Byla e2-31548-1012/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį atsakovei Z. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Viršuliškių būstas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės Z. V. 208, 44 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad jis 2012 m. rugsėjo 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1852 buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio Ozo g. 13, Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Ieškovas paaiškina, kad 2013 m. kovo 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos įsakymu Nr. A30-331 patvirtintas adreso Ozo g. 13, Vilnius pakeitimas į adresą Viršuliškių g. 53B, Vilnius. Nurodo, kad atsakovė yra buto, esančio ( - ) (buvęs adresas ( - ), savininkė. Atsakovė neatsiskaitė už namo bendrojo naudojimo patalpoms suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. ir liko ieškovui skolinga 208, 44 Eur.

3Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsniu, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 12 d. priėmė nutartį procesinius dokumentus atsakovei įteikti viešo paskelbimo būdu. Pranešimu, 2016 m. spalio 12 d. paskelbtu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, atsakovė informuota, kad procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo specialiame tinklalapyje dieną ir atsakovė privalo per 14 dienų nuo teismo pranešimo paskelbimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, taip pat nurodytos atsiliepimo nepateikimo pasekmės. Per nustatytą terminą atsiliepimas į ieškinį teismui nepateiktas. Apie šio procesinio dokumento nepateikimo priežastis duomenų nėra. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir dėl atsakovės priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, teismas prieina prie išvados, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „Viršuliškių būstas“ yra paskirtas gyvenamojo namo, esančio Viršuliškių g. 53B, Vilniuje (buvęs adresas Ozo g. 13, Vilnius), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Iš pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad butas, esantis adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - ) nuosavybės teise priklauso atsakovei Z. V. (e. b. l. 20). Pagal ieškovo pateiktą skolų valdymo ataskaitą matyti, kad atsakovei laikotarpiu nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. susidarė 208, 44 Eur skola už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas (e. b. l. 22).

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalimi, atsakovė kaip buto savininkė privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui, kuriame yra butas, išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 6.38 ir 4.84 straipsniai). Atsakovei nesumokėjus ieškovui už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo paslaugas, teismas tenkina ieškovo reikalavimą iš atsakovės priteisti 208, 44 Eur įsiskolinimą už bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas, teiktas namo bendro naudojimo patalpoms (CK 4.84, 6.38 straipsniai, 6.200 straipsnio 1 dalis, CPK 12, 178, 185 straipsniai).

8CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkė privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (208, 44 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. liepos 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Ieškovas už ieškinį sumokėjo žyminį mokestį – 15, 00 Eur, turėjo 0, 87 Eur išlaidų už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje ir 0, 84 Eur išlaidų už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų paiešką. Bendra ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų suma – 16, 71 Eur. Patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos – 16, 71 Eur, iš atsakovės priteistinos ieškovui (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 54, 45 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokatų profesinės bendrijos „TRINITI LT“ suteiktas teisines paslaugas, rengiant ieškinį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog CPK 56 straipsnyje nustatyti procesinio atstovavimo apribojimai ir reikalavimai iš esmės lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos. CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos, tačiau ne atstovavimo išlaidos, kurios yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Atlyginimas, sumokėtas už teisines paslaugas neturinčiam teisės atstovauti pagal pavedimą asmeniui, negali būti vertinamas ir kaip kitos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, nurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte. Atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl tokio pobūdžio išlaidų atlyginimui priteisti CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas netaikytinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015). Teismas pažymi, kad išlaidos, šalies patirtos rengiant procesinius dokumentus teismui, laikytinos atstovavimo išlaidomis. Nagrinėjamu atveju su ieškiniu į teismą kaip ieškovo atstovė kreipėsi aukštąjį teisinį išsilavinimą turinti ieškovo darbuotoja. Byloje teismui nėra pateikta įrodymų apie tai, kad ieškovą byloje atstovavo advokatas ar advokato padėjėjas. Į bylą pateiktas Susitarimas Nr. 1 prie Teisinių paslaugų teikimo sutarties, sudarytas tarp ieškovo ir UAB Skolos LT, patvirtina, kad ieškovą sutartiniai paslaugų teikimo teisiniai santykiai siejo su juridiniu asmeniu, negalinčiu būti ieškovo atstovu teisme. Vien tai, kad teikdamas paslaugas šis juridinis asmuo pasitelkė advokatą, nesant atstovavimo teisinių santykių tarp ieškovo ir advokato, nesudaro pagrindo priteisti reikalaujamų ieškinio parengimo išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas dėl 54, 45 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas.

11Valstybei iš atsakovės priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija 3, 00 Eur, todėl vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1R-298/1K-290 redakcija), šios išlaidos nepriteisiamos.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui UAB „Viršuliškių būstas“ (j. a. k. 121446576) iš atsakovės Z. V., gim. 1949 m. lapkričio 24 d., 208, 44 Eur (du šimtus aštuonis eurus 44 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (208, 44 Eur), skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. liepos 22 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir 16, 71 Eur (šešiolika eurų 71 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Ieškinio reikalavimą dėl 54, 45 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

16Atsakovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos pateikti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai