Byla B2-753-267/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Vėjukų degalinė“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos VšĮ „Verslo energija“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Vėjukų degalinė“,

Nustatė

3Pareiškėja VšĮ „Verslo energija“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Vėjukų degalinė“. Nurodo, kad 2012-08-28 VšĮ „Verslo energija“ pardavė UAB „Vėjukų degalinė“ 21 vnt. prekių žymeklių „Crosspoint“, pareiškėja sutiko palaukti apmokėjimo už atsakovei pateiktas prekes iki 2012-10-31, tačiau atsakovė (nepaisant net kelių raginimų) vis dar neatsiskaitė su pareiškėja, šiuo metu atsakovės skola pareiškėjai yra 2089,50 Lt. 2012 metų rudenį atsakovė žodžiu informavo pareiškėją, jog net neturi planų atsiskaityti su ja, nes dėl nesąžiningų verslo partnerių veiksmų žlugo visos atsakovės verslo vizijos ir atsakovė tapo nemokia. Pareiškėja atsakovei pasirašytinai 2012-11-05 įteikė pranešimą, jog inicijuos bankroto bylą, jei nebus atsiskaityta per 30 dienų nuo pranešimo gavimo datos, tačiau atsakovė taip ir neatsiskaitė su pareiškėja. Bankroto administratoriumi prašo skirti A. K..

4Pareiškimas tenkintinas.

5LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p. nustatyta, kad kreditoriai gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų.

6Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Prie byloje pateikto pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtos dokumentų kopijos, kuriose nurodomi UAB „Vėjukų degalinė“ skolos atsiradimo pagrindai pareiškėjai (4 b. l.), pareiškėjos pranešimas atsakovei dėl skolos sumokėjimo ir įspėjimas dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (5 b. l.) ir įrodymai, pagrindžiantys pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo išsiuntimą atsakovei (10 b. l.).

8Šiaulių apygardos teismas 2013-03-19 nutartimi įpareigojo UAB „Vėjukų degalinė“ vadovą per 5 dienas nuo nutarties gavimo pateikti teismui kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditoriaus pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus (17 b. l.).

9Atsakovei minėta teismo nutartis neįteikta (23, 29 b. l.), viena iš pažymų grįžo su nuoroda „Įstaiga uždaryta“, nutartis atsakovei siųsta VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, todėl laikytina, kad nutartis įteikta tinkamai. Teismo reikalautų duomenų iš atsakovės negauta. Pareiškėja nepateikė duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi savo įsipareigojimus.

10Iš pareiškėjos pateikto atsakovės 2013-03-15 balanso matyti, kad įmonė turi turto už 101151 Lt, tarp jo ilgalaikio turto už 15000 Lt ir trumpalaikio turto už 86151 (11 b. l.). Iš šio balanso taip pat matyti, kad įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai) sudaro net 394800 Lt, tarp jų skolos tiekėjams 335400 Lt. Atsižvelgdamas į visas paminėtas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad UAB „Vėjukų degalinė“ yra nemoki, veiklos nebevykdo, ji negalės atsiskaityti su kreditoriais, todėl įmonei keltina bankroto byla. Šiuo atveju pagrindų, įpareigojančių teismą atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

11Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

12Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje.

13Byloje gautas pareiškėjos siūlymas bankroto administratoriumi skirti A. K.. Siūlomo administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (22 b. l.).

14Teismas mano, kad tikslinga UAB „Vėjukų degalinė“ bankroto administratoriumi skirti A. K. (turintį leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 546c) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

15Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 4 p., 5 str. 1 d. 3 p., 8 str., 9 str. 5 d., 10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas,

Nutarė

17

181. Iškelti bankroto bylą UAB „Vėjukų degalinė“ (įmonės kodas 272770780, buveinė – Raseinių r., Vėjukų k.).

192. Areštuoti UAB „Vėjukų degalinė“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

203. Bankrutuojančios UAB „Vėjukų degalinė“ administratoriumi paskirti A. K., gim. ( - ), turintį leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 546c (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

214. Uždrausti UAB „Vėjukų degalinė“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

225. Nustatyti UAB „Vėjukų degalinė“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

236. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

247. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

258. UAB „Vėjukų degalinė“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

269. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Vėjukų degalinė“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

27Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 3. Pareiškėja VšĮ „Verslo energija“ pateikė teismui pareiškimą dėl... 4. Pareiškimas tenkintinas.... 5. LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p. nustatyta, kad kreditoriai gali... 6. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama,... 7. Prie byloje pateikto pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtos... 8. Šiaulių apygardos teismas 2013-03-19 nutartimi įpareigojo UAB „Vėjukų... 9. Atsakovei minėta teismo nutartis neįteikta (23, 29 b. l.), viena iš pažymų... 10. Iš pareiškėjos pateikto atsakovės 2013-03-15 balanso matyti, kad įmonė... 11. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 12. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR... 13. Byloje gautas pareiškėjos siūlymas bankroto administratoriumi skirti 14. Teismas mano, kad tikslinga UAB „Vėjukų degalinė“ bankroto... 15. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 17. ... 18. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Vėjukų degalinė“ (įmonės kodas... 19. 2. Areštuoti UAB „Vėjukų degalinė“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį... 20. 3. Bankrutuojančios UAB „Vėjukų degalinė“ administratoriumi paskirti 21. 4. Uždrausti UAB „Vėjukų degalinė“ vykdyti visas finansines prievoles,... 22. 5. Nustatyti UAB „Vėjukų degalinė“ kreditorių finansiniams... 23. 6. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo... 24. 7. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto... 25. 8. UAB „Vėjukų degalinė“ valdymo organams nustatyti 15 dienų... 26. 9. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Vėjukų... 27. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...