Byla 2-1820-385/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Jurjonas, sekretoriaujant Renatai Majauskienei, dalyvaujant pareiškėjui V. Š., suinteresuotų asmenų atstovams R. L., V. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo V. Š. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nemuno deltos regioninio parko direkcijai, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam nuosavybės teise priklausančiame 0,1000 ha ploto žemės sklype, esančiame ( - ) kadastrinis numeris ( - ), unikalus Nr. ( - ), yra buvusi sodyba ir paaiškino, kad šis sklypas yra Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje. Jis nori sklype vykdyti statybos darbus, tačiau kol nenustatyta, jog šiame sklype buvo sodyba, jokių statinių statyti negali. 2009 m. kreipėsi į parko direkciją, iš kur gavo leidimą statybai. 2011 m. balandžio mėn. vėl kreipėsi į Nemuno deltos regioninio parko direkciją ir gavo atsakymą, kad specialiųjų saugomų teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išduoti negali, nes nėra pakankamai įrodymų, kad sklype yra buvusi sodyba. Kartografiniai dokumentai yra išlikę nepilnai, nors ir iš jų galima matyti, kad šiame sklype buvo gyvenamasis namas. Be to kreipėsi į Nekilnojamojo turto paveldo specialistę - istorikę, kuri paruošė sklypo istorinę pažymą. Pagal įstatymą jo sklype draudžiamos statybos, nesusijusios su draustinio steigimo tikslais, išskyrus atvejus, kai toje teritorijoje anksčiau yra buvę pastatai. Iš senesnių vietinių gyventojų išsiaiškino, kad jo turimame sklype anksčiau buvo sodyba. Kadangi archyvinių dokumentų nepakanka įrodyti, kad šiame žemės sklype buvo sodyba, faktą reikia nustatyti teismine tvarka.

3Suinteresuoto asmens atstovas R. L. paaiškino, kad pareiškėjas pateikė tam tikrų duomenų apie jo žemės sklype buvusį statinį, tačiau yra abejonių, ar tai yra gyvenamasis namas. Pakankamai patikimų įrodymų nėra.

4Suinteresuoto asmens atstovė V. Š. paaiškino, kad pareiškėjas nepateikė pakankamai patikimų įrodymų apie tai, jog nurodytame sklype yra buvusi sodyba.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Pareiškėjas pageidauja statyti savo žemės sklype statinius, tačiau negali to daryti, nes Nemuno deltos regioninis parkas yra saugotina teritorija ir joje bet kokia ūkinė ar kitokia veikla yra reglamentuojama 1993-11-09 d. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu. Šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktas numato, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodybų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą). Iš pareiškėjo paaiškinimų, liudytojų A. M., J. B. parodymų matyti, kad pareiškėjo valdomame žemės sklype iki 1940 m. yra buvusi sodyba. Tame sklype gyveno R., kuri išsikėlė iš namo apie 1953 m. ir vėliau šis namas buvo nugriautas. Ūkinio pastato sklype nebuvo, buvo tik gyvenamas namas. Neatsimena, ar buvo šulinys sklype.

7Įvertinant byloje surinktus dokumentus, šiuos liudytojų parodymus darytina išvada, kad pareiškėjas įrodė įrodinėjamas aplinkybes, todėl nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas (CPK 444 str. 9 p.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 263- 268 str., 448 str.,

Nutarė

9Pareiškimą patenkinti.

10Tikslu gauti leidimą pastatų statybai, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjui V. Š. nuosavybės teise priklausančiame 0,1000 ha ploto žemės sklype, esančiame ( - )., unikalus Nr. ( - ), yra buvusi sodyba.

11Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai