Byla I-794-355/2011

1(S)

2

3Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Daunys

4sekretoriaujant Palmirai Berberaušienei

5nedalyvaujant pareiškėjo VŠĮ ‚Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras‘ atstovei ir atsakovo UAB „Aranika“ atstovui

6rašytinio proceso tvarka ( be žodinio nagrinėjimo) išnagrinėjo pareiškėjo VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras‘ prašymą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos priteisimo iš UAB „ Aranika“ ir

Nustatė

7Pareiškėjas VŠĮ ‚Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras‘ 2011-08-29 kreipėsi prašymu į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Aranika“ 502 litų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolą, suskaičiuotą nuo 2009-01-01 iki 2011-07-31.

8Tinkamai informuoti apie teismo posėdžio vietą ir laiką, nei pareiškėjo atstovė, nei atsakovo UAB „Aranika“ atstovas į posėdį neatvyko, atsiliepimo teismui nepateikė.

9Viešosios įstaigos ‚Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymas tenkintinas pilnai. Kaip matyti iš administracinės bylos medžiagos, Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2006-01-26 sprendimu Nr. T-4, nuo 2007-01-01 įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, 2006-06-29 sprendimu Nr. T-210 pavedė pareiškėjui rinkliavos administravimą ir 2006-12-21 sprendimu Nr. T-452 patvirtino Šiaulių miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisykles, kurių 34 punktu nustatė, kad atliekų turėtojai privalo mokėti rinkliavą, o 36 p.- naudotis tik Šiaulių mieste esančiais konteineriais. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. T-206 patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais ( nauja redakcija patvirtinta 2008-06-26 sprendimu Nr. T-211, pakeista 2009-09-24 sprendimu Nr. T-293).Pagal Rinkliavų įstatymo 16 straipsnio 2 d.ir jau paminėtų Nuostatų 1 punktu, rinkliavos lėšos iš pareiškėjo, kaip rinkliavos administratoriaus, sąskaitos, pervedamos į savivaldybės biudžetą. Pareiškėjas administruoja šią vietinę rinkliavą, t.y. apskaičiuoja vietinę rinkliavą ir siunčia pranešimą mokėtojui, kontroliuoja jos mokėjimą.

10Pareiškėjas tinkamai apskaičiavo vietinės rinkliavos dydį Šiaulių mieste registruotai UAB „Aranika“ ir turi teisę nesumokėtą vietinę rinkliavą išieškoti iš skolininko, kuriam vietinės rinkliavos mokėjimas yra prievolė ir jos vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžia įstatymai. Byloje yra pateikti įrodymai, kad atsakovas gera valia vietinės rinkliavos skolos nemoka.

11Vadovaujantis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str.,88 str.1 d.4 p. teismas

Nutarė

12Viešosios įstaigos „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą patenkinti pilnai ir priteisti iš atsakovo UAB „Aranika“ Viešajai įstaigai“ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ 502 litus ( penkis šimtus du ) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos, suskaičiuotos nuo 2009-01-01 iki 2011-07-31 .

13Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai