo vietos yra žinomos, tačiau pranešimo apie teismo posėdį negavo, o spaudos neskaito.

112. Teismas neįvertino, jog ieškovas VSDFV Šilutės skyrius praleido įstatymo nustatytą 3 mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti. Ieškovas prašyme pripažino, jog apie V.M.K. ir S.K. santuokos nutraukimą sužinojo 2005 m. vasario 7 d., gavęs teismo 2005 m. vasario 2 d. nutarties nuorašą, tačiau prašymą dėl proceso atnaujinimo ieškovas teismui pateikė tik 2005 m. gegužės 30 d., t.y. praėjus daugiau nei 3 mėnesiams.

123. Ieškovas surašydamas prašymą dėl proceso atnaujinimo nesilaikė CPK 369 straipsnio reikalavimų. Iš prašymo turinio nėra aišku, kaip turėtų būti sprendžiamas pareiškimas dėl santuokos nutraukimo, jei procesas bus atnaujintas, t.y. ieškovas nenurodė konkretaus prašymo.

134. Pareiškėja teigia, jog pagal sutartį santuokoje įgytas turtas nuosavybės teise atitekęs jai yra įkeistas trečiajam asmeniui V.S. už suteiktą paskolą, tačiau jis, kaip kreditorius, nėra įtrauktas į procesą.

145. Ieškovas VSDFV Šilutės skyrius nėra V.M.K. įmonės kreditorius. Šią aplinkybę patvirtina antstolės A.P. 2005 m. birželio 21 d. raštas Nr.0124/04/0228.

156. Teismas neturėjo teisinio pagrindo priimti naujo sprendimo santuokos nutraukimo byloje.

16Atsiliepimais į atskirąjį skundą likviduojamos dėl bankroto S.K. įmonės administratorė ir VSDFV Šilutės skyrius ginčija atskirojo skundo argumentus, prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. gruodžio 23 d. nutartį nepakeistą.

17Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies

18Bylos duomenimis nustatyta, kad S.K. ir V.M.K., kreipdamiesi į Šilutės raj. apylinkės teismą dėl santuokos nutraukimo sutuoktinių bendru sutikimu ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo, nuslėpė, jog turi kreditorių ir S.K. individualiai įmonei iškelta bankroto byla. Sprendimas dėl santuokos nutraukimo ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių (turto padalinimo) patvirtinimo aiškiai pažeidė S. ir V.M.K. kreditorių interesus, todėl Šilutės raj. apylinkės teismas, po bylos išnagrinėjimo gavęs Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilutės skyriaus pareiškimą, iš kurio paaiškėjo, kad S. ir V.M.K. turi kreditorių ir kad S.K. individualiai įmonei iškelta bankroto byla, turėjo teisinį pagrindą atnaujinti bylos procesą (CPK 366 str. 1 d. 7 p.). Atnaujinus procesą byla nagrinėjama pakartotinai pagal bendrąsias proceso taisykles (CPK 370 str. 4 p.), todėl teismas, vadovaudamasis CPK 540 straipsnio ketvirta dalimi, kuri nurodo, jog, bylos nagrinėjimo metu sutuoktinių ar vieno iš jų kreditoriaus pareiškus reikalavimus, santuokos nutraukimo byla sustabdoma, kol bus išspręsti kreditorių reikalavimai, S. ir V.M.K. santuokos nutraukimo bylą sustabdyti, kol bus išnagrinėta S.K. individualiai įmonei iškelta bankroto byla.

19Šilutės rajono apylinkės teismas, atnaujinęs bylos procesą, bylos nagrinėjimą sustabdė, tačiau nurodė, kad byla sustabdoma CPK 163 straipsnio pirmos dalies 5 punkto pagrindu. Ši proceso norma privalomą sustabdymą numato, kai nagrinėjant bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, paaiškėja, kad jam iškelta bankroto byla. Kadangi CPK 166 straipsnio antra dalis nurodo, kad minėtu pagrindu (CPK 163 str. 1 d. 5 p.) sustabdyta byla perduodama bankroto bylą iškėlusiam teismui, Šilutės raj. apylinkės teismas sustabdytą S.K. ir V.M.K. santuokos nutraukimo bendru sutikimu bylą perdavė S.K. įmonės bankroto bylą nagrinėjančiam Klaipėdos apygardos teismui, o šis gautą bylą prijungė prie bankroto bylos ir priėmė V.M.K. ginčijamą nutartį, kuria panaikino Šilutės raj. apylinkės teismo sprendimo dalį dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties patvirtinimo ir šią S.K. bei V.M.K. pareiškimo dalį atmetė.

20Šilutės rajono apylinkės teismas ir Klaipėdos apygardos teismas, nagrinėdami bylą po proceso atnaujinimo, neįvertino, kad šia byla S. ir V.M.K. siekė nutraukti santuoką ir išspręsti kitus su santuokos nutraukimu susijusius klausimus, tame tarpe pasidalinti santuokinį turtą. Šioje byloje sutuoktiniams ar vienam iš jų kreditoriniai reikalavimai nepareikšti. Todėl prijungti ją prie bankroto bylos nėra teisinio pagrindo.

21Bylos dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu teismingos apylinkės teismui (CPK 538 str. 2 d.). Šiose bylose nutraukiant santuoką privalo būti patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, tai yra privalo būti išspręsti ne tik santuokos nutraukimo, bet ir kiti su santuokos nutraukimu betarpiškai susiję klausimai (CK 3.51, 3.53 str.). Todėl Šilutės raj. apylinkės teismas iš esmės pagrįstai bylą sustabdė, ir, kaip nurodo CPK 540 straipsnio ketvirta dalis, byla turi būti šiame teisme sustabdyta iki bus išspręsti S. ir V.M.K. pareikšti kreditoriniai reikalavimai, nagrinėjami S.K. individualios įmonės bankroto byloje.

22Kolegija, remdamasi tuo, kas pasakyta, bei siekdama bylos proceso ekonomiškumo (CPK 7 str.), priėjo išvados, kad ginčijama Klaipėdos apygardos teismo nutartis neteisėta, todėl naikintina, o byla perduotina Šilutės rajono apylinkės teismui.

23Apeliantė V.M.K. atskirajame skunde tarpe kitų motyvų nurodo, kad VSDFV Šilutės skyrius nesilaikė prašymo atnaujinti procesą reikalavimų, praleido terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, todėl teismas nepagrįstai procesą atnaujino, be to jai apie Klaipėdos apygardos teismo posėdžio laiką nebuvo tinkamai pranešta. Kolegija mano, kad šie atskirojo skundo argumentai nepagrįsti. S. ir V.M.K., kreipdamiesi į teismą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu, privalėjo nurodyti, kad S.K. įmonei iškelta bankroto byla, tačiau šią aplinkybę nuslėpė ir VSDFV Šilutės skyrius bei kiti kreditoriai ženkliai pavėluotai sužinojo apie teismo sprendimą, kuris aiškiai pažeidė jų teises. Pateiktas prašymas dėl proceso atnaujinimo iš esmės atitiko proceso normų reikalavimus ir Šilutės rajono apylinkės teismas pagrįstai prašymą priėmė bei nagrinėjo. Apie Klaipėdos apygardos teismo posėdį, kuriame buvo priimta ginčijama nutartis, bylos dalyviams buvo pranešta viešo paskelbimo būdu, kadangi S. ir V.M. K. byloje nurodytu adresu šaukimai jiems į ankstesnį teismo posėdį nebuvo įteikti, nurodant, jog ten negyvena. Viešas paskelbimas apie teismo posėdį atitiko CPK 130 straipsnio nuostatas. Dėl to minėti atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pripažinti nutartį neteisėta.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

25Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. gruodžio 23 d. nutartį panaikinti ir civilinę bylą pagal pareiškėjų V.M.K. ir S.K. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu perduoti Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Klaipėdos apygardos teismo 2004 m. birželio 8 d. nutartimi atsakovui S.K.... 4. 2004 m. lapkričio 29 d. pareiškėjai V.M.K. ir S.K. kreipėsi į Šilutės... 5. Šilutės rajono apylinkės teismas 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimu... 6. 2005 m. gegužės 30 d. VSDFV Šilutės rajono skyrius kreipėsi į Šilutės... 7. Šilutės rajono apylinkės teismas 2005 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi ieškovo... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. gruodžio 23 d. nutartimi Šilutės rajono... 9. Atskiruoju skundu pareiškėja V.M.K. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2005... 10. 1. Teismas, pranešdamas apie posėdžio vietą ir laiką viešo paskelbimo... 11. 2. Teismas neįvertino, jog ieškovas VSDFV Šilutės skyrius praleido... 12. 3. Ieškovas surašydamas prašymą dėl proceso atnaujinimo nesilaikė CPK 369... 13. 4. Pareiškėja teigia, jog pagal sutartį santuokoje įgytas turtas... 14. 5. Ieškovas VSDFV Šilutės skyrius nėra V.M.K. įmonės kreditorius. Šią... 15. 6. Teismas neturėjo teisinio pagrindo priimti naujo sprendimo santuokos... 16. Atsiliepimais į atskirąjį skundą likviduojamos dėl bankroto S.K. įmonės... 17. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad S.K. ir V.M.K., kreipdamiesi į Šilutės raj.... 19. Šilutės rajono apylinkės teismas, atnaujinęs bylos procesą, bylos... 20. Šilutės rajono apylinkės teismas ir Klaipėdos apygardos teismas,... 21. Bylos dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu teismingos apylinkės teismui... 22. Kolegija, remdamasi tuo, kas pasakyta, bei siekdama bylos proceso ekonomiškumo... 23. Apeliantė V.M.K. atskirajame skunde tarpe kitų motyvų nurodo, kad VSDFV... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 4 punktu,... 25. Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. gruodžio 23 d. nutartį panaikinti ir...