Byla 2-293-786/2016
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, -

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Laimai Zukienei, atsakovei R. B. trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovams Vaidui Niaurai ir Ingai Lackuvienei, nedalyvaujant trečiojo asmens Panevėžio A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų atstovui, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei R. B., trečiajam asmeniui Aulelių vaikų globos namams ir Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namams, institucijai teikiančiai išvadą Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, -

Nustatė

2ieškovo atstovė nurodė, jog atsakovė R. B. nevykdo motinos pareigos visiškai nesirūpina savo mažamečiai vaikais E. G., A. G., N. G., U. G., P. G. ir G. G., veda asocialų gyvenimo būdą. Dėl atsakovės girtavimo, vaikų nepriežiūros ir vaikų poreikių nesupratimo, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2014-04-23 sprendimu vaikai buvo paimta iš atsakovės ir apgyvendinta Aulelių vaikų globos namuose. Po vaikų paėmimo tęsė intensyvų socialinį darbą su atsakove, tačiau atsakovė nekeitė gyvenimo būdo. Teismo 2015 m. balandžio 24 d. sprendimu terminuotai, vieneriems metams buvo apribota motinos valdžia. Tačiau surinkta medžiaga patvirtina, jog atsakovė visiškai nesirūpina vaikais ir padėtis nesikeičia. Atsakovė girtauja, gyvena su kitu vyru, jo namuose, savo gyvenamos vietos neturi. Vaikų tėvas yra miręs. Todėl prašė neterminuotai apriboti atsakovės R. B. motinos valdžią jos vaikams ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė R. B. su ieškiniu sutiko. Paaiškino, kad pagal galimybes ji rūpinasi savo vaikais, juos lanko. Šiuo metu ji kartu su draugu ieško nusipirkti didesnį gyvenamą namą, kad būtų vietos vaikams. Žadėjo daugiau negerti alkoholio, užsiregistravo darbo biržoje. Dės visas pastangas, kad galėtų susigrąžinti vaikus. Pati supranta, jog gyveno netinkamai..

4Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovai su pateiktu ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, jog atsakovė mažai domisi vaikais, retai juos lanka, o atvažiavusi pabūną labai trumpą laiką. Globos namų darbuotojai siūlė atsakovei R. B. pasiimti vaikus savaitgaliui ar šventėms, tačiau atsakovė vaikų pasiėmusi nebuvo.

5Tretysis asmuo Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų atstovas į posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, su ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti. Institucijos, teikiančios išvadą Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą (b.l.56-57), ieškinį palaikė, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos medžiaga , ieškovo , atsakovės, trečiojo asmens paaiškinimais nustatyta, kad atsakovė R. B., būdama mažamečių vaikų E. G., A. G., N. G., U. G., P. G. ir G. G. motina, vengia atlikti savo pareigą auklėti nepilnamečius vaikus. Nesirūpina jų auklėjimu, neteikia išlaikymo. Vaikams nustatyta laikinoji globa ir jų gyvenamoji vieta nustatyta su trečiaisiais asmenimis Aulelių vaikų globos namuose ir Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namuose.

8Teismas, išnagrinėjęs visus byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog atsakovė yra kalta. LR CK 3.180 straipsnyje yra išvardintos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia. Sąrašas baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas ar motina : 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4 ) daro žalingą vaikams įtaką amoraliu elgesiu; 5 ) nesirūpina vaikais. Teismas nenustatė, jog atsakovė piktnaudžiauja motinos valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais. Tačiau visiškai pasitvirtino sąlygos, jog atsakovė vengia atlikti savo pareigą vaikams ir visiškai jais nesirūpina, dėl girtavimo daro jiems žalingą įtaką ir visiškai vaikais nesirūpina. Teismas konstatuoja, jog atsakovė dėl visiško abejingumo savo pareigoms, nesirūpina vaikais. Ji turėjo visas sąlygas tai daryti, tačiau sąmoningai nesirūpina vaikais

9Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 23 d. įsakymais Nr. ( - ) vaikams buvo nustatyta laikinoji globa ir jie buvo apgyvendinti Aulelių vaikų globos namuose. 2014m. birželio 9d. įsakymu Nr.( - ) laikinoji globa pakeista ir vaikas G. G. apgyvendintas Panevėžio Algimanto Bandzos Kūdikių ir vaikų globos namuose. Atsakovei teikiamos socialinės paslaugos. (Duomenys neskelbtini) mirus atsakovės sugyventiniui ir vaikų tėvui G. G., atsakovė R. B. neteko gyvenamojo busto. Teismo 2015 m. balandžio 24 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-304-786/2015 laikinai, vieneriems metams teismas apribojo atsakovės valdžią jos vaikų atžvilgiu. Atsakovė žadėjo keistis, tvarkytis namus, tačiau padėtis nepasikeitė. Atsakovė šiuo metu gyvena kito vyro namuose. Vyresniuosius vaikus kartais aplanko, o G. G., Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namuose nelanko. Vaikams priteisto išlaikymo nemoka. LR CK 3. 165 str. numato, jog tėvai privalo vykdyti savo pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Tačiau atsakovė nevykdo pareigos auklėti ir būti atsakingai už savo vaikus. Tikėti, jog padėtis artimiausiu laiku gali pasikeisti, šiuo metu nėra pagrindo. Esant nurodytoms aplinkybėms apribotina atsakovės motinos valdžia jos vaikams neterminuotai. Tokios išvados teismas prieina išklausęs ieškovo atstovę, atsakovę, trečiojo asmens atstovus bei išnagrinėjęs visus byloje esančius rašytinius įrodymus.

10Tačiau apribojimas gali būti panaikintinas, jei bus įrodyta, kad tėvai (motina ar tėvas) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, jei tai neprieštaraus vaiko interesams (CK 3.181 str.).

11Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais iš atsakovės į valstybės biudžetą išieškotas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą ir teismo turėtos pašto išlaidos.

12Teismas, vadovaudamasis CPK 259str.,260str.,268str,

Nutarė

13ieškinį patenkinti.

14Neterminuotai apriboti R. B. a.k( - ) motinos valdžią jos vaikų: E. G., a.k. ( - ) A. G., a.k( - ) N. G., a.k( - ) U. G., a.k( - ) P. G., a.k( - ) G. G., a.k( - ) atžvilgiu.

15Priteisti iš atsakovės R. B. 41(keturiasdešimt vieną) eurą žyminio mokesčio ir 10,12 eurų(dešimt eurų 12 ct) teismo turėtų pašto išlaidų. (sąskaita LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660 )

16Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą .

Proceso dalyviai