Byla 2S-782-260/2010

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimondo Buzelio, kolegijos teisėjų: Aušros Baubienės ir Birutės Bobrel, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės S. V. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-0783-54/2010 pagal ieškovo G. V. ieškinį atsakovei S. V., institucijai duodančiai išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl tėvystės nuginčijimo, kuria civilinė byla sustabdyta paskyrus DNR ekspertizę, ir

Nustatė

3Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. sausio 26 d. nutartimi patenkino ieškovo G. V. prašymą dėl pakartotinės DNR ekspertizės skyrimo civilinėje byloje pagal ieškovo G. V. ieškinį atsakovei S. V., institucijai duodančiai išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl tėvystės nuginčijimo. Teismas nurodė, kad kilus ginčui tarp šalių dėl ekspertizės atlikimo tikslumo, tikslinga teismo nutartimi paskirti DNR ekspertizę tikslu nustatyti ar nuginčyti tėvystę (CPK 212 str., 213 str.).

4Atskiruoju skundu (b.l. 40-42) atsakovė S. V. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 26 d. nutarties dalį dėl civilinės bylos sustabdymo. Atsakovė nesutinka su Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 26 d. nutartimi dalyje dėl bylos sustabdymo dėl sekančių argumentų:

51. Bylos sustabdymas, kai teismas paskiria ekspertizę, priskirtinas fakultatyviniam bylos sustabdymui, nes įstatymas ne įpareigoja, o suteikia teismui teisę sustabdyti bylą tiek paties teismo, tiek ir dalyvaujančių byloje asmenų iniciatyva (CPK 164 str. 2 p.).

62. Nei ieškovo G. V. pareikštame ieškinyje, nei parengiamajame teismo posėdyje nebuvo išreikštas teismui prašymas paskyrus teismo ekspertizę sustabdyti bylą. 2010 m. sausio 26 d. nutartimi teismas bylą sustabdė savo iniciatyva.

73. Teismas be pagrindo sustabdė bylos nagrinėjimą, pažeisdamas CPK nustatytas teisės normas dėl bylos sustabdymo, pažeidė CPK numatytus civilinio proceso tikslus, bei nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotu precedentu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog be pagrindo sustabdžius bylos nagrinėjimą yra vilkinamas procesinių veiksmų atlikimas, gali būti pažeidžiami kitų byloje dalyvaujančių asmenų interesai, paneigiami civilinio proceso tikslai (CPK 2 str.). Dėl to teismas, spręsdamas bylos fakultatyvaus sustabdymo klausimą, net formaliai esant įstatyme numatytam bylos sustabdymo pagrindui, privalo šį klausimą spręsti atsižvelgdamas į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-94/2005).

84. 2010 m. sausio 26 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartis dalyje dėl bylos sustabdymo yra visiškai nemotyvuota. Tik nutarties rezoliucinėje dalyje nurodoma, jog teismas nutaria civilinę bylą sustabdyti.

95. Šioje byloje teismas, dar pasirengimo civilinės bylos stadijoje, neišsiaiškinęs ekspertizės atlikimo aplinkybių ir nemotyvavęs bylos sustabdymo pagrindo, pripažino būtinu sustabdyti bylos nagrinėjimą. Teismas neatsižvelgė į tai, kad pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje egzistuoja galimybė atlikti eilę procesinių veiksmų, kurie leistų tinkamai pasirengti išnagrinėti bylą teismo posėdyje (CPK 228 str. 1 d., 230 str. 1 d.), o sustabdžius bylos nagrinėjimą, jokie procesiniai veiksmai joje negali būti atliekami (CPK 166 str. 3 d.). Dėl tokių teismo veiksmų neabejotinai pailgėja bylos nagrinėjimo laikas, paneigiami civilinio proceso tikslai (CPK 2 str.).

10Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l. 48-49) ieškovas G. V. prašo atskirąjį skundą atmesti, palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 26 d. nutartį nepakeistą. Mano, kad atsakovės atskirasis skundas yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl atmestinas.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d. ). Absoliučių Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 26 d. nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė ( CPK 329 str. 2, 3 d. ). Teisėjų kolegija sprendžia, jog Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 26 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl paliktina galioti nepakeista.

13Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais atskirojo skundo argumentus, jog pirmosios instancijos teismas be pagrindo sustabdė bylos nagrinėjimą, pažeisdamas CPK nustatytas teisės normas dėl bylos sustabdymo, pažeidė CPK numatytus civilinio proceso tikslus, bei nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotu precedentu.

14Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui. CPK 164 straipsnis ne įpareigoja, o tik suteikia teisę sustabdyti bylą. Spręsdamas dėl fakultatyviojo bylos sustabdymo, teismas turi svarstyti, ar tam tikros aplinkybės, sudarančios įstatymo numatytą bylos sustabdymo pagrindą, netrukdo teismui visapusiškai ir teisingai nustatyti esmines bylos aplinkybes, tikruosius šalių tarpusavio santykius, ar nekliudo šalims naudotis procesinėmis teisėmis, t.y. ar netrukdo nagrinėti bylą iš esmės ir ją tinkamai išspręsti. Teismas ekspertizę gali skirti ir bylą sustabdyti esant pagrindui ar tiesiogiai numatant įstatymui rengdamasis ją nagrinėti teismo posėdyje ir kitais atvejais, kai nepaskyrus ekspertizės bylos negalima išnagrinėti (CPK 164 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

15CK 3.148 straipsnio 1 dalyje nurodyti teisiniai pagrindai, kuriais remiantis nustatoma tėvystė. Pirmasis pagrindas - moksliniai įrodymai, t.y. kilus ginčui dėl tėvystės, bylose būtina skirti medicinines ekspertizes, kurių išvados yra patikimiausias pagrindas nustatyti vaiko kilmę iš tėvo. Privalomas ekspertizės skyrimas atitinka ir Europos Tarybos konvencijos dėl nesantuokinių vaikų teisinio statuso 5 straipsnio nuostatą. Be šio, galimi ir kiti įrodymai, surinkti ir pateikti CPK nustatyta tvarka. Visus tėvystės nustatymo pagrindus teismas turi patikrinti ir įvertinti siekdamas nustatyti tikrąją, biologinę vaiko kilmę iš tėvo. 2010 m. sausio 26 d. parengiamajame teismo posėdyje ieškovas prašė skirti pakartotinę DNR ekspertizę, sutiko ją apmokėti (b.l. 32). Atsakovė dėl pakartotinės ekspertizės atlikimo nesutiko. Kolegijos nuomone, teismas, siekdamas teisingai nustatyti esmines bylos aplinkybes ir atsižvelgdamas į ieškovo prašymą, turėjo teisinį pagrindą byloje skirti genominę ekspertizę ir bylą sustabdyti iki bus atlikta ekspertizė, kadangi tik atlikus mokslinius tyrimus galimas tolimesnis bylos aplinkybių ištyrimas.

16Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2010 m. sausio 26 d. nutartis, kuria sustabdytas civilinės bylos Nr.2-783-54/2010 nagrinėjimas, yra pagrįsta ir teisėta, todėl atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo jos naikinti.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18atskirąjį skundą atmesti.

19Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai