Byla 2S-1593-345/2015
Dėl nuostolių ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo COTECHNOLOGY B.V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Magneta LT“ ieškinį atsakovui MAR-TRANS CZESLAW KUCHAREWICZ dėl nuostolių ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Magneta LT“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo MAR-TRANS CZESLAW KUCHAREWICZ jo naudai skolą – 125 317,89 Lt, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4COTECHNOLOGY B.V. pateikė teismui prašymą, kuriuo jis prašė pakeisti UAB „Magneta LT“ jo teisių perėmėju COTECHNOLOGY B.V. reikalavimo dalyje dėl 32 451,98 Eur priteisimo iš atsakovo MAR-TRANS CZESLAW KUCHAREWICZ. Prašyme COTECHNOLOGY B.V. nurodė, kad 2013 m. birželio 12 d. UAB „Magneta LT“ ir COTECHNOLOGY B.V. sudarė sutartį, kuria COTECHNOLOGY B.V. perleido UAB „Magneta LT“ savo reikalavimą į MAR-TRANS CZESLAW KUCHAREWICZ dėl 32 451,98 EUR dydžio žalos kompensavimo. Pažymėjo, kad ši žala atsirado atsakovui MAR-TRANS CZESLAW KUCHAREWICZ vykdant UAB „Magneta LT“ 2012 m. rugsėjo 13 d. užsakymą Nr. M-098/37/12, pateiktą COTECHNOLOGY B.V. 2012 m. rugsėjo 13 d. užsakymo dėl šaldytų konditerinių gaminių pervežimo iš Barselonos gavėjui OOO „Evropeiskie Tradicii Vypechki“ į Maskvą pagrindu. UAB „Magneta LT“ 2013 m. birželio 12 d. Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė ieškinį atsakovui dėl 125 317,89 Lt (36 294,57 EUR) žalos atlyginimo. 2015 m. sausio 12 d. UAB „Magneta LT“ ir COTECHNOLOGY B.V. sudarė sutartį, kuria COTECHNOLOGY B.V. atpirko iš UAB „Magneta LT“ savo reikalavimą į atsakovą MAR-TRANS CZESLAW KUCHAREWICZ dėl 32 451,98 EUR dydžio žalos kompensavimo. Šios sutarties 6 punkte šalys susitarė, kad COTECHNOLOGY B.V. pateiks teismui prašymą dėl procesinių ieškovo teisių perėmimo civilinėje byloje Nr. 2-1040-819/2015.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. balandžio 28 d. nutartimi atmetė COTECHNOLOGY B.V. prašymą pakeisti ieškovą UAB „Magneta LT“ jo materialinių ir procesinių teisių perėmėju COTECHNOLOGY B.V.; įtraukė į bylą COTECHNOLOGY B.V. trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Teismas, įvertinęs ieškovo UAB „Magneta LT“ šioje byloje pareikštą ieškinį, jo pagrindą ir dalyką nesutiko su COTECHNOLOGY B.V. argumentu, kad šioje byloje dėl 2015 m. sausio 12 d. sudarytos sutarties yra pagrindas ieškovą UAB „Magneta LT“ keisti COTECHNOLOGY B.V., įvykus materialinių ir procesinių teisių perėmimui. Teismas pažymėjo, kad ieškovas UAB „Magneta LT“ šį ieškinį kildino ne iš 2013 m. birželio 12 d. UAB „Magneta LT“ ir COTECHNOLOGY B.V. pasirašytos sutarties dėl reikalavimo teisės perleidimo, o iš UAB „Magneta LT“ ir MAR-TRANS CZESLAW KUCHAREWICZ 2012 m. rugsėjo 13 d. sudarytos vežimo sutarties Nr. M-098/37/12, ieškinį motyvuodamas turima regreso teise į faktinį vežėją. Šioje byloje pareikštu ieškiniu reikalavimus atsakovui ieškovas reiškė ne kaip reikalavimo teisę į atsakovą dėl žalos atlyginimo iš krovinio siuntėjo perėmęs asmuo, o kaip vienas iš vežimo santykių dalyvių – susitariantysis vežėjas, turintis atskirą reikalavimo teisę į atsakovą dėl žalos atlyginimo, atsirandančią vežimo sutarties su atsakovu – 2012 m. rugsėjo 13 d. užsakymo Nr. M-098/37/12 ir regreso teisės pagrindu. Teismas sprendė, kad 2015 m. sausio 12 d. COTECHNOLOGY B.V. ir UAB „Magneta LT“ pasirašius prie prašymo pridėtą sutartį, ieškovo padėtis nepasikeitė – jis savo kaip susitariančio vežėjo materialinių teisių ir pareigų niekam neperleido. Šia sutartimi šalys tik išsprendė reikalavimo perėjimo/neperėjimo klausimą tarp šalių regreso pagrindu. Teismas nurodė, kad ieškovui UAB „Magneta LT“ reiškiant ieškinį tuo pagrindu, kad jis yra perėmęs reikalavimo teisę iš COTECHNOLOGY B.V. 2013 m. birželio 12 d. sutartimi, toks ieškinys negalėtų būti nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisme, nes tokio ieškinio teismingumas būtų nustatomas ne pagal atsakovo ir ieškovo sudarytą vežimo sutartį – 2012 m. rugsėjo13 d. užsakymą Nr. M-098/37/12 ir joje sulygtą sutartinį teismingumą, o pagal atsakovo buveinę, esančią Lenkijoje.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

6Atskiruoju skundu pareiškėjas COTECHNOLOGY B.V. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovą UAB „MAGNETA LT“ pakeisti jo teisių perėmėju COTECHNOLOGY B.V. reikalavimo dalyje dėl 32 451,98 EUR priteisimo iš atsakovo MAR-TRANS CZESLAW KUCHAREWICZ žalai kompensuoti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

71) Trečiasis asmuo nesutinka su teismo teiginiu, kad ieškinio reikalavimus ieškovas atsakovui kildino ne iš 2013 m. birželio 12 d. sutarties, o iš ieškovo ir atsakovo 2012 m. rugsėjo 13 d. sudarytos vežimo sutarties Nr. M-098/37/12. Ieškovas ieškinyje neteigė ir nepateikė teismui kartu su ieškiniu ar pasirengimo bylai nagrinėti metu teismui jokių įrodymų, patvirtinančių, kad yra pats atlyginęs COTECHNOLOGY B.V. šio patirtą žalą dėl netinkamo 2012 m. rugsėjo 13 d. vežimo sutarties Nr. M-098/37/12, COTECHNOLOGY B.V. sudarytos su ieškovu, vykdymo. Tik tokiu būdu ieškovas būtų įgijęs regreso teisę į atsakovą pagal CMR konvencijos 37 straipsnio nuostatas. Priešingai, ieškovas nuosekliai teigė, kad reikalavo iš atsakovo atlyginti dėl netinkamo vežimo padarytą žalą tiesiogiai ieškovo klientui COTECHNOLOGY B.V. Teismas 2013 m. birželio 12 d. sutartį prie bylos prijungė tik nusprendęs, kad šis įrodymas patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes, ir tai patvirtina, kad 2013 m. birželio 12 d. sutartis yra susijusi su byloje pareikšta reikalavimais atsakovui.

82) Ieškinyje ieškovas prašė priteisti iš atsakovo ne tik 32 451,98 EUR nuostolių žalai kompensuoti, kildindamas šį reikalavimą iš 2013 m. birželio 12 d. sutarties, bet ir 3 842,58 EUR nuostolius, patirtus tiesiogiai paties ieškovo dėl atsakovo netinkamo 2012 m. rugsėjo 13 d. vežimo užsakymo Nr. M-098/37/12 vykdymo. Šiuo atveju byla teisminga Lietuvos Respublikos teismams, nes vienas iš ieškovo pareikštų reikalavimų (dėl 3 842,59 EUR nuostolių atlyginimo) yra teismingas Lietuvos Respublikos teismams pagal 2012 m. rugsėjo 13 d. vežimo užsakyme Nr. M-098/37/12 ieškovo ir atsakovo sulygtą sutartinį teismingumą. Šis teismingumas nepasikeistų ieškovą UAB „MAGNETA LT“ pakeitus jo teisių perėmėju COTECHNOLOGY B.V. reikalavimo dalyje dėl 32 451,98 EUR priteisimo iš atsakovo.

9Atsakovas MAR-TRANS CZESLAW KUCHAREWICZ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

101) Šiuo atveju teisių perleidimo sutartis – tinkamas ir teismų praktikoje neginčijamas įrodymas yra sudaryta tarp trečiojo asmens ir ieškovo, kuria ieškovas įgijo reikalavimo teises iš trečiojo asmens ir kreipėsi (kaip ieškovas) į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo iš atsakovo. Kito nenuginčijamo rašytinio susitarimo ar aiškaus ieškovo atsisakymo dėl perleistų teisių nėra. Trečiasis asmuo argumentuoja tik tuo, kad ieškovas tiek ieškinyje, tiek kituose procesiniuose dokumentuose pabrėžia žalos atlyginimo būtinybę tiesiogiai trečiajam asmeniui, tačiau tas suponuoja ieškovo turimą regreso teisę į faktinį vežėją, t. y. ieškovui atlyginus žalą klientui (trečiajam asmeniui), atsiranda teisė reikalauti iš vežėjo (atsakovo) atlygintos sumos. Teismo išvada, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 48 straipsnio prasme neįvyko teisių perleidimas, yra teisinga.

112) Trečiasis asmuo nesutinka su teismo argumentais, kad ieškinio reikalavimus (32 451,98 EUR sumoje) ieškovas atsakovui kildino ne iš 2013 m. birželio 12 d. sutarties (reikalavimo perleidimo ieškovui sutarties), o iš 2012 m. rugsėjo 13 d. tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos vežimo sutarties, tačiau trečiasis asmuo, nesutikdamas su šiuo argumentu, taip pat užkerta kelią ir bylos nagrinėjimui Lietuvos Respublikos teismuose, kadangi minėtoje vežimo sutartyje buvo nustatytas sutartinis teismingumas – bylos nagrinėjamos Lietuvos Respublikos teismuose, tačiau, vadovaujantis reikalavimo perleidimo sutartimi, šis susitarimas jau nebūtų taikomas žalai atlyginti, pagal bendras teismingumo taisykles byla turėtų būti keliama atsakovo gyvenamosios vietos (buveinės) teismuose.

12Ieškovas UAB „Magneta LT“ atsiliepimu į atskirąjį skundą su skundu sutiko. Nurodė, kad byloje yra įvykęs materialiųjų teisių perėjimas 2015 m. sausio 12 d. sutarties pagrindu.

  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

13Pagal CPK 320 ir 338 straipsnius apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

14CPK 48 straipsnio 1 dalis numato, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kitais įstatymų numatytais atvejais), teismas, jei yra pagrindas, tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Teisių perėmėjui visi veiksmai, atlikti procese iki jo įstojimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam asmeniui, kurio vietoj įstojo teisių perėmėjas (CPK 48 straipsnio 2 dalis).

15Ginčas byloje kilo dėl ieškovo UAB „Magneta LT“ pakeitimo jo teisių perėmėju COTECHNOLOGY B.V. dalyje dėl 32 451,98 EUR priteisimo iš atsakovo MAR-TRANS CZESLAW KUCHAREWICZ.

16Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas COTECHNOLOGY B.V. pateiktą prašymą dėl šalies pakeitimo grindė kartu su prašymu pateikta 2015 m. sausio 12 d. sutartimi, pagal kurią UAB „Magneta LT“ ir COTECHNOLOGY B.V. susitarė, kad COTECHNOLOGY B.V. atperka, 2013 m. birželio 12 d. sutartimi UAB „Magneta LT“ perleistą, savo reikalavimą į MAR-TRANS CZESLAW KUCHAREWICZ dėl 32 451,98 EUR dydžio žalos kompensavimo.

17Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad minėta sutartis šiuo atveju nesudaro pagrindo ieškovą UAB „Magneta LT“ byloje keisti COTECHNOLOGY B.V., kadangi iš ieškovo ieškinio turtinio matyti, jog ieškovas pateiktą ieškinį kildino ne iš 2013 m. birželio 12 d. pasirašytos sutarties dėl reikalavimo teisės perleidimo, o iš UAB „Magneta LT“ ir MAR-TRANS CZESLAW KUCHAREWICZ 2012 m. rugsėjo 13 d. sudarytos vežimo sutarties Nr. M-098/37/12 t. y. ieškovas teikė ieškinį kaip susitariantysis vežėjas, CMR konvencijos 37 straipsnio pagrindu.

18CMR konvencijos 37 straipsnis, pagal kurį pareikštas reikalavimas nagrinėjamoje byloje, yra įtrauktas į CMR konvencijos VI skyrių, skirtą vežimams, kuriuos paeiliui vykdo keli vežėjai t. y. ieškiniai, kuriuos vežėjai reiškia vieni kitiems. Susitariantysis vežėjas, atlyginęs nuostolius, įgyja regreso teisę į faktinį vežėją pagal CMR konvencijos 37 straipsnį (t. y. pagal taisykles, taikytinas atvejams, kai krovinį paeiliui vykdo keli vežėjai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-449/2012). Kaip minėta, iš ieškovo ieškinio turtinio matyti, kad šioje byloje ieškovas būtent ir reiškė ieškinį atsakovui kaip susitariantysis vežėjas.

19Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, taip pat įvertinęs 2015 m. sausio 12 d. UAB „Magneta LT“ ir COTECHNOLOGY B.V. sutartį, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad 2015 m. sausio 12 d. UAB „Magneta LT“ ir COTECHNOLOGY B.V. sudaryta sutartimi nebuvo perleistos ieškovo kaip susitariančiojo vežėjo teisės ir pareigos, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama nutartimi atsisakė tenkinti pareiškėjo COTECHNOLOGY B.V. prašymą, kuriuo jis prašė pakeisti UAB „Magneta LT“ jo teisių perėmėju COTECHNOLOGY B.V. reikalavimo dalyje dėl 32 451,98 EUR priteisimo iš atsakovo MAR-TRANS CZESLAW KUCHAREWICZ, įtraukdamas jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimu.

20Konstatavus, kad šioje byloje ieškovas savo kaip susitariančiojo vežėjo teisių ir pareigų neperleido COTECHNOLOGY B.V. ir byloje, remiantis 2015 m. sausio 12 d. UAB „Magneta LT“ ir COTECHNOLOGY B.V. sutartimi, nėra pagrindo šalies pakeitimui, teismas nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su bylos teismingumu, kadangi jie, nagrinėjant klausimą dėl šalies pakeitimo, nėra reikšmingi. Papildomai pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

21Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, absoliučių ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329, 330 straipsniai).

22Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

23Atskirąjį skundą atmesti.

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, apeliacine rašytinio... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas UAB „Magneta LT“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas... 4. COTECHNOLOGY B.V. pateikė teismui prašymą, kuriuo jis prašė pakeisti UAB... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. balandžio 28 d. nutartimi atmetė... 6. Atskiruoju skundu pareiškėjas COTECHNOLOGY B.V. prašo panaikinti Vilniaus... 7. 1) Trečiasis asmuo nesutinka su teismo teiginiu, kad ieškinio reikalavimus... 8. 2) Ieškinyje ieškovas prašė priteisti iš atsakovo ne tik 32 451,98 EUR... 9. Atsakovas MAR-TRANS CZESLAW KUCHAREWICZ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 10. 1) Šiuo atveju teisių perleidimo sutartis – tinkamas ir teismų praktikoje... 11. 2) Trečiasis asmuo nesutinka su teismo argumentais, kad ieškinio reikalavimus... 12. Ieškovas UAB „Magneta LT“ atsiliepimu į atskirąjį skundą su skundu... 13. Pagal CPK 320 ir 338 straipsnius apeliacinės instancijos teismas,... 14. CPK 48 straipsnio 1 dalis numato, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo... 15. Ginčas byloje kilo dėl ieškovo UAB „Magneta LT“ pakeitimo jo teisių... 16. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas COTECHNOLOGY B.V. pateiktą... 17. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 18. CMR konvencijos 37 straipsnis, pagal kurį pareikštas reikalavimas... 19. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, taip pat įvertinęs 2015 m. sausio 12... 20. Konstatavus, kad šioje byloje ieškovas savo kaip susitariančiojo vežėjo... 21. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas... 22. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 23. Atskirąjį skundą atmesti.... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutartį palikti...