Byla 1-117-744/2014
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,

2išnagrinėjęs Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės Vitalijos Lukšienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

3G. Š., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, našlys, nedirbantis, be pastovios gyvenamosios vietos, laikinai gyvenantis Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ), gyvenamosios vietos nedeklaravęs, teistas (teistumas išnykęs),

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 164 straipsnį,

Nustatė

5Kaltinamasis G. Š., būdamas tėvu, žinodamas apie pareigą pagal 2009 m. gruodžio 29 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nutartį teikti išlaikymą periodinėmis išmokomis po 200 litų nepilnamečiui sūnui A. Š., gimusiam 1999 metais, kas mėnesį iki vaiko pilnametystės, laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 29 d. iki 2014 m. balandžio 4 d. vengė pareigos pagal teismo nutartį išlaikyti nepilnametį sūnų A. Š., gimusį 1999 metais, nemokėjo lėšų ir neteikė kitos būtinos materialinės paramos sūnui.

6Kaltinamojo G. Š. kaltė, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnyje, įrodyta byloje surinktais rašytiniais įrodymais.

7G. Š., apklaustas įtariamuoju, kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos prisipažino visiškai ir parodė, kad L. V. yra jo buvusi sugyventinė, su kuria turi sūnų A. Š., gimusį 1999 metais. Išsiskyrus su L. V., teismas priteisė jam mokėti lėšas sūnaus išlaikymui. Su teismo nutartimi yra susipažinęs ir žino, kad sūnui iki jo pilnametystės kas mėnesį jis privalo mokėti po 200 litų Su sūnumi A. Š. jis bendrauja, kartais jam duoda pinigų smulkioms išlaidoms po 10 ar 20 litų, tačiau tų pinigų jis nelaiko lėšomis, skirtomis vaiko išlaikymui. Nuo pat priteisimo jis L. V. nėra nė karto davęs pinigų vaiko išlaikymui, taip pat nėra padėjęs kitaip išlaikyti vaiką. Jis niekur nedirba, iš atsitiktinių darbų vos užtenka pragyventi pačiam. Jis prisipažįsta, kad nepadeda išlaikyti vaiko (34-35 b. l.);

8liudytoja L. V. parodė, kad G. Š. yra buvęs jos sugyventinis, su kuriuo jie turi sūnų A. Š. Kai sūnui buvo apie 3 metus, jie su G. Š. išsiskyrė. Iš pradžių ji nesikreipė į teismą dėl alimentų priteisimo sūnaus išlaikymui, vėliau Pakruojo rajono apylinkės teismas iš G. Š. priteisė mokėti po 200 litų kas mėnesį sūnaus A. išlaikymui iki sūnaus pilnametystės. Nuo pat priteisimo dienos G. Š. sūnaus išlaikymui nėra mokėjęs pinigų ar kaip nors kitaip prisidėjęs prie jo išlaikymo. Šiuo metu iš Vaikų išlaikymo fondo ji gauna po 195 litus kas mėnesį sūnaus A. Š. išlaikymui. A. žino, kad jis turi būti apklaustas policijos komisariate šioje byloje, bet jis griežtai atsisako vykti į policijos komisariatą ir duoti bet kokius parodymus (24-25, 26 b. l.);

9iš 2009-12-29 Pakruojo rajono apylinkės teismo nutarties matyti, kad G. Š. įsipareigoja nepilnamečio sūnaus A. Š. išlaikymui mokėti periodinėmis išmokomis po 200 litų kas mėnesį nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki sūnaus pilnametystės (16 b. l.);

10iš 2014-04-28 antstolės Irmos Ežerskienės rašto Nr. S-7747 matyti, kad vykdomoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo iš G. Š. pagal Pakruojo rajono apylinkės teismo 2009-12-29 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1020-744/2009, išlaikymas nuo priteisimo dienos nėra mokėtas. 2014-04-04 išlaikymo skola yra 10999 litai (18 b. l.);

11iš gimimo liudijimo kopijos matyti, kad G. Š., a. k. ( - ) yra A. Š., gimusio ( - ), tėvas (22 b. l.).

12Kaltinamojo G. Š. veika pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnį kvalifikuota teisingai, nes jis, esant 2009 m. gruodžio 29 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nutarčiai, be jokių objektyvių priežasčių vengė pareigos mokėti lėšas sūnaus A. Š. išlaikymui.

13Kadangi už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnyje, gali būti skiriama viešųjų darbų bausmė, prokurorė nusprendė kreiptis į teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, bylos aplinkybės yra aiškios, kaltinamasis G. Š. sutiko su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu, byloje civilinio ieškinio nėra, todėl procesas užbaigtinas surašant teismo baudžiamąjį įsakymą.

14Prokurorė už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnyje, kaltinamąjį G. Š. siūlė nubausti 6 (šešių) mėnesių viešųjų darbų bausme, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, G. Š. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti 4 (keturis) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

15Kaltinamasis G. Š. su prokurorės siūlymu užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu sutiko, su siūloma bausmės rūšimi bei dydžiu taip pat sutiko.

16Kaltinamojo G. Š. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai dėl to gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

17Skirdamas bausmę kaltinamajam G. Š., teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnyje.

18Kaltinamasis G. Š. teistas (37 b. l.), tačiau teistumas išnykęs (BK 97 str.), padarė vieną nesunkų nusikaltimą (BK 11 str. 3 d.), administracine tvarka metų laikotarpyje nebaustas (38-40 b. l.), į Pakruojo PSPC psichikos sveikatos centro psichiatro ir priklausomybių įskaitas neįrašytas (42 b. l.), gyvenamosios vietos seniūnija nusiskundimų jo elgesiu nėra gavusi (44 b. l.), nedirba (45 b. l.), darbo biržoje neregistruotas (46 b. l.), yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, tiek prokurorė, tiek kaltinamasis prašė skirti viešųjų darbų bausmę, todėl, įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad bausmės tikslai (BK 41 str.) G. Š. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant už padarytą nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 164 straipsnyje, prokurorės siūlomo dydžio bausmę – viešuosius darbus 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant jį per šį laiką neatlygintinai išdirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui (BK 46 str.).

19Kadangi byla užbaigtina teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis G. Š. prisipažino esąs kaltas, todėl, paskyrus jam bausmę, ji tuo pačiu teismo baudžiamuoju įsakymu sumažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 ir 422 straipsniais, teismas n u s p r e d ž i a :

21g. š. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 164 straipsnyje ir jį nubausti viešaisiais darbais 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai išdirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – viešuosius darbus 4 (keturiems) mėnesiams, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai išdirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

23Kaltinamajam išaiškinti, kad viešieji darbai vykdomi tik tuo atveju, jei nuteistasis sutinka. Jeigu asmuo po teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo nesutinka atlikti viešuosius darbus, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu pakeičia viešuosius darbus bauda arba areštu pagal Lietuvos Respublikos BK 47, 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles.

24Kaltinamasis, nesutikdamas su viešųjų darbų bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam šį teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Padavus tokį prašymą, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

25Jei kaltinamasis per nurodytą terminą tokio prašymo nepaduoda, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos BPK nustatyta tvarka.

26Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas. Teisėjas

27Laisvydas Zederštremas

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,... 2. išnagrinėjęs Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 3. G. Š., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 164 straipsnį,... 5. Kaltinamasis G. Š., būdamas tėvu, žinodamas apie pareigą pagal 2009 m.... 6. Kaltinamojo G. Š. kaltė, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 7. G. Š., apklaustas įtariamuoju, kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos... 8. liudytoja L. V. parodė, kad G. Š. yra buvęs jos sugyventinis, su kuriuo jie... 9. iš 2009-12-29 Pakruojo rajono apylinkės teismo nutarties matyti, kad G. Š.... 10. iš 2014-04-28 antstolės Irmos Ežerskienės rašto Nr. S-7747 matyti, kad... 11. iš gimimo liudijimo kopijos matyti, kad G. Š., a. k. ( - ) yra A. Š.,... 12. Kaltinamojo G. Š. veika pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164... 13. Kadangi už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 14. Prokurorė už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 15. Kaltinamasis G. Š. su prokurorės siūlymu užbaigti procesą teismo... 16. Kaltinamojo G. Š. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis... 17. Skirdamas bausmę kaltinamajam G. Š., teismas vadovaujasi bendraisiais... 18. Kaltinamasis G. Š. teistas (37 b. l.), tačiau teistumas išnykęs (BK 97... 19. Kadangi byla užbaigtina teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis G. Š.... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421... 21. g. š. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę... 23. Kaltinamajam išaiškinti, kad viešieji darbai vykdomi tik tuo atveju, jei... 24. Kaltinamasis, nesutikdamas su viešųjų darbų bausmės paskyrimu teismo... 25. Jei kaltinamasis per nurodytą terminą tokio prašymo nepaduoda, teismo... 26. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas nei apeliacine, nei kasacine... 27. Laisvydas Zederštremas...