Byla e2-9642-1042/2020
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Aleksandras Rusakas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinė bendrovės (toliau – UAB) „Tele2“ ieškinį atsakovui L. B. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

31.

4Ieškovė UAB „Tele2“ prašo priteisti iš atsakovo L. B. 118,06 Eur skolos, 4,25 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Atsakovui L. B. procesiniai dokumentai įteikti 2020 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą, jame išaiškinant atsakovui teisę per 14 dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 straipsnio reikalavimus, taip pat informuojant atsakovą, jog jam nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovei prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

73.

8Atlikus formalų procesinį dokumentą pateikusios šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti visiškai (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Ieškinys tenkintinas visiškai. Priimtinas sprendimas už akių.

104.

11Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas L. B. su ieškove UAB „Tele2“ ( - ) sudarė Judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui mobiliojo ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už teiktas paslaugas. Atsakovas su ieškove neatsikaitė, todėl ieškovė sutartį su atsakovu nutraukė. Atsakovas iki šiol ieškovei yra skolingas 118,06 Eur.

125.

13Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200, 6.205 straipsnių nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 straipsnis), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas visiškai įvykdo prievolę. Kadangi atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl iš jo ieškovei priteistina 118,06 Eur skola.

146.

15Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Sutarties 4.5 punkte šalys susitarė, kad laiku neapmokėjus už paslaugas, mokami 0,02 procento delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos. Todėl iš atsakovo ieškovei priteistini 4,25 Eur delspinigiai.

167.

17Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškinys teisme priimtas 2020 m. rugpjūčio 12 d., todėl nuo šios dienos iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną 122,31 Eur sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

188.

19Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovei priteistinas 15,00 Eur žyminis mokestis, 20,57 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti, ir 0,29 Eur bankinis komisinis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 259, 285, 286 straipsniais ir 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

21Ieškinį tenkinti visiškai.

22Priteisti ieškovei UAB „Tele2“, juridinio asmens kodas 111471645, iš atsakovo L. B. (asmens kodas ( - ) 118,06 Eur (vieno šimto aštuoniolikos eurų 06 centų) skolą, 4,25 Eur (keturių eurų 25 centų) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 122,31 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2020 m. rugpjūčio 12 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 centų) žyminį mokestį, 20,57 Eur (dvidešimties eurų 57 centų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti, ir 0,29 Eur (nulis eurų 29 centus) bankinį komisinį mokestį.

23Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

24Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai