Byla 2-2751-772/2014
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2neatvykus ieškovo atstovei ir atsakovui, gauti prašymai bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant,

3viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „BA GROUP“ ieškinį atsakovui R. J. dėl skolos priteisimo.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Ieškovas UAB „BA GROUP“ prašė priteisti iš atsakovo 547,25 Lt skolą, 437,80 Lt delspinigius, 200 Lt baudą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 54,00 Lt žyminio mokesčio. Ieškovas prašė, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Taip pat ieškovas prašė teismo bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant.

6Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su pirminiu kreditoriumi „Alfa-Omega Money Services Group s.r.o“ buvo sudaręs vartojimo kredito sutartį ir paėmęs kreditą. Teigė, kad nesutinka su ieškovo pareikštu ieškiniu, konkrečiai su ieškovo prašoma priteisti netesybų: delspinigių ir baudos suma, nurodė, kad netesybų suma jam, kaip vartotojui, palyginti su paskolos suma yra neproporcingai didelė, be to ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų ieškovo nurodytų netesybų sumą, prašė taikyti 6 mėnesių senaties terminą dėl netesybų ir mažinti pačią delspinigių sumą. Atsakovas prašė teismo bylą prašo nagrinėti jam nedalyvaujant, o iš ieškovo priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš teismui pateiktos šalių 2012-04-24 sudarytos sutarties seka, kad jų ginčui turėtų būti taikomą Čekijos Respublikos (ČR) teisė (sutarties 1.3p.). Tačiau ginčo atveju teismas laiko būtinu remtis ne tik 1980 metų birželio 19 d. Romos konvencija dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės, kurią pasirašė valstybės – Europos Sąjungos narės, įskaitant ir Čekijos Respubliką, bet ir LR CK 1. 39 str. Šio straipsnio 2d. yra numatyta išlyga, leidžianti teismui ex officio netaikyti šalių pasirinktos teisės. Todėl atsižvelgiant į tai, jog šalys vartojimo sutartį sudarė atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje pagal ieškovo specialią oferta (reklamą) Lietuvoje, jos aiškinimui ir šalių santykiams taikytinos LR CK nuostatos, o ne ČR teisė. Tokią teismo išvada remiasi ir Romos konvencijos 5 str. nuostata. Tam įtakos turi ir tarptautinėje privatinėje teisėje galiojanti vadinamoji depecage situacija, kai atskiroms sutarties dalims bus taikoma dviejų ar daugiau valstybių teisė. Be to pradiniam ir naujajam kreditoriui 2013-10-31 sudarant Reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartį, jos šalys nurodė, kad kilus ginčui bus remiamasi LR įstatymais, kas tuo pačiu leidžia teismui daryti išvadą, kad šalys pripažįsta ir LR teisės aktų taikymą (minėtos sutarties 4.2. ir 4.3 p.).

9Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2012 m. balandžio mėn. 24 d. atsakovas R. J. ir pradinis Kreditorius ,,Alfa-Omega Money Services Group s.r.o.“ sudarė vartojimo kredito sutartį, kurios bendrųjų sąlygų kodas 0B50 EA40 4888 32AE CD67 1593 FBAA 4EC5. Pagal minėtą sutartį P. K. ,,Alfa-Omega Money Services Group s.r.o.“ 2012 m. rugpjūčio 10 d. suteikė atsakovui R. J. kreditą, pavesdamas į jo asmeninę sąskaitą 500,00 Lt kredito sumą. Atsakovas įsipareigojo ieškovui grąžinti 500,00 Lt kreditą, bei 47,25 Lt kredito mokestį. Sutartyje numatyta, kad laiku neįvykdžius prisiimtų įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį, kredito gavėjas privalo mokėti kredito davėjui 2 procentų dydžio delspinigius nuo laikų negrąžintos sumos (sutarties 9.1.p.), už kiekvieną pavėluotą dieną bei praleidus 30 (trisdešimt) dienų terminą sumokėti Pradiniam Kreditoriui „Alfa-Omega Money Services Group s.r.o.“ 200,00 Lt dydžio baudą (sutarties 9.2.p.). Atsakovas sumokėjo ieškovui 156,70 Lt įmoką, todėl kredito grąžinimo terminas buvo pratęstas 30 dienų, tačiau jau nuo 2012 m. lapkričio 8 d. atsakovas įmokų nebemokėjo.

10Pradinis kreditorius ,,Alfa-Omega Money Services Group s.r.o.“ 2013-10-31 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2013-10-31 perleido atsakovo skolą ieškovui (naujajam kreditoriui).

11Atsakovui 2013 m. lapkričio 4 d. buvo išsiųsti el. paštu pranešimai apie reikalavimo teisės perleidimą ieškovui UAB ,,BA GROUP“. Į pranešimus atsakovas nereagavo ir kredito negrąžino.

12Atsakovas patvirtina, kad daugiau įmokų nemokėjo, nes mano, kad buvo pažeistos jo, kaip vartotojo teisės.

13Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.870 str., paskolos sutartimi viena šalis perduoda kitos šalies nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, Civilinio kodekso 6.200 str., 6.205 str., 6.873 str. 1 d. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (LR CK 6.123 str.), todėl pirmiausia, iš atsakovo ieškovui priteistina 547,25 Lt skola, kadangi dėl šios sumos skolininkas prieštaravimo nereiškė.

14Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73 str., teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, apskaičiuota delspinigių suma truputį mažesnė negu pagrindinė skola, atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, yra nepagrįstai dideli. Paskolos sutartis, kurios pagrindu kyla atsakovo atsakomybė, sudaryta prisijungimo būdu, t. y. pagal ieškovo parengtas standartines sąlygas, ieškovas kaip finansine veikla besiverčiantis juridinis asmuo, turintis patirtį verslo bei derybų srityje, sudarant paskolos sutartį, turėjo aiškų pranašumą prieš atsakovą, sutartimi kreditas buvo suteiktas fiziniam asmeniui, todėl ši sutartis vertintina kaip vartojimo sutartis. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui.

15Šalių nustatyta delspinigių dydžio suma po 2 procentus už kiekvieną pradelstą dieną prilygsta 730 procentų dydžio metinėms palūkanoms, kai tuo tarpu įstatymas minimaliais kreditoriaus nuostoliais pripažįsta penkių procentų dydžio metines palūkanas, tarp šalių nesant atskiro susitarimo dėl palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d., 6.261 str.). Atsižvelgtina į tai, kad nors kreditas negrąžintas ilgą laiką, tuo tarpu pagrindinė skola yra tik 547,00 Lt. Tokio dydžio delspinigiai atsižvelgiant į formuojamą Lietuvos praktiką dėl netesybų dydžių, lyginant su suteiktos ir negrąžintos paskolos suma yra akivaizdžiai per dideli, neprotingi, prieštaraujantys civiliniame kodekse įtvirtintai netesybų sampratai, o reikalavimas atlyginti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas, todėl teismas delspinigių dydį mažina iki 0,2 procento delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, delspinigius paskaičiuojant už 6 mėn. laikotarpį, t.y. iki 197,01 Lt, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys atsakovui tenkintinas iš dalies, o delspinigių suma mažintina iki 197,01 Lt. Taip pat atsižvelgiant į aukščiau paminėtą ieškovo reikalaujama 200 Lt baudos suma, irgi mažintina per pusę ir jam priteistina tik 100 Lt, o kitoje dalyje šis reikalavimas irgi atmestinas.

16Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 d. 1 d., atsakovas privalo ieškovui mokėti 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-12-23) iki teismo sprendimo įvykdymo.

17Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, tačiau minimalus žyminis mokestis yra 54,00 Lt, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 54,00 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos CPK 80 str., 88 str., 93 str. 1 d.).

18Sprendimui įsiteisėjus panaikintina byloje 2014-02-13 priimta teismo nutartis dėl vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0069/14/00112 sustabdymo.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

20Ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.

211. Priteisti ieškovui UAB „BA GROUP“, (į.k. 302739555), iš atsakovo R. J., (a.k. ( - ) 547,25 Lt (penkis šimtus keturiasdešimt septynis litus 25 centus) skolos, 197,01 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt septynis litus 01 centą) delspinigių, 100,00 Lt (vieną šimtą litų) baudos ir 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 844,26 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-12-23) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas: 54,00 (penkiasdešimt keturių litų) žyminį mokestį.

222. Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atsakovui atmesti.

233. Teismo sprendimui įsiteisėjus panaikinti byloje 2014-02-13 priimta teismo nutartį dėl vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0069/14/00112 dėl skolos iš skolininko R. J. išieškojimo sustabdymo.

24Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. neatvykus ieškovo atstovei ir atsakovui, gauti prašymai bylą nagrinėti... 3. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Ieškovas UAB „BA GROUP“ prašė priteisti iš atsakovo 547,25 Lt skolą,... 6. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su pirminiu... 7. Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš teismui pateiktos šalių 2012-04-24 sudarytos sutarties seka, kad jų... 9. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2012 m. balandžio mėn. 24 d.... 10. Pradinis kreditorius ,,Alfa-Omega Money Services Group s.r.o.“ 2013-10-31... 11. Atsakovui 2013 m. lapkričio 4 d. buvo išsiųsti el. paštu pranešimai apie... 12. Atsakovas patvirtina, kad daugiau įmokų nemokėjo, nes mano, kad buvo... 13. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.870 str., paskolos sutartimi... 14. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73... 15. Šalių nustatyta delspinigių dydžio suma po 2 procentus už kiekvieną... 16. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 d. 1 d.,... 17. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, tačiau minimalus žyminis mokestis... 18. Sprendimui įsiteisėjus panaikintina byloje 2014-02-13 priimta teismo nutartis... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 270... 20. Ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. 1. Priteisti ieškovui UAB „BA GROUP“, (į.k. 302739555), iš atsakovo R.... 22. 2. Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atsakovui atmesti.... 23. 3. Teismo sprendimui įsiteisėjus panaikinti byloje 2014-02-13 priimta teismo... 24. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...