Byla B2-1043-264/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Dataja“

1 Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Skonio technologijos“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Dataja“,

Nustatė

2ieškovas pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Dataja“. Nurodo, kad atsakovo skola ieškovui ieškinio pateikimo teismui dienai viso sudaro 92.690,55 Lt. Atsakovas yra skolingas ieškovui 36.929,53 Lt už negyvenamųjų patalpų nuomą pagal tarp šalių sudarytą Nuomos sutartį Nr. 07/10 bei 55.761,02 Lt už prekes. Kadangi atsakovas nevykdė pareigos laiku sumokėti už paslaugas ir prekes, ieškovas 2011-07-12 įspėjo atsakovą, jog ketina kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, jeigu atsakovas neatsiskaitys su ieškovu per 30 d. laikotarpį, tačiau atsakovas iki šiol skolos nesumokėjo.

3Atsakovo direktorė pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodo, kad neprieštarauja, jog įmonei būtų iškelta bankroto byla. Įmonė veiklos nevykdo, visi darbuotojai, išskyrus vadovę, yra atleisti.

4Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų LR Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

5Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

6LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Iš atsakovo UAB „Dataja“ pateikto teismui 2011 m. rugsėjo 30 d. balanso duomenų matyti, kad atsakovo įmonėje minėtai dienai buvo apskaitoma trumpalaikio turto už 5490,00 Lt, ilgalaikio turto įmonė neturi. Pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams minėtai dienai viso sudaro 242.798,00Lt, iš kurių 20.788,67 Lt darbo užmokesčio įsiskolinimas įmonės darbuotojams. Minėti duomenys pagrindžia, jog UAB „Dataja“ yra nemoki, kadangi pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, be to įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 p.).

8Pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo administratoriumi siūloma paskirti UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka šiai kandidatūrai pritarė (2011-11-03 Nr. (6.20) A2-3443). Kitų pasiūlymų dėl administratoriaus kandidatūros teismas negavo.

9Kadangi Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui UAB „Dataja“, todėl laikytina, jog LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 2 p. reikalavimas uždėti areštą atsakovo turtui, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos yra įvykdytas.

10Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

11Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Dataja“, j. a. k. 300127634, registracijos adresas: Baltijos g. 45-12, Kaunas, bankroto bylą.

12Administratoriumi paskirti UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“, j. a. k. 302319252, Leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 142.

13Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

14Nustatyti, kad UAB „Dataja“ vadovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo privalo perduoti administratoriui turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

15Ieškovu byloje laikyti „Skonio technologijos“, atsakovu - UAB „Dataja“, o į bylą įstojusius atsakovo kreditorius, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus, pripažinti trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų.

16Įpareigoti UAB „Dataja“ vadovę nedelsiant informuoti apie šią nutartį tas antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš UAB „Dataja“.

17Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti juridinių asmenų registrui. Pranešti ĮBĮ 10 str. 4 d. 4 p. nurodytiems asmenims bei Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovui ir administratoriui.

18Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

19Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai