Byla 2S-49-267/2013
Dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų ieškovės J. K. ir atsakovo D. K. atskiruosius skundus dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės J. K. ieškinį atsakovui D. K. dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo.

2Teismas, išnagrinėjęs skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė J. K. pateikė teismui ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, santuokos metu įgyto turto padalijimo, sutuoktinei išlaikymo priteisimo. Kartu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – priteisti iš atsakovo laikiną išlaikymą vaikams G. K. ir D. K. po 1500 Lt (viso 3000 Lt) per mėnesį iki teismo sprendimo priėmimo ir įsiteisėjimo dienos; priteisti iš atsakovo laikiną išlaikymą ieškovei J. K. po 2000 Lt per mėnesį iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; nustatyti laikiną atsakovo bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarką; areštuoti D. K. priklausančias turtines teises – jo turimas UAB „Raštuoti mezginiai“ akcijas, uždraudžiant atsakovui mažinti aukščiau nurodytos įmonės įstatinį kapitalą, disponuoti turimomis akcijomis, t. y. jas parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitu būdu perleisti tretiesiems asmenims bei naudotis neturtinėmis teisėmis balsuojant akcininkų susirinkimuose; uždrausti atsakovui D. K. atlikti bet kokius veiksmus, kurie mažintų aukščiau nurodytos įmonės vertę, t. y. uždrausti įkeisti, dovanoti, parduoti ar kitaip perleisti aukščiau nurodytos įmonės kilnojamus, nekilnojamus daiktus bei pinigines lėšas tretiesiems asmenims, atlikti bet kokius mokėjimus iš aukščiau nurodytos įmonės sąskaitų, paskirti įmonės UAB „Raštuoti mezginiai“ turto administratorių A. Š..

5Atsakovas D. K. su ieškovės prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis nesutiko iš dalies. Nurodė, kad ieškovė šiuo metu turi darbą ir žinodama, kad darbo sutartis su ja bus nutraukta, kito darbo nesiieško, ji yra jauna ir darbinga, neturi sveikatos sutrikimų, todėl prašė ieškovės J. K. prašymo dėl 2000 Lt per mėnesį laikino išlaikymo jai priteisimo netenkinti. Atsakovas prašė ieškovės J. K. prašymų, susijusių su apribojimų UAB „Raštuoti mezginiai“ taikymu, netenkinti, nes akcijos priskirtinos bendrajai jungtinei sutuoktinių nuosavybei, todėl be ieškovės sutikimo atsakovas jomis negali disponuoti. Be to, atsakovas nurodė, kad ieškovės reikalavimai uždrausti atsakovui D. K. atlikti bet kokius veiksmus, kurie mažintų aukščiau nurodytos įmonės vertę yra nepagrįsti ir tai sužlugdytų bendrovės veiklą. Atsakovas nurodė, kad prieštarauja ieškovės prašymui paskirti įmonės UAB „Raštuoti mezginiais“ turto administratorių A. Š., nes tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neproporcingai pažeistų atsakovo bei juridinio asmens teises.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Pirmosios instancijos teismas ieškovės J. K. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino iš dalies – priteisė iš atsakovo nepilnamečių vaikų išlaikymą po 500 Lt per mėnesį, nustatė vaikų laikinąją gyvenamąją vietą su ieškove, taip pat nustatė atsakovo laikiną bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarką. Teismas taip pat areštavo atsakovui priklausančias turtines teises – jo turimas UAB „Raštuoti mezginiai“ akcijas, uždraudžiant atsakovui mažinti nurodytos įmonės įstatinį kapitalą, disponuoti turimomis akcijomis, t. y. jas parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitu būdu perleisti tretiesiems asmenims bei naudotis neturtinėmis teisėmis balsuojant akcininkų susirinkimuose. Taip pat uždrausta atsakovui D. K. įkeisti, dovanoti, parduoti ar kitaip perleisti UAB „Raštuoti mezginiai“ kilnojamus, nekilnojamus daiktus bei pinigines lėšas tretiesiems asmenims.

8Teismas nurodė, kad byloje nebuvo duomenų apie tai, kad ieškovė nutarties priėmimo metu būtų nedarbinga, dėl to nebuvo pagrindo tenkinti jos prašymą dėl laikino išlaikymo ieškovei priteisimo. Pasisakydamas dėl atsakovo turtinių teisių arešto, teismas nurodė, kad atsakovas yra UAB „Raštuoti mezginiai“ vadovas – asmuo, galintis tiesiogiai daryti įtaką bendrovės ūkinei veiklai ir priimamiems sprendimams, nuo kurių tiesiogiai priklauso juridinio asmens turtinė padėtis ir veiklos rodikliai, dėl to areštavo atsakovo turtines bei neturtines teises į įmonės akcijas bei uždraudė atsakovui disponuoti įmonės kilnojamaisiais, nekilnojamaisiais daiktais bei piniginėmis lėšomis, perleidžiant juos tretiesiems asmenims. Dėl įmonės administratoriaus skyrimo teismas nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių duomenų, kad buvo būtinybė taikyti tokią turto apsaugą nuo jo išvaistymo, jokių duomenų apie tai, kad būtų kilusi tokia grėsmė, byloje nebuvo.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus esmė

10Atskiruoju skundu ieškovė prašo priteisti iš atsakovo laikiną išlaikymą ieškovei J. K. po 2000 Lt per mėnesį iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos bei paskirti įmonės UAB „Raštuoti mezginiai“ turto administratorių A. Š..

11Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

121. Ieškovė nurodo, kad teismas, priimdamas nutartį, neatsižvelgė į tai, kad 2012-09-20 pareiškėjai buvo įteiktas įspėjimas dėl darbo sutarties nutraukimo, kuriame nurodyta, kad darbo sutartis su ieškovė bus nutraukta nuo 2012-11-20 dienos. Be to, teismas neįvertino tos aplinkybės, kad atsakovas, būdamas UAB „Raštuoti mezginiai“ vadovu, įspėjimą ieškovei apie atleidimą įteikė po to, kai tarp šalių prasidėjo ginčas dėl skyrybų. Žinodamas, kad darbas yra vienintelis ieškovės pajamų šaltinis, tokiu savo elgesiu bando ieškovei daryti spaudimą dėl prasidėjusios skyrybų nutraukimo bylos.

132. Mano, kad ieškovei nuo 2012-11-20 netekus darbo ir vienintelio pajamų šaltinio, jos, kaip sutuoktinės, interesai civilinės bylos nagrinėjimo metu nebus apsaugoti. Ieškovė augina du mažamečius vaikus, neturi jokio turto, o nuo 2012-11-20 atleidus ją iš darbo neteks ir vienintelio pajamų šaltinio. Esant visų šių aplinkybių visumai pagrįstai galima teigti, kad nėra užtikrinami minimalūs ieškovės poreikiai.

143. Dėl UAB „Raštuoti mezginiai“ turto administratoriaus skyrimo nurodo, kad atsakovas D. K. yra vadovas ir vienintelis UAB „Raštuoti mezginiai“ akcininkas. Prasidėjus teisminiams ginčams tarp ieškovės ir atsakovo, pastarasis nusprendė atleisti įmonei UAB „Raštuoti mezginiai“ priklausiančios kirpyklos, kuri dirba pelningai, darbuotojas ir uždaryti kirpyklą. Tokiu elgesiu atsakovas specialiai mažina įmonės gaunamas pajamas.

154. Be to, iš įmonės UAB „Raštuoti mezginiai“ finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad įmonės pardavimai per metus sudaro beveik 10 mln. litų, tačiau oficialiai yra deklaruojama, jog įmonė veikia nuostolingai. Visos šios aplinkybės rodo, kad atsakovas netinkamai valdo įmonę – mažina jos vertę, tuo pačiu mažindamas ir ieškovei bendrojoje jungtinėje nuosavybėje priklausančią dalį.

16Atskirąjį skundą pateikė ir atsakovas D. K., kuriuo prašo iš dalies pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-10-24 nutartį civilinėje byloje Nr. 2‑7024‑569/2012 – pakeisti nutarties rezoliucinės dalies 7 pastraipą ir ją išdėstyti taip: „areštuoti D. K. priklausančias turtines teises – jo turimas UAB „Raštuoti mezginiai“ akcijas, uždraudžiant atsakovui mažinti aukščiau nurodytos įmonės įstatinį kapitalą keisti bendrovės įstatus, likviduoti, reorganizuoti, pertvarkyti bendrovę, išmokėti dividendus, disponuoti turimomis akcijomis, t.y. jas parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitu būdu perleisti tretiesiems asmenims“ bei panaikinti nutarties rezoliucinės dalies 8 pastraipą „uždrausti atsakovui D. K. įkeisti, dovanoti, parduoti ar kitaip perleisti UAB „Raštuoti mezginiai“ kilnojamus, nekilnojamus daiktus bei pinigines lėšas tretiesiems asmenims“. Atskirąjį skundą atsakovas grindžia tokiais argumentais:

171. Apeliantas nurodo, kad skundžiama nutartimi uždraudus vieninteliam bendrovės akcininkui balsuoti, t. y. priimti bet kokį Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, apribojama galimybė įmonei veikti įstatymų nustatyta tvarka. Tokios situacijos sudarymas iki ginčo išsprendimo tiek atsakovo, tiek jo kontroliuojamo juridinio asmens teises suvaržo labiau negu reikia, o tai neatitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo, proporcingumo bei lygiateisiškumo principų.

182. Taip pat nurodo, kad skundžiamoje nutartyje nustatytas draudimas atsakovui įkeisti, dovanoti, parduoti ar kitaip perleisti UAB „Raštuoti mezginiai“ kilnojamus, nekilnojamus daiktus bei pinigines lėšas tretiesiems asmenims neabejotinai pakenks įmonės ekonominiams rodikliams ir sumažins ne tik akcijų vertę, bet prives įmonę prie bankroto. Vykdydama savo veiklą bendrovė privalo perleisti turimą kilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas tretiesiems asmenims, tačiau šis piniginių lėšų perleidimas nemažina įmonės ar jos akcijų vertės.

19Atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą ieškovė nurodo, kad atsakovas nuolat meluoja ieškovei apie įmonės sudarytus sandorius, bei slepia visas aplinkybes, bando nuslėpti visą šeimos turtą nuo ieškovės, siekdamas išvengti turto dalybų. Dėl to, teismo taikytas areštas ne tik proporcingas atsakovo atžvilgiu, bet ir būtinas, siekiant apsaugoti ieškovės ir jos vaikų interesus. Taip pat pažymi, kad iš dalies sutinka su atsakovo išdėstyta pozicija dėl UAB „Raštuoti mezginiai“ piniginių lėšų arešto, nes toks areštas neproporcingai varžo juridinio asmens kasdienę komercinę veiklą, tačiau, ieškovės nuomone, piniginės lėšos yra areštuotos pagrįstai siekiant apsaugoti ieškovės interesus.

20Atsiliepimu į ieškovės atskirąjį skundą atsakovas su juo nesutinka ir prašo ieškovės atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad ieškovė ne tik gali, bet ir privalo ieškotis sau pragyvenimo šaltinio, ieškovė turi realią galimybę pati save išlaikyti. Taip pat nurodo, kad atsakovas valdo įmonę atsakingai, sąžiningai, atsižvelgiant į juridinio asmens interesus. Nėra jokių duomenų, jog atsakovas ketintų sužlugdyti savo paties verslą, todėl nėra jokio pagrindo įmonei skirti administratorių.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

22Iš bylos dokumentų matyti, kad Šiaulių miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės J. K. ieškinį atsakovui D. K. dėl santuokos nutraukimo dėl atsakovo kaltės, santuokos metu įgyto turto padalijimo ir kitų reikalavimų. Kartu su ieškiniu ieškovė prašė taikyti nagrinėjamu atveju aktualias tokias skirtingų rūšių laikinąsias apsaugos priemones – priteisti iš atsakovo ieškovei laikiną išlaikymą, areštuoti santuokos metu įgytos UAB „Raštuoti mezginiai“ akcijas, tiek turtines, tiek ir neturtines teises į jas, uždrausti atsakovui mažinti įmonės turto vertę bei paskirti įmonės turto administratorių. Pirmos instancijos teismas skundžiama nutartimi prašymą tenkino iš dalies ir taikė tokias laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovui priklausančias UAB „Raštuoti mezginiai“ akcijas, uždraudžiant atsakovui mažinti aukščiau nurodytos įmonės įstatinį kapitalą, disponuoti turimomis akcijomis, t. y. jas parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitu būdu perleisti tretiesiems asmenims bei naudotis neturtinėmis teisėmis balsuojant akcininkų susirinkimuose, taip pat uždrausta atsakovui įkeisti, dovanoti, parduoti ar kitaip perleisti UAB „Raštuoti mezginiai“ kilnojamus, nekilnojamus daiktus bei pinigines lėšas tretiesiems asmenims.

23Apeliacinės instancijos teismo manymu, visų pirma tikslinga pasisakyti dėl ieškovės atskirojo skundo argumentų, susijusių su sutuoktinės laikinojo išlaikymo priteisimu.

24Įstatymų leidėjo CK 3.65 straipsnio 2 dalies 4 punkte, kaip viena iš galimų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių formų, nagrinėjant santuokos nutraukimo bylas, yra numatyta galimybė iš vieno sutuoktinio iki bylos išnagrinėjimo iš esmės priteisti laikiną materialinį išlaikymą kitam sutuoktiniui. Spręsdamas dėl šios laikinosios apsaugos priemonės taikymo būtinumo, teismas pagal analogiją vadovaujasi CK 3.72 straipsniu, kurio 1 dalis teisę į išlaikymą sieja su sutuoktinio turtine padėtimi. CK 3.72 straipsnio 5 dalis įpareigoja teismą atsižvelgti į santuokos trukmę, išlaikymo reikalingumą, abiejų sutuoktinių turtinę padėtį, jų sveikatos būklę, amžių, taip pat į jų darbingumą, nedirbančio sutuoktinio įsidarbinimo galimybes bei kitas svarbias aplinkybes. Ieškovė, prašydama taikyti minėtas laikinąsias apsaugos priemones, privalėjo įrodyti laikino išlaikymo jai priteisimo būtinumą (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju ieškovės vienintelis nurodomas argumentas dėl laikino išlaikymo jai priteisimo buvo darbo netekimas nuo 2012-11-20. Tačiau iš Valstybinio socialinio darudimo fondo valdybos teikiamų duomenų matyti, kad ieškovė nuo 2012-12-03 pradėjo dribti UAB „Lokaja“ ir už 2012 m. gruodžio mėn. jai buvo priskaičiuotas 4108,70 Lt darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) (159 b. l.). Jokių duomenų, kad ieškovės gaunamos lėšos neužtikrintų jos būtinų poreikių į bylą nepateikta, todėl teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis skundžiamoje dalyje dėl laikinojo išlaikymo ieškovei priteisimo yra visiškai pagrįsta bei teisėta, o ieškovės atskirojo skundo argumentai dėl šios nutarties dalies atmestini kaip nepagrįsti.

25Šeimos bylose laikinosios apsaugos priemonės taikomos siekiant apsaugoti turtinius ar asmeninius neturtinius nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio interesus, t. y. tuomet, kai egzistuoja tam tikros aplinkybės, įrodančios, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali nukentėti turtinės ar asmeninės neturtinės vaikų ar vieno sutuoktinio teisės. CK 3.122 str. nurodyta, kad vieno sutuoktinio arba sutuoktinių kreditorių prašymu teismas gali areštuoti turtą, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, ar skirti turto administratorių, jeigu tai būtina sutuoktinių teisėms į bendrą turtą arba kreditorių teisėms apsaugoti. Šios priemonės netaikomos, jeigu kitas sutuoktinis pateikia adekvatų sutuoktinio, kuris prašo taikyti turto areštą ar skirti turto administratorių, arba kreditorių reikalavimų užtikrinimą. Dėl šių priežasčių, atsižvelgiant į priešingus šalių interesus ir siekiant apsaugoti sutuoktinių teises į bendrą turtą, apeliacinės instancijos teismas laiko, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo skundžiama nutartimi iš dalies pagrįstai tenkintas prašymas dėl UAB „Raštuoti mezginiai“ akcijų arešto.

26Vis dėlto, vienas iš esminių principų, kuriais teismas turi vadovautis parinkdamas ir skirdamas laikinąsias apsaugos priemones yra ekonomiškumo principas. Jis iš esmės reiškia draudimą bet kuriomis, tiek turtinio, tiek neturtinio pobūdžio laikinosiomis apsaugos priemonėmis taikyti didesnius suvaržymus, nei absoliučiai būtina siekiant užtikrinti būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Taigi teismo pareiga parinkti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios, užtikrindamos teismo sprendimo įvykdymą, kuo mažiau suvaržytų atsakovo interesus. Teismas turėtų atsižvelgti į galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų atsakovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas. Apeliacinės instancijos teismo manymu, turtinių teisių į UAB „Raštuoti mezginiai“ akcijas areštas, t. y. uždraudimas atsakovui mažinti aukščiau nurodytos įmonės įstatinį kapitalą, disponuoti turimomis akcijomis, t. y. jas parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitu būdu perleisti tretiesiems asmenims, yra pakankama laikinosios apsaugos priemonė, siekiant apsaugoti tiek UAB „Raštuoti mezginiai“ akcijų, tiek turto vertę. Nagrinėjamu atveju uždraudimas atsakovui, kaip vieninteliam įmonės akcininkui, naudotis neturtinėmis teisėmis balsuojant akcininkų susirinkimuose, apeliacinės instancijos teismo manymu, nepagrįstai trukdytų normaliai ūkio subjekto kasdienei veiklai, todėl tai laikytina neproporcinga, neekonomiška ir nagrinėjamu atveju nebūtina laikinąja apsaugos priemone. Dėl šios priežasties, atsakovo atskirojo skundo argumentai šioje dalyje tenkintini ir pirmosios instancijos teismo nutartis keistina.

27Atskiruoju skundu atsakovas taip pat prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties rezoliucinės dalies 8 pastraipą, kuria nutarta uždrausti atsakovui D. K. įkeisti, dovanoti, parduoti ar kitaip perleisti UAB „Raštuoti mezginiai“ kilnojamus, nekilnojamus daiktus bei pinigines lėšas tretiesiems asmenims. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012-12-05 nutartimi atsakovui išaiškino, kad 2012-10-24 nutartimi iš UAB „Raštuoti mezginiai“ sąskaitų nėra uždrausta vykdyti mokėjimus bei daryti išmokas, susijusias su verslo ir darbo santykiais, vykdyti atsiskaitymus su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir Valstybine mokesčių inspekcija, taip pat nedraudžiama mokėti mokesčių, atsiskaityti su komunalinių paslaugų bei gamyboje reikalingos produkcijos tiekėjais, bendrovei nedraudžiama toliau vykdyti gamybą iš užsakovų nuosavybėn gauti žaliavas (verpalus). Kadangi teismas laikė, kad draudimas realizuoti pagamintą produkciją stabdo įmonės veiklą, prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones tenkintino iš dalies ir leido atlygintinai realizuoti įmonės pagamintą produkciją. Šią nutartį leista vykdyti skubiai, nutartis nebuvo apskųsta ir šiuo metu jau yra įsiteisėjusi. Dėl šios priežasties laikytina, kad atsakovo atskirojo skundo argumentai dėl UAB „Raštuoti mezginiai“ kilnojamųjų, nekilnojamųjų daiktų bei piniginių lėšų arešto iš esmės patenkinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-12-05 nutartimi, todėl apeliacinės instancijos teismas jų nenagrinėja.

28Nagrinėjant ieškovės atskirojo skundo argumentus dėl būtinybės skirti UAB „Raštuoti mezginiai“ turto administratorių, pažymėtina, kad CPK 145 str. 1 d. 5 p. numatyta laikinoji apsaugos priemonė – atsakovo turto administratoriaus paskyrimas teismų praktikoje vertinama kaip išimtinė. Iš prašymo skirti turto administratorių ir atskirojo skundo motyvų konstatuotina, kad ieškovė neįrodė, jog nagrinėjamoje byloje ši laikinoji apsaugos priemonė būtų būtina. Ieškovės argumentus, kad atsakovas mažina bendrovės vertę, nutraukdamas pelningai veikiančios kirpyklos veiklą, paneigia atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai apie grožio salono Rashell nuostolingą veiklą (150 b. l.). Prašydama paskirti UAB „Raštuoti mezginiai“ turto administratorių, ieškovė nepateikė įrodymų bei nenurodė konkrečių aplinkybių, kad atsakovas D. K. veikia priešingai sutuoktiniams bendros nuosavybės teise priklausančios įmonės interesais. Taip pat pažymėtina, kad atsakovui priklausančių turtinių teisių į UAB „Raštuoti mezginiai“ akcijas areštu, minėtos įmonės turto areštu iš esmės uždraudžiama atlikti bet kokius tolesnius veiksmus, susijusius su UAB „Raštuoti mezginiai“ nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamuoju ir/ar kilnojamuoju turtu ir piniginėmis lėšomis. Teismo manymu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo taikytas areštas yra pakankamas ieškovės interesų užtikrinimui, todėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas (įmonės turto administratoriaus paskyrimas) neatitiktų ekonomiškumo principo. Dėl to ieškovės atskirojo skundo argumentai šioje dalyje atmestini kaip nepagrįsti, o pirmosios instancijos teismo nutartis šioje dalyje paliktina nepakeista.

29Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas iš dalies netinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo principus, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-10-24 nutarties dalis, kuria uždrausta atsakovui naudotis UAB „Raštuoti mezginiai“ neturtinėmis teisėmis balsuojant akcininkų susirinkimuose, pakeistina (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teismas

Nutarė

31Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartį pakeisti.

32Nutarties rezoliucinę dalį dėl atsakovui D. K. priklausančių UAB „Raštuoti mezginiai“ akcijų arešto išdėstyti taip:

33„Areštuoti atsakovui D. K. priklausančias turtines teises – jo turimas UAB „Raštuoti mezginiai“ akcijas, uždraudžiant atsakovui mažinti aukščiau nurodytos įmonės įstatinį kapitalą, disponuoti turimomis akcijomis, t. y. jas parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitu būdu perleisti tretiesiems asmenims“.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teismas, išnagrinėjęs skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė J. K. pateikė teismui ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl... 5. Atsakovas D. K. su ieškovės prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Pirmosios instancijos teismas ieškovės J. K. prašymą dėl laikinųjų... 8. Teismas nurodė, kad byloje nebuvo duomenų apie tai, kad ieškovė nutarties... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus esmė... 10. Atskiruoju skundu ieškovė prašo priteisti iš atsakovo laikiną išlaikymą... 11. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 12. 1. Ieškovė nurodo, kad teismas, priimdamas nutartį, neatsižvelgė į tai,... 13. 2. Mano, kad ieškovei nuo 2012-11-20 netekus darbo ir vienintelio pajamų... 14. 3. Dėl UAB „Raštuoti mezginiai“ turto administratoriaus skyrimo nurodo,... 15. 4. Be to, iš įmonės UAB „Raštuoti mezginiai“ finansinės atskaitomybės... 16. Atskirąjį skundą pateikė ir atsakovas D. K., kuriuo prašo iš dalies... 17. 1. Apeliantas nurodo, kad skundžiama nutartimi uždraudus vieninteliam... 18. 2. Taip pat nurodo, kad skundžiamoje nutartyje nustatytas draudimas atsakovui... 19. Atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą ieškovė nurodo, kad atsakovas... 20. Atsiliepimu į ieškovės atskirąjį skundą atsakovas su juo nesutinka ir... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 22. Iš bylos dokumentų matyti, kad Šiaulių miesto apylinkės teisme yra... 23. Apeliacinės instancijos teismo manymu, visų pirma tikslinga pasisakyti dėl... 24. Įstatymų leidėjo CK 3.65 straipsnio 2 dalies 4 punkte, kaip viena iš... 25. Šeimos bylose laikinosios apsaugos priemonės taikomos siekiant apsaugoti... 26. Vis dėlto, vienas iš esminių principų, kuriais teismas turi vadovautis... 27. Atskiruoju skundu atsakovas taip pat prašo panaikinti pirmosios instancijos... 28. Nagrinėjant ieškovės atskirojo skundo argumentus dėl būtinybės skirti UAB... 29. Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 31. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartį pakeisti.... 32. Nutarties rezoliucinę dalį dėl atsakovui D. K. priklausančių UAB... 33. „Areštuoti atsakovui D. K. priklausančias turtines teises – jo turimas...