Byla 1-2105-1100/2020
Dėl smurto artimoje aplinkoje. Grįžęs iš policijos kaltinamasis pamatė, kad V. Š. sužalota – po dešine akimi buvo mėlynė. Nagrinėjamo įvykio metu buvo stipriai apgirtęs, sutiko su nustatytu neblaivumu. Kaltinamasis gydosi nuo alkoholizmo, po įvykio nebevartoja alkoholio, atsiprašė sugyventinės

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Lukaitis, sekretoriaujant Gražinai Puškarovaitei, dalyvaujant prokurorei Eglei Grigaitytei, kaltinamajam A. C. (A. C.),

2viešame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. C., a. k. ( - ) gimęs . ( - ), rusas, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, aukštesniojo išsilavinimo, nevedęs, pagal verslo liudijimą vykdantis individualią veiklą, gyvenantis . ( - ) (nuo 2019 m. lapkričio 18 d. įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą), teistas (trauktas baudžiamojon atsakomybėn):

31) Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 27 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 180 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams. Pritaikius BK 75 straipsnio nuostatas, A. C. paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 2 metams;

42) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 30 d. teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 281 straipsnio 7 dalį (redakcija, galiojusi nusikalstamos veikos padarymo metu) 30 parų areštu su baudžiamojo poveikio priemonėmis;

53) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 13 d. nuosprendžiu pagal BK 281 straipsnio 7 dalį (redakcija, galiojusi nusikalstamos veikos padarymo metu) ir 243 straipsnį subendrinta bausme – laisvės atėmimu 6 mėnesiams. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, šią bausmę subendrinus su bausme, paskirta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 30 d. teismo baudžiamuoju įsakymu, paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 6 mėnesiams ir 10 dienų su baudžiamojo poveikio priemonėmis. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. birželio 15 d. nuosprendžiu minėtas apylinkės teismo nuosprendis pakeistas ir A. C. paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 2 metams;

64) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 18 d. teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 243 straipsnį 10 MGL (376,60 Eur) dydžio bauda. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 7 d. nutartimi subendrintos bausmės, paskirtos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 13 d. nuosprendžiu, iš dalies pakeistu Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. birželio 15 d. nuosprendžiu, ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 18 d. teismo baudžiamuoju įsakymu, ir A. C. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 6 mėnesiams ir 10 dienų bei 10 MGL (376,60 Eur) dydžio bauda. Pritaikius BK 75 straipsnio nuostatas, A. C. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams;

7kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, nustatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje.

8Teismas

Nustatė

9I.

10Teismo nustatytos aplinkybės

11A. C. 2020 m. sausio 11 d. apie 20 val. bute, esančiame . ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatytas 2,88 promilių neblaivumas), kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, žodinio konflikto su sugyventine V. Š. metu dešinės rankos kumščiu smogė jai į veidą, taip padarė kairio akies obuolio sumušimą ir kairės akies vokų kraujosruvas, t. y. nežymų sveikatos sutrikdymą.

12A. C. šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, nustatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje.

13II.

14Byloje surinkti įrodymai

15A. C. teisiamojo posėdžio metu pripažino kaltę padaręs nusikalstamą veiką. Paaiškino, kad nagrinėjamo įvykio dieną jis po darbo išgėrė su draugu (vartojo alų), po to, dar pasiėmė alaus su savimi ir vakare atėjo namo, adresu ( - ). Tuo metu sugyventinė V. Š. buvo namuose. Nukentėjusioji neigiamai reagavo į jo atsineštą alų. Kaltinamasis su ja pradėjo bartis virtuvėje. Tuo metu atėjo vaikai, kurie irgi neigiamai reagavo į visą įvykį. Vienas iš vaikų bandė kviesti policiją. Kaltinamasis išgirdo pokalbį, kad skambinama policijai, jis nuėjo į kambarį ir bandė atimti mobiliojo ryšio telefoną. Vaikas neatidavė daikto. V. Š. pradėjo raminti A. C., sulaikyti, kad neimtų telefono, taip pat atitraukti jį nuo vaiko. Tuo metu nukentėjusioji stovėjo iš galo. Kaltinamasis sukdamasis, turbūt, dešinės rankos kumščiu sudavė nukentėjusiajai. Po to, atvažiavo policija, sulaikė jį dėl smurto artimoje aplinkoje. Grįžęs iš policijos kaltinamasis pamatė, kad V. Š. sužalota – po dešine akimi buvo mėlynė. Nagrinėjamo įvykio metu buvo stipriai apgirtęs, sutiko su nustatytu neblaivumu. Kaltinamasis gydosi nuo alkoholizmo, po įvykio nebevartoja alkoholio, atsiprašė sugyventinės.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 273 straipsniu, byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, todėl kiti bylos įrodymai paskelbti BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka.

17Nukentėjusioji V. Š. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji pažįsta A. C. apie 9 metus, gyvena kartu 8 metus, šiuo metu gyvena nuomojamame bute, esančiame ( - ). 2020 m. sausio 11 d. nuo pat ryto A. C. vartojo alkoholinius gėrimus, tam tikrais momentais elgėsi agresyviai, vartojo necenzūrinius žodžius tiek prieš ją, tiek prieš vaikus, vėliau už savo elgesį atsiprašė. Tai kartojosi kelis kartus. 2020 m. sausio 11 d. apie 20 val. A. C. pradėjo kabinėtis prie jos vaikų, vartojo prieš juos necenzūrinius žodžius, vaikai pradėjo jam atsikalbinėti, tada A. C. užsimojo ranka, kuria būtent, nepamena, ir norėjo trenkti jos sūnui L. U.. Ji, išgirdusi kaip konfliktuoja A. C. su jos vaikais, nuėjo į kambarį, pamatė, kad jis nori trenkti jos vaikui, tai pamačiusi, ji įbėgo į kambarį ir pradėjo ginti savo vaikus, užstojo L. U. ir atstūmė A. C. nuo L. U., tada A. C. pradėjo pulti ją, norėjo jai suduoti. Tam, kad vaikai to nematytų, besiginant, su A. C. ji atsidūrė koridoriuje, kur jis delnais ją stumdė. Tada jie vėl nuėjo kambario, kur buvo vaikai, link, ji prirėmė sugyventinį prie stalo, esančio kambaryje, pamačiusi, kad negali susitvarkyti, buvo įbauginta, bijojo dėl savęs ir savo vaikų, dėl tos priežasties pasakė vaikams, kad iškviestų policiją. Kai A. C. išgirdo, kad ji nori iškviesti policiją, jis trenkė jai dešinės rankos kumščiu į kairią akį, nukentėjusioji pajuto stiprų fizinį skausmą. Po to, kai A. C. trenkė jai, jis ir toliau elgėsi agresyviai, dėl to ji buvo kaltinamąjį prirėmusi prie stalo, kol atvažiavo policija. A. C. jau ir anksčiau kėlė prieš ją ranką, bet policijos anksčiau niekad nekvietė. (b. l. 15).

18Liudytojas L. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2020 m. sausio 11 d., dirbdamas su kolega, apie 21.02 val. iš budėtojo gavo pranešimą dėl smurto. Atvykus į įvykio vietą, į juos kreipėsi V. Š., gyvenanti ( - ), kuri paaiškino, kad, būdamas neblaivus, sugyventinis A. C. pradėjo rėkti ant nepilnamečių vaikų be jokios priežasties, norėjo suduoti, tačiau V. Š. norėjo užstoti savo vaikus. Vaikai išėjo į kitą kambarį, tuo metu jos sugyventinis jai vieną kartą sudavė dešine ranka į kairę akį, taip sukėlė fizinį skausmą. Ant kairės akies buvo matyti mėlynė, akis patinusi, V. Š. buvo apsiverkusi, paraudonavęs jos veidas. Jiems būnant įvykio vietoje ir besiaiškinant įvykio aplinkybes, sugyventinis A. C. buvo ten pat, šis nieko negalėjo paaiškinti (b. l. 26).

19Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus 2020 m. gegužės 27 d. specialisto išvadoje Nr. G 1301/2020(01) (toliau – 2020 m. gegužės 27 d. specialisto išvada Nr. G 1301/2020(01)) nurodyta, kad V. Š. konstatuotas kairio akies obuolio sumušimas ir kairės akies vokų kraujosruvos. Sužalojimas vertinamas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas (b. l. 38–40).

202020 m. sausio 11 d. tarnybiniame pranešime dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo užfiksuotos aplinkybės iš esmės tos pačios, kurias nurodė nukentėjusioji V. Š., apklausiama ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 11–12).

212020 m. gegužės 11 d. kitų objektų apžiūros protokole aprašyta garso įrašo iš Bendrojo pagalbos centro, kuriame užfiksuota, kad vienas iš V. Š. vaikų informuoja, jog A. C. smurtauja prieš nukentėjusiąją, apžiūra (b. l. 47–48).

222020 m. gegužės 11 d. apžiūros protokole užfiksuota vaizdo įrašų apžiūra. Viename iš vaizdo įrašų užfiksuota, kad V. Š. nurodė, kad sugyventinis trenkė jai vieną kartą dešinės rankos kumščiu (b. l. 49).

23III.

24Byloje surinktų įrodymų vertinimas ir veikos kvalifikavimo motyvai

25Pagal BK 140 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui.

26BPK 20 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu.

27Teismas, ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, kurie vienas kitą papildo ir tarpusavyje sutampa, bei jų pagrindu nustatytas aplinkybes, konstatuoja, kad byloje įrodyta, jog A. C., anksčiau nurodytu laiku ir vietoje tyčia panaudodamas fizinį smurtą, nežymiai sutrikdė nukentėjusiajai V. Š. sveikatą.

28A. C., apklausiamas teisiamojo posėdžio metu, pripažino, kad konflikto su V. Š. metu sudavė dešinės rankos kumščiu nukentėjusiajai į veido sritį. Tai, kad kaltinamasis panaudojo fizinį smurtą prieš V. Š., patvirtina pačios nukentėjusiosios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, 2020 m. sausio 11 d. tarnybinis pranešimas dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo, kuriame užfiksuotos V. Š. nurodytos įvykio aplinkybės nusikalstamos veikos padarymo dieną; 2020 m. gegužės 11 d. kitų objektų apžiūros protokolas, kuriuo aprašyta garso įrašo iš Bendrojo pagalbos centro, kuriame užfiksuota, kad vienas iš V. Š. vaikų informuoja, jog A. C. smurtauja prieš nukentėjusiąją, apžiūra; 2020 m. gegužės 11 d. apžiūros protokolas, kuriuo užfiksuota vaizdo įrašų apžiūra. Pagal vieną iš vaizdo įrašų, V. Š. taip pat nurodė, kad sugyventinis trenkė jai vieną kartą dešinės rankos kumščiu į veido sritį.

292020 m. gegužės 27 d. specialisto išvada Nr. G 1301/2020(01) patvirtina, kad nukentėjusiajai nustatytas kairio akies obuolio sumušimas ir kairės akies vokų kraujosruvos. Sužalojimas vertinamas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas. Teismas nenustatė priežasčių abejoti šios specialisto išvados objektyvumu, Vilniaus skyriaus teismo medicinos eksperto, turinčio teismo medicinos gydytojo specialybę ir ekspertinio darbo stažą nuo 2013 m., kompetencija. Nagrinėjamu atveju nėra abejonių, kad tarp A. C. veiksmų ir nukentėjusiajai padarytų sužalojimų yra tiesioginis priežastinis ryšys.

30Kaltinamojo padaryto veiksmo pobūdis (sudavimas kumščiu), nukentėjusiajai nustatytų sužalojimų lokalizacija (veido sritis) ir mechanizmas neleidžia abejoti tuo, kad A. C. suvokė, kad naudoja fizinį smurtą prieš nukentėjusiąją, bei norėjo taip veikti, t. y. kaltinamasis veikė tiesiogine tyčia. Teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad kaltinamasis panaudojo fizinį smurtą prieš nukentėjusiąją konflikto metu, t. y. tuo metu kai dėl jo agresyvaus elgesio V. Š. prašė vaikų iškviesti policiją. Būtent dėl šios priežasties A. C. panaudojo fizinį smurtą prieš nukentėjusiąją. Taigi akivaizdu, kad toks A. C. elgesys nebuvo atsitiktinio pobūdžio. Todėl byloje nustatyta tinkama kaltinamojo kaltės forma – tyčia. Reikšminga ir tai, kad nagrinėjamo įvykio metu kaltinamasis buvo stipriai apgirtęs (nustatytas 2,88 promilių neblaivumas), todėl dėl šios objektyvios priežasties jis galėjo atmintyje nevisiškai tiksliai užfiksuoti visas bylai reikšmingas aplinkybes.

31Byloje taip pat nustatyta, kad kaltinamasis su V. Š. yra sugyventiniai, iki aptariamo įvykio ilgai kartu gyveno (apie 8 metus), todėl nėra abejonių, kad juos siejo šeiminiai santykiai.

32Taigi konstatuotina, kad A. C. padarė nusikalstamą veiką, nustatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje.

33IV.

34Bausmės skyrimo motyvai

35Už BK 140 straipsnio 2 dalyje nustatytos nusikalstamos veikos padarymą yra įtvirtintos alternatyvios bausmės: viešieji darbai, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

36BK 54 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: 1) padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; 2) kaltės formą ir rūšį; 3) padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; 4) nusikalstamos veikos stadiją; 5) kaltininko asmenybę; 6) asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; 7) atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes; 8) nusikalstama veika padarytą žalą.

37Teismas, skirdamas A. C. bausmę, atsižvelgia į kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumą ir jos baigtumą, kaltininko kaltės formą – A. C. padarė vieną tyčinę (tiesiogine tyčia) baigtą nusikalstamą veiką žmogaus sveikatai, priskiriamą nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 3 dalis). Kaltinamasis nusikalto konflikto su savo sugyventine metu. A. C. vieną kartą dešinės rankos kumščiu smogė V. Š. į veidą, taip sukėlė jai nežymų sveikatos sutrikdymą.

38A. C. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), savo noru atlygino Vilniaus teritorinei ligonių kasai padarytą turtinę žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Kita vertus, kaltinamojo atsakomybę sunkina tai, kad jis padarė nusikalstamą veiką būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Be to, A. C. padarė nusikalstamą veiką būdamas recidyvistas (tuo metu kaltinamajam nebuvo suėjęs bausmės vykdymo atidėjimo terminas už ankstesnių nusikalstamų veikų padarymą) (BK 60 straipsnio 1 dalies 13 punktas).

39Iš bylos medžiagos matyti, kad A. C. anksčiau teistas (trauktas baudžiamojon atsakomybėn) keturis kartus (b. l. 111–113), jis baustas administracine tvarka (b. l. 146–152), dirba (b. l. 104), gyvena su sugyventine. A. C. negydytas psichiatrinėse ligoninėse (b. l. 82), tačiau jis nuo 2018 m. birželio 1 d. įrašytas į priklausomybės ligų įskaitą, diagnozė – psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį (priklausomybės sindromas) (b. l. 83). Kaltinamasis nusikalto tuo metu, kai jam buvo atidėtas paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas. Taigi pripažintina, kad A. C. nusikalto neatsitiktinai.

40Teismas, įvertinęs visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, pripažįsta, kad BK 41 straipsnio 2 dalyje nustatyti bausmės tikslai bus pasiekti A. C. už padarytą nusikalstamą veiką paskyrus 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, t. y. mažesnę, nei sankcijos vidurkis.

41Vadovaujantis BK 641 straipsniu, baudžiamąją bylą išnagrinėjus sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, A. C. skirtina bausmė mažintina vienu trečdaliu.

42Prokurorė baigiamojoje kalboje prašė skirtiną bausmę, vadovaujantis BK 64 straipsnio nuostatomis, subendrinti su bausmėmis, subendrintomis Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 7 d. nutartimi. Šia nutartimi subendrintos bausmės, paskirtos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 13 d. nuosprendžiu, iš dalies pakeistu Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. birželio 15 d. nuosprendžiu, ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 18 d. teismo baudžiamuoju įsakymu, ir A. C. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 6 mėnesiams ir 10 dienų bei 10 MGL (376,60 Eur) dydžio bauda. Pritaikius BK 75 straipsnio nuostatas, A. C. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams (b. l. 112).

43Teismas pažymi, kad BK 64 straipsnis reglamentuoja bausmės skyrimą, kai neatlikus bausmės padaryta nauja nusikalstama veika. Šios straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad kai bausmės iš dalies sudedamos, prie nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedama neatliktos bausmės dalis. Jeigu neatliktos bausmės dalis yra didesnė, tai prie jos pridedama nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės dalis.

44Kaip minėta, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 7 d. nutartimi subendrinus skirtingais nuosprendžiais A. C. paskirtas bausmes, kaltinamajam buvo paskirtos dvi bausmės – laisvės atėmimas 6 mėnesiams ir 10 dienų bei 10 MGL (376,60 Eur) dydžio bauda. Pritaikius BK 75 straipsnio nuostatas, A. C. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams. Teismas pažymi, kad šio nuosprendžio priėmimo metu kaltinamajam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo terminas jau yra suėjęs, nes iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašo matyti, kad A. C. 2020 m. birželio 15 d. išregistruotas iš duomenų registro pagal BK 75 straipsnį, 2020 m. birželio 15 d. pasibaigus bausmės vykdymo atidėjimo terminui (b. l. 156). Akivaizdu, kad dėl šios priežasties bendrinti šiuo nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės su ankstesne laisvės atėmimo bausme, kurios vykdymo atidėjimo terminas jau yra suėjęs, nebėra teisinio pagrindo, nes laikytina, kad A. C. jau yra atlikęs ankstesnę laisvės atėmimo bausmę.

45Kita vertus, byloje nėra duomenų, kad kaltinamasis yra sumokėjęs paskirtą 10 MGL (376,60 Eur) dydžio baudą. Todėl, vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 65 straipsnio 2 dalimi, šiuo nuosprendžiu skiriama laisvės atėmimo bausmė bendrinama visiško sudėjimo būdu su minėto dydžio bauda.

46BK 75 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. BK 75 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad bausmės vykdymas pagal šio straipsnio 1, 2, 3 dalis gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo arba asmeniui atlikus tik jos dalį.

47Taigi BK 75 straipsnio nuostatų taikymas galimas tik tuomet, kai, be šiam straipsnyje nustatytų formalių pagrindų (nusikalstamos veikos kategorijos ir paskirtos bausmės dydžio), teismas pripažįsta, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Kartu pažymėtina tai, kad BK 75 straipsnio nuostatų taikymas yra teismo teisė, bet ne pareiga. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad bausmės vykdymo atidėjimas yra išimtinė bausmės įgyvendinimo forma, galima tada, kai bylos aplinkybių visuma neleidžia abejoti, kad laisvės atėmimo bausmė realiai gali būti neatliekama, tačiau, kilus pagrįstų abejonių, bausmės vykdymo atidėjimas neturi būti taikomas (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų 2017 m. spalio 17 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-225-648/2017).

48Nagrinėjamu atveju teismas nemano, kad yra teisinis pagrindas atidėti A. C. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Nors kaltinamasis padarė nesunkų nusikaltimą, tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, kad jis, būdamas neblaivus (nustatytas 2,88 promilių neblaivumas), panaudojo fizinį smurtą prieš savo sugyventinę V. Š., su kuria ilgą laiką gyveno kartu. Teismas vertina ir tai, kad kaltinamojo nusikalstamą veiką, jo netinkamą elgesį stebėjo ir nukentėjusiosios nepilnamečiai vaikai, su kuriais prieš tai pats A. C. konfliktavo. Taigi kaltinamasis savo elgesiu kėlė grėsmę ne tik nukentėjusiajai, bet ir jos vaikams, jų psichinei sveikatai. Šiame kontekste pasakytina, kad A. C. anksčiau keturis kartus teistas (trauktas baudžiamojon atsakomybėn). A. C. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 27 d. nuosprendžiu nuteistas pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, t. y. už smurtinio pobūdžio nusikaltimą. A. C. taip pat du kartus nuteistas už vairavimą neblaiviam, kai neblaivumas viršijo 1,5 promilės (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 30 d. teismo baudžiamasis įsakymas; Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 13 d. nuosprendis). Įvertinus tai, taip pat šioje byloje nustatytas aplinkybes, nėra abejonių, kad A. C. turi problemų su alkoholiu (be kita ko, jis nuo 2018 m. birželio 1 d. įrašytas į priklausomybės ligų įskaitą, diagnozė – ( - )), taip pat su elgesio kontroliavimu (antrą kartą padarytas smurtinio pobūdžio nusikaltimas). Reikšminga ir tai, kad A. C. jau du kartus buvo atidėtas bausmės vykdymas (pirmą kartą – Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 27 d. nuosprendžiu, antrą kartą – Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. birželio 15 d. nuosprendžiu, kuriuo pakeistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 13 d. nuosprendis). Taigi teismai jau ne kartą pasitikėjo A. C., tačiau jis tokio pasitikėjimo nevertino ir vėl nusikalto. Begalinis bausmės vykdymo atidėjimo taikymas prieštarautų tiek bausmės paskirčiai, nustatytai BK 41 straipsnio 2 dalyje, tiek ir paties bausmės vykdymo atidėjimo instituto prigimčiai. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. birželio 15 d. nuosprendžiu kaltinamajam buvo atidėtas bausmės vykdymas, įpareigojant, be kita ko, dalyvauti elgesio pataisos programoje, nevartoti alkoholio. A. C. padarė šioje byloje įrodytą nusikaltimą būdamas neblaivus tuo metu, kai jam bausmės vykdymo atidėjimo terminas dar nebuvo suėjęs, t. y. jis turėjo pareigą nevartoti alkoholio (pažeidė tokią pareigą), kartu tai rodo, kad jis vertino tokį savo elgesį kaip priimtiną. Be to, kaltinamajam nustatytas neblaivumo laipsnis – 2,88 promilės – patvirtina, kad jo apsvaigimas nebuvo atsitiktinis, jis turėjo suvartoti didelį alkoholio kiekį. Būtent tai ir lėmė, kad jis nekontroliavo savo veiksmų, buvo agresyvus ir panaudojo fizinį smurtą prieš V. Š.. Kaltinamasis taip pat ne kartą baustas administracine tvarka (b. l. 146–152). Taigi pripažintina, kad A. C. nusikalto ne atsitiktinai, dėl kitų asmenų įtakos ar nepalankiai susiklosčius aplinkybėms, o dėl savo paties antivisuomeninių nuostatų, kurios jau buvo susiformavusios iki nusikalstamo poelgio, t. y. jo nusikalstama veika buvo tik nuoseklus tokio gyvenimo būdo ir jo ankstesnio elgesio padarinys. Galiausiai teismas vertina ir tai, kad A. C. ir šuo metu gyvena su V. Š. bei jos vaikais toje pačioje gyvenamojoje vietoje (( - )). Tai leidžia prognozuoti, kad kaltinamasis potencialiai yra pavojingas jiems, nes jis, vėl bet kada išgėręs alkoholio (nors teisiamajame posėdyje nurodė, kad nebevartoja jo, gydosi nuo šios ligos), gali vėl tapti agresyvus, konfliktuoti su sugyventine, jos vaikais, kartu ir imtis pavojingų veiksmų.

49Įvertinus šias aplinkybes, taip pat visas anksčiau aptartas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, pripažintina, kad šiuo atveju bausmės tikslai gali būti pasiekti A. C. skiriant tik realią terminuotą laisvės atėmimo bausmę. Tokios išvados nepaneigia, kad kaltinamasis, kaip jis nurodė teisiamojo posėdžio metu, po nagrinėjamo įvykio nebevartoja alkoholio, gydosi nuo jo ir dirba. To nepakanka pripažinti, kad, A. C. trečią kartą atidėjus bausmės vykdymą, bus pasiekti bausmės tikslai, nustatyti BK 41 straipsnio 2 dalyje. Nors nukentėjusioji ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad ji neturi pretenzijų kaltinamajam ir atleidžia jam, tačiau teismo neįpareigoja nukentėjusiosios nuomonė dėl A. C. skirtinos bausmės.

50V.

51Kiti klausimai

52A. C. ikiteisminio tyrimo metu paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 75). Ji paliktina galioti iki šio teismo nuosprendžio vykdymo dienos, o jį pradėjus vykdyti – panaikintina.

53A. C. ikiteisminio tyrimo metu buvo laikinai sulaikytas nuo 2020 m. sausio 11 d. 21.20 val. iki 2020 m. sausio 13 d. 13.55 val. (dvi dienos) (b. l. 61, 77). Šis kaltinamajam taikyto laikino sulaikymo laikas įskaitytinas į skiriamą bausmę, vieną laikino sulaikymo dieną prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai (BK 66 straipsnis).

54Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį dėl 16,79 Eur turtinės žalos atlyginimo už V. Š. gydymą (b. l. 51–52). A. C. sumokėjo minėtą pinigų sumą (b. l. 95). Dėl šios priežasties civilinė ieškovė atsisakė nuo civilinio ieškinio (b. l. 137). Todėl bylos procesas dėl šio civilinio ieškinio nutrauktinas.

55Įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, prie bylos medžiagos palikti byloje esantį kompaktinį diską su vaizdo ir garso įrašais.

56Byloje laikinas nuosavybės teisės apribojimas netaikytas, priteistinų proceso išlaidų nėra.

57Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–298 straipsniais, 303 straipsnio 1–2 dalimis, 305 ir 307 straipsniais,

Nutarė

58A. C. (A. C.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, nustatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jam 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

59Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir A. C. paskirti bausmę – laisvės atėmimą 6 (šešiems) mėnesiams.

60Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 65 straipsnio 2 dalimi, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti su 10 MGL (376,60 Eur) dydžio bauda, kuri paskirta kaip subendrinta bausmė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 7 d. nutartimi, visiško bausmių sudėjimo būdu ir A. C. paskirti galutinę subendrintą bausmę – 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę su 10 MGL (376,60 Eur (trijų šimtų septyniasdešimt šešių eurų ir šešiasdešimt euro centų) dydžio bauda. Laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti atviroje kolonijoje.

61Bausmės pradžią skaičiuoti nuo faktinio A. C. sulaikymo dienos vykdant šį teismo nuosprendį.

62Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaityti A. C. taikyto laikino sulaikymo laiką nuo 2020 m. sausio 11 d. 21.20 val. iki 2020 m. sausio 13 d. 13.55 val. (dvi dienos), vieną laikino sulaikymo dieną prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai.

63A. C. taikomą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti galioti iki šio teismo nuosprendžio vykdymo dienos, o jį pradėjus vykdyti – panaikinti.

64Bylos dalį dėl civilinės ieškovės Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinio ieškinio nutraukti.

65Įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, prie bylos medžiagos palikti byloje esantį kompaktinį diską su vaizdo ir garso įrašais.

66Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Lukaitis, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka... 3. 1) Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 27 d. nuosprendžiu... 4. 2) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 30 d. teismo... 5. 3) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 13 d. nuosprendžiu... 6. 4) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 18 d. teismo... 7. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, nustatytą BK 140 straipsnio 2... 8. Teismas... 9. I.... 10. Teismo nustatytos aplinkybės... 11. A. C. 2020 m. sausio 11 d. apie 20 val. bute, esančiame . ( - ), būdamas... 12. A. C. šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, nustatytą BK 140... 13. II.... 14. Byloje surinkti įrodymai... 15. A. C. teisiamojo posėdžio metu pripažino kaltę padaręs nusikalstamą... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir... 17. Nukentėjusioji V. Š. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji pažįsta A. C.... 18. Liudytojas L. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2020 m. sausio 11 d.,... 19. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus 2020 m. gegužės 27... 20. 2020 m. sausio 11 d. tarnybiniame pranešime dėl galimo smurto artimoje... 21. 2020 m. gegužės 11 d. kitų objektų apžiūros protokole aprašyta garso... 22. 2020 m. gegužės 11 d. apžiūros protokole užfiksuota vaizdo įrašų... 23. III.... 24. Byloje surinktų įrodymų vertinimas ir veikos kvalifikavimo motyvai... 25. Pagal BK 140 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas mušdamas ar kitaip... 26. BPK 20 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata, kad teisėjai įrodymus... 27. Teismas, ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, kurie vienas... 28. A. C., apklausiamas teisiamojo posėdžio metu, pripažino, kad konflikto su V.... 29. 2020 m. gegužės 27 d. specialisto išvada Nr. G 1301/2020(01) patvirtina, kad... 30. Kaltinamojo padaryto veiksmo pobūdis (sudavimas kumščiu), nukentėjusiajai... 31. Byloje taip pat nustatyta, kad kaltinamasis su V. Š. yra sugyventiniai, iki... 32. Taigi konstatuotina, kad A. C. padarė nusikalstamą veiką, nustatytą BK 140... 33. IV.... 34. Bausmės skyrimo motyvai... 35. Už BK 140 straipsnio 2 dalyje nustatytos nusikalstamos veikos padarymą yra... 36. BK 54 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skirdamas bausmę, teismas... 37. Teismas, skirdamas A. C. bausmę, atsižvelgia į kaltinamojo padarytos... 38. A. C. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą... 39. Iš bylos medžiagos matyti, kad A. C. anksčiau teistas (trauktas... 40. Teismas, įvertinęs visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes,... 41. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, baudžiamąją bylą išnagrinėjus... 42. Prokurorė baigiamojoje kalboje prašė skirtiną bausmę, vadovaujantis BK 64... 43. Teismas pažymi, kad BK 64 straipsnis reglamentuoja bausmės skyrimą, kai... 44. Kaip minėta, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 7 d.... 45. Kita vertus, byloje nėra duomenų, kad kaltinamasis yra sumokėjęs paskirtą... 46. BK 75 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu... 47. Taigi BK 75 straipsnio nuostatų taikymas galimas tik tuomet, kai, be šiam... 48. Nagrinėjamu atveju teismas nemano, kad yra teisinis pagrindas atidėti A. C.... 49. Įvertinus šias aplinkybes, taip pat visas anksčiau aptartas bausmės... 50. V.... 51. Kiti klausimai... 52. A. C. ikiteisminio tyrimo metu paskirta kardomoji priemonė – rašytinis... 53. A. C. ikiteisminio tyrimo metu buvo laikinai sulaikytas nuo 2020 m. sausio 11... 54. Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį dėl 16,79... 55. Įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, prie bylos medžiagos palikti byloje... 56. Byloje laikinas nuosavybės teisės apribojimas netaikytas, priteistinų... 57. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 58. A. C. (A. C.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, nustatytą... 59. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 60. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 ir 2... 61. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo faktinio A. C. sulaikymo dienos vykdant šį... 62. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į... 63. A. C. taikomą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 64. Bylos dalį dėl civilinės ieškovės Vilniaus teritorinės ligonių kasos... 65. Įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, prie bylos medžiagos palikti byloje... 66. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...