Byla I-762-57/2008
Dėl 2008-10-27 sprendimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Irena Stulpinienė rašytinio proceso tvarka, susipažinusi su pareiškėjo UAB ,,Karolinos turas“ skundu atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB ,,Plienas“ ir G.B. dėl 2008-10-27 sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjas kreipiasi į teismą skundu prašydamas panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2008-10-27 sprendimą Nr. 2-3556-(2.20 ),, Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“, nurodė, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracijos sprendimas įpareigojantis pareiškėją, vadovaujantis LR Statybos įstatymo 28 str. 2 d. 1 p.likviduoti savavališkos statybos padarinius, fiksuotus 2004-04-05 statinio statybos sustabdymo akte, surašytame UAB ,,Plienas“ gamybos direktoriui K.G., yra priimtas pažeidžiant šio įstatymo nuostatas, t.y. ne statybos užsakovo atžvilgiu, todėl naikintinas.

3Skundą atsisakytina priimti ( ABTĮ 37 straipsnio 2 d. 2 p.). Kaip matyti iš skundo motyvų ginčas yra kilęs ir susijęs su savininko teisėmis bei neteisėtos statybos civilinėmis teisinėmis pasekmėmis ( CK 4.103 str. ). Reikalavimas išardyti statinio pamatus, nors ir priimtas viešojo administravimo subjekto, tačiau yra priimtas ne viešojo administravimo srityje, o įgyvendinant teisės normų priskirtas funkcijas civilinių teisinių santykių srityje, todėl ginčas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Specialioji teisėjų kolegija dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti dėl įpareigojimo nugriauti statinį rūšinio teismingumo klausimą 2008-05-06 nutartyje yra nurodžiusi, kad dėl ginčų, kai yra skundžiamas apskrities viršininko administracijos sprendimas, priimtas įgyvendinant Statybos įstatymo 27 ir 28 straipsniuose nustatytas funkcijas, susijusias su statybos taisyklių pažeidimais, savavališkos statybos padarinių šalinimu yra civilinio pobūdžio įpareigojimas, tiesiogiai įtakojantis galimai savavališkai pastatyto statinio savininko nuosavybės teises ( CK 4.103 str., Statybos įstatymo 27, 28 str., str.).Kadangi tarp šalių kilęs ginčas yra susijęs su statinio statybos taisyklių pažeidimais, kurių pasekmes numato CK 4.103 str. ir pagal keliamo reikalavimo pobūdį yra susijęs su civiliniais teisiniais santykiais, todėl nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.

4Dėl išdėstytų aplinkybių atsisakytina priimti pareiškėjo skundą, kaip nepriskirtiną šiam teismui. Siūlytina pareiškėjui dėl ginčo išsprendimo su ieškiniu kreiptis į Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

5Vadovaudamasi LR ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p., 105-106 straipsniais,

Nutarė

6atsisakyti priimti pareiškėjo UAB ,,Karolinos turas“ skundą kaip neteismingą šiam teismui.

7Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

8Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai