Byla 2S-1847-527/2010
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo vykdomojoje byloje Nr. 0161/10/00565

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Izoldos Nėnienės ir Gintauto Koriagino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės UAB „Kauno ugnelė“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-18560-748/2010 pagal pareiškėjos antstolės Jurgitos Žilinskaitės pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo vykdomojoje byloje Nr. 0161/10/00565.

3Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija

Nustatė

5antstolė 2010-07-19 pareiškimu Nr. SK-3803 (b. l. 2) kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą dėl vykdomojoje byloje Nr. 0161/10/00565 turėtų 76,60 Lt vykdymo išlaidų, kurias sudaro 52,72 Lt būtinos vykdymo išlaidos ir 23,88 Lt papildomos, priteisimo iš skolininkės. Pareiškime nurodoma, kad antstolei 2010-05-26 vykdyti buvo pateiktas 2010-01-26 Kauno m. apylinkės teismo vykdomasis raštas Nr. 2-25511-615/09 dėl 10 Lt skolos išieškojimo iš skolininkės valstybei. Be kitų Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau – SVI) 3 p. numatytų dokumentų, vadovaujantis CPK 655 str., skolininkei buvo išsiųstas raginimas sumokėti skolą, kuris jai įteiktas 2010-06-01. Skolininkė, gavusi raginimą, 2010-06-10 tiesiogiai Kauno apskrities VMI sumokėjo 10 Lt skolą ir apie tai 2010-06-10 raštu informavo antstolę, tačiau vykdymo išlaidų nesumokėjo. Vykdymo išlaidas sudaro: 1) vykdomosios bylos administravimo mokestis (būtinosios vykdymo išlaidos) - 40 Lt, indeksuojama 1,318 - 52,72 Lt; 2) papildomos vykdymo išlaidos - 23,88 Lt. Vadovaujantis SVI 34.1 p., šios išlaidos išieškojimuose nuo 10 Lt iki 20 Lt negali viršyti 20 Lt, tačiau į šią sumą neįskaičiuojamos pašto (kurjerių) išlaidos, kurias skolininkas privalo sumokėti taip pat: vykdymo išlaidų apskaičiavimas - 5 Lt, indeksuojama 1,318 dydžiu - 6,59 Lt; siūlymas susimokėti vykdymo išlaidas - 5 Lt, indeksuojama 1,318 dydžiu - 6,59 Lt; siūlymo nuorašas siunčiamas skolininkei - 3 Lt, indeksuojama 1,318 dydžiu - 3,95 Lt; pašto išlaidos siunčiant 2010-06-19 siūlymą dėl vykdymo išlaidų - 2,25 Lt; pašto išlaidos grąžinant dokumentą išdavusiai institucijai - 2,25 Lt; pašto išlaidos siunčiant patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo skolininkei - 2,25 Lt; 3) atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą neskaičiuojamas, nes skolininkas sumokėjo skolą per raginime nustatytą 10 dienų terminą. Raginimas sumokėti išlaidas (CPK 611 str.) skolininkei įteiktas 2010-06-28, tačiau iki šiol nėra sumokėta.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2010-07-23 nutartimi (b. l. 4 antstolės prašymą tenkino ir priteisė iš skolininkės antstolei 76,60 Lt vykdymo išlaidų.

7Skolininkė atskiruoju skundu (b. l. 7-8) prašo panaikinti 2010-07-23 teismo nutartį. Skolininkė, nesutikdama su skundžiama teismo nutartimi, nurodo:

81. 2010-06-10 skolininkė sumokėjo 2010-01-26 Kauno m. apylinkės teismo įsakymu Nr. L2-25511-615/2009 priteistas 10 Lt pašto išlaidas valstybei. Tą pačią dieną buvo gautas antstolės raginimas sumokėti vykdomajame dokumente nurodytą sumą ir vykdymo išlaidas. Kadangi skolininkė jau buvo sumokėjusi minėtą skolą, tai apie tai 2010-06-10 informavo antstolę. Kadangi skola valstybei buvo sumokėta anksčiau, nei antstolė pateikė skolininkei raginimą sumokėti vykdomajame dokumente nurodytą piniginę sumą ir vykdymo išlaidas, tai išieškotojas turi sumokėti visas vykdymo išlaidas už vykdomojo dokumento vykdymą (SVI 61 p.). Skolininkė savo noru, visiškai nežinodama, jog yra išduotas vykdomasis dokumentas, įvykdė savo skolinius įsipareigojimus.

92. 2010-07-19 skolininkė buvo antstolės informuota apie vykdomosios bylos Nr. 0161/10/00565 užbaigimą. Vykdomoji byla negali būti užbaigta, kol lieka skolininkės skoliniai įsipareigojimai, šiuo gi atveju vykdomoji byla buvo užbaigta neapmokėjus vykdymo išlaidų (CPK 632 str.).

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė prašo skundžiamą Kauno miesto apylinkės teismo 2010-07-23 nutartį palikti nepakeistą. Antstolė, nesutikdama su atskiruoju skundu, nurodo:

111. 2010-07-19 pareiškime yra nurodyta (vykdomosios bylos duomenys tai patvirtina), jog vykdomasis dokumentas - Kauno miesto apylinkės teismo 2010-01-26 vykdomasis raštas Nr. 2-25511-615/09 - antstolei vykdyti buvo pateiktas 2010-05-26. Vykdant šį dokumentą skolininkei buvo išsiųstas ir 2010-06-01 įteiktas raginimas. Skolininkė skolą išieškotojai sumokėjo 2010-06-10, taigi, akivaizdu, jog skola buvo sumokėta ne tik po vykdomojo dokumento pateikimo antstolei vykdyti, bet ir po raginimo įteikimo. Todėl atskirajame skunde išdėstyti teiginiai, jog skolininkė skolą sumokėjo nežinodama apie išieškojimą, apie išduotą vykdomąjį dokumentą ir t. t., neatitinka tikrovės ir yra klaidinantys. Atsižvelgiant į tai, jog skola sumokėta po vykdomojo dokumento pateikimo antstolei, tačiau per raginime nustatytą laiką, skolininkė privalo sumokėti vykdomosios bylos administravimo išlaidas, kurios skundžiama nutartimi, kaip reikalauja CPK 610, 611 str. nuostatos, ir buvo priteistos.

122. Kitas atskirajame skunde nurodytas argumentas: „skolininkė buvo informuota, jog vykdomoji byla yra užbaigiama CPK 632 str. pagrindu, t. y. visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą, todėl skolininkė neprivalo mokėti vykdymo išlaidų“. Toks teiginys nepagrįstas, remiamasi vien tik skolininkės samprotavimais, kurie neatitinka teisės aktų reikalavimų. Vykdomoji byla, kuri buvo užvesta Kauno miesto apylinkės teismo 2010-01-26 išduoto vykdomojo rašto pagrindu, buvo užbaigta, nes skolininkė sumokėjo vykdomajame dokumente nurodytą sumą tiesiogiai išieškotojai, tokiu būdu vykdomasis dokumentas yra visiškai įvykdytas. CPK 610 str. nustato, jog įvykdžius sprendimą vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininkės, o išlaidų išieškojimo tvarką nustato CPK 611 str. Siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas, kaip to reikalauja CPK 611 str., skolininkei buvo įteiktas, o atsižvelgiant į tai, jog skolininkė atsisakė jas apmokėti, antstolė pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydama tas sumas priteisti. SVI taip pat nenustato ir tokios taisyklės, kuri nurodyta skunde, jog vykdymo išlaidos turi būti išieškomos iki vykdomosios bylos užbaigimo. SVI 49 p. nurodo, jog, užbaigdamas vykdomąją bylą, antstolis privalo išspręsti vykdymo išlaidų apmokėjimo ir grąžinimo klausimus. Taigi šioje byloje šis klausimas buvo išspręstas kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl vykdymo išlaidų priteisimo, atsižvelgiant į tai, jog skolininkė atsisakė jas apmokėti pagal jai pateiktą siūlymą.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą, ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

15Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nustatyta, jog antstolės kontoroje buvo vykdomas Kauno m. apylinkės teismo 2010-01-26 vykdomasis raštas Nr. 2-2-25511-615/09 dėl 10 Lt skolos išieškojimo iš skolininkės valstybei (v. b. b. l. 1). Skolininkė iki išieškotojai su vykdomuoju dokumentu kreipiantis į antstolį vykdomojo dokumento gera valia įvykdžiusi nebuvo. Kaip pati skolininkė nurodo atskirajame skunde, ji 10 Lt skolą valstybei sumokėjo 2010-06-10, t. y. anksčiau, nei antstolė pateikė jai raginimą susimokėti skolą ir vykdymo išlaidas, teigdama, jog skolą sumokėjo gera valia ir visiškai nežinodama, jog yra išduotas vykdomasis dokumentas, todėl, skolininkės nuomone, remiantis SVI 61 p. (kuriame numatyta: „Jeigu paaiškėja, kad skolininkas įvykdė sprendimą iki vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti, išieškotojas turi sumokėti visas vykdymo išlaidas, kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas ar nuo kurių jis buvo atleistas, išskyrus atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Šios išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.“), išieškotoja turi sumokėti visas vykdymo išlaidas už vykdomojo dokumento įvykdymą. Antstolės teigimu, skola buvo sumokėta ne tik po vykdomojo dokumento pateikimo antstolei vykdyti, bet ir po raginimo įteikimo, su kuo kolegija neturi pagrindo nesutikti, nes tai patvirtina vykdomojoje byloje esantys dokumentai, todėl, kolegijos nuomone, skolininkė privalo sumokėti visas jai antstolės paskaičiuotas ir skundžiama nutartimi priteistas vykdymo išlaidas.

16SVI 51 p. numatyta (nauja 2009-03-30 redakcija, Žin. 35-1352, įsigaliojusi nuo 2009-04-01): „Kai skolininkas įvykdo sprendimą per raginime arba siūlyme nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos, išskyrus vykdymo išlaidas, susijusias su skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimu. Atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas.“

17Kaip matyti iš vykdomosios bylos, raginimas įvykdyti sprendimą (v. b. b. l. 6), kuriame numatytas 10 d. terminas atsiskaityti geruoju (per kurį atsiskaičius iš skolininko išieškomos tik būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos, t. y. atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko tokiu atveju neimamas), skolininkei buvo įteiktas 2010-06-01 (v. b. b. l. 7), skola buvo sumokėta 2010-06-10 (dėl ko ginčo nekilo ir ką patvirtina kitoje v. b. Nr. 0161/10/00552 esantis mokėjimo nurodymas Nr. 935109, b. l. 7), t. y. nepasibaigus raginime nustatytam terminui (antstolė taip pat tai pripažįsta). Vadinasi, šiuo atveju iš skolininkės visiškai pagrįstai priteistos tik būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos, nes atlygis antstolei nepriklauso.

18Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skolininkės argumentai, jog ji skolą sumokėjo ankščiau nei gavo raginimą iš antstolės, nežinodama, jog yra išduotas vykdomasis dokumentas, yra atmestini kaip niekuo nepagrįsti. Be to, pažymėtina, jog apeliantės nurodytas SVI 61 p. nagrinėjamu atveju netaikomas, nes, kaip pati skolininkė ir pripažįsta, skolą ji sumokėjo 2010-06-10, t. y. jau esant prasidėjusiam priverstiniam vykdymui, o minėtas punktas taikomas tik paaiškėjus, jog skolininkas įvykdė sprendimą iki vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti. Priverstinis vykdytino dokumento vykdymas sukelia skolininkui papildomų neigiamų turtinių padarinių, nes jis, neįvykdęs sprendimo gera valia, privalo atlyginti priverstinio vykdymo išlaidas (CPK 610 str.).

19Kitas atskirajame skunde nurodytas argumentas: „skolininkė buvo informuota, jog vykdomoji byla yra užbaigiama CPK 632 str. pagrindu, t. y. visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą, todėl skolininkė neprivalo mokėti vykdymo išlaidų“. Toks teiginys, kolegijos nuomone, visiškai neatitinka teisinio reglamentavimo. Vykdomoji byla, kuri buvo užvesta Kauno miesto apylinkės teismo 2010-01-26 išduoto vykdomojo rašto pagrindu, buvo užbaigta, nes skolininkė sumokėjo vykdomajame dokumente nurodytą sumą tiesiogiai išieškotojai, tokiu būdu vykdomasis dokumentas yra visiškai įvykdytas. CPK 610 str. nustato, jog įvykdžius sprendimą vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko, o išlaidų išieškojimo tvarką nustato CPK 611 str. Siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas, kaip to reikalauja CPK 611 str., skolininkei buvo įteiktas, o, atsižvelgiant į tai, jog skolininkė atsisakė jas apmokėti, antstolė pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydama tas sumas priteisti. SVI taip pat nenustato ir tokios taisyklės, kuri nurodyta skunde, jog vykdymo išlaidos turi būti išieškomos iki vykdomosios bylos užbaigimo. SVI 49 p. nurodo, jog, užbaigdamas vykdomąją bylą, antstolis privalo išspręsti vykdymo išlaidų apmokėjimo ir grąžinimo klausimus. Taigi šioje byloje šis klausimas buvo išspręstas kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl vykdymo išlaidų priteisimo, atsižvelgiant į tai, jog skolininkė atsisakė jas apmokėti pagal jai pateiktą siūlymą.

20Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, visiškai nepagrįstą atskirąjį skundą atmeta, o teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 335-339 str.,

Nutarė

23atskirąjį skundą atmesti.

24Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 5. antstolė 2010-07-19 pareiškimu Nr. SK-3803 (b. l. 2) kreipėsi į... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2010-07-23 nutartimi (b. l. 4 antstolės... 7. Skolininkė atskiruoju skundu (b. l. 7-8) prašo panaikinti 2010-07-23... 8. 1. 2010-06-10 skolininkė sumokėjo 2010-01-26 Kauno m. apylinkės teismo... 9. 2. 2010-07-19 skolininkė buvo antstolės informuota apie vykdomosios bylos Nr.... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė prašo skundžiamą Kauno... 11. 1. 2010-07-19 pareiškime yra nurodyta (vykdomosios bylos duomenys tai... 12. 2. Kitas atskirajame skunde nurodytas argumentas: „skolininkė buvo... 13. Atskirasis skundas atmestinas. ... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai... 15. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nustatyta, jog antstol 16. SVI 51 p. numatyta (nauja 2009-03-30 redakcija, Žin. 35-1352, įsigaliojusi... 17. Kaip matyti iš vykdomosios bylos, raginimas įvykdyti sprendimą (v. b. b. l.... 18. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skolininkės argumentai, jog ji skolą... 19. Kitas atskirajame skunde nurodytas argumentas: „skolininkė buvo informuota,... 20. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, visiškai... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 335-339 str.,... 23. atskirąjį skundą atmesti.... 24. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d. nutartį palikti...