Byla 2-1803-351/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų M. S., A. M. ir J. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Šilutės rajono savivaldybei dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėjai prašo nustatyti faktą, kad pareiškėja M. S. įgijo nuosavybės teisę į 1/2 dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-2362-4035, viralinę su priestatu, unikalus Nr. 4400-2362-4046, kiemo rūsį, unikalus Nr. 4400-2362-4057, o pareiškėjai A. M. ir J. M. įgijo bendrosios jungtinės nuosavybės teisę į likusią 1/2 dalį minėto gyvenamojo namo dalį, unikalus Nr. 4400-2362-4035, kiemo rūsį su priestatu - malkine, unikalus Nr. 4400-2362-4068, ūkinį pastatą su priestatu - sandėliu, unikalus Nr. 4400-2362-4084, esančius ( - ), pagal įgyjamąją senatį. Nurodo, kad šie nekilnojamojo turto registre įregistruoti statiniai yra greta vienas kito tame pačiame, viešame registre daiktinės teisės į juos neįregistruotos, duomenų, kad jie nuosavybės teise priklausytų valstybei savivaldybei nėra. 1960-1961 m. minėtame gyvenamame name apsigyveno dvi šeimos: sutuoktiniai P. G., miręs 1981-06-08, ir V. G., mirusi 1992-01-02, su vaikais, bei sutuoktiniai F. K., miręs 1988-02-12, ir O. K., mirusi 2010-02-03, su vaikais, kurios lygiomis dalimis šį namą valdė, juo naudojosi, o taip pat prie namo savo lėšomis pasistatė minėtus pagalbinius pastatus, tačiau jų nuosavybės viešame registre neįregistravo. Pareiškėja M. S. (Krugelytė) yra F. ir O. K. duktė, sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą, daugiau kaip dešimt metų valdanti ir naudojanti 1/2 minėto gyvenamo namo dalį, viralinę su priestatu ir kiemo rūsį, kuriais iki mirties naudojosi jos tėvai. Pareiškėja nėra ir nebuvo įgijusi nuosavybės teisės į šiuos daiktus iki CK 4.68 str. 1 d. nustatytų terminų suėjimo, yra įsitikinusi, kad niekas neturi daugiau už ją teisių į šiuos daiktus. Pareiškėja A. M. (Gandžerauskaitė) yra P. ir V. G. duktė, kartu su sutuoktiniu - pareiškėju J. M. sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą, daugiau kaip dešimt metų valdo ir naudoja 1/2 minėto gyvenamojo namo dalį, kiemo rūsį su priestatu - malkine ir ūkinį pastatą su priestatu - sandėliu, kuriais iki mirties naudojosi pareiškėjos tėvai ir brolis P. G., miręs 1999-01-05. Pareiškėjai A. M. ir J. M. nėra ir nebuvo įgiję nuosavybės teisės į šiuos daiktus iki CK 4.68 str. 1 d. nustatytų terminų suėjimo, yra įsitikinę, kad niekas neturi daugiau už juos teisių į šiuos daiktus. Šių pareiškėjų užsakymu atlikti pastatų kadastriniai matavimai, parengta nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla Nr. 88/59599. Buvęs namo, kurį valdo pareiškėjai M. S., A. M. ir J. M., savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teises į namo dalį, bet nė karto ja nepasinaudojo. Minėtų nekilnojamųjų daiktų nuosavybės fakto pagal įgyjamąją senatį nustatymas reikalingas pareiškėjams kad jie šių daiktų nuosavybę galėtų įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjų valdomų nekilnojamųjų daiktų neišviešinimas Nekilnojamojo turto registre netrukdo teismui nustatinėti nuosavybės pagal įgyjamąją senatį faktą.

3Suinteresuotas asmuo Šilutės rajono savivaldybė atsiliepimu į pareiškimą neprieštarauja jam, nurodo, kad Šilutės rajono savivaldybė nevaldo nei nuosavybės, nei patikėjimo teise bei neapskaito savo balanse pareiškime nurodyto turto (b. l. 48-49).

4Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atstovaudama Lietuvos valstybę, atsiliepimu į pareiškimą nurodė, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad minėtas statinys nepriklauso savivaldybei. Atsižvelgiant į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2012-08-14 pažymą bei nurodytas aplinkybes, prašymą laiko nepagrįstu. Tačiau teismui pateikus papildomus įrodymus bei nustačius, kad jie teisingi ir teisėti, klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra (b. l. 46-47).

5Atsižvelgiant į tai, kad iki teismo posėdžio dienos tinkamai paskelbus specialiame interneto tinklalapyje nebuvo užginčytas minėtų nekilnojamųjų daiktų įgijimo sąžiningumas ir valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas, nepertraukiamumas, pareiškimas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka (CPK 443 str. 5 d., 533 str. 1 d.).

6Pareiškimas tenkintinas (CK 4.68 str. – 4.71 str.).

7Pareiškėjai prašo nustatyti faktą, kad pareiškėja M. S. įgijo nuosavybės teisę į 1/2 dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-2362-4035, viralinę su priestatu, unikalus Nr. 4400-2362-4046, kiemo rūsį, unikalus Nr. 4400-2362-4057, o pareiškėjai A. M. ir J. M. įgijo bendrosios jungtinės nuosavybės teisę į likusią 1/2 dalį minėto gyvenamojo namo dalį, unikalus Nr. 4400-2362-4035, kiemo rūsį su priestatu - malkine, unikalus Nr. 4400-2362-4068, ūkinį pastatą su priestatu - sandėliu, unikalus Nr. 4400-2362-4084, esančius ( - ), pagal įgyjamąją senatį.

8Iš byloje pateiktos Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos Nr. 88/59599 (b. l. 7-24) matyti, kad, kad nekilnojamieji daiktai, esantys ( - ), tai: gyvenamasis namas, unikalus Nr. 4400-2362-4035, pastatytas 1900 m., viralinė su priestatu, unikalus Nr. 4400-2362-4046, pastatyta 1972 m., kiemo rūsys, unikalus Nr. 4400-2362-4057, pastatytas 1971 m., kiemo rūsys su priestatu - malkine, unikalus Nr. 4400-2362-4068, pastatytas 1970 m., ūkinis pastatas su priestatu - sandėliu, unikalus Nr. 4400-2362-4084, pastatytas 1982 m. Iš VĮ Registrų centras 2012-08-14 pažymos matyti, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis daiktinės teisės į šiuos nekilnojamuosius daiktus neįregistruotos (b. l. 42).

9Pareiškėjai nurodo, kad 1960-1961 m. minėtame gyvenamame name apsigyveno dvi šeimos: sutuoktiniai P. G., miręs 1981-06-08 (b. l. 38), ir V. G., mirusi 1992-01-02 (b. l. 39), su vaikais, bei sutuoktiniai F. K., miręs 1988-02-12 (b. l. 31), ir O. K., mirusi 2010-02-03 (b. l. 30), su vaikais, kurios lygiomis dalimis šį namą valdė, juo naudojosi, o taip pat prie namo savo lėšomis pasistatė minėtus pagalbinius pastatus, tačiau jų nuosavybės viešame registre neįregistravo. Iš Klaipėdos apskrities archyve saugomos Šilutės rajono Jonaičių apylinkės Traksėdžių kaimo 1986 - 1990 m. ūkinės knygos kopijos matyti, kad joje registruota P. ir V. G. šeima (b. l. 40-41). Pareiškėja M. S. (Krugelytė) yra F. ir O. K. duktė (b. l. 29), sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą, daugiau kaip dešimt metų valdanti ir naudojanti 1/2 minėto gyvenamo namo dalį, viralinę su priestatu ir kiemo rūsį, kuriais iki mirties naudojosi jos tėvai. Pareiškėja nėra ir nebuvo įgijusi nuosavybės teisės į šiuos daiktus iki CK 4.68 str. 1 d. nustatytų terminų suėjimo, yra įsitikinusi, kad niekas neturi daugiau už ją teisių į šiuos daiktus. Pareiškėja A. M. (Gandžerauskaitė) yra P. ir V. G. duktė (b. l. 32), kartu su sutuoktiniu - pareiškėju J. M. (b. l. 33) sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą, daugiau kaip dešimt metų valdo ir naudoja 1/2 minėto gyvenamojo namo dalį, kiemo rūsį su priestatu - malkine ir ūkinį pastatą su priestatu - sandėliu, kuriais iki mirties naudojosi pareiškėjos tėvai ir brolis P. G., miręs 1999-01-05. Pareiškėjai A. M. ir J. M. nėra ir nebuvo įgiję nuosavybės teisės į šiuos daiktus iki CK 4.68 str. 1 d. nustatytų terminų suėjimo, yra įsitikinę, kad niekas neturi daugiau už juos teisių į šiuos daiktus. Šių pareiškėjų užsakymu atlikti pastatų kadastriniai matavimai, parengta nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla Nr. 88/59599. Buvęs namo, kurį valdo pareiškėjai M. S., A. M. ir J. M., savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teises į namo dalį, bet nė karto ja nepasinaudojo. Minėtų nekilnojamųjų daiktų nuosavybės fakto pagal įgyjamąją senatį nustatymas reikalingas pareiškėjams kad jie šių daiktų nuosavybę galėtų įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjų valdomų nekilnojamųjų daiktų neišviešinimas Nekilnojamojo turto registre netrukdo teismui nustatinėti nuosavybės pagal įgyjamąją senatį faktą.

10Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pareiškėjai M. S., A. M. ir J. M. nėra ir nebuvo įgiję nuosavybės teisės į nekilnojamuosius daiktus kitokiu Lietuvos Respublikos CK 4.47 straipsnyje numatytu būdu, yra visos Lietuvos Respublikos CK 4.68 – 4.71 straipsniuose numatytos sąlygos, t.y. nekilnojamųjų daiktų, kurie gali būti privačios nuosavybės teisės objektais, valdymas yra prasidėjęs sąžiningai, minėti daiktai nėra įregistruoti kitų asmenų vardu, ne mažiau kaip dešimt metų nekilnojamieji daiktai buvo valdomi teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai, šie daiktai visą valdymo laikotarpį buvo valdomi kaip savi, nes pareiškėjai elgėsi kaip daiktų savininkai ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už juos į valdomus daiktus. Todėl laikytina, kad pareiškėjų reikalavimas įrodytas ir tenkintinas, bei nustatytinas faktas, jog M. S. įgijo nuosavybės teisę į 1/2 dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-2362-4035, viralinę su priestatu, unikalus Nr. 4400-2362-4046, kiemo rūsį, unikalus Nr. 4400-2362-4057, o pareiškėjai A. M. ir J. M. įgijo bendrosios jungtinės nuosavybės teisę į likusią 1/2 dalį minėto gyvenamojo namo dalį, unikalus Nr. 4400-2362-4035, kiemo rūsį su priestatu - malkine, unikalus Nr. 4400-2362-4068, ūkinį pastatą su priestatu - sandėliu, unikalus Nr. 4400-2362-4084, esančius ( - ), pagal įgyjamąją senatį.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263 str. – 265 str., 270 str., 533 str.,

Nutarė

12Pareiškimą patenkinti.

13Nustatyti faktą, kad pareiškėja M. S., asmens kodas ( - ) įgijo nuosavybės teisę į 1/2 dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-2362-4035, viralinę su priestatu, unikalus Nr. 4400-2362-4046, kiemo rūsį, unikalus Nr. 4400-2362-4057, esančius ( - ), o pareiškėjai A. M., asmens kodas ( - ) ir J. M., asmens kodas ( - ) įgijo bendrosios jungtinės nuosavybės teisę į 1/2 dalį gyvenamojo namo dalį, unikalus Nr. 4400-2362-4035, kiemo rūsį su priestatu - malkine, unikalus Nr. 4400-2362-4068, ūkinį pastatą su priestatu - sandėliu, unikalus Nr. 4400-2362-4084, esančius ( - ), pagal įgyjamąją senatį.

14Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai