Byla 2S-494-479/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos V. Š. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 25 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos V. Š. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė 1.

5Pareiškėja kreipėsi į antstolį A. S. su skundu dėl antstolio veiksmų. Pareiškėja skunde nurodė, kad antstolio padėjėja M. P., neturėdama įgaliojimų veikti antstolio vardu, 2018 m. rugpjūčio 23 d. priėmė patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/02610 ir juo neteisėtai įpareigojo pareiškėją per 10 dienų sudaryti sąlygas antstolio kontoros darbuotojams patekti į jai nuosavybės teise priklausantį butą ir patikrinti, ar Klaipėdos apylinkės teismo 2012 m. liepos 4 d. išduotas vykdomasis raštas yra įvykdytas. Pareiškėja paaiškino, kad 2018 m. gegužės 21 d. antstoliui buvo pateiktas prašymas atidėti vykdymo veiksmus šioje vykdomojoje byloje, tačiau joks antstolio patvarkymas nebuvo gautas. Pareiškėjos teigimu, skundžiamas 2018 m. rugpjūčio 23 d. patvarkymas buvo priimtas neįgalioto asmens ir be jokio teisėto pagrindo, todėl pareiškėja prašė panaikinti antstolio 2018 m. rugpjūčio 23 d. patvarkymą dėl vykdomojo dokumento reikalavimų vykdymo patikrinimo vietoje. 2.

6Antstolis A. S. 2018 m. rugsėjo 20 d. patvarkymu pareiškėjos skundo netenkino ir kartu su vykdomąja byla perdavė jį nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė 3.

9Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. spalio 25 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė. Teismas nustatė, kad antstolis A. S. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/12/02610 pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo už akių pagrindu išduotą vykdomąjį raštą, kuriuo V. Š. įpareigotas per 9 mėnesius nuo šio teismo sprendimo už akių įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir Statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus. Neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovą savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios 2009 m. birželio 22 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. 38, padarinius – perstatyti pagalbines patalpas, įrengtas po kambariu iškasus rūsį, jas panaikinti. Jei šių įpareigojimų atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys – leisti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos perstatyti pagalbines patalpas, įrengtas po kambariu iškasus rūsį, jas panaikinti ir sutvarkyti statybvietę, išieškant visas patirtas išlaidas iš V. Š. Teismas taip pat nustatė, kad ( - ) skolininkas V. Š. mirė, jo teises ir pareigas vykdymo procese perėmė pareiškėja. 2018 m. rugpjūčio 23 d. buvo priimtas antstolio patvarkymas dėl vykdomojo dokumento reikalavimų vykdymo patikrinimo vietoje. Teismas atsižvelgė į tai, kad teismo sprendimas įsiteisėjo 2011 m. rugsėjo 10 d., tačiau iki šiol nėra įvykdytas, už teismo sprendimo nevykdymą skolininkei ne kartą buvo skirtos baudos, todėl dėl sprendimo nevykdymo pažeidžiami išieškotojos interesai. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes teismas konstatavo, kad priimdamas skundžiamą patvarkymą antstolis nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų ir pareiškėjos teisėtų interesų, todėl pareiškėjos skundas buvo atmestas kaip nepagrįstas.

10III.

11Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai 4.

12Atskiruoju skundu pareiškėja V. Š. prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti skundą dėl antstolio veiksmų arba perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, paskirti išieškotojai ir antstoliui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų šios baudos priteisti pareiškėjai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

134.1.

14Teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjos skundą. Apeliantės teigimu, teismas neįvertino, jog skundžiamas antstolio patvarkymas nebuvo būtinas ir yra perteklinis, nes ginčo objektas yra įteisintas, o projektavimo darbai nebuvo baigti dėl pačios išieškotojos kaltės.

154.2.

16Teismas neįvertino, jog skundžiamą patvarkymą priėmusi antstolio padėjėja neturėjo įgaliojimų veiki antstolio vardu.

174.3.

18Teismas neįvertino, kad patvarkyme nustatytas 3 darbo dienų terminas pranešti apie patvarkymo vykdymą apribojo pareiškėjos teisę ginčyti šio patvarkymo teisėtumą.

194.4.

20Teismas pažeidė proceso teisės normas ir pareiškėjos skundą išnagrinėjo nepranešęs jai apie bylos nagrinėjimo datą ir laiką.

214.5.

22Teismas neatsižvelgė į tai, kad antstoliui 2018 m. gegužės 21 d. buvo pateiktas prašymas dėl vykdymo veiksmų atidėjimo, tačiau joks antstolio patvarkymas dėl šio pareiškėjos prašymo nebuvo priimtas.

234.6.

24Teismas neįvertino, jog dėl neteisėtų ir nesąžiningų antstolio ir jo padėjėjos, taip pat išieškotojos veiksmų pareiškėjai yra daroma neturtinė žala, todėl šiems asmenims turi būti paskirta bauda, 50 procentų šios baudos priteisiant pareiškėjai. 5.

25Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. S. prašo pareiškėjos skundą atmesti, Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Antstolis nurodė, kad visi antstolio padėjėjos atlikti vykdymo veiksmai buvo teisėti, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta.

26IV.

27Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados 6.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai). 7.

29Apeliantė pateikė teismui prašymą į bylos nagrinėjimą suinteresuotu asmeniu įtraukti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją ir išreikalauti iš jos išvadą apie atliktus kadastrinių matavimų procedūros veiksmus. CPK 443 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad suinteresuotas asmuo byloje yra kiekvienas asmuo, su kurio teisėmis ir pareigomis yra susijusi nagrinėjama byla. Jeigu paaiškėja, kad nagrinėjama byla susijusi su atitinkamo asmens teisėmis ir pareigomis, teismas šaukia jį dalyvauti byloje kaip suinteresuotą asmenį. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, kad nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas klausimas dėl antstolio atliktų vykdymo veiksmų teisėtumo, nes byloje pateiktu skundu buvo prašoma panaikinti antstolio 2018 m. rugpjūčio 23 d. patvarkymą dėl vykdomojo dokumento reikalavimų vykdymo patikrinimo vietoje. Taigi nėra pagrindo daryti išvados, jog šios bylos nagrinėjimas yra susijęs su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos teisėmis ir pareigomis, todėl pareiškėjos prašymas dėl suinteresuoto asmens įtraukimo į bylą ir išvados išreikalavimo netenkinamas. 8.

30Apeliantė taip pat teismo prašo išreikalauti ir prijungti prie bylos Klaipėdos apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2YT-12392-328/2018 medžiagą, kurioje pareiškėja yra pareiškusi prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus arba vykdomąją bylą nutraukti. Pažymėtina, kad pareiškėja nenurodė, kokias konkrečiai nagrinėjamai bylai reikšmingas faktines aplinkybes gali patvirtinti civilinėje byloje

31Nr. 2YT-12392-328/2018 esantys duomenys, kurių nepridėjus prie bylos, tinkamas šios bylos išnagrinėjimas nebūtų galimas. Atsižvelgtina ir į tai, kad nagrinėdamas bylą teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų (CPK 179 straipsnio 3 dalis), todėl apeliantės nurodytoje civilinėje byloje teismo priimti procesiniai sprendimai ir jų turinys gali būti nustatyti gavus duomenis iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO. Esant šioms aplinkybėms pareiškėjos prašymas dėl civilinės bylos Nr. 2YT-12392-328/2018 išreikalavimo netenkinamas. 9.

32Apeliantė skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjos skundą. Apeliantės teigimu, teismas neįvertino, jog skundžiamas antstolio patvarkymas nebuvo būtinas ir yra perteklinis, nes ginčo objektas yra įteisintas, o projektavimo darbai nebuvo baigti dėl pačios išieškotojos kaltės. Su šia skundo nuostata negalima sutikti. 10.

33Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, o vykdydamas išieškojimą antstolis turi teisę vienu metu taikyti kelias priverstinio vykdymo priemones (CPK 634 straipsnio 2 dalis, 624 straipsnio 3 dalis). Viena iš įstatyme įtvirtintų priverstinio vykdymo priemonių yra skolininko įpareigojimas atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti (CPK 624 straipsnio 2 dalies 8 punktas). 11.

34Iš vykdomojoje byloje esančios medžiagos nustatyta, kad antstolis A. S. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/12/02610 pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo už akių pagrindu išduotą vykdomąjį raštą, kuriuo V. Š. įpareigotas per 9 mėnesius nuo šio teismo sprendimo už akių įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir Statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus. Neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovą savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios 2009 m. birželio 22 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. 38, padarinius – perstatyti pagalbines patalpas, įrengtas po kambariu iškasus rūsį, jas panaikinti. Jei šių įpareigojimų atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys – leisti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos perstatyti pagalbines patalpas, įrengtas po kambariu iškasus rūsį, jas panaikinti ir sutvarkyti statybvietę, išieškant visas patirtas išlaidas iš V. Š. Byloje taip pat nustatyta, kad po skolininko V. Š. mirties, jo teises ir pareigas vykdymo procese perėmė pareiškėja V. Š. Iš vykdomojoje byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2018 m. rugpjūčio 23 d. antstolio padėjėja priėmė patvarkymą Nr. S1c-69049 dėl vykdomojo dokumento reikalavimų vykdymo patikrinimo vietoje ir juo įpareigojo pareiškėją per 10 dienų nuo šio patvarkymo gavimo dienos sudaryti antstolio kontoros darbuotojams sąlygas pateikti į butą, esantį ( - ), su tikslu patikrinti, ar Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 4 d. išduoto vykdomojo rašto Nr. 2-10347-639/2011 reikalavimai yra įvykdyti (vykd. b. l. 164). 12.

35Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad išieškojimas pagal antstoliui pateiktą vykdyti vykdomąjį dokumentą antstolio kontoroje yra vykdomas nuo 2012 m. rugpjūčio 7 d. (vykd. b. l. 3). 2018 m. gegužės 8 d. antstolis kreipėsi į išieškotoją su prašymu informuoti antstolį, ar Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 4 d. išduoto vykdomojo rašto Nr. 2-10347-639/2011 reikalavimai yra įvykdyti, 2018 m. gegužės 24 d. antstolis išieškotojai pateikė prašymą dėl nuomonės pateikimo dėl pareiškėjos pateikto prašymo atidėti vykdymo veiksmus (vykd. b. l. 118, 119). 2018 m. birželio 12 d. išieškotoja informavo antstolį, kad teismo sprendimas nėra tinkamai įvykdytas ir prašė tęsti vykdymo veiksmus (vykd. b. l. 148). Nors apeliantė nurodo, kad teismui buvo pateiktas skundas dėl antstolio veiksmų, kuriuo buvo reikalaujama nutraukti vykdomąją bylą ar atidėti vykdymo veiksmus, tačiau iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad įsiteisėjusia Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi civilinėje byloje

36Nr. 2YT-12392-328/2018 pareiškėjos skundą atsisakyta priimti. Taigi byloje nėra nustatyta jokių kliūčių vykdyti vykdomąjį dokumentą, todėl antstolio padėjėja turėjo teisę priimti 2018 m. rugpjūčio 23 d. patvarkymą dėl vykdomojo dokumento reikalavimų vykdymo patikrinimo vietoje ir priimdama šį patvarkymą vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų nepažeidė. 13.

37Skunde nurodoma ir tai, kad teismas neįvertino, jog skundžiamą patvarkymą priėmusi antstolio padėjėja neturėjo įgaliojimų veiki antstolio vardu. Ši skundo nuostata nepagrįsta. 14.

38Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad skundžiamą 2018 m. rugpjūčio 23 d. patvarkymą pasirašė antstolio padėjėja M. P. Antstolių įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio padėjėjas turi teisę antstolio vardu ir jo rašytiniu įgaliojimu atlikti procesinius veiksmus, teikti šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas, išskyrus faktinių aplinkybių konstatavimą, įkeisto kilnojamojo turto realizavimą aukciono tvarka, vykdomosios bylos iškėlimą ar sustabdymą, vykdomojo dokumento grąžinimą, turto realizavimą, išieškotų piniginių lėšų paskirstymą išieškotojams, vykdymo išlaidų skaičiavimą. Įvertinus aptartą teisinį reglamentavimą, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad antstolio padėjėja turėjo teisę pasirašyti skundžiamą 2018 m. rugpjūčio 23 d. patvarkymą. 15.

39Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su atskirojo skundo argumentais, jog patvarkyme nustatytas 3 darbo dienų terminas pranešti apie patvarkymo vykdymą apribojo pareiškėjos teisę ginčyti šio patvarkymo teisėtumą. Iš skundžiamo antstolio patvarkymo turinio matyti, kad juo pareiškėja buvo įpareigota iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas raštu pranešti, kada antstolio kontoros darbuotojams bus sudaryta galimybė patekti į ginčo patalpas. Iš vykdomojoje byloje esančios medžiagos matyti, kad pareiškėjai pateikus skundą dėl antstolio veiksmų, šis patvarkymas nebuvo vykdomas. Taigi akivaizdu, kad pareiškėjos teisė skųsti 2018 m. rugpjūčio 23 d. patvarkymą nebuvo apribota ir šia savo procesine teise pareiškėja realiai pasinaudojo, CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka pateikdama antstoliui skundą. 16.

40Atskirajame skunde nurodoma ir tai, kad teismas pažeidė proceso teisės normas ir pareiškėjos skundą išnagrinėjo nepranešęs jai apie bylos nagrinėjimo datą ir laiką. Su šia skundo nuostata taip pat negalima sutikti. 17.

41Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 3 d. nutartimi buvo nutarta skirti civilinę bylą nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2018 m. spalio 25 d. 16 val., suinteresuotiems asmenims nustatytas terminas iki 2018 m. spalio 22 d. pateikti atsiliepimus į skundą. Bylos duomenys patvirtina, kad teismo pranešimas apie bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą 2018 m. spalio 4 d. išsiųstas pareiškėjos skunde nurodytu adresu ( - ). Be to, apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka paskelbta specialiame interneto tinklapyje. Įvertinęs nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pareiškėja buvo tinkamai informuota apie jos skundo nagrinėjimą Klaipėdos apylinkės teisme, todėl proceso teisės normų pirmosios instancijos teismas nepažeidė. 18.

42Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog įstatyme numatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą bei nelemia šios bylos procesinės baigties, todėl apeliacinės instancijos teismas šių argumentų nevertina ir dėl jų išsamiau nepasisako. 19.

43Pareiškėja taip pat prašo paskirti išieškotojai ir antstoliui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi pareiškėjos skundas buvo atmestas, o pareiškėjos atskirojo skundo motyvais keisti arba naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį nėra pagrindo. Taigi šioje byloje nebuvo nustatyta jokių neteisėtų antstolio, jo padėjėjos ar išieškotojos veiksmų ar neveikimo. Kadangi šių asmenų piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis nenustatytas, pareiškėjos prašymas dėl baudos skyrimo atmetamas (CPK 95 straipsnis). 20.

44Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, nustatė visas reikšmingas aplinkybes ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, todėl naikinti arba keisti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335-339 straipsniais, teismas

Nutarė

45Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 25 d. nutartį palikti galioti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. I.... 4. Ginčo esmė 1.... 5. Pareiškėja kreipėsi į antstolį A. S. su skundu dėl antstolio veiksmų.... 6. Antstolis A. S. 2018 m. rugsėjo 20 d. patvarkymu pareiškėjos skundo... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė 3.... 9. Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. spalio 25 d. nutartimi pareiškėjos... 10. III.... 11. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai 4.... 12. Atskiruoju skundu pareiškėja V. Š. prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės... 13. 4.1.... 14. Teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjos skundą. Apeliantės teigimu,... 15. 4.2.... 16. Teismas neįvertino, jog skundžiamą patvarkymą priėmusi antstolio... 17. 4.3.... 18. Teismas neįvertino, kad patvarkyme nustatytas 3 darbo dienų terminas... 19. 4.4.... 20. Teismas pažeidė proceso teisės normas ir pareiškėjos skundą išnagrinėjo... 21. 4.5.... 22. Teismas neatsižvelgė į tai, kad antstoliui 2018 m. gegužės 21 d. buvo... 23. 4.6.... 24. Teismas neįvertino, jog dėl neteisėtų ir nesąžiningų antstolio ir jo... 25. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. S. prašo pareiškėjos skundą... 26. IV.... 27. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 29. Apeliantė pateikė teismui prašymą į bylos nagrinėjimą suinteresuotu... 30. Apeliantė taip pat teismo prašo išreikalauti ir prijungti prie bylos... 31. Nr. 2YT-12392-328/2018 esantys duomenys, kurių nepridėjus prie bylos,... 32. Apeliantė skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjos... 33. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad antstolis privalo savo iniciatyva... 34. Iš vykdomojoje byloje esančios medžiagos nustatyta, kad antstolis A. S.... 35. Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad išieškojimas pagal antstoliui... 36. Nr. 2YT-12392-328/2018 pareiškėjos skundą atsisakyta priimti. Taigi byloje... 37. Skunde nurodoma ir tai, kad teismas neįvertino, jog skundžiamą patvarkymą... 38. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad skundžiamą 2018 m. rugpjūčio... 39. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su atskirojo skundo... 40. Atskirajame skunde nurodoma ir tai, kad teismas pažeidė proceso teisės... 41. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo... 42. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog įstatyme numatyta teismo... 43. Pareiškėja taip pat prašo paskirti išieškotojai ir antstoliui baudą už... 44. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, jog pirmosios... 45. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 25 d....